Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

श्री.सुरेश गैरोला प्रधान मुख्‍यवनसंरक्षक वनबल प्रमुख सेवानिवृत्‍त 30/06/2020
श्री.सुरेश गैरोला प्रधान मुख्‍यवनसंरक्षक वनबल प्रमुख सेवानिवृत्‍त More..

फायर ब्लोअर डेमो- गडचिरोली 05/06/2020
फायर ब्लोअर डेमो गडचिरोली More..

तेन्दु हन्गाम नोन पेसा 13/05/2020
आठव्‍या फेरीची निविदा सुचना More..

तेन्दु हन्गाम पेसा 13/05/2020
सातवि फेरिचि निविदा सुचना More..

तेन्दु हन्गाम नोन पेसा 08/05/2020
सातवि फेरिचा निकाल वाटाघाटिने More..

तेन्दु हन्गाम नोन पेसा 06/05/2020
सातवि फेरिचा निकाल More..

तेन्दु हन्गाम पेसा 06/05/2020
सहावि फेरिचा निकाल More..

तेंदू हंगाम नॉन पेसा 02/05/2020
सातवि फेरिचि यादि More..

तेन्दु हन्गाम नोन पेसा 30/04/2020
सहाव्‍या फेरीचा निकाल वाटाघाटीव्‍दारे More..

तेन्दु हन्गाम पेसा 29/04/2020
पाचवि फेरिचा निकाल More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

नागपूर वनवृत्तांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विधी सल्लागार पदावर घेणेबाबत जाहिरात 01/07/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्तांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विधी सल्लागार पदावर घेणेबाबत जाहिरात More..

दिनांक १९ जुन २०२० ते २५ जुन २०२० या कालावधीत वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकां बाबत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील 25/06/2020 Circle नागपुर
दिनांक १९ जुन २०२० ते २५ जुन २०२० या कालावधीत वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकां बाबत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील More..

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांसंदर्भात अखेरपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील 18/06/2020 Circle नागपुर
वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांसंदर्भात दिनांक १८ जुन २०२० अखेरपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील More..

वनरक्षक पदभरती प्रक्रिया लॉकडाऊन मुळे काही काळासाठी स्थगिती देण्याबाबत 16/06/2020 Circle चंद्रपुर
सन २०२० ची वनरक्षक पदभरती प्रक्रिया लॉकडाऊन मुळे काही काळासाठी स्थगिती देण्याबाबत More..

दरपत्रके मागविण्याकरीता जाहीरात प्रकाशीत करणे बाबत 15/06/2020 Circle अमरावती
दि ०६०६२०२० ते दि ११०६२०२० पर्यंत दरपत्रके मागविण्याकरीता जाहीरात प्रकाशीत करणे बाबत More..

मुख्यालयातील राहत्या ठिकाणाचा पत्ता देणेबाबत 12/06/2020 Circle नागपुर
मुख्यालयातील राहत्या ठिकाणाचा पत्ता देणेबाबत More..

सन वनरक्षक पदभरती प्रक्रिया लॉकडाऊन मुळे काही काळासाठी स्थगिती देण्याबाबत 08/06/2020 Circle गडचिरोली
सन २०२० ची वनरक्षक पदभरती प्रक्रिया लॉकडाऊन मुळे काही काळासाठी स्थगिती देण्याबाबत More..

वनविभागाच्या अखत्यारीत असलेलया वनक्षेत्राचे अभिलेख अद्यावत ठेवण्याबाबत प्रपत्र अ ते ओ वर्ष 04/06/2020 Circle नागपुर
वनविभागाच्या अखत्यारीत असलेलया वनक्षेत्राचे अभिलेख अद्यावत ठेवण्याबाबत प्रपत्र अ ते ओ वर्ष २०१९ २०२० More..

सूचना 02/06/2020 Circle ठाणे
फायर ब्लोअरचे सादरीकरण More..

लिपिक गट क या पदावरून लेखापाल गट क या पदावरील तदर्थ पदोन्नती नियमित करणेबाबत 29/05/2020 Circle नागपुर
लिपिक गट क या पदावरून लेखापाल गट क या पदावरील तदर्थ पदोन्नती नियमित करणेबाबत More..

अधिक बातम्या..