Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 03/12/2019
पहिली फेरीची निविदा सुचना More..

देखभाली निविदा सुचना 30/11/2019
देखभाली निविदा सुचना More..

कमांड कंट्रोल रुममधील व्‍हीडीओ वॉलचे देखभालीकरीता निविदा वनभवन 29/11/2019
कमांड कंट्रोल रुममधील व्‍हीडीओ वॉलचे देखभालीकरीता निविदा वनभवन More..

ई टेंडर चांदोली राष्‍ट्रीय उद्यान 25/11/2019
ई टेंडर चांदोली राष्‍ट्रीय उद्यान More..

ई टेंडर बुलढाणा वनविभाग 20/11/2019
ई टेंडर बुलढाणा वनविभाग More..

वन विषयक कायदयांमध्‍ये सुधारणा सुचविण्‍यासाठी समिती गठीत करणेबाबत 19/11/2019
वन विषयक कायदयांमध्‍ये सुधारणा सुचविण्‍यासाठी समिती गठीत करणेबाबत More..

कॉम्‍पॅक्‍टरकरीता ई निविदा वनभवन नागपूर 18/11/2019
कॉम्‍पॅक्‍टरकरीता ई निविदा वनभवन नागपूर More..

सनदी लेखापालांची सेवा प्राप्‍त करण्‍याकरीता जाहिरात 16/11/2019
सनदी लेखापालांची सेवा प्राप्‍त करण्‍याकरीता जाहिरात More..

एचडीएफसी बॅंकेेशी सामंजस्‍य कराराच्‍या अनुषंगाने वेतन खाते उघडण्‍याबाब 15/11/2019
एचडीएफसी बॅंकेेशी सामंजस्‍य कराराच्‍या अनुषंगाने वेतन खाते उघडण्‍याबाब More..

ई टेंडर बोर अभयारण्‍य नागपूर 13/11/2019
ई टेंडर बोर अभयारण्‍य नागपूर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

वर्धा वनविभागातील गट ड संवर्गातुन गट क लिपीक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नती देण्याकरीता अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रकाशित करणेबाबत 05/12/2019 नागपुर
वर्धा वनविभागातील गट ड संवर्गातुन गट क लिपीक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नती देण्याकरीता अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रकाशित करणेबाबत More..

टिपेश्वर व पेनगंगा अभयरण्यामध्ये संरक्षण कुटी बांधकाम तसेच वायरलेस स्टेशन बांधकाम करणे 04/12/2019 वन्यजीव नागपुर
टिपेश्वर व पेनगंगा अभयरण्यामध्ये संरक्षण कुटी बांधकाम तसेच वायरलेस स्टेशन बांधकाम करणे More..

निर्लेखित वाहन व भन्गार मालाचे जाहीर लिलाव मार्फत विक्रि 02/12/2019 गडचिरोली
निर्लेखित वाहन व भन्गार मालाचे जाहीर लिलाव मार्फत विक्रि More..

वाईल्ड रेस्क्यूअर वन्यजीव बचावकर्ता यांची सेवा कंत्राटी पध्दतीने 02/12/2019 कोल्हापुर
वाईल्ड रेस्क्यूअर वन्यजीव बचावकर्ता यांची सेवा कंत्राटी पध्दतीने More..

ईमारती ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 30/11/2019 अमरावती
ईमारती ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग More..

नागपूर वनविभागातील गट ड संवर्गातून गट क लिपीक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नतीकरीता अंतिम जेष्टता यादी 30/11/2019 नागपुर
नागपूर वनविभागातील गट ड संवर्गातून गट क लिपीक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नतीकरीता अंतिम जेष्टता यादी More..

विधी सल्लागार पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत 29/11/2019 नागपुर
विधी सल्लागार पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत More..

अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर 28/11/2019 अमरावती
अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर २०१९-२० More..

जळाऊ लाकुड व बांबू ई लिलाव सुचना माहे डिसेंबर २०१९ 28/11/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड व बांबू ई लिलाव सुचना माहे डिसेंबर २०१९ More..

जळाऊ लाकुड व बांबू खुले लिलाव सुचना माहे डिसेंबर २०१९ 28/11/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड व बांबू खुले लिलाव सुचना माहे डिसेंबर २०१९ More..

अधिक बातम्या..