Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ई निविदा सुचना गुगामल वन्‍यजीव विभाग चिखलदरा 15/02/2020
ई निविदा सुचना गुगामल वन्‍यजीव विभाग चिखलदरा More..

टिश्‍यू कल्‍चर राेेपेे लागवड योजना 15/02/2020
टिश्‍यू कल्‍चर राेेपेे लागवड योजना More..

ई निविदा उपसंंचालक पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर 13/02/2020
ई निविदा उपसंंचालक पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर More..

ई निवीदा बोर वन्‍यजीव नागपूर 13/02/2020
ई निवीदा बोर वन्‍यजीव नागपूर More..

आपटा हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 13/02/2020
प्रथम फेरीची निविदा सुचना More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 13/02/2020
चौथी फेरीची निविदा सुचना More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 12/02/2020
तिसरी फेरीचा निकाल More..

महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळामध्ये बायोडायर्व्हसिटी फेलोज जाहिरात 07/02/2020
महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळामध्ये बायोडायर्व्हसिटी फेलोज या पदाच्‍या नियुक्‍तीसाठी जाहिरात More..

ई निविदा वनविभाग गोंदिया 07/02/2020
ई निविदा वनविभाग गोंदिया More..

कंत्राटी पद्धतीने पद भरती करिता जाहिरात कोल्‍हापूर स्थित कराड 07/02/2020
कंत्राटी पद्धतीने पद भरती करिता जाहिरात कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

परिपत्रक कर्मचारी समस्या निवारण दिनाचे आयोजन करणेबाबत 17/02/2020 नागपुर
परिपत्रक कर्मचारी समस्या निवारण दिनाचे आयोजन करणेबाबत More..

सर्वॅक्षक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी 17/02/2020 चंद्रपुर
चंद्रपुर वनवृत्ताअतंर्गत विशेष पदभरती मोहीमेअतंर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षीत असलेली पदे. सर्वॅक्षक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी. More..

अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरतीसंदर्भात सूचना 17/02/2020 चंद्रपुर
चंद्रपूर वनवृत्तान्तर्गत अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात सूचना More..

वनरक्षक पदभरती २०२० उमेदवारांकरिता सूचना 15/02/2020 गडचिरोली
वनरक्षक पदभरती २०२० उमेदवारांकरिता सूचना, गडचिरोली वनविभाग गडचिरोली More..

इमारती व जळावू मालाचे वाहतुकीचे निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा 15/02/2020 अमरावती
इमारती व जळावू मालाचे वाहतुकीचे निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.१५/०२/२०२० More..

गट ड संवर्गातून लिपिक नि टंकलेखक गट क या पदावर पदोन्नती आणि पदोन्नतीने पदस्थापना नागपूर वनविभाग 15/02/2020 नागपुर
गट ड संवर्गातून लिपिक नि टंकलेखक गट क या पदावर पदोन्नती आणि पदोन्नतीने पदस्थापना नागपूर वनविभाग More..

अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरतीसंदर्भात सूचना 14/02/2020 चंद्रपुर
चंद्रपूर वनवृत्तान्तर्गत अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात सूचना More..

मुलाखत 13/02/2020 ठाणे
विधी सल्ला गार पदाची मुलाखत More..

दिनांक 01.01.2020 रोजीची गट क व ड अनुकंपा उमेदवारांची प्राथमिक जेष्ठता यादी 13/02/2020 औरंगाबाद
दिनांक 01.01.2020 रोजीची गट क व ड अनुकंपा उमेदवारांची प्राथमिक जेष्ठता यादी More..

तेंदू हंगाम २०२० च्या तिसऱ्या फेरीचा निकाल दि १३ फ़ेब्रुअरी २०२० 13/02/2020 नागपुर
तेंदू हंगाम २०२० च्या तिसऱ्या फेरीचा निकाल दि १३ फ़ेब्रुअरी २०२० More..

अधिक बातम्या..