Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
ई-निविदा स्थापत्य कामे ठाणे वनविभाग 01/01/2018
ई-निविदा स्थापत्य कामे ठाणे वनविभाग More..

मुलाखत कार्यक्रम सुचना 06/12/2017
मुलाखत कार्यक्रम सुचना More..

मुलाखत कार्यक्रम 04/12/2017
मुलाखत कार्यक्रम More..

जप्त वाहन सुचना डहाणु वनविभाग 04/12/2017
जप्त वाहन सुचना डहाणु वनविभाग More..

जप्त वाहन सुचना ठाणे वनविभाग 30/11/2017
जप्त वाहन सुचना ठाणे वनविभाग More..

स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग 27/11/2017
स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग More..

स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग 27/11/2017
स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग More..

बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग 21/11/2017
बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग More..

ठाणे वनवृत्त ५० कोटी वृक्ष लागवडी करीता करार पद्धतीने नेमणुक 14/11/2017
ठाणे वनवृत्त ५० कोटी वृक्ष लागवडी करीता करार पद्धतीने नेमणुक More..

ई-निविदा स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग 10/11/2017
ई-निविदा स्थापत्य कामे More..

प्रसिद्धपत्रक मुवस ठाणे कार्यालय 27/10/2017
प्रसिद्धपत्रक More..

अलिबाग वनविभाग शुद्धीपत्रक 23/10/2017
शुद्धीपत्रक More..

शहापुर वनविभाग ई निविदा पाँलिथीन बँग खरेदी करणे 16/10/2017
ई निविदा पाँलिथीन बँग खरेदी करणे More..

ई-निविदा पाँलिथीन बँग खरेदी करणे 11/10/2017
ई-निविदा पाँलिथीन बँग खरेदी करणे More..

सुचना/ निवड यादी दि. २९ सप्टेंबर २०१७ 29/09/2017
सुचना निवड यादी दि २९ सप्टेंबर २०१७ More..

एमएच 05 एच 5778 आणि एमएच 04 ईएल 8612 या वाहनांबाबत 27/09/2017
एमएच 05 एच 5778 आणि एमएच 04 ईएल 8612 या वाहनांबाबत More..

ठाणे वनवृत्तांतर्गत अलिबाग वनविभागातील वांधकाम कामांच्या ई-निविदेबाबत 08/09/2017
ठाणे वनवृत्तांतर्गत अलिबाग वनविभागातील वांधकाम कामांच्या ई-निविदेबाबत More..

अलिबाग तालुका अंतर्गत मौजे शहाबाज येथील वनजमीनीबीबत 02/08/2017
अलिबाग तालुका अंतर्गत मौजे शहाबाज येथील वनजमीनीबीबत More..

ठाणे वनविभागात जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांबाबत 28/07/2017
ठाणे वनविभागात जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांबाबत More..

अंजुर मानकोली सुरई ता भिवंडी प्रसिद्धीपत्रक 13/07/2017
अंजुर मानकोली सुरई ता भिवंडी प्रसिद्धीपत्रक More..

वन महोत्सव ई- निविदा 13/06/2017
वन महोत्सव ई- निविदा More..

एम एच ०४ डी आर७८५९ वाहन सरकार जमा करणे 01/06/2017
एम एच ०४ डी आर७८५९ वाहन सरकार जमा करणे More..

भरती २०१६विभागनिहाय वाटप 22/05/2017
भरती २०१६विभागनिहाय वाटप More..

वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी उमेदवारांचे वनविभागवार वाटप 16/05/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी उमेदवारांचे वनविभागवार वाटप More..

भरती २०१६ विभागवार वाटप बिगर अनुसुचित खुला 16/05/2017
भरती २०१६ विभागवार वाटप - बिगर अनुसुचित- खुला More..

प्रसिद्धीपत्रक पाली ता पनवेल जिल्हा रायगड 09/05/2017
प्रसिद्धीपत्रक पाली ता पनवेल जिल्हा रायगड More..

शुद्धीपत्रक भरतीप्रक्रीया २०१६ 09/05/2017
शुद्धीपत्रक भरतीप्रक्रीया २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ 08/05/2017
निकाल २५ किमी व १६ किमी अंतर पुर्ण करण्‍याची चालण्‍याची शारीरिक क्षमता चाचणीचा निकाल More..

शुद्ध्‍ाीपत्रक 24/04/2017
शुद्ध्‍ाीपत्रक - वनरक्षक भरती प्रक्रिया - २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ साठी २५ किमी व १६किमी चालण्‍याच्‍या चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी व प्रतिक्षा यादी. 20/04/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ साठी २५ किमी व १६किमी चालण्‍याच्‍या चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी व प्रतिक्षा यादी. More..

शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती प्रकिया २०१६ 20/04/2017
शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती प्रकिया २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ खेळाडु प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सुचना 17/04/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ खेळाडु प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सुचना More..

इमारती व किटा मालाचा जाहिरनामा 13/04/2017
इमारती व किटा मालाचा जाहिरनामा More..

नेरळ दस्‍तुरी रस्‍त्‍याचे काम सुरु करण्‍यास परवानगी 12/04/2017
नेरळ दस्‍तुरी रस्‍त्‍याचे काम सुरु करण्‍यास परवानगी More..

प्रसिद्धीपत्रक दि.१०.०४.२०१७ 10/04/2017
प्रसिद्धीपत्रक दि.१०.०४.२०१७ More..

प्रसिद्धीपत्रक दि.०६.०४.२०१७ 06/04/2017
प्रसिद्धीपत्रक दि.०६.०४.२०१७ More..

अंतीम जेष्‍ठता यादी लिपीक संवर्ग दि.०१.०१.२०१५ 03/04/2017
अंतीम जेष्‍ठता यादी लिपीक संवर्ग दि.०१.०१.२०१५ More..

सुचना 30/03/2017
भारतीय वन अधिनीयम १९२७ अन्‍वये नोटीस More..

प्राथमिक जेष्‍ठता यादी लेखापाल 24/03/2017
प्राथमिक जेष्‍ठता यादी लेखापाल ठाणे वनवृत्‍त दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची. More..

अतिरीक्‍त उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीनंतर पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 24/03/2017
अतिरीक्‍त उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीनंतर पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी More..

एकरेषियप्रकल्‍पातर्गत माथेरान रोपवे प्रा. लि. मुंबई 22/03/2017
एकरेषिय प्रकल्‍पातर्गत माथेरान रोप वे प्रा.लि. मुंबई २.५७२ हेक्‍टर वनक्षेत्र वळतेकरण प्रस्‍ताव More..

अंतीम जेष्‍ठता यादी लेखापाल ठाणे वनवृत्‍त 21/03/2017
अंतीम जेष्‍ठता दि ०१.०१.२०५ रोाजीची यादी लेखापाल ठाणे वनवृत्‍त More..

पात्र उमेदवारांची अतीरिक्‍त लघुयादी व सुचना 10/03/2017
कागदपत्र पडताळणीनंतर अपात्र ठरलेल्‍या उमेदवारांऐवजी पुढील उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावणेेेकामी सुचना व यादी. More..

वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ 01/03/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ कागदपत्र पडताळणी अंती पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी दि.०१ मार्च २०१७ More..

नगर वसाहत प्रकल्प प्रसिद्धी पत्रक 23/02/2017
नगर वसाहत प्रकल्प प्रसिद्धी पत्रक More..

विधी सल्‍लागार (कंत्राटी) अंतीम निकाल 14/02/2017
विधी सल्‍लागार (कंत्राटी) अंतीम निकाल More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ तक्रारी अर्जाबाबत 14/02/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६- तक्रारी अर्जाबाबत More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना 13/02/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना 13/02/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना More..

कंत्राटी पद्धतीने विधी सल्लागार पदाच्या मुलाखतीबाबत 27/01/2017
कंत्राटी पद्धतीने विधी सल्लागार पदाच्या मुलाखतीबाबत More..

वृक्ष तोडण्‍यास व कामे सुरु करण्‍यास परवानगी 21/01/2017
वृक्ष तोडण्‍यास व कामे सुरु करण्‍यास परवानगी राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र. ४ बी. आमरा मार्ग क्षेत्र २४.३९८६ हेक्‍टर More..

वेतन मंडळ मंजुर दरसुची सन २०१६ १७ 21/01/2017
वेतन मंडळ मंजुर दरसुची सन २०१६ १७ More..

उमेदवारांसाठी सुचना वनरक्षक भरती २०१६ 12/01/2017
उमेदवारांसाठी सुचना वनरक्षक भरती २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीची लघुुयादी 11/01/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीची लघुुयादी More..

शुद्धीपत्रक 11/01/2017
शुद्धीपत्रक More..

वृक्ष तोडणेस वकाम सुरु करण्‍यास परवानगी 05/01/2017
वृक्ष तोडणेस वकाम सुरु करण्‍यास परवानगी मौजे म्‍हसवण ता. पालघर ते काशीद कोपुर क्षेत्र- ५.७३६५ हेक्‍टर. More..

प्रसिद्धीपत्रक 02/01/2017
प्रसिद्धीपत्रक More..

शुध्दीपत्रक वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ 28/12/2016
शुध्दीपत्रक वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ More..

ऑनलाईन ई निविदा अलिबाग वनविभाग 16/12/2016
ऑनलाईन ई निविदा अलिबाग वनविभाग More..

उमेदवारांसाठी सुचना 06/12/2016
उमेदवारांसाठी सुचना More..

शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती २०१६ 05/12/2016
शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती २०१६ More..

खेळाडु प्रवर्गातुन अर्ज केलेल्‍या उमेदवारांसाठी सुचना वनरक्षक भरती २०१६ 24/11/2016
खेळाडु प्रवर्गातुन अर्ज केलेल्‍या उमेदवारांसाठी सुचना वनरक्षक भरती २०१६ More..

शारिरिक मोजमाप तपासणी वेळापत्रक व पात्र उमेदवारांची यादी वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ 22/11/2016
शारिरिक मोजमाप तपासणी वेळापत्रक व पात्र उमेदवारांची यादी वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ ३ किमी व ५ किमी धावण्‍याच्‍या चाचणीचा निकाल 22/11/2016
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ ३ किमी व ५ किमी धावण्‍याच्‍या चाचणीचा निकाल More..

कामे सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत. 17/11/2016
कामे सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत. मौजे भोरांडे ता. मुरबाड क्षेत्र ०.०१६८ हेक्‍टर More..

वनरक्षक भरती २०१६ सूचना दि ०३ नोव्हे २०१६ 03/11/2016
उमेदवारांसाठी सूचना दि ०३ नोव्हे २०१६ More..

वनरक्षक भरती २०१६ संमती पत्र नमुना 02/11/2016
वनरक्षक भरती २०१६ संमती पत्र नमुना More..

वनरक्षक भरती २०१६ धावण्‍याच्‍या चाचणीसाठी स्‍थळ दर्शक नकाशे 02/11/2016
वनरक्षक भरती २०१६ धावण्‍याच्‍या चाचणीसाठी स्‍थळ दर्शक नकाशे More..

वनरक्षक भरती २०१६ सूचना दि ०२ ऑक्‍टो २०१६ 02/11/2016
उमेदवारांसाठी सूचना More..

५ किमी आणि ३ किमी धावण्‍याच्‍या चाळणी चाचणीचे वेेळापत्रक 30/10/2016
५ किमी आणि ३ किमी धावण्‍याच्‍या चाळणी चाचणीचे वेेळापत्रक More..

उमेदवांंरासाठी सूचना दिनांक २८ऑक्‍टोबर २०१६ 28/10/2016
उमेदवांंरासाठी सूचना दिनांक २८ऑक्‍टोबर २०१६ More..

सूचना आणि वैदयकीय प्रमाणपत्र नमुना 27/10/2016
सूचना आणि वैदयकीय प्रमाणपत्र नमुना More..

काम सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत. 27/10/2016
काम सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत. More..

काम सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत 27/10/2016
काम सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ शुद्धीपत्रक 13/10/2016
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ शुद्धीपत्रक More..

विधी सल्‍लागार पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 06/10/2016
विधी सल्‍लागार पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

नोटीस 28/09/2016
नोटीस More..

सुधारित वनरक्षक भरती जाहिरात २०१६ ठाणे वनवृत्‍त 28/09/2016
सुधारित वनरक्षक भरती जाहिरात २०१६ ठाणे वनवृत्‍त More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ ठाणे वनवृत्‍त 26/09/2016
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ ठाणे वनवृत्‍त More..

एकरेशिय प्रकल्पाांंतर्गत काम सुरु करण्‍यास व वृक्षतोड परवानगी 10/08/2016
एकरेशिय प्रकल्पाांंतर्गत काम सुरु करण्‍यास व वृक्षतोड परवानगी More..

झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरू करण्‍यास परवानगी 26/07/2016
झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरू करण्‍यास परवानगी More..

बी.बी.एन.एल. यंंत्रणेस आर.ओ.डब्‍ल्‍यु. मध्‍ये ओ.एफ.सी. टाकणेस परवानगी 26/07/2016
बी.बी.एन.एल. यंंत्रणेस आर.ओ.डब्‍ल्‍यु. मध्‍ये ओ.एफ.सी. टाकणेस परवानगी More..

वाधवा कन्‍सट्रक्‍शनकरिता वनविभागाचे अभिप्राय 20/07/2016
वाधवा कन्‍सट्रक्‍शनकरिता वनविभागाचे अभिप्राय More..

वनरक्षक जेष्‍ठता यादी ठाणे वनवृत्‍त 15/06/2016
वनरक्षक अंतीम जेष्‍ठता यादी ठाणे वनवृत्‍त More..

१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्‍थळनिहाय माहिती 14/06/2016
१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्‍थळनिहाय माहिती More..

एकरेषिय प्रकल्‍पांबाबत झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरु करण्‍यास परवानगी. 13/06/2016
एकरेषिय प्रकल्‍पांबाबत झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरु करण्‍यास परवानगी. More..

प्रसिद्धीधीपत्रक १०.०५.२०१६ 12/05/2016
प्रसिद्धीधीपत्रक १०.०५.२०१६ More..

सिमेंट बंधारा तळवली ई- निविदा 03/05/2016
सिमेंट बंधारा तळवली ई- निविदा More..

सिमेंट बंधारा चंदरगाव ई निविदा 03/05/2016
सिमेंट बंधारा चंदरगाव ई निविदा More..

प्रसिद्धीपत्रक ०७.०४.२०१६ 02/05/2016
प्रसिद्धीपत्रक ०७.०४.२०१६ More..