Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

आंतरराष्‍ट्रीय जैवविविधता दिवस 22/05/2020
सर्व सजिवांचे संवर्धन व संरक्षणकरण्यासाठी, लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे आवश्यक असल्‍याचे मत मा. मंत्री वने यांनी यासंबंधी आयोजित आढावा बैठकीत व्यक्त केले. More..

तेन्दु हन्गाम नोन पेसा 13/05/2020
आठव्‍या फेरीची निविदा सुचना More..

तेन्दु हन्गाम पेसा 13/05/2020
सातवि फेरिचि निविदा सुचना More..

तेन्दु हन्गाम नोन पेसा 08/05/2020
सातवि फेरिचा निकाल वाटाघाटिने More..

तेन्दु हन्गाम नोन पेसा 06/05/2020
सातवि फेरिचा निकाल More..

तेन्दु हन्गाम पेसा 06/05/2020
सहावि फेरिचा निकाल More..

तेंदू हंगाम नॉन पेसा 02/05/2020
सातवि फेरिचि यादि More..

तेन्दु हन्गाम नोन पेसा 30/04/2020
सहाव्‍या फेरीचा निकाल वाटाघाटीव्‍दारे More..

तेन्दु हन्गाम पेसा 29/04/2020
पाचवि फेरिचा निकाल More..

तेन्दु हन्गाम पेसा 29/04/2020
सहावि फेरिचि निविदा सुचना More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

सूचना 02/06/2020 ठाणे
फायर ब्लोअरचे सादरीकरण More..

लिपिक गट क या पदावरून लेखापाल गट क या पदावरील तदर्थ पदोन्नती नियमित करणेबाबत 29/05/2020 नागपुर
लिपिक गट क या पदावरून लेखापाल गट क या पदावरील तदर्थ पदोन्नती नियमित करणेबाबत More..

वाहनाचीमालमत्तेची जाहीरात प्रसिध्दी अमरावती वनविभाग 29/05/2020 अमरावती
अमरावती वनविभागा अंतर्गत वनगुन्हा प्रकरणातील जप्त् वाहनाचीमालमत्तेची जाहीरात प्रसिध्दी बाबत More..

ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 13/05/2020 वन्यजीव नागपुर
ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

नागपूर वनवृत्त अंतर्गत राज्य शासकीय कर्मचारी यांना सुधारित सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ प्रदान करणेबाबत 12/05/2020 नागपुर
नागपूर वनवृत्त अंतर्गत राज्य शासकीय कर्मचारी यांना सुधारित सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ प्रदान करणेबाबत More..

रोपांचे खरेदी इ निविदा रद्द करणेबाबत 11/05/2020 नागपुर
रोपांचे खरेदी इ निविदा रद्द करणेबाबत More..

तेंदू हंगाम च्या सातव्या फेरीचा निकाल 08/05/2020 नागपुर
तेंदू हंगाम च्या सातव्या फेरीचा निकाल More..

रोपांचे खरेदीबाबत इ निविदा 05/05/2020 नागपुर
रोपांचे खरेदीबाबत इ निविदा More..

तेंदू हंगाम च्या सहाव्या फेरीचा निकाल 01/05/2020 नागपुर
तेंदू हंगाम २०२० च्या सहाव्या फेरीचा निकाल दि १ मे २०२० More..

तेंदू हंगाम च्या पाचव्या फेरीचा निकाल निकाल दि ३० एप्रिल २०२० 30/04/2020 नागपुर
तेंदू हंगाम २०२० च्या पाचव्या फेरीचा निकाल निकाल दि ३० एप्रिल २०२० More..

अधिक बातम्या..