Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

हाऊसकिपींग आणि देखभालीच्‍या सेवेकरीता ई टेंडर वनभवन सिव्‍हील लाईन्‍स न 15/06/2019
हाऊसकिपींग आणि देखभालीच्‍या सेवेकरीता ई टेंडर वनभवन सिव्‍हील लाईन्‍स नागपूर More..

बांबु तज्ञ व वृत्‍त समन्‍वयकाकरीता जाहिरात 15/06/2019
बांबु तज्ञ व वृत्‍त समन्‍वयकाकरीता जाहिरात More..

जाहिर सुचना भारतीय वन अधिनियम १९२७ 11/06/2019
भारतीय वन अधिनियम,१९२७ यात व्‍यापक सुधारणा संदर्भात राज्‍य /केंद्र शासित प्रदेश यांचेकडुन अभिप्राय More..

पदभरतीबाबत सुचना वनभवन नागपूर 10/06/2019
पदभरतीबाबत सुचना वनभवन नागपूर More..

ई टेंडर रिनोव्‍हेशन ऑफ चेंम्‍बर वनभवन नागपूर 29/05/2019
ई टेंडर रिनोव्‍हेशन ऑफ चेंम्‍बर वनभवन नागपूर More..

अनुकंपा लिस्‍ट धुळे 27/05/2019
अनुकंपा लिस्‍ट धुळे More..

ई निविदा क्र. २०१९-२० पुसद वनविभाग 27/05/2019
ई निविदा क्र. २०१९-२० पुसद वनविभाग More..

ईमारती व जळावु वनोपजाची जाहिर लिलाव सूचनाा बुलढाणा वनविभाग 27/05/2019
ईमारती व जळावु वनोपजाची जाहिर लिलाव सूचनाा बुलढाणा वनविभाग More..

व्‍हॅक्‍युम प्रेशर ईम्‍प्रेेग्‍नेशन प्‍लॉन्‍ट करीता ई निविदा 24/05/2019
व्‍हॅक्‍युम प्रेशर ईम्‍प्रेेग्‍नेशन प्‍लॉन्‍ट करीता ई निविदा More..

प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक दर्जाचे सेवा निवृत्‍त अधिका-याांसाठी जाहिरात 20/05/2019
प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक दर्जाचे अधिका-यांची सेवा करार पध्‍दतीने नियुक्‍ती करणेसाठी जाहिरात More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

ई निवीदा 12/06/2019 ठाणे
साहसी खेळ आणि शिबिरासाठी विपणन भागीदार आणि व्यवस्थापक म्हणून व्याज अभिव्यक्ती आमंत्रित करणे More..

ई निविदा 01 2019 २०20 भंडारा वनविभाग भंडारा नविन ईमारत बांधकाम 11/06/2019 नागपुर
ई निविदा 01 2019 २०20 भंडारा वनविभाग भंडारा नविन ईमारत बांधकाम More..

इमारती लाकुड फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना जुन २०१९ 11/06/2019 गडचिरोली
इमारती लाकुड फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना जुन २०१९ More..

इमारती लाकुड फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना जुन २०१९ 11/06/2019 गडचिरोली
इमारती लाकुड फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना जुन २०१९ More..

सन २०१८ २०१९ या आर्थीक वर्षासाठी महाराष्ट्र ‍निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ नागपूर कार्यालयाच्या अहवालांचेलेखापरिक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म यांच्या नियंत्रणाखाली नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक सीएजी कडून आमंत्रित केले आहे 10/06/2019 नागपुर
सन २०१८ २०१९ या आर्थीक वर्षासाठी महाराष्ट्र ‍निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ नागपूर कार्यालयाच्या अहवालांचेलेखापरिक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म यांच्या नियंत्रणाखाली नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक सीएजी कडून आमंत्रित केले आहे More..

जमिन 06/06/2019 नाशिक
जमिन More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक 04/06/2019 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा More..

गोंदिया विभागातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश 31/05/2019 नागपुर
गोंदिया विभागातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश More..

नागपूर विभागातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश 30/05/2019 नागपुर
नागपूर विभागातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश More..

बदली सत्र 2019 नागपूर वनविभागातील बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 28/05/2019 नागपुर
बदली सत्र 2019 नागपूर वनविभागातील बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी More..

अधिक बातम्या..