Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

डीएनए जाहिरात संजय गांधी राष्‍ट्रीय उद्यान मुंबई 10/12/2019
डीएनए जाहिरात संजय गांधी राष्‍ट्रीय उद्यान मुंबई More..

ई निविदा वनअभियंता नागपूर 06/12/2019
ई निविदा वनअभियंता नागपूर More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 03/12/2019
पहिली फेरीची निविदा सुचना More..

ई टेंडर सामाजिक वनीकरण वर्धा 03/12/2019
ई टेंडर सामाजिक वनीकरण वर्धा More..

देखभाली निविदा सुचना 30/11/2019
देखभाली निविदा सुचना More..

कमांड कंट्रोल रुममधील व्‍हीडीओ वॉलचे देखभालीकरीता निविदा वनभवन 29/11/2019
कमांड कंट्रोल रुममधील व्‍हीडीओ वॉलचे देखभालीकरीता निविदा वनभवन More..

ई टेंडर चांदोली राष्‍ट्रीय उद्यान 25/11/2019
ई टेंडर चांदोली राष्‍ट्रीय उद्यान More..

ई टेंडर बुलढाणा वनविभाग 20/11/2019
ई टेंडर बुलढाणा वनविभाग More..

वन विषयक कायदयांमध्‍ये सुधारणा सुचविण्‍यासाठी समिती गठीत करणेबाबत 19/11/2019
वन विषयक कायदयांमध्‍ये सुधारणा सुचविण्‍यासाठी समिती गठीत करणेबाबत More..

कॉम्‍पॅक्‍टरकरीता ई निविदा वनभवन नागपूर 18/11/2019
कॉम्‍पॅक्‍टरकरीता ई निविदा वनभवन नागपूर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा 10/12/2019 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.१०-१२-२०१९ More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकाची माहिती 10/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकाची माहिती More..

लिफ्ट मेन्टॅननस करिता दर निविदा मागविणे बाबत * 10/12/2019 नागपुर
लिफ्ट मेन्टॅननस करिता दर निविदा मागविणे बाबत More..

एशी मेन्टॅननस करिता दर निविदा मागविणे बाबत 10/12/2019 नागपुर
एशी मेन्टॅननस करिता दर निविदा मागविणे बाबत More..

हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी जैव विविधता उद्यान येथील जे से बि द्वारे गवत कटाई करण्याबाबत निविदा 09/12/2019 नागपुर
हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी जैव विविधता उद्यान येथील जे से बि द्वारे गवत कटाई करण्याबाबत निविदा More..

हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी जैव विविधता उद्यान येथील गवत लिलाव करणाबाबत निविदा 09/12/2019 नागपुर
हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी जैव विविधता उद्यान येथील गवत लिलाव करणाबाबत निविदा More..

ई निविदा १० २०१९ २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा 09/12/2019 नागपुर
ई निविदा १० २०१९ २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ईमारती लाकुड ई लिलाव सुचना माहे डिसेम्बर २०१९ 07/12/2019 गडचिरोली
ईमारती लाकुड ई लिलाव सुचना माहे डिसेम्बर २०१९ More..

ईमारती लाकुड खुले लिलाव सुचना माहे डिसेम्बर २०१९ 07/12/2019 गडचिरोली
ईमारती लाकुड खुले लिलाव सुचना माहे डिसेम्बर २०१९ More..

कंत्राटी पद्धतीवर उपजिविका तज्ज्ञ पदभरती बाबत 06/12/2019 नागपुर
कंत्राटी पद्धतीवर उपजिविका तज्ज्ञ पदभरती बाबत More..

अधिक बातम्या..