Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ई लिलाव भंडारा वनविभाग भंडारा 20/07/2019
ई लिलाव भंडारा वनविभाग भंडारा More..

निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग 20/07/2019
निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग More..

कंत्राटी पध्‍दतीने पद भरतीकरीता जाहिरात कोल्‍हापूर स्थित कराड 17/07/2019
कंत्राटी पध्‍दतीने पद भरतीकरीता जाहिरात कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

बांबू मशिन करीता ई निविदा महाराष्‍ट्र बांबु विकास मंडळ नागपूर 15/07/2019
बांबू मशिन करीता ई निविदा महाराष्‍ट्र बांबु विकास मंडळ नागपूर More..

ई निविदा पुसद वनविभाग पुसद 11/07/2019
ई निविदा पुसद वनविभाग पुसद More..

२ वार रिस्‍क कॉस्‍ट सेल रिझल्‍ट आलापल्‍ली 10/07/2019
२ वार रिस्‍क कॉस्‍ट सेल रिझल्‍ट आलापल्‍ली More..

सर्वेक्षक निकाल 09/07/2019
सर्वेक्षक निकाल More..

सेल रिझल्‍ट बल्‍लारशाह 08/07/2019
सेल रिझल्‍ट बल्‍लारशाह More..

ई टेंडर बोर अभयारण्‍य नागपूर 05/07/2019
ऑडिटोरियम चेअर खरेदी आणि पुरवठाबाबत More..

ई टेंडर नागपूर वनविभाग नागपूर 28/06/2019
ई टेंडर नागपूर वनविभाग नागपूर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी १८-०७-२०१९ 18/07/2019 यवतमाळ
दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी १८-०७-२०१९ More..

ई निवीदा सुचना मेळघाट टायगर प्रोजेक्ट अमरावती 18/07/2019 अमरावती
रोपवना भोवती तारेचे कुंपण घालणे More..

गट ड संवगातून गट क वाहन चालक संवगात पदाेनती बाबत अंतीम जेषठता यादी 17/07/2019 नागपुर
गट ड संवगातून गट क वाहन चालक संवगात पदाेनती बाबत अंतीम जेषठता यादी More..

जमिन 12/07/2019 नाशिक
जमीन More..

वर्धा वनविभागातील गट ड मधुन गट क वाहन चालक पदाकरिता जेष्ठता यादी 10/07/2019 नागपुर
वर्धा वनविभागातील गट ड मधुन गट क वाहन चालक पदाकरिता जेष्ठता यादी More..

जमिन 06/07/2019 नाशिक
जमीन More..

आगर बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव व 10 जुलै 2019 रोजी विक्रीआगार बांगडापूर राहाटी येथे ई लिलाव 06/07/2019 नागपुर
आगर बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव व 10 जुलै 2019 रोजी विक्रीआगार बांगडापूर राहाटी येथे ई लिलाव More..

गट ड संवर्गातून गट क वाहनचालक या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत तात्पुरती जेष्ठता यादी 04/07/2019 नागपुर
गट ड संवर्गातून गट क वाहनचालक या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत तात्पुरती जेष्ठता यादी More..

गट ड संवर्गातून गट क वाहनचालक या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत तात्पुरती जेष्ठता यादी 04/07/2019 नागपुर
गट ड संवर्गातून गट क वाहनचालक या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत तात्पुरती जेष्ठता यादी More..

ईमारती लकुड ई-लिलाव सुचना माहे जुलै २०१९ 04/07/2019 गडचिरोली
ईमारती लकुड ई-लिलाव सुचना माहे जुलै २०१९ More..

अधिक बातम्या..