Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    वनविभागाच्‍या रोपवाटिकेमधील उपलब्‍ध असलेल्‍या बियानांची उपलब्‍धता   गाेेंदिया टार्गेट  Tripartite Agreement
    १३ कोटी रोपवनाचे लक्ष्‍ा      
1) वनविभाग  
2) वनविकास महामंडळ लि.    
 3) सामाजिक वनीकरण विभाग    
   मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश     
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018    

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

लॉट लिस्‍ट २७ एप्रिल महिन्‍याकरीता आलापल्‍ली डेपो 23/04/2018
लॉट लिस्‍ट २७ एप्रिल महिन्‍याकरीता आलापल्‍ली डेपो More..

ई टेंडर शुध्‍दीपत्रक कोल्‍हापूर 21/04/2018
ई टेंडर शुध्‍दीपत्रक कोल्‍हापूर More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ (पेसा) 20/04/2018
पेसा ५वि फेरि निविदा सुचना More..

लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा 13/04/2018
लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा More..

शासन निर्णयः शेतक-यांच्‍या शेत जमिनीवर वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविणे 13/04/2018
शासन निर्णयः शेतक-यांच्‍या शेत जमिनीवर वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविणे More..

कंत्राटी पध्‍दतीने नियुक्‍तीकरीता जाहिरात सामाजिक वनीकरण नागपूर 11/04/2018
कंत्राटी पध्‍दतीने नियुक्‍तीकरीता जाहिरात सामाजिक वनीकरण नागपूर More..

ई टेंडर कोल्‍हापूर वनविभाग कराड 07/04/2018
ई टेंडर कोल्‍हापूर वनविभाग कराड More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ (नॉन पेसा) 04/04/2018
७ वि फेरि लक्शवेध More..

सॉफ्टवेअर डेव्‍हलपमेंड खरेदी बाबत निविदा नोडल सेल नागपूर 04/04/2018
सॉफ्टवेअर डेव्‍हलपमेंड खरेदी बाबत निविदा नोडल सेल नागपूर More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ (पेसा) 03/04/2018
३ रि फेरि निकाल More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

ई निविदा सुचना अकोट वन्यजिव विभागातील नरनाळा 19/04/2018 अमरावती
अकोट वन्यजिव विभागातील नरनाळा परिक्षेत्र तील शहानूर संकुल येथे सभा मंडप हॉल व निसर्ग निर्वचन केंद्रा चे बांध काम करणे बाबत More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 19/04/2018 अमरावती
ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि १९/०४/२०१८ More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 19/04/2018 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनोपज वाहतुकीचे चे ई-निविदा सुचना 14/04/2018 गडचिरोली
वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनोपज वाहतुकीचे चे ई-निविदा सुचना More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 13/04/2018 अमरावती
सिपना वन्यजीव विभाग गुगामल वन्यजीव विभाग More..

वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत रोपांचे संरक्षण संगोपन आणि देखभाल पाणी देण्याच्या तरतूदीसह बाबत नमुना अंदाजपत्रकाबाबत कार्यकारी सूचना 13/04/2018 नागपुर
वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत रोपांचे संरक्षण संगोपन आणि देखभाल पाणी देण्याच्या तरतूदीसह बाबत नमुना अंदाजपत्रकाबाबत कार्यकारी सूचना More..

नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम मध्ये सहभाग घेण्याकरिता अर्ज फार्म सन 2018 10/04/2018 वन्यजीव नागपुर
नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम मध्ये सहभाग घेण्याकरिता अर्ज फार्म सन 2018 More..

निवृत्त विवअ सवस यांना विविक्षित कामाकरीता सेवा करार 07/04/2018 ठाणे
सेवानिवृत्त विभागीय वन अधिकारी सहाययक वनसंरक्षक यांना विवक्षित कामाकरीता सेवा करार पध्द‍तीने कामावर घेणेबाबत More..

जाहीर लिलाव सूचना अमरावती विभाग अमरावती 07/04/2018 अमरावती
जाहीर लिलाव सूचना अमरावती विभाग अमरावती More..

ई निविदेद्वारे कामांची सुचना 07/04/2018 ठाणे
अनघड दगडी बांध एकुण ३० कामे More..

अधिक बातम्या..