Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 13 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश   Tripartite Agreement
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     
 
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018  

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

विथड्रॉन लॉट लिस्‍ट आलापल्‍ली, सिरोंचा आणि भामरागड आलापल्‍ली डेपोट 15/12/2018
विथड्रॉन लॉट लिस्‍ट आलापल्‍ली, सिरोंचा आणि भामरागड आलापल्‍ली डेपोट More..

लॉट लिस्‍ट ऑफ रिस्‍क अॅण्‍ड कॉस्‍ट मटेरीयल आॅॅॅफ आलापल्‍ली सिरोंचा आला 15/12/2018
लॉट लिस्‍ट ऑफ रिस्‍क अॅण्‍ड कॉस्‍ट मटेरीयल आॅॅॅफ आलापल्‍ली सिरोंचा आलापल्‍ली वनविभाग More..

२ वार विक्री निकाल १७ नोव्‍हेंबर २०१८ बल्‍लारशाह 14/12/2018
२ वार विक्री निकाल १७ नोव्‍हेंबर २०१८ बल्‍लारशाह More..

टेंडर सुचना वॉल कम्‍पाऊंडच्‍या बांधकामारकीता बल्‍लारशाह 14/12/2018
टेंडर सुचना वॉल कम्‍पाऊंडच्‍या बांधकामारकीता बल्‍लारशाह More..

बांबु तज्ञ व समन्‍वयक पदाकरीता जाहिरात 13/12/2018
बांबु तज्ञ व समन्‍वयक पदाकरीता जाहिरात महाराष्‍ट्र बांबु विकास मंडळ नागपूर More..

2 वार विक्री निकाल नोव्‍हेंबर २०१८ 13/12/2018
2 वार विक्री निकाल नोव्‍हेंबर २०१८ More..

ई टेंडर जाहिरात आकोट वनविभाग आकोट 13/12/2018
ई टेंडर जाहिरात आकोट वनविभाग आकोट More..

ई टेंडर आकोट वनविभाग 13/12/2018
ई टेंडर आकोट वनविभाग More..

ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट टी अॅण्‍ड एम बल्‍लारशाह डेपोट 12/12/2018
ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट टी अॅण्‍ड एम बल्‍लारशाह डेपोट १५,१६,१७,१८,२९, ३० डिसेंबर २०१८ More..

ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट ऑफ सी.डी.क्रमांक ३ डिसेंबर २०१८ करीता 12/12/2018
ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट ऑफ सी.डी.क्रमांक ३ डिसेंबर २०१८ करीता More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

ई- निविदा 17/12/2018 ठाणे
ई निविदा रिपेंरिग सिव्हील बांधकाम More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 14/12/2018 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.13-12-2018 More..

ई- निविदा 13/12/2018 ठाणे
टाईप 2फॉरेस्टर चाळीचे बांधकाम दिघी मु वेळास रेंज श्रीवर्धन ता श्रीवर्धन जि रायगड More..

ई- निविदा 13/12/2018 ठाणे
वनरक्षक चाळ टाईप 1 बांधकाम करणे वडवली पो वेळास रेंज श्रीवर्धन जि रायगड More..

जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८ १९ कामाचे निविदा सूचना भामरागड 13/12/2018 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८ १९ कामाचे निविदा सूचना भामरागड More..

ईमारती लाकुड आगार परिसरा सभोवती भिन्तिचे बान्धकाम चे ई निविदा सूचना बल्लारशाह. 13/12/2018 गडचिरोली
ईमारती लाकुड आगार परिसरा सभोवती भिन्तिचे बान्धकाम चे ई निविदा सूचना बल्लारशाह. More..

जमिन 13/12/2018 नाशिक
जमिन More..

जमिन 13/12/2018 नाशिक
जमिन More..

जमिन 13/12/2018 नाशिक
जमिन More..

वर्धा वनविभागाकडील गट क व गट ड सवर्गामधील दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ अखेरची अनुकंपा प्रतीक्षा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत 12/12/2018 नागपुर
वर्धा वनविभागाकडील गट क व गट ड सवर्गामधील दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ अखेरची अनुकंपा प्रतीक्षा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत More..

अधिक बातम्या..