Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon                      Due to Customization work- MFD Geoportal down. Please kindly Click On For near real time Forest Fire Alert.
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

गोंदिया डिविजन ईमारती लाकुड ई लिलाव 23/04/2019
गोंदिया डिविजन ईमारती लाकुड ई लिलाव More..

तेन्दु हन्गाम २०१९ (पेसा) 23/04/2019
पाचव्या फेरीचा निकाल More..

तेन्दु हन्गाम २०१९ (पेसा) 23/04/2019
पाचव्या फेरीचा निकाल More..

तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 05/04/2019
६ व्‍या फेरीचा निकाल (पुरवणी निकाल) More..

तेंदू हंगाम २०१९ (पेसा) 01/04/2019
पाचवी फेरी शुध्दी पत्रक More..

तेंदू हंगाम २०१९ (पेसा) 30/03/2019
चौथ्या फेरीचा निकाल More..

तेंदू हंगाम २०१९ (पेसा) 30/03/2019
पाचव्या फेरीची निविदा सुचना More..

ट्रान्‍सफर सुचना 30/03/2019
ट्रान्‍सफर सुचना More..

तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 25/03/2019
सातव्या फेरीतील उच्च तम बोलीधारकांची यादी More..

फायनान्शियल बिड मुल्‍यांकन निकाल वनभवन नागपूर 20/03/2019
फायनान्शियल बिड मुल्‍यांकन निकाल वनभवन नागपूर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी भांडारपाल संवर्ग 24/04/2019 नागपुर
बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी भांडारपाल संवर्ग More..

ई निवीदा 24/04/2019 ठाणे
जप्त मालाचा लिलाव करणे बाबत More..

बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी भांडारपाल संवर्ग 24/04/2019 नागपुर
बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी भांडारपाल संवर्ग More..

अमरावती वनव्रत्ताची अनुकम्प्पा सुची नवम्बर २०१८ 23/04/2019 अमरावती
अमरावती वनव्रत्ताची अनुकम्प्पा सुची नवम्बर २०१८ More..

बदली सत्र २०१९ वन कर्मचारी यांना आवाहन 23/04/2019 नागपुर
बदली सत्र २०१९ वन कर्मचारी यांना आवाहन More..

लेखापाल संवर्ग बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक सुधारित यादी 23/04/2019 नागपुर
लेखापाल संवर्ग बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक सुधारित यादी More..

मुख्य लेखापाल संवर्ग बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी 23/04/2019 नागपुर
मुख्य लेखापाल संवर्ग बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी More..

बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी सर्वेक्षक संवर्ग 22/04/2019 नागपुर
बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी सर्वेक्षक संवर्ग More..

बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यांची प्राथमिक यादी नागपूर वनविभाग 22/04/2019 नागपुर
बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यांची प्राथमिक यादी नागपूर वनविभाग More..

बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी लेखापाल संवर्ग 20/04/2019 नागपुर
बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी लेखापाल संवर्ग More..

अधिक बातम्या..