Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

वन विषयक कायदयांमध्‍ये सुधारणा सुचविण्‍यासाठी समिती गठीत करणेबाबत 19/11/2019
वन विषयक कायदयांमध्‍ये सुधारणा सुचविण्‍यासाठी समिती गठीत करणेबाबत More..

कॉम्‍पॅक्‍टरकरीता ई निविदा वनभवन नागपूर 18/11/2019
कॉम्‍पॅक्‍टरकरीता ई निविदा वनभवन नागपूर More..

सनदी लेखापालांची सेवा प्राप्‍त करण्‍याकरीता जाहिरात 16/11/2019
सनदी लेखापालांची सेवा प्राप्‍त करण्‍याकरीता जाहिरात More..

एचडीएफसी बॅंकेेशी सामंजस्‍य कराराच्‍या अनुषंगाने वेतन खाते उघडण्‍याबाब 15/11/2019
एचडीएफसी बॅंकेेशी सामंजस्‍य कराराच्‍या अनुषंगाने वेतन खाते उघडण्‍याबाब More..

ई टेंडर बोर अभयारण्‍य नागपूर 13/11/2019
ई टेंडर बोर अभयारण्‍य नागपूर More..

कंत्राटी तत्‍वावर नियुक्‍तीकरीता विभागीय वनअधिकारी यांचे करीता जाहिरात 11/11/2019
कंत्राटी तत्‍वावर नियुक्‍तीकरीता विभागीय वनअधिकारी यांचे करीता जाहिरात वनभवन नागपूर More..

निवड सुची पेंच व्‍याघ्र प्रतिष्‍ठान नागपूर 11/11/2019
निवड सुची पेंच व्‍याघ्र प्रतिष्‍ठान नागपूर More..

ई निविदा आकोट विभाग 11/11/2019
ई निविदा आकोट विभाग More..

ई टेंडर पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर 08/11/2019
ई टेंडर पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर More..

व्‍यवस्‍थापक नैसर्गिक संसाधन या पदाकरीता जाहिरात 06/11/2019
व्‍यवस्‍थापक नैसर्गिक संसाधन या पदाकरीता जाहिरात More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

नागपूर वनवृत्त नागपूर शुद्धिपत्रक 19/11/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर शुद्धिपत्रक More..

निर्लेखित वाहन व भन्गार मालाचे जाहीर लिलाव मार्फत विक्रि 19/11/2019 गडचिरोली
निर्लेखित वाहन व भन्गार मालाचे जाहीर लिलाव मार्फत विक्रि More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ तळेगांव व रहाटी येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 19/11/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ तळेगांव व रहाटी येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर लेखापाल गट क या पदावरून मुख्य लेखापाल गट क या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना 18/11/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर लेखापाल गट क या पदावरून मुख्य लेखापाल गट क या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना 18/11/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना More..

विधी सल्लागार पद करार पध्दतीने भरणे बाबत 16/11/2019 चंद्रपुर
विधी सल्लागार पद करार पध्दतीने भरणे बाबत More..

जमीन 16/11/2019 नाशिक
जमीन More..

ईनिविदा सुचना मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती 13/11/2019 अमरावती
ईनिविदा सुचना मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती More..

ईमारती जळावू वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 13/11/2019 अमरावती
ईमारती जळावू वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा 13/11/2019 वन्यजीव नागपुर
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा More..

अधिक बातम्या..