Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest

 मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश                                  
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II   
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

स्‍पॉट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट आलापल्‍ली 22/05/2017
स्‍पॉट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट आलापल्‍ली More..

स्पिल्ट वातानुकूलीन यंत्रे खरेदी करून स्थापित करण्यासंदर्भातील निविदा 16/05/2017
वनभवन इमारत करीता स्पिल्ट वातानुकूलीन यंत्रे खरेदी करून स्थापित करण्यासंदर्भातील निविदा प्रकाशित करण्याबाबत More..

ई टेंडर भंडारा वनविभाग भंडारा 16/05/2017
ई टेंडर भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई टेंडर शुध्‍दीपत्रक कोल्‍हपूूूर 15/05/2017
ई टेंडर शुध्‍दीपत्रक कोल्‍हपूूूर More..

कंत्राट तत्‍वावर पदे भरण्‍याबाबत जाहिरात सहयाद्री व्‍याघ्र कोल्‍हापूर 15/05/2017
कंत्राट तत्‍वावर पदे भरण्‍याबाबत जाहिरात सहयाद्री व्‍याघ्र कोल्‍हापूर More..

तेन्दु हन्गाम २०१७ 15/05/2017
पेसा ३रि फेरि निकाल More..

15 मे 2017 लॉट लिस्ट बल्लारशा 13/05/2017
15 मे 2017 लॉट लिस्ट बल्लारशा More..

एफएलसिएस भंडारा विभाग 09/05/2017
एफएलसिएस भंडारा विभाग More..

सेवा निवृत्‍ती अधिकारी यांची नियुक्‍ती करुन पॅनल तयार करणेबाबत 09/05/2017
सेवा निवृत्‍ती अधिकारी यांची नियुक्‍ती करुन पॅनल तयार करणेबाबत More..

शुध्‍दीपत्रक महाराष्‍ट्र निसर्ग पर्यंटन नागपूर 09/05/2017
शुध्‍दीपत्रक महाराष्‍ट्र निसर्ग पर्यंटन नागपूर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

वन विभागातील वनपाल आणि वनरक्षकांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदा-या 23/05/2017 नागपुर
वन विभागातील वनपाल आणि वनरक्षकांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदा-या More..

भरती २०१६विभागनिहाय वाटप 22/05/2017 ठाणे
भरती २०१६विभागनिहाय वाटप More..

वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी उमेदवारांचे वनविभागवार वाटप 16/05/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी उमेदवारांचे वनविभागवार वाटप More..

भरती २०१६ विभागवार वाटप बिगर अनुसुचित खुला 16/05/2017 ठाणे
भरती २०१६ विभागवार वाटप - बिगर अनुसुचित- खुला More..

तेन्दु निकाल उर्वरित ७ युनिट करिता २०१७ गडचिरोलि वनव्रुत्त 09/05/2017 गडचिरोली
तेन्दु निकाल उर्वरित ७ युनिट करिता २०१७ गडचिरोलि वनव्रुत्त More..

प्रसिद्धीपत्रक पाली ता पनवेल जिल्हा रायगड 09/05/2017 ठाणे
प्रसिद्धीपत्रक पाली ता पनवेल जिल्हा रायगड More..

शुद्धीपत्रक भरतीप्रक्रीया २०१६ 09/05/2017 ठाणे
शुद्धीपत्रक भरतीप्रक्रीया २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ 08/05/2017 ठाणे
निकाल २५ किमी व १६ किमी अंतर पुर्ण करण्‍याची चालण्‍याची शारीरिक क्षमता चाचणीचा निकाल More..

शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 03/05/2017 अमरावती
शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-05-2017 More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 27/04/2017 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

अधिक बातम्या..