Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest

 मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश                                  
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II   
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

कंत्राटी पध्‍दतीने उच्‍चश्रेणी लघुलेखकाचे पद भरणेबाबत प्राणीसंग्रहालय 31/07/2017
कंत्राटी पध्‍दतीने उच्‍चश्रेणी लघुलेखकाचे पद भरणेबाबत प्राणीसंग्रहालय ना्रपुर More..

मनुष्‍यबळ पुरवठा करणेबाबत जाहिरात सामाजिक वनीकरण नागपूुर 27/07/2017
मनुष्‍यबळ पुरवठा करणेबाबत जाहिरात सामाजिक वनीकरण नागपूुर More..

ई टेंडर बिल्‍डींग कन्‍स्‍ट्रक्‍शन दुरुस्‍ती वनभवन नागपूर 13/07/2017
ई टेंडर बिल्‍डींग कन्‍स्‍ट्रक्‍शन दुरुस्‍ती वनभवन नागपूर More..

ई टेंडर सिपना वनविभाग 13/07/2017
ई टेंडर सिपना वनविभाग More..

जाहिरात आकोटि‍ विभाग 06/07/2017
जाहिरात आकोटि‍ विभाग More..

टेंडर मेळघाट वन्‍यजीव आकोट 30/06/2017
टेंडर मेळघाट वन्‍यजीव आकोट More..

शुध्‍दीपत्रक कोल्‍हापूर कंत्राटी पध्‍दतीने युक्‍तीकरीता 30/06/2017
शुध्‍दीपत्रक कोल्‍हापूर कंत्राटी पध्‍दतीने युक्‍तीकरीता More..

प्रमुवसं (वबप्र) म.रा. यांची आकाशवाणी केंद्रावरुन मुलाखत 28/06/2017
आकाशवाणी केंद्रावरुन राज्‍याचे प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक (वबप्र) म.रा. यांची ४ करोड वृक्षलागवडीसंदर्भात मुलाखत More..

३ वार सेल रिझल्‍ट आलापल्‍ली १५ जुन २०१७ 21/06/2017
३ वार सेल रिझल्‍ट आलापल्‍ली १५ जुन २०१७ More..

लिलाव निकाल १५ जुन २०१७ आलापल्‍ली 19/06/2017
लिलाव निकाल १५ जुन २०१७ आलापल्‍ली More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

जमिन 19/08/2017 नाशिक
जमिन More..

इ टेंडर सामाजिक वनीकरण भंडारा 16/08/2017 नागपुर
इ टेंडर सामाजिक वनीकरण भंडारा More..

वनजमिनीची मोजणी करण्याकरिता व ईतर नोंदीचे अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती 12/08/2017 नागपुर
वनजमिनीची मोजणी करण्याकरिता व ईतर नोंदीचे अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 10/08/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत 765 के.व्ही. गाडरवाडा वरोरा ट्रान्समिशन लाईन क्षेत्र 50.371 हे. वनजमिनीचे प्रस्तावातील बाधीत वृक्षतोड व कामे सुरू करण्याची परवानगी 10/08/2017 नागपुर
वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत 765 के.व्ही. गाडरवाडा वरोरा ट्रान्समिशन लाईन क्षेत्र 50.371 हे. वनजमिनीचे प्रस्तावातील बाधीत वृक्षतोड व कामे सुरू करण्याची परवानगी More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व लेखापाल या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना 05/08/2017 नागपुर
वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व लेखापाल या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 05/08/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प ०९/०८/२०१७ More..

संगणक ई निविदा संचालक वनप्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 04/08/2017 अमरावती
संगणक ई निविदा संचालक वनप्रशिक्षण संस्था चिखलदरा ,अमरावती ०८/०८/२०१७ More..

अलिबाग तालुका अंतर्गत मौजे शहाबाज येथील वनजमीनीबीबत 02/08/2017 ठाणे
अलिबाग तालुका अंतर्गत मौजे शहाबाज येथील वनजमीनीबीबत More..

टाइप २ निवासस्थान दुरुस्ती चे निविदा सुचना, वनविभाग अल्लापल्ली 01/08/2017 गडचिरोली
टाइप २ निवासस्थान दुरुस्ती चे निविदा सुचना, वनविभाग अल्लापल्ली More..

अधिक बातम्या..