Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 13 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    मा.मंत्री (वने) यांचा बांबूू उत्‍पादनाबाबत संदेश   Tripartite Agreement
बांबू पुस्‍तक:  Part I    Part II     
 
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018  

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

प्रसिध्‍दी पत्रक उपवनसंरक्षक कार्यआयोजना गडचिरोली 17/01/2019
प्रसिध्‍दी पत्रक उपवनसंरक्षक कार्यआयोजना गडचिरोली More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांची सेवाजेष्‍ठता यादी 1.1-2018 17/01/2019
वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांची सेवाजेष्‍ठता यादी More..

२ वार विक्री निकाल बल्‍लारशाह 17/01/2019
२ वार विक्री निकाल बल्‍लारशाह More..

त्रिपक्षीय करारनाम्‍याव्‍दारे वृक्षरोपवनासाठी अर्ज मागविण्‍याबाबत 16/01/2019
त्रिपक्षीय करारनाम्‍याव्‍दारे वृक्षरोपवनासाठी रोपनिर्मिती व रोपवनकामाचा पुर्वानुभव असलेल्‍या अशासकीय संस्‍थांचे पॅनल तयार करणेसााठी अर्ज मागविण्‍याबाबत More..

वनरक्षक पदभरती 15/01/2019
वनरक्षक पदभरती More..

ई ऑक्‍शनबाबत शुध्‍दीपत्रक १७ व १८ जानेवारी २०१९ 14/01/2019
ई ऑक्‍शनबाबत शुध्‍दीपत्रक १७ व १८ जानेवारी २०१९ More..

वनरक्षक पद भरतीकरीता जाहिरात 11/01/2019
वनरक्षक पद भरतीकरीता जाहिरात More..

पुर्व मेळघाट टेंडर 11/01/2019
पुर्व मेळघाट टेंडर More..

निविदा जाहिरात भंडारा 11/01/2019
निविदा जाहिरात भंडारा More..

लॉट लिस्‍ट १७ व १८ जानेवारी २०१९ 10/01/2019
लॉट लिस्‍ट १७ व १८ जानेवारी २०१९ More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

डाटा एट्री ऑपरेटर पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 19/01/2019 नागपुर
डाटा एट्री ऑपरेटर पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

तेंदू हंगाम २०१९ द्वितीय फेरीचे निकाल पत्रक 19/01/2019 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१९ द्वितीय फेरीचे निकाल पत्रक More..

ई निविदा जाहिरात ११ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा 18/01/2019 नागपुर
ई निविदा जाहिरात ११ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसुचित करण्याबाबतचे प्रगती परिपत्रक 14/01/2019 नागपुर
भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसुचित करण्याबाबतचे प्रगती परिपत्रक More..

ईमारती जळाऊ ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 11/01/2019 अमरावती
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग. More..

ई निविदा जाहिरात १० २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा 11/01/2019 नागपुर
ई निविदा जाहिरात १० २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई निविदा ०९ २०१८ २०१९ सिमेंट नाला बांध तयार करणे भंडारा वनविभाग भंडारा 10/01/2019 नागपुर
ई निविदा ०९ २०१८ २०१९ सिमेंट नाला बांध तयार करणे भंडारा वनविभाग भंडारा More..

जलावू बांबू इमारत वनउपजाचा जाहिर लिलाव दिनांक 14 व 16 जाने 2019 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा 08/01/2019 नागपुर
जलावू बांबू इमारत वनउपजाचा जाहिर लिलाव दिनांक 14 व 16 जाने 2019 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा More..

दिनांक २५ व २६ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या लिपिक व लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल घोषित करणेबाबत 08/01/2019 नागपुर
दिनांक २५ व २६ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या लिपिक व लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल घोषित करणेबाबत More..

उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश 07/01/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश More..

अधिक बातम्या..