Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
यवतमाळ वनवृत्त पुरुष 25 व महिला 16 कि.मी. 4 तासांमध्ये चालण्याची शारीरीक क्षमता चाचणी करीता पात्र व गैरहजर उमेदवारांची यादी 13/09/2019
यवतमाळ वनवृत्त पुरुष 25 व महिला 16 कि.मी. 4 तासांमध्ये चालण्याची शारीरीक क्षमता चाचणी करीता पात्र व गैरहजर उमेदवारांची यादी More..

निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती आदेशा करीता विभागवार वाटपाची यादी 13/09/2019
निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती आदेशा करीता विभागवार वाटपाची यादी More..

यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 चालण्याची शारीरीक क्षमता चाचणी (पुरुष 25 व महिला 16 किमी) करीता यादी (सुधारीत) 09/09/2019
यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 चालण्याची शारीरीक क्षमता चाचणी (पुरुष 25 व महिला 16 किमी) करीता यादी (सुधारीत) More..

यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 प्रवर्ग निहाय निवड यादी व प्रतिक्षा यादी (दुसरी सुधारीत) 09/09/2019
यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 प्रवर्ग निहाय निवड यादी व प्रतिक्षा यादी (दुसरी सुधारीत) More..

यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 लेखी परिक्षा व धाव चाचणीचे एकत्रीत गुणांची यादी 08/09/2019
यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 लेखी परिक्षा व धाव चाचणीचे एकत्रीत गुणांची यादी More..

यवतमाळ वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 धाव चाचणी मधील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02/09/2019
यवतमाळ वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 धाव चाचणी मधील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी More..

यवतमाळ वनवृत्त दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक 28/08/2019
यवतमाळ वनवृत्त दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक More..

यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ उमेदवारांसाठी सुचना व वेळापत्रक 22/08/2019
वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ वेळापत्रक More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019 राज्यातील पुर परिस्थितीमुळे दिनांक 13.8.2019 च्या यवतमाळ वनवृत्तातील वेळापत्रकात बदल 10/08/2019
वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019 राज्यातील पुर परिस्थितीमुळे दिनांक 13.8.2019 च्या यवतमाळ वनवृत्तातील वेळापत्रकात बदल. More..

वनरक्षक भरती सूचना यवतमाळ वन वृत्त वर्ष २०१९ 08/08/2019
लेखी परीक्षेतील उत्तीर्ण झालेल्या पात्र उमेदवारांचे शारीरिक मोजमाप व दस्तऐवजांचे तपासणी वेळापत्रक More..

यवतमाळ वन वृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उम्मेदवारांची यादी 03/08/2019
सन २०१९ यवतमाळ वन वृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उम्मेदवारांची यादी More..

दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी १८-०७-२०१९ 18/07/2019
दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी १८-०७-२०१९ More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात १९/०६/२०१९ 19/06/2019
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात १९/०६/२०१९ More..

नियतकालिक बदल्या २०१९ यवतमाळ वनवृत्त 25/05/2019
नियतकालिक बदल्या २०१९ यवतमाळ वनवृत्त (25/05/2019) More..

कंत्राटी पद्धतीने डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता ई निविदा शुध्‍दीपत्रक पहिली मुदतवाढ 08/02/2019
कंत्राटी पद्धतीने डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता ई निविदा शुध्‍दीपत्रक पहिली मुदतवाढ More..

डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पद जाहिरात कंत्राटी पद्धतीने 29/01/2019
डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पद जाहिरात कंत्राटी पद्धतीने More..

दि १ जनेवारी २०१८ रोजी वनरक्षक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची 05/11/2018
दि १ जनेवारी २०१८ रोजी वनरक्षक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची More..

दिनांक ०१/०१/२०१८ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी २७-०७-२०१८ 27/07/2018
दिनांक ०१/०१/२०१८ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी २७-०७-२०१८ More..

करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 17/11/2017
करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 10/11/2017
करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी 22/02/2017
दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पुसद वनविभाग पुसद 05/12/2016
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पुसद वनविभाग पुसद More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता मुलखतीची वेळ व दिनांक 08/08/2016
कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्तीसाठी मुलाखतीची वेळ व तारीख More..

दिनांक २१ व २२ जून रोजी ठेवाणयात आलेल्या इमारती व जळाऊ मालाचे लिलावाची जाहिरात 20/06/2016
दिनांक २१ व २२ जून रोजी ठेवाणयात आलेल्या इमारती व जळाऊ मालाचे लिलावाची जाहिरात, पांढरकवडा वनविभाग More..

दिनांक ०१/०१/२०१६ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी 16/06/2016
दिनांक ०१/०१/२०१६ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी More..

१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्थळनिहाय माहिती 15/06/2016
१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्थळनिहाय माहिती More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता पात्र अपात्र 14/06/2016
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता पात्र अपात्र More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात 13/05/2016
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात More..