Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा 10/12/2019
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.१०-१२-२०१९ More..

ईमारती ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 30/11/2019
ईमारती ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग More..

अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर 28/11/2019
अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर २०१९-२० More..

ईनिविदा सुचना मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती 13/11/2019
ईनिविदा सुचना मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती More..

ईमारती जळावू वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 13/11/2019
ईमारती जळावू वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग More..

आगारावरुन पुरवठा क्ररावयाच्या मालाचे अनुसुचित 30/09/2019
विविध शासकीय विभाग तथा सन्सथाना पुरवठा क्ररावयाच्या इमारती माल जलतन व बाम्बूचे अनुसूचित दर ०११०२०१९ ते ३००९२०१९ More..

अमरावती वनवृत्त कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नुयीक्ती 20/09/2019
अमरावती वनवृत्त कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नुयीक्ती जाहिरात More..

अमरावती सर्वेक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ निकाल घोषित करण्याबाबत 16/09/2019
अमरावती वनवृत्त सर्वेक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ निकाल घोषित करण्याबाबत More..

धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास निर्मीती बाबत आयोजित सभा सिपना वनजीव विभाग 13/09/2019
धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास निर्मीती बाबत आयोजित सभा सिपना वनजीव विभाग More..

ईनिविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 13/09/2019
ईनिविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा निविदा स्विकारणाची तारीख 09092019 सकाळी 10 वा पासुन दि. 23092019 सांय 5 वा पर्यंत More..

अमरावती वनवृत्त चालचाचणीचा निकाल 12/09/2019
अमरावती वनवृत्त चालचाचणीचा निकाल More..

वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१९ अमरावती वन वृत्त सर्व साधारण गुणवत्ता यादी आणि निवडसूची 07/09/2019
वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१९ अमरावती वन वृत्त सर्व साधारण गुणवत्ता यादी आणि निवडसूची More..

अमरावती वनवृत्त सन २०१९ वनरक्षक भर्ती २५ किमी व १६ किमी चाल चाचणी उमेदवार यादी 07/09/2019
अमरावती वनवृत्त सन २०१९ वनरक्षक भर्ती २५ किमी व १६ किमी चाल चाचणी उमेदवार यादी व सूचना More..

सुधारित निवड सूची व प्रतीक्षा सूची वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ अमरावती वनवृत्त 07/09/2019
सुधारित निवड सूची व प्रतीक्षा सूची वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ अमरावती वनवृत्त More..

सुधारित उमेदवार यादी अमरावती वनवृत्त सन २०१९ वनरक्षक भर्ती २५ किमी व १६ किमी चालचाचणी 07/09/2019
सुधारित उमेदवार यादी अमरावती वनवृत्त सन २०१९ वनरक्षक भर्ती २५ किमी व १६ किमी चालचाचणी More..

जाहिरात उपवसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा 05/09/2019
उपवसंरक्षक मेळघाट (प्रादेशिक) वंविभाग परतवाडा अंतर्गत माहे सप्टेंबर २०१९ म्ध्ये आयोजित लिलावाची जाहिरात बाबत More..

सर्वेक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ अमरावती वनवृत्त 04/09/2019
सर्वेक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ अमरावती वनवृत्त More..

ईनिविदा सुचना"विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 04/09/2019
ई-निविदा सुचना"विभागीय वन अधिकारी, मेळघाट वन्यजीव विभाग, परतवाडा. (निविदा स्विकारणाची तारीख 6-9-2019 सकाळी 10.00 वा पासुन दि. 1-10-2019 सांय. 5 वा. पर्यंत) More..

ईमारती जळावू ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 03/09/2019
ईमारती, जळावू, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग More..

अमरावती वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 धाव चाचणी मधील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 31/08/2019
अमरावती वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 धाव चाचणी मधील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी More..

अमरावती वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ मधील पात्र उमेदवारांची धवचाचणी 23/08/2019
अमरावती वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ मधील पात्र उमेदवारांची धवचाचणी More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक परतवाडा 22/08/2019
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.19/08/2019 More..

सरळसेवा वनरक्षक भर्ती २०१९गैरहजर असलेल्या उमेदवारांसाठी सूचना 22/08/2019
अमरावती वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ मधील शारिरीक मोजमाप तपासणीत गैरहजर असलेल्या उमेदवारांसाठी सूचना More..

सरळसेवा वनरक्षक भर्ती २०१९ शारीरिक मोजमाप व दस्ताऐवज तपासणी निकाल 21/08/2019
सरळसेवा वनरक्षक भर्ती २०१९ - शारीरिक मोजमाप व दस्ताऐवज तपासणी मधील पात्र अपात्र उमेदवारांसाठी सूचना अमरावती वन विभाग More..

सरळसेवा वनरक्षक भर्ती २०१९ उमेदवारांसाठी सूचना अमरावती वन विभाग 13/08/2019
सरळसेवा वनरक्षक भर्ती -२०१९ उमेदवारांसाठी सूचना, अमरावती वन विभाग More..

ईमारती जळावू ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 13/08/2019
ईमारती, जळावू, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग. More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक 09/08/2019
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.09/08/2019 More..

अमरावती वन वृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उम्मेदवारांची यादी 03/08/2019
सन २०१९ अमरावती वन वृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उम्मेदवारांची यादी More..

वनरक्षक भरती सूचना अमरावती वन वृत्त वर्ष २०१९ 02/08/2019
लेखी परीक्षेतील उत्तीर्ण झालेल्या पात्र उमेदवारांचे शारीरिक मोजमाप व दस्तऐवजांचे तपासणी वेळापत्रक More..

ईनिविदा विभागीय वन अधिकारी, मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 01/08/2019
1) जामली (वन्यजीव) परिक्षेत्र अंतर्गत बोरळा चेकनाका बांधकाम करणे बाबत 2) अकोट (वन्यजीव) परिक्षेत्र अंतर्गत खोंगडा बिट मध्ये चेकनामा बांधकाम करणेबाबत More..

ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 24/07/2019
अकोट (वन्यजीव) परिक्षेत्र अंतर्गत पोपटखेडा बिट मध्ये चेकनाका बांधकाम करणे बाबत More..

ई निवीदा सुचना मेळघाट टायगर प्रोजेक्ट अमरावती 18/07/2019
रोपवना भोवती तारेचे कुंपण घालणे More..

ईमारती ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 04/07/2019
ईमारती, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक 18/06/2019
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.13-06-2019 More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक 04/06/2019
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा More..

नियतकालिक बदल्या २०१९ अमरावती वनवृत्त 21/05/2019
नियतकालिक बदल्या - २०१९ अमरावती वनवृत्त More..

लिलाव जाहिरात मेलघाट प्रादेशीक वन विभाग परतवाडा 17/05/2019
लिलाव जाहिरात मेलघाट प्रादेशीक वन विभाग परतवाडा More..

अमरावती वनव्रत्ताची अनुकम्प्पा सुची नवम्बर २०१८ 23/04/2019
अमरावती वनव्रत्ताची अनुकम्प्पा सुची नवम्बर २०१८ More..

ईमारती ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 09/04/2019
ईमारती, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग. More..

वनरक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी 18/03/2019
वनरक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी ०१.०१.२०१८ अमरावती वनवृत्त More..

अमरावती वनविभाग अंतर्गत मार्च मधील लिलाव रद्द करणे 13/03/2019
अमरावती वन विभाग अंतर्गत माहे मार्च-२०१९ मधील लिलाव रद्द करणे बाबत More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग 26/02/2019
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा More..

त्रिपक्षीय करारनाम्याव्दारे वृक्षारोपणासाठी 26/02/2019
त्रिपक्षीय करारनाम्याव्दारे वृक्षारोपणासाठी रोपनिर्मिती व रोपवनकामाचा पूर्वानुभव असलेल्या अशासकिय संस्थांचे पॅनल अमरवाती वन्व्रत्त More..

ए निविदा मेळघाट टायगर प्रोजेक्ट अमरावती 25/02/2019
उपवनसंवरक्षक गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा यांचे कार्यक्षेत्रात विविध ठिकाणी रपटे बांधणे तसेच हरिसाल व मालूर येथे लेबर शेड दुरुस्ती करणे व अकोला वन्यजीव विभागातील वाकी व बोथा बिट मधील रस्त्यावर रपटे बांधणे More..

ए निविदा मेळघाट टायगर प्रोजेक्ट अमरावती 25/02/2019
संचालनालय अंतर्गत अमरावती येथे कार्यालयीन परिसरात तसेच विद्या कॉलनी येथे वनरक्षक करिता प्रकार - १ चे शासकीय नवीन निवासस्थान बांधकाम करणे More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 01/02/2019
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.02-02-2019 More..

ईमारती ई वनोपजआणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 31/01/2019
ईमारती, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग More..

त्रिपक्षीय करारनामा उपवनसंरक्षक अमरावती वनविभाग अमरावती 29/01/2019
त्रिपक्षीय करारनामा उपवनसंरक्षक अमरावती वनविभाग अमरावती More..

त्रिपक्षीय करारनामा उपवनसंरक्षक बुलडाणा वनविभाग बुलडाणा 28/01/2019
त्रिपक्षीय करारनामा उपवनसंरक्षक बुलडाणा वनविभाग बुलडाणा More..

ईमारती जळाऊ ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 11/01/2019
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग. More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 14/12/2018
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.13-12-2018 More..

ईमारती जळाऊ ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वनविभाग 07/12/2018
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वनविभाग More..

इ निविदा उपवनसंरक्षक गुगामल व आकोट वन्यजीव 03/12/2018
उपवनसंरक्षक गुगामल व आकोट वन्यजीव विभागातील कार्यक्षेत्रात विविध ठिकाणी स्वयंपाक गृह व प्रसाधन गृह असलेले संरक्षण कुटी बांधणेबाबतचे इ निविदा More..

ई निविदा विभागीय वनाधिकारी अकोला विभागाचे कार्यक्षेत्र 03/12/2018
विभागीय वनाधिकारी अकोला विभागाचे कार्यक्षेत्रात सेलू बाजार (वाघा ) येथे प्रकार ३/ घटक १ चे शा.निवासस्थान ( १) व तसेच नक्षत्रवन बोथा येथे बांधणे बाबतच्या ई निविदा More..

अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर 17/11/2018
अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर २०१८-१९ More..

ईमारती जळाऊ ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव 01/11/2018
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती. More..

संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर 25/10/2018
संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर ०१/१०/२०१८ ते ३०/०९/२०१९ करावयचा More..

शुध्दीपत्रक व ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 25/10/2018
वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा, ई निवीदा क्रमांक ३९६/१९-१०-२०१८ चे शुध्दीपत्रक ४१६/२५-१०-२०१८, नवीन ई निवीदा क्रमांक ४१७/२५-१०-२०१८ More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 22/10/2018
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

ईमारती जळाऊ वनोपज वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती 20/10/2018
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक वन्यजीव अकोला 13/10/2018
ई निविदा उपवनसंरक्षक वन्यजीव अकोला More..

इमारती लाकुड ई लिलाव विक्री उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग 09/10/2018
पश्चिम मेळघाट वनविभाग अंतर्गत धारणी व अकोट आगारात होणाऱ्या इमारती मालाचा जाहीर लिलाव दि.१२/१०/२०१८ व दि. २०/१०/२०१८ More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 05/10/2018
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.05-10-2018 More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 27/09/2018
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.25-09-2018 More..

जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती 07/09/2018
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 06/09/2018
इ -निविदा उप वनसंरक्षक, सिपना,गुगामल व अकोट वन्यजिवं विभाग More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 05/09/2018
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 27/08/2018
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

इमारती लाकुड ई लिलाव विक्री उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग 19/08/2018
उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा अंतर्गत धारणी लाकूड आगार येथे आयोजित ई - लिलाव दिनांक 23-24 ऑगस्ट 2018 More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 07/08/2018
अकोट वन्यजीव विभाग अकोट अंतर्गत येत असलेल्या धारगड व सोमठाणा परिक्षेत्रात वायरलेस टावरचे बांधकाम करण्याबाबत More..

इमारती इ वनोपज वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती 04/08/2018
इमारती, इ वनोपज, वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग, अमरावती. More..

जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग अमरावती 28/06/2018
इमारती लाकूड, जळाऊ वनोपज, वाहन ईत्यादी बाबत लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 28/06/2018
ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.28-06-2018 More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 01/06/2018
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.01-06-2018 More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 19/05/2018
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती अंतर्गत लोखंडी तारेचे कुंपण खरेदी करणे बाबतची ई - निविदा प्रसिद्ध करणे. कार्यालयाचे नाव - मुख्यवनसंरक्षाक आणि क्षेत्रसंचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती More..

ई निविदा सुचना अकोट वन्यजिव विभागातील नरनाळा 19/04/2018
अकोट वन्यजिव विभागातील नरनाळा परिक्षेत्र तील शहानूर संकुल येथे सभा मंडप हॉल व निसर्ग निर्वचन केंद्रा चे बांध काम करणे बाबत More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 19/04/2018
ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि १९/०४/२०१८ More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 19/04/2018
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 13/04/2018
सिपना वन्यजीव विभाग गुगामल वन्यजीव विभाग More..

जाहीर लिलाव सूचना अमरावती विभाग अमरावती 07/04/2018
जाहीर लिलाव सूचना अमरावती विभाग अमरावती More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 03/04/2018
ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा ०३/०४/२०१८ More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 21/03/2018
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 16/03/2018
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 13/03/2018
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 13/03/2018
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 03/03/2018
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 20/02/2018
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला 15/02/2018
ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला More..

जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती 12/02/2018
जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 09/02/2018
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती ०७/०२/२०१८ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 05/02/2018
ई - टेंडर मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती More..

ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला 29/01/2018
ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला ३१/०१/२०१८ More..

ईलिलाव उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वन विभाग परतवाडा 29/01/2018
ई-लिलावाची जाहीर सुचना लिलावाची दिनांक : ०५/०२/२०१८ उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वन विभाग परतवाडा More..

जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग अमरावती 10/01/2018
इमारती, जळाऊ वनोपज जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग, अमरावती. More..

अमरावती वनवृत्त सेवानिवृत्त अधिकारी यांना सेवा करारावर घेण्यासाठी जाहिरात 02/01/2018
मु. व. सं. (प्रा) कार्यालय अमरावती वनवृत्त सेवानिवृत्त अधिकारी यांना सेवा करारावर घेण्यासाठी जाहिरात More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 01/01/2018
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प ०३/०१/२०१८ More..

इमारती मालाच्या लिलावाची जाहीर सुचना पश्चिम मेळघाट 29/12/2017
इमारती मालाच्या लिलावाची जाहीर सुचना पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा ०४/०१/२०१८ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 12/12/2017
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प १४/१२/२०१७ More..

ई लिलाव सक्षिप्त विक्रि सुचना पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 22/11/2017
ई लिलाव सक्षिप्त विक्रि सुचना पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा माहे नोव्हेंबर २०१७ More..

अमरावती वनवृत्त वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ 18/11/2017
अमरावती वनवृत्त वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ वर्षाकरिता कुपातील उक्त्या कामाचे दर ठरविणेबाबत More..

वनोपज जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती 25/10/2017
वनोपज जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती दि ०८ ते १०, १३ नोव्हेंबर २०१७. More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 24/10/2017
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प २७/१०/२०१७ More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक अमरावती वनविभाग अमरावती 24/10/2017
ई निविदा उपवनसंरक्षक अमरावती वनविभाग अमरावती २७/१०/२०१७ More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 12/10/2017
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.17-10-2017 More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 01/09/2017
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प ०५/०९/२०१७ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 10/08/2017
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 05/08/2017
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प ०९/०८/२०१७ More..

संगणक ई निविदा संचालक वनप्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 04/08/2017
संगणक ई निविदा संचालक वनप्रशिक्षण संस्था चिखलदरा ,अमरावती ०८/०८/२०१७ More..

वनपाल स्थानांतरण आदेश अमरावती वनवृत्त 01/08/2017
वनपाल स्थानांतरण आदेश अमरावती वनवृत्त ऑगस्ट २०१७ More..

ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 21/07/2017
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रक 10/07/2017
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 20/06/2017
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 15/06/2017
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती १६/०६/२०१७ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 24/05/2017
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती २६/०५/२०१७ More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 24/05/2017
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती २५-०५-२०१७ More..

लिलाव जाहिरात‍ पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाड 20/05/2017
लिलाव जाहिरात‍ पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाड २०/०५/२०१७ More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 18/05/2017
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 03/05/2017
शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-05-2017 More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 27/04/2017
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 21/04/2017
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.२१/०४/२०१७ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 21/04/2017
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती २५/०४/२०१७ More..

ईनिविदा सूचना शुध्दीपत्रक दुसरी वेळअमरावती वनविभाग 03/04/2017
ई-निविदा सूचना (शुध्दीपत्रक) (दुसरी वेळ) अमरावती वन विभाग अमरावती ०३/०४/२०१७ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 23/03/2017
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती २३/०३/२०१७ More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 22/03/2017
ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.22-03-2017 More..

ई निविदा सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती 21/03/2017
ई निविदा सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती २१-०३-२०१७ More..

गट - ड मधील कर्मचाऱ्यांची जेष्ठतासूची 18/03/2017
गट - क मधील लिपिक -नि - टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करना-या अमरावती वन वृत्तातील गट - ड मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१६ अणि ०१/०१/२०१७ रोजीची जेष्ठतासूची More..

अमरावती वनवृत्तातील बदली पदस्थापनेचे आदेश 16/03/2017
अमरावती वनवृत्तातील लिपिक , लेखापाल, मुख्य लेखापाल यांचे पदोन्नतीने , प्रशासकीय कारणास्तव बदली व पदस्थापनेचे आदेश १६/०३/२०१७ More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 15/03/2017
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.15-03-2017 More..

ई निविदा उप वनसंरक्षक अमरावती कार्यालय 08/03/2017
ई निविदा उप वनसंरक्षक अमरावती कार्यालय More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट परतवाडा 03/03/2017
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-03-2017 More..

वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया २०१६ 10/02/2017
वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया २०१६ - उमेदवारांची अंतिम निवड यादी More..

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ मधील नियम २९ 03/02/2017
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २९ अंतर्गत शासकीय कर्मचा-यांच्या(औधोगिकेत्तर) संघटनाना शासन मान्यता नसल्यास त्यांची निवेदन, विज्ञापने विचारात न घेण्याबाबत More..

वनरक्षकांचे स्थानांतर व पदस्थापना 27/01/2017
वनरक्षकांचे स्थानांतर व पदस्थापना २०१६-१७ More..

सुधारित लिपिक ज्येष्ठता यादी 25/01/2017
सुधारित लिपिक ज्येष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ More..

संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर 21/01/2017
संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर ०१/१०/२०१६ ते ३०/०९/२०१७ करावयचा More..

लेखापाल ते मुख्य लेखापाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६ 19/01/2017
लेखापाल ते मुख्य लेखापाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६-१७ More..

वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६ 18/01/2017
वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६-१७ More..

शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 06/01/2017
शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.06-01-2017 More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट 03/01/2017
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-01-2017 More..

ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 31/12/2016
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.31-12-2016 More..

लिपिक पदभरती सुधारित निवड यादी 23/12/2016
लिपिक पदभरती २०१५-१६ सुधारित निवड यादी More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 21/12/2016
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.22-12-2016 More..

क्लर्क के पद के संशोधित चयन सूची 20/12/2016
क्लर्क के पद के संशोधित चयन सूची More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 05/12/2016
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा ०६/१२/२०१६ More..

कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नियुक्ती 19/11/2016
कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नियुक्ती २०१६ More..

ज्येष्ठता यादी लिपिक संवर्ग 13/10/2016
ज्येष्ठता यादी लिपिक संवर्ग दिनांक ०१/०१/२०१६ More..

सुधारित जेष्ठता यादी 04/10/2016
सुधारित जेष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ More..

जेष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ 04/10/2016
अमरावती व्रत्तस्तरीय जेष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ More..

चतुर्थ श्रेणी ज्येष्ठता यादी 03/10/2016
चतुर्थ श्रेणी ज्येष्ठता यादी दिनांक ०१/०१/२०१६ प्राथमिक More..

वनरक्षक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2016 14/09/2016
वनरक्षक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2016 अमरावती वनवृत्त More..

वन उपज वाहतुकीसाठी पास देण्या साठी वनाधिक याना प्रधरिकृत कारण्याबाबत 03/09/2016
वन उपज वाहतुकीसाठी पास देण्या साठी वनाधिक याना प्रधरिकृत कारण्याबाबत More..

ईमारती, जळावू इत्यादींचे लिलाव 03/09/2016
ईमारती, जळावू इत्यादींचे लिलाव उपवनसंरक्षक अमरावती More..

ई-निवीदा पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 30/07/2016
नविन बांधकामाच्या ई-निवीदा दि.01-08-2016 ते दि.10-08-2016 प्रक्रीयेबाबत More..

टिम्बर निलाव सूचना 19/07/2016
इमारती लाकूड, जळाऊ लाकडांचा ईत्यादी लिलाव More..

सागवान लिलाव धारणी 09/06/2016
सागवान लिलाव धारणी दि.27-06-2016 प.मे. वनविभाग परतवाडा More..

टिम्बर निलाव सूचना 30/05/2016
टिम्बर निलाव सूचना जून 2016 More..

स्थानांतर आदेश 27/05/2016
स्थानांतर आदेश अमरावती वनवृत्त 2016 More..