Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

सरळसेवा भरती वेळापत्रक नाशिक वनवृत्‍त नाशिक 21/08/2019
सरळसेवा भरती वेळापत्रक नाशिक वनवृत्‍त नाशिक More..

वनरक्षक पदभरती २०१९ 19/08/2019
वनरक्षक पदभरती २०१९ More..

निसर्ग पर्यटन स्‍थळांची माहिती 16/08/2019
निसर्ग पर्यटन स्‍थळांची माहिती More..

ई निविदा जाहिरात कोल्‍हापूर स्थित कराड 14/08/2019
ई निविदा जाहिरात कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

वनरक्षक भरती प्रक्रियेसंदर्भातील सूचना 10/08/2019
वनरक्षक भरती प्रक्रियेसंदर्भातील सूचना More..

धुळे वनरक्षक सरळसेवा भरती निकाल 10/08/2019
धुळे वनरक्षक सरळसेवा भरती निकाल More..

कंत्राटी पदाकरीता शुध्‍दीपत्रक नाशिक वनविभाग नाि‍शिक 09/08/2019
कंत्राटी पदाकरीता शुध्‍दीपत्रक नाशिक वनविभाग नाि‍शिक More..

ई टेंडर सातारा कोल्‍हापूर स्थित कराड 09/08/2019
ई टेंडर सातारा कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

भारताच्या माजी परराष्ट्रमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांचे दुःखद निधन 07/08/2019
भारताच्या माजी परराष्ट्रमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांचे दि. 06 ऑगस्ट 2019 रोजी दुःखद निधन झाले आहे. त्यामुळे दि 07 ऑगस्ट 2019 रोजी 33 कोटी वृक्ष लागवडीच्या अनुषंगाने मा मंत्री , वित्त आणि नियोजन, वन More..

उमेदवारांसाठी सुचना नाशिक वनवृत्‍त नाशिक 07/08/2019
उमेदवारांसाठी सुचना नाशिक वनवृत्‍त नाशिक More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

निर्लेखित वाहने विक्री सम्बन्धी मोहोरबन्द निविदा मागाविन्यात येत आहे. 21/08/2019 गडचिरोली
भामरागड वनविभाग स्थीत अल्लापल्ली येथे निर्लेखित वाहने विक्री सम्बन्धी मोहोरबन्द निविदा मागाविन्यात येत आहे. More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ सुधारित वेळापत्रक 21/08/2019 चंद्रपुर
चंद्रपूर वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ उमेदवारांसाठी सुधारीत सुचना व सुधारीत वेळापत्रक More..

दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१९ अखेरची वनरक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 21/08/2019 नागपुर
दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१९ अखेरची वनरक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

स्तल दर्शक नकशा 21/08/2019 औरंगाबाद
स्तल दर्शक नकशा More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया-2019 चे वेळापत्रक 21/08/2019 पुणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया-2019 चे वेळापत्रक More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ सुधारित वेळापत्रक 20/08/2019 ठाणे
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ उमेदवारांसाठी सुधारीत सुचना व सुधारीत वेळापत्रक More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ सुधारीत वेळापत्रक गडचिरोली वनवृत्त गडचिरोली. 20/08/2019 गडचिरोली
गडचिरोली वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ उमेदवारांसाठी सुधारीत सुचना व सुधारीत वेळापत्रक. More..

पशु वैधकीय अधिकारी व पशु वैधकीय पर्येवेक्षक कंत्राटी तत्वावर भरावयाचे जागा 20/08/2019 नागपुर
पशु वैधकीय अधिकारी व पशु वैधकीय पर्येवेक्षक कंत्राटी तत्वावर भरावयाचे जागा More..

सुधारित वेळापत्रक) औरंगाबाद वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया-२०१९ 20/08/2019 औरंगाबाद
सुधारित वेळापत्रक) औरंगाबाद वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया-२०१९ More..

उपजिवीका तज्ञ यांची कंत्राटी पध्दतीने 20/08/2019 कोल्हापुर
उपजिवीका तज्ञ यांची कंत्राटी पध्दतीने More..

अधिक बातम्या..