Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ई निविदा भंडारा वनविभाग भंडारा 19/09/2019
ई निविदा भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई निविदा आकोट वनविभाग आकोट 18/09/2019
ई निविदा आकोट वनविभाग आकोट More..

निविदा सुचना क्र. ५ सहयाद्री व्‍याघ्र कोल्‍हापूर स्थित कराड 17/09/2019
निविदा सुचना क्र. ५ सहयाद्री व्‍याघ्र कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

निविदा सुचना क्र.६ सहयाद्री व्‍याघ्र कोल्‍हापूर स्थित कराड 17/09/2019
निविदा सुचना क्र.६ सहयाद्री व्‍याघ्र कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

ई निविदा प्रशिक्षण केंद्र जालना 13/09/2019
ई निविदा प्रशिक्षण केंद्र जालना More..

निवड यादी शुध्‍दीपत्रक पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर 12/09/2019
निवड यादी शुध्‍दीपत्रक पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर More..

ई टेंडर कराड स्थित कोल्‍हापूर 12/09/2019
ई टेंडर कराड स्थित कोल्‍हापूर More..

ई टेंडर कराड स्थित कोल्‍हापूर 12/09/2019
ई टेंडर कराड स्थित कोल्‍हापूर More..

ई टेंडर भंडारा 09/09/2019
ई टेंडर भंडारा More..

कंत्राटी तत्‍वावर नियुक्‍तीसाठी जाहिरात जैवविविधता मंडळ 09/09/2019
कंत्राटी तत्‍वावर नियुक्‍तीसाठी सेवा निवृत्‍त अधिका-यांकडुन अर्ज मागविणेसाठी जाहिरात जैवविविधता मंडळ More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

अमरावती वनवृत्त कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नुयीक्ती 20/09/2019 अमरावती
अमरावती वनवृत्त कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नुयीक्ती जाहिरात More..

जमिन 19/09/2019 नाशिक
जमीन More..

ई निविदा 06 2019 2020 भंडारा वनविभाग भंडारा 19/09/2019 नागपुर
ई निविदा 06 2019 2020 भंडारा वनविभाग भंडारा More..

विविध प्रकार चे साहित्य खरेदी करिता ई निविदा सूचना 19/09/2019 गडचिरोली
विविध प्रकार चे साहित्य खरेदी करिता ई निविदा सूचना भामरागड वनविभाग, आल्लापल्ली More..

औरंगाबाद वनवृत्त, औरंगाबाद वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019, सोबतच्या यादीनुसार वाटप केलेल्या वन विभागाचे कार्यालयात दिनांक 18/09/2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता संपूर्ण अभिलेख्यासह हजर राहणे. 17/09/2019 औरंगाबाद
औरंगाबाद वनवृत्त, औरंगाबाद वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019, सोबतच्या यादीनुसार वाटप केलेल्या वन विभागाचे कार्यालयात दिनांक 18/09/2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता संपूर्ण अभिलेख्यासह हजर राहणे. More..

जमिन कोल्हापूर मौजे नंदवाळ तालुका करवीर जिल्हा कोल्हापूर येथील गठ क्रमांक 63 मधील 46.6 हेक्टर आर. क्षेत्र भारत राखीव बटालियन क्रमांक 3 कोल्हापूर यांना मंजूर करणेबाबत 17/09/2019 कोल्हापुर
जमिन कोल्हापूर मौजे नंदवाळ तालुका करवीर जिल्हा कोल्हापूर येथील गठ क्रमांक 63 मधील 46.6 हेक्टर आर. क्षेत्र भारत राखीव बटालियन क्रमांक 3 कोल्हापूर यांना मंजूर करणेबाबत More..

जमिन 17/09/2019 नाशिक
जमिन More..

निवड व प्रतिक्षा यादी ३ गडचिरोली वनव्रुत्त 17/09/2019 गडचिरोली
निवड व प्रतिक्षा यादी ३ गडचिरोली वनव्रुत्त More..

अंतिम निवड यादी 17/09/2019 पुणे
अंतिम निवड यादी More..

अमरावती सर्वेक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ निकाल घोषित करण्याबाबत 16/09/2019 अमरावती
अमरावती वनवृत्त सर्वेक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ निकाल घोषित करण्याबाबत More..

अधिक बातम्या..