Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

आपटा हंगाम २०२० नॉनपेसा 28/03/2020
दुस-या फेरीकरीता शुध्‍दीपत्रक More..

तेंदु हंगाम २०२० पेसा 28/03/2020
चवथ्‍या फेरीकरीता शुध्‍दीपत्रक More..

तेंदु हंगाम २०२० नॉनपेसा 28/03/2020
६ व्‍या फेरीकरीता शुध्‍दीपत्रक More..

तेंदु हंगाम पेसा २०२० 19/03/2020
तिस-या फेरीचा निकाल More..

तेंदु हंगाम पेसा २०२० 19/03/2020
निविदा सुचना ४ थी फेरी More..

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांचे विनियमन 18/03/2020
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्यय पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५. More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 16/03/2020
पाचवी फेरीचा निकाल More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 16/03/2020
सहावी फेरीची निविदा सुचना More..

ई टेंडर पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर 14/03/2020
ई टेंडर पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर More..

ई निविदा सुचना पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर 14/03/2020
ई निविदा सुचना पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

लिलावाचे शुद्धिपत्रक व निर्गत बंद करणे बाबत 23/03/2020 अमरावती
आगार डेपो परतवाडा, येथे ईमारती वनोपजचे ई लिलाव दिनांक २६०३२०२० ते २९०३२०२० रोजी पर्यंत व दिनांक ३००३२०२० रोजी मैदानी लिलाव पध्दतीने घेण्यात येणार आहे, याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु कोव्हिड-१९ या विषाणूच्या अति प्रभावामुळे सदर लिलाव रद्द करण्यात येत आहे. याची सर्व संबंधीत खरेदीदारांनी नोंद घेण्यात यावी More..

बदली सत्र नागपूर वनविभागातील बदली पात्र वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी 23/03/2020 नागपुर
बदली सत्र नागपूर वनविभागातील बदली पात्र वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी More..

ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 22/03/2020 वन्यजीव नागपुर
ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

खुले लिलाव पुढे ढकलन्याबाबत 19/03/2020 गडचिरोली
खुले लिलाव पुढे ढकलन्याबाबत More..

अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांमधून रिक्त पदे भरण्याबाबत 19/03/2020 गडचिरोली
अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांमधून रिक्त पदे भरण्याबाबत More..

टिपेश्वर अभयारण्यातील अस्तीत्वात असलेल्या मुरूम रस्त्यांची दुरूस्ती व देखभाल करणे 17/03/2020 वन्यजीव नागपुर
टिपेश्वर अभयारण्यातील अस्तीत्वात असलेल्या मुरूम रस्त्यांची दुरूस्ती व देखभाल करणे More..

इ निविदा 16/03/2020 ठाणे
वन अधिकारी रोहा म्हसळा व माणगावचे निवासी क्वार्टरचे नूतनीकरण More..

बदलीसत्र २०२० लिपिक लेखापाल वनपाल वनरक्षक गट क व शिपाई माळी वनमजूर गट ड संवर्गात कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे आंतरविभागीय बदलीबाबत 14/03/2020 नागपुर
बदलीसत्र २०२० लिपिक लेखापाल वनपाल वनरक्षक गट क व शिपाई माळी वनमजूर गट ड संवर्गात कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे आंतरविभागीय बदलीबाबत More..

जमीन 13/03/2020 नाशिक
जमीन More..

बदलीसत्र २०२० सर्वेक्षक संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 12/03/2020 नागपुर
बदलीसत्र २०२० सर्वेक्षक संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी More..

अधिक बातम्या..