Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात १९/०६/२०१९ 19/06/2019
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात १९/०६/२०१९ More..

नियतकालिक बदल्या २०१९ यवतमाळ वनवृत्त 25/05/2019
नियतकालिक बदल्या २०१९ यवतमाळ वनवृत्त (25/05/2019) More..

कंत्राटी पद्धतीने डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता ई निविदा शुध्‍दीपत्रक पहिली मुदतवाढ 08/02/2019
कंत्राटी पद्धतीने डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता ई निविदा शुध्‍दीपत्रक पहिली मुदतवाढ More..

डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पद जाहिरात कंत्राटी पद्धतीने 29/01/2019
डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पद जाहिरात कंत्राटी पद्धतीने More..

दि १ जनेवारी २०१८ रोजी वनरक्षक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची 05/11/2018
दि १ जनेवारी २०१८ रोजी वनरक्षक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची More..

दिनांक ०१/०१/२०१८ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी २७-०७-२०१८ 27/07/2018
दिनांक ०१/०१/२०१८ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी २७-०७-२०१८ More..

करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 17/11/2017
करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 10/11/2017
करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी 22/02/2017
दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पुसद वनविभाग पुसद 05/12/2016
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पुसद वनविभाग पुसद More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता मुलखतीची वेळ व दिनांक 08/08/2016
कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्तीसाठी मुलाखतीची वेळ व तारीख More..

दिनांक २१ व २२ जून रोजी ठेवाणयात आलेल्या इमारती व जळाऊ मालाचे लिलावाची जाहिरात 20/06/2016
दिनांक २१ व २२ जून रोजी ठेवाणयात आलेल्या इमारती व जळाऊ मालाचे लिलावाची जाहिरात, पांढरकवडा वनविभाग More..

दिनांक ०१/०१/२०१६ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी 16/06/2016
दिनांक ०१/०१/२०१६ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी More..

१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्थळनिहाय माहिती 15/06/2016
१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्थळनिहाय माहिती More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता पात्र अपात्र 14/06/2016
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता पात्र अपात्र More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात 13/05/2016
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात More..