Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

तेंदू हंगाम २०२० (पेसा) 20/02/2020
प्रथम फेरीचा निकाल More..

तेंदू हंगाम २०२० (पेसा) 20/02/2020
दुसरी फेरीची निविदा सुचना More..

ई निविदा वन अभियंता वनभवन नागपूर 20/02/2020
ई निविदा वन अभियंता वनभवन नागपूर More..

ई निविदा सुचना गुगामल वन्‍यजीव विभाग चिखलदरा 15/02/2020
ई निविदा सुचना गुगामल वन्‍यजीव विभाग चिखलदरा More..

टिश्‍यू कल्‍चर राेेपेे लागवड योजना 15/02/2020
टिश्‍यू कल्‍चर राेेपेे लागवड योजना More..

ई निविदा उपसंंचालक पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर 13/02/2020
ई निविदा उपसंंचालक पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर More..

ई निवीदा बोर वन्‍यजीव नागपूर 13/02/2020
ई निवीदा बोर वन्‍यजीव नागपूर More..

आपटा हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 13/02/2020
प्रथम फेरीची निविदा सुचना More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 13/02/2020
चौथी फेरीची निविदा सुचना More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 12/02/2020
तिसरी फेरीचा निकाल More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

जमीन 20/02/2020 नाशिक
जमीन More..

वनरक्षक पदभरती सन २०२० करिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सूचना 18/02/2020 गडचिरोली
वनरक्षक पदभरती सन २०२० करिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सूचना गडचिरोली वनवृत्त गडचिरोली More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची माहिती 18/02/2020 नागपुर
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची माहिती More..

परिपत्रक कर्मचारी समस्या निवारण दिनाचे आयोजन करणेबाबत 17/02/2020 नागपुर
परिपत्रक कर्मचारी समस्या निवारण दिनाचे आयोजन करणेबाबत More..

सर्वॅक्षक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी 17/02/2020 चंद्रपुर
चंद्रपुर वनवृत्ताअतंर्गत विशेष पदभरती मोहीमेअतंर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षीत असलेली पदे. सर्वॅक्षक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी. More..

अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरतीसंदर्भात सूचना 17/02/2020 चंद्रपुर
चंद्रपूर वनवृत्तान्तर्गत अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात सूचना More..

इ निविदा 17/02/2020 ठाणे
अलिबाग वनविभागातील राखीव वन सर्व्हे नंबर ८४ भाग रोड दुरूस्ती More..

इ निविदा 17/02/2020 ठाणे
अलिबाग वनविभागातील राखीव वन सर्व्हे नंबर ८४ भाग रोड दुरूस्ती More..

जमिन 17/02/2020 नाशिक
जमिन More..

वनरक्षक पदभरती २०२० उमेदवारांकरिता सूचना 15/02/2020 गडचिरोली
वनरक्षक पदभरती २०२० उमेदवारांकरिता सूचना, गडचिरोली वनविभाग गडचिरोली More..

अधिक बातम्या..