Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

प्रकल्प यंत्रणेकडुन प्रर्यायी रक्कमेची वसूली 11/10/2019
प्रकल्प यंत्रणेकडुन प्रर्यायी रक्कमेची वसूली More..

वन संवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत पर्यायी वनीकरणासाठी नवीन नमुना दरपत्रक 05/10/2019
वन संवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत पर्यायी वनीकरणासाठी वर्ष २०१९-२० पासूनचे नवीन नमुना दरपत्रके More..

एचडीएफसी बॅंकेसोबत झालेला करारनामा व संंबंधीत बॅंकेची यादी 25/09/2019
एचडीएफसी बॅंकेसोबत झालेला करारनामा व संंबंधीत बॅंकेची यादी More..

ई निविदा सुचना क्रमांक ५ कोल्‍हापूर स्थित कराड 21/09/2019
ई निविदा सुचना क्रमांक ५ कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

ई निविदा विभागीय वनअधिकारी चांदोली कराड 21/09/2019
ई निविदा विभागीय वनअधिकारी चांदोली कराड More..

ई निविदा भंडारा वनविभाग भंडारा 19/09/2019
ई निविदा भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई निविदा आकोट वनविभाग आकोट 18/09/2019
ई निविदा आकोट वनविभाग आकोट More..

निविदा सुचना क्र. ५ सहयाद्री व्‍याघ्र कोल्‍हापूर स्थित कराड 17/09/2019
निविदा सुचना क्र. ५ सहयाद्री व्‍याघ्र कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

निविदा सुचना क्र.६ सहयाद्री व्‍याघ्र कोल्‍हापूर स्थित कराड 17/09/2019
निविदा सुचना क्र.६ सहयाद्री व्‍याघ्र कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

ई निविदा प्रशिक्षण केंद्र जालना 13/09/2019
ई निविदा प्रशिक्षण केंद्र जालना More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

ईमारती लकुड ई-लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ 11/10/2019 गडचिरोली
ईमारती लकुड ई-लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ More..

ईमारती लकुड खुले लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ 11/10/2019 गडचिरोली
ईमारती लकुड खुले लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ More..

जमिन 05/10/2019 नाशिक
जमिन More..

जमीन 03/10/2019 नाशिक
जमीन More..

जळाऊ लाकुड व बांबू ई-लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ 01/10/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड व बांबू ई-लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ More..

जळाऊ लाकुड व बांबू खुले लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ 01/10/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड व बांबू खुले लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ More..

आगारावरुन पुरवठा क्ररावयाच्या मालाचे अनुसुचित 30/09/2019 अमरावती
विविध शासकीय विभाग तथा सन्सथाना पुरवठा क्ररावयाच्या इमारती माल जलतन व बाम्बूचे अनुसूचित दर ०११०२०१९ ते ३००९२०१९ More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3 ऑक्टोबर 2019 ते 4 ऑक्टोबर 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ तळेगांव व रहाटी येथे ई लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 26/09/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3 ऑक्टोबर 2019 ते 4 ऑक्टोबर 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ तळेगांव व रहाटी येथे ई लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

जमिन 26/09/2019 नाशिक
जमिन More..

जमिन 26/09/2019 नाशिक
जमीन More..

अधिक बातम्या..