Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

तेंदू हंगाम २०२० (पेसा) 18/01/2020
पहिली फेरीची निविदा सुचना (पेसा) More..

महाराष्ट्र वनविभागाने प्रतिष्ठित सीएसआय एसआयजी ई गव्हर्नन्स अवॉर्ड्स 18/01/2020
महाराष्ट्र वनविभागाने प्रतिष्ठित सीएसआय एसआयजी ई गव्हर्नन्स अवॉर्ड्स 2019-20 जिंकला More..

पोकलॅन मशिन भाडयाने मिळण्‍याकरीता जाहिरात महाराष्‍ट्र बांबू विकास महाम 18/01/2020
पोकलॅन मशिन भाडयाने मिळण्‍याकरीता जाहिरात महाराष्‍ट्र बांबू विकास महामंडळ नागपूर More..

निसर्ग विकास मंडळ नागपूर यांची मनुष्‍यबळाकरीता जाहिरात 16/01/2020
निसर्ग विकास मंडळ नागपूर यांची मनुष्‍यबळाकरीता जाहिरात More..

ई निविदा पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर 15/01/2020
ई निविदा पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 09/01/2020
दुस-या फेरीची निविदा सुचना More..

सन २०२० तेंदू हंगाम (नॉन पेसा) 07/01/2020
प्रथम फेरीचा निकाल More..

ई निविदा बोर अभयारण्‍य नागपूर 06/01/2020
ई निविदा बोर अभयारण्‍य नागपूर More..

ई निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा 04/01/2020
ई निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई निविदा सुचना क्र.८ उपसंचालक कोल्‍हापूर स्थित कराड 26/12/2019
ई निविदा सुचना क्र.८ उपसंचालक कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

निविदा सूचना. व्याज अभिव्यक्ती आमंत्रित 16/01/2020 ठाणे
लाँचिंग आणि लँडिंग पॅड्ससह झिपलाइन सुविधेचा विकास करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे. More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019 16/01/2020 ठाणे
वनरक्षक उमेदवार 2019 साठी सूचना More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची 15/01/2020 वन्यजीव नागपुर
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची More..

पंडाल सर्व्हिस करिता ई निविदा मागविणे बाबत 15/01/2020 नागपुर
पंडाल सर्व्हिस करिता ई निविदा मागविणे बाबत More..

इलेक्ट्रिक सर्व्हिस करिता ई निविदा मागविणे बाबत 15/01/2020 नागपुर
इलेक्ट्रिक सर्व्हिस करिता ई निविदा मागविणे बाबत More..

नागपूर वनविभागाकडील गट क व ड मधील अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीबाबत प्रतिक्षासूची दिनांक ०१ ०१ २०२० 13/01/2020 नागपुर
नागपूर वनविभागाकडील गट क व ड मधील अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीबाबत प्रतिक्षासूची दिनांक ०१ ०१ २०२० More..

जमिन 13/01/2020 नाशिक
जमिन More..

वनरक्षक भरती 2019 08/01/2020 ठाणे
प्रतीक्षा यादीतून निवडलेल्या उमेदवारांची यादी. निवडलेल्या अनुपस्थित उमेदवाराच्या जागी More..

तेंदू हंगाम २०२० प्रथम फेरीचा निकाल 07/01/2020 नागपुर
तेंदू हंगाम २०२० प्रथम फेरीचा निकाल More..

कॅटरिंग सर्व्हिस करिता निविदा मागविणे बाबत 07/01/2020 नागपुर
कॅटरिंग सर्व्हिस करिता निविदा मागविणे बाबत More..

अधिक बातम्या..