Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ईमारती लाकुड ई लिलावाबाबत जाहिरात बल्‍लारशाह 04/08/2020
ईमारती लाकुड ई लिलावाबाबत जाहिरात बल्‍लारशाह More..

ई लिलाव सुचना बल्‍लारशाह 08/07/2020
ई लिलाव सुचना बल्‍लारशाह More..

निर्लेखित वाहनांची निविदेव्‍दारे विक्री 06/07/2020
निर्लेखित वाहनांची निविदेव्‍दारे विक्री More..

श्री.सुरेश गैरोला प्रधान मुख्‍यवनसंरक्षक वनबल प्रमुख सेवानिवृत्‍त 30/06/2020
श्री.सुरेश गैरोला प्रधान मुख्‍यवनसंरक्षक वनबल प्रमुख सेवानिवृत्‍त More..

फायर ब्लोअर डेमो- गडचिरोली 05/06/2020
फायर ब्लोअर डेमो गडचिरोली More..

तेन्दु हन्गाम नोन पेसा 13/05/2020
आठव्‍या फेरीची निविदा सुचना More..

तेन्दु हन्गाम पेसा 13/05/2020
सातवि फेरिचि निविदा सुचना More..

तेन्दु हन्गाम नोन पेसा 08/05/2020
सातवि फेरिचा निकाल वाटाघाटिने More..

तेन्दु हन्गाम नोन पेसा 06/05/2020
सातवि फेरिचा निकाल More..

तेन्दु हन्गाम पेसा 06/05/2020
सहावि फेरिचा निकाल More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

नागपूर वनवृत्त अंतर्गत लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे आंतरविभागीय बदली आदेश 06/08/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्त अंतर्गत लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे आंतरविभागीय बदली आदेश More..

नोंदणीकृत संस्थे मार्फत उपजीविका समन्वयक विपणन अधिकारी व सर्व्हेअर पुरवठा करणे बाबत 05/08/2020 Circle नागपुर
नोंदणीकृत संस्थे मार्फत उपजीविका समन्वयक विपणन अधिकारी व सर्व्हेअर पुरवठा करणे बाबत More..

नागपूर वनवृत्त बदली सत्र २०२० सर्वेक्षक संवर्गातील बदली आदेश 03/08/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्त बदली सत्र २०२० सर्वेक्षक संवर्गातील बदली आदेश More..

नागपूर वनवृत्त बदली सत्र २०२० वनपाल संवर्गातील बदली आदेश 31/07/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्त बदली सत्र २०२० वनपाल संवर्गातील बदली आदेश More..

नागपूर वनवृत्त बदली सत्र २०२० लेखापाल संवर्गातील बदली आदेश 31/07/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्त बदली सत्र २०२० लेखापाल संवर्गातील बदली आदेश More..

नागपूर वनवृत्त बदली सत्र २०२० यांत्रिकी संवर्गातील बदली आदेश 31/07/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्त बदली सत्र २०२० यांत्रिकी संवर्गातील बदली आदेश More..

नागपूर वनवृत्तातील वनरक्षक व वनपाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे आंतरविभागीय बदलीबाबतचे आदेश 29/07/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्तातील वनरक्षक व वनपाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे आंतरविभागीय बदलीबाबतचे आदेश More..

पदोन्नतीसाठी पात्र लिपिक व वनरक्षक यांची यादी 27/07/2020 Circle यवतमाळ
यवतमाळ वनवृत्तातील लिपिक व वनरक्षक यांची पदोन्नतीसाठी पात्र  यादी    More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे आंतरविभागीय बदली आदेश 27/07/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे आंतरविभागीय बदली आदेश More..

यवतमाळ वनवृत्त सन २०२० बदलीस पात्र वनपाल वनरक्षक वाहनचालक अंतिम सुधारित यादी 25/07/2020 Circle यवतमाळ
यवतमाळ वनवृत्त सन २०२० बदलीस पात्र वनपाल वनरक्षक वाहनचालक अंतिम सुधारित यादी More..

अधिक बातम्या..