Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक दर्जाचे अधिका-यांची सेवा करार पध्‍दतीने नियुक् 20/05/2019
प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक दर्जाचे अधिका-यांची सेवा करार पध्‍दतीने नियुक्‍ती करणेसाठी जाहिरात More..

लॉट लिस्‍ट ई ऑक्‍शन १६,१७ व १८ मे बल्‍लारशाह 06/05/2019
लॉट लिस्‍ट ई ऑक्‍शन १६,१७ व १८ मे बल्‍लारशाह More..

ई लिलावाची लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशाह 06/05/2019
ई लिलावाची लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशाह More..

तेन्दु हन्गाम २०१९ (नॉन पेसा) 25/04/2019
सातव्‍या फेरीचा न‍िकाल More..

गोंदिया डिविजन ईमारती लाकुड ई लिलाव 23/04/2019
गोंदिया डिविजन ईमारती लाकुड ई लिलाव More..

तेन्दु हन्गाम २०१९ (पेसा) 23/04/2019
पाचव्या फेरीचा निकाल More..

तेन्दु हन्गाम २०१९ (पेसा) 23/04/2019
पाचव्या फेरीचा निकाल More..

तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 05/04/2019
६ व्‍या फेरीचा निकाल (पुरवणी निकाल) More..

तेंदू हंगाम २०१९ (पेसा) 01/04/2019
पाचवी फेरी शुध्दी पत्रक More..

तेंदू हंगाम २०१९ (पेसा) 30/03/2019
चौथ्या फेरीचा निकाल More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

पात्र विधी अधिकरी मुलाखती बाबत 17/05/2019 औरंगाबाद
पात्र विधी अधिकरी मुलाखती बाबत More..

निसर्ग अनुभव कार्यक्रम 2019 टिपेश्वर अभयारण्य निवड केलेल्या सहभागी पर्यटकाची यादी 17/05/2019 वन्यजीव नागपुर
निसर्ग अनुभव कार्यक्रम 2019 टिपेश्वर अभयारण्य निवड केलेल्या सहभागी पर्यटकाची यादी More..

लिलाव जाहिरात मेलघाट प्रादेशीक वन विभाग परतवाडा 17/05/2019 अमरावती
लिलाव जाहिरात मेलघाट प्रादेशीक वन विभाग परतवाडा More..

भर्ती नोटीस 14/05/2019 ठाणे
शासकीय सेवेत अनूकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत दिनांक 112019 अखेरची ‍अतिम प्रतिक्षा यांदी More..

भर्ती नोटीस 14/05/2019 ठाणे
शासकीय सेवेत अनूकंपा तत्वावरनियुक्ती देण्याबाबत दिनांक 1.1.2019 अखेरची ‍ अतिम प्रतिक्षा यांदी More..

निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 टिपेश्वर अभयारण्य 10/05/2019 वन्यजीव नागपुर
निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 टिपेश्वर अभयारण्य More..

ई निवीदा 09/05/2019 ठाणे
वनगुन्हात जप्त भंगार वाहनाचा मालाचा लिलाव करणे बाबत More..

बदलीपात्र मुख्य लेखापाल सर्वेक्षक भंडारपाल यांत्रिकी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 09/05/2019 नागपुर
बदलीपात्र मुख्य लेखापाल सर्वेक्षक भंडारपाल यांत्रिकी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत More..

निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 उमरेड पवनी कऱ्हांडला अभयारण्य 08/05/2019 वन्यजीव नागपुर
निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 उमरेड पवनी कऱ्हांडला अभयारण्य More..

निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 पेंच व्याघ्र प्रकल्प 08/05/2019 वन्यजीव नागपुर
निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 पेंच व्याघ्र प्रकल्प More..

अधिक बातम्या..