Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest 


<
   वनविभागाच्‍या रोपवाटिकेमधील उपलब्‍ध असलेल्‍या बियानांची उपलब्‍धता   गाेेंदिया टार्गेट  Tripartite Agreement
    १३ कोटी रोपवनाचे लक्ष्‍ा      
1) वनविभाग  
2) वनविकास महामंडळ लि.    
 3) सामाजिक वनीकरण विभाग    
   मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश     
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

१४ व १५ डिसेंबर २०१७ लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा 12/12/2017
१४ व १५ डिसेंबर २०१७ लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा More..

निवृत्‍त अधिकारी यांच्‍या सेवा करार पध्‍दतीने मुलाखत नाशिक वन 11/12/2017
निवृत्‍त अधिकारी यांच्‍या सेवा करार पध्‍दतीने घेण्‍यासाठी दिनांक १६-१२-२०१७ रोजी आयोजीत केलेली मुलाखत More..

ई टेंडर पांढरकवडा यवतमाळ 09/12/2017
ई टेंडर पांढरकवडा यवतमाळ More..

१५ डिसेंबर,लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशा 07/12/2017
१५ डिसेंबर,लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशा More..

ई टेंडर कराड स्थित कोल्‍हापूर 07/12/2017
ई टेंडर कराड स्थित कोल्‍हापूर More..

कंत्राटी पध्‍दतीने सेवानिवृत्‍त अधिकारी नेमणेबाबत नागपूर 06/12/2017
कंत्राटी पध्‍दतीने सेवानिवृत्‍त अधिकारी नेमणेबाबत नागपूर More..

तेन्दु हन्गम २०१८ 06/12/2017
पहिलि फेरि निविदा सुचना (बिगर अनुसुचित) More..

निवृत्‍त अधिकारींचे सेवेचे शुध्‍दीपत्रक कोल्‍हापूर 30/11/2017
निवृत्‍त अधिकारींचे सेवेचे शुध्‍दीपत्रक कोल्‍हापूर More..

ई टेंडर कोल्‍हापूर स्थित कराड 29/11/2017
ई टेंडर कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

ई टेंडर गुगामल वन्‍यजीव विभाग परतवाडा 27/11/2017
ई टेंडर गुगामल वन्‍यजीव विभाग परतवाडा More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 12/12/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प १४/१२/२०१७ More..

ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे डिसेम्बर २०१७ 11/12/2017 गडचिरोली
ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे डिसेम्बर २०१७ More..

खुले लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना आल्लापल्ली वनविभाग प्रदेशिक दि. २५ डिसेम्बर २०१७ 11/12/2017 गडचिरोली
खुले लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना आल्लापल्ली वनविभाग प्रदेशिक दि. २५ डिसेम्बर २०१७ More..

वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनरक्षक निवासस्थान बान्धकाम चे ई-निविदा सुचना 11/12/2017 गडचिरोली
वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनरक्षक निवासस्थान बान्धकाम चे ई-निविदा सुचना More..

वनरक्षक वनपाल यांचे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन 08/12/2017 नागपुर
वनरक्षक वनपाल यांचे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन More..

टाइप २ निवासस्थान बान्धकामाचे ई निविदा सुचना, सामाजिक वनीकरण विभाग वडसा 05/12/2017 गडचिरोली
टाइप २ निवासस्थान बान्धकामाचे ई निविदा सुचना, सामाजिक वनीकरण विभाग वडसा More..

मुलाखत कार्यक्रम 04/12/2017 ठाणे
मुलाखत कार्यक्रम More..

जप्त वाहन सुचना डहाणु वनविभाग 04/12/2017 ठाणे
जप्त वाहन सुचना डहाणु वनविभाग More..

जाहीर लिलाव दिनांक 02 डिसेंबर 2017 स्थळ बांगडापूर विक्री आगार वर्धा वनविभाग वर्धा 30/11/2017 नागपुर
जाहीर लिलाव दिनांक 02/12/2017 स्थळ बांगडापूर, विक्री आगार, वर्धा वनविभाग वर्धा More..

भंडारा वनविभागातील जंकास व खात्‍यामार्फत निष्‍कासीत इमारती व जलावू बांबू लिलाव दि ११ १२ १३ डिसेंबर २०१७ 30/11/2017 नागपुर
भंडारा वनविभागातील जंकास व खात्‍यामार्फत निष्‍कासीत इमारती व जलावू बांबू लिलाव दि ११ १२ १३ डिसेंबर २०१७ More..

अधिक बातम्या..