Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 13 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश   Tripartite Agreement
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     
 
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018  

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

सेल रिझल्‍ट १५ १६ जुलै आलापल्‍ली 19/07/2018
सेल रिझल्‍ट १५ १६ जुलै आलापल्‍ली More..

कोल्‍हापूर सेवानिवृत्‍त लेखापालासाठी जाहिरात 13/07/2018
कोल्‍हापूर सेवानिवृत्‍त लेखापालासाठी जाहिरात More..

कोल्‍हापूर जाहिरात 13/07/2018
कोल्‍हापूर जाहिरात More..

निवृत्‍त कर्मचा-यांची नेमणुकीसाठी जाहिरात कोल्‍हापूर 13/07/2018
निवृत्‍त कर्मचा-यांची नेमणुकीसाठी जाहिरात कोल्‍हापूर More..

मनुष्‍यबळ पुरवठा निविदा सुचना 12/07/2018
मनुष्‍यबळ पुरवठा निविदा सुचना More..

लॉट लिस्‍ट ई ऑक्‍शन १७ व १८ जुलै २०१८ बल्‍लारशाह 10/07/2018
लॉट लिस्‍ट ई ऑक्‍शन १७ व १८ जुलै २०१८ बल्‍लारशाह More..

लॉट लिस्‍ट स्‍पॉट ऑक्‍शन आल्‍लापली 10/07/2018
लॉट लिस्‍ट स्‍पॉट ऑक्‍शन आल्‍लापली More..

कंत्राटी पध्‍दतीने निवृत्‍त कर्मचा-यांची नियुक्‍ती करणेबाबात जाहिरात प 07/07/2018
कंत्राटी पध्‍दतीने निवृत्‍त कर्मचा-यांची नियुक्‍ती करणेबाबात जाहिरात पुणे More..

१४ व १५ सेल रिझल्‍ट सेंटर टिंबर डेपोट 07/07/2018
१४ व १५ सेल रिझल्‍ट सेंटर टिंबर डेपोट More..

वन महोत्‍सव २०१८ वृत्‍तपत्र टिपणी 01/07/2018
वन महोत्‍सव २०१८ वृत्‍तपत्र टिपणी More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

डाटा एट्री ऑपरेटर व वाहन चालक पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 19/07/2018 कोल्हापुर
डाटा एट्री ऑपरेटर व वाहन चालक पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

विभागीयवन अधिकारी सामाजिक वनीकरण ठाणे याच्‍या कार्यालयात कंत्राटी पध्‍दतीने तात्‍पूरत्‍या स्‍वरुपात डाटा एन्‍ट्री आॅॅॅॅपरेट वाहनचालक ६ भरणे कामी मनुष्‍यबळ पुरवठा करणा-या संस्‍थाकडून निविदा अर्ज मागविण्‍याबाबत 16/07/2018 ठाणे
विभागीयवनअधिकारी सामाजिकवनीकरण ठाणे याच्‍या कार्यालयात कंत्राटीपध्‍दतीने तात्‍पूरत्‍या स्‍वरुपात डाटा एन्‍ट्री आॅॅॅॅॅॅॅपरेटर व वाहनचालक (६)भरणेकामी मनुष्‍यबळ पुरवठा करणा-या संस्‍थाकडून ि‍निविइदा अर्ज मागविण्‍याबाबत More..

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्य हानी व पशुधन मृत अपंग जखमी झाल्यास द्यावयाचे अर्थसहाय्य मध्ये वाढ करणे बाबत दिनांक ११ जुलै २०१८ 11/07/2018 नागपुर
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्य हानी व पशुधन मृत / अपंग / जखमी झाल्यास द्यावयाचे अर्थसहाय्य मध्ये वाढ करणे बाबत दिनांक ११ जुलै २०१८ More..

बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग 09/07/2018 ठाणे
तीनवीरा ताालुका अलिबाग येथील मरिन स्‍टॅंडिग सेंटर चेे बांंधकाम करणे बाबत More..

ई निविदा सुचना 09/07/2018 ठाणे
उपवनसंरक्षक अलिबाग यांचे शासकिय बंगल्‍यातील आरसीसी गटर दुरूस्‍ती बाबत More..

इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना जुलै २०१८ 07/07/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना जुलै २०१८ More..

इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना जुलै २०१८ 07/07/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना जुलै २०१८ More..

जमीन 05/07/2018 नाशिक
जमीन More..

गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड कर्मचारी दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत 05/07/2018 नागपुर
गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड कर्मचारी दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

अनुकंपा जेष्ठता यादी भंडारा वनविभाग भंडारा दि 30 जून 2018 05/07/2018 नागपुर
अनुकंपा जेष्ठता यादी भंडारा वनविभाग भंडारा दि 30 जून 2018 More..

अधिक बातम्या..