Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 14/09/2019
पुरुष 25 व महिला 16 कि.मी. 4 तासांमध्ये चालण्याची शारीरीक क्षमता चाचणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी More..

इ निविदा 11/09/2019
मुंबई गोरई येथे मुंबई व मुंबई येथील संरक्षण व विकास विभागातील मॅनग्रोव्ह पार्क More..

ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 11/09/2019
उमेदवारांची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी तसेच 25 कि.मी. व 16 कि.मी. चालण्याची क्षमता चाचणीची वेळ व ठिकाण प्रसिध्द करणेबाबत More..

ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 07/09/2019
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 अंतर्गत भरती प्रक्रियेसाठी गैरहजर व विविध कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी More..

ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 07/09/2019
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 अंतर्गत भरती प्रक्रियेमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (प्रवर्गनिहाय) More..

सर्वेक्षक भरती प्रकिया २०१९ निकाल 27/08/2019
सर्वेक्षक भरती प्रकिया २०१९ निकाल More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ सुधारित वेळापत्रक 20/08/2019
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ उमेदवारांसाठी सुधारीत सुचना व सुधारीत वेळापत्रक More..

भरती प्र‍किया सुचना 13/08/2019
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ More..

भरती प्र‍किया 09/08/2019
ठाणे वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ लेखी परिक्षेत पात्र असलेल्या उमेदवारांची शारिरीक मोजमाप तपासणी शैक्षणिक आर्हता व इतर दस्तऐवजांची तपासणी व धावचाचणीचे वेळपत्रक व ठिकाण More..

भरती प्र‍किया निकाल 05/08/2019
ठाणे वनवृत्ता‍तील वनरक्षक भरती २०१९ मध्ये लेखी परिक्षेत उत्तींर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी More..

मजूरीचे दर 01/08/2019
उक्ते कामाचे मजूरीचे दर More..

इ निविदा 26/07/2019
मौजे देवखोल कंनं ७२० येथे चेनलिंक फेन्सिंग उभारणे तालूका रोहा जिल्हाण रायगड More..

इ निविदा 25/07/2019
ई निविदा कायप्रणाली अंतर्गत कामांची सूचाना More..

इ निविदा 20/07/2019
मौजे कांदळे कं.नं ३५४ येथे चेनलिंक फेन्सिंग उभारणे तालूका रोहा जिल्हा् रायगड More..

इ निविदा 20/07/2019
रोहा मौजे यशंवतखार कं.नं 223 चेनलिंग व फेन्सिंग मेन गेट व विकेट गेट बांधणे More..

इ निविदा 20/07/2019
शहापूर वनविभागतील बांधकाम निवीदा बाबत More..

इ निविदा 20/07/2019
मौजे कामत कंनं 372 चेनलिंग व फेन्सिंग मेन गेट व विकेट गेट बांधणे More..

इ निविदा 20/07/2019
रोहा मौजे जोसरंजन कं नं 671 चेनलिंग व फेन्सिंग मेन गेट व विकेट गेट बांधणे More..

इ निविदा 17/06/2019
वाकी बुद्रुक सिमेंट बंधारा बांधणे महाड रायगड More..

ई निवीदा 12/06/2019
साहसी खेळ आणि शिबिरासाठी विपणन भागीदार आणि व्यवस्थापक म्हणून व्याज अभिव्यक्ती आमंत्रित करणे More..

भर्ती नोटीस 14/05/2019
शासकीय सेवेत अनूकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत दिनांक 112019 अखेरची ‍अतिम प्रतिक्षा यांदी More..

भर्ती नोटीस 14/05/2019
शासकीय सेवेत अनूकंपा तत्वावरनियुक्ती देण्याबाबत दिनांक 1.1.2019 अखेरची ‍ अतिम प्रतिक्षा यांदी More..

ई निवीदा 09/05/2019
वनगुन्हात जप्त भंगार वाहनाचा मालाचा लिलाव करणे बाबत More..

लिलाव 07/05/2019
वनगुन्हयांत जप्त (भंगार) वाहनांचे जाहिर लिलाव More..

ई निवीदा 24/04/2019
जप्त मालाचा लिलाव करणे बाबत More..

ई निवीदा 07/03/2019
रक्त चंदनाचे गलेाबल इ टेडर कम इ अॅाक्शन बाबत More..

भर्ती नोटीस 05/03/2019
निवृत्त अधिकार्यांकरिता कॉन्ट्रॅक्ट आधारावर भर्ती नोटिस More..

नोटीस 02/03/2019
मेैाजे धेाकवडे अल‍िबाग येथील खालील नमूद गट क्रमांक इंटीग्रेटेड टाउनश‍िप प्रकल्प राब‍ि राबव‍िणे बाबत More..

ई निवीदा 02/03/2019
मौजे बांगणी कं.नं 762 येथे कॉक्रीट वन बंधारा बांधणे वनक्षेत्र म्हसळा जि रायगड More..

ई निवीदा 02/03/2019
मौजे भापट कं.नं 747 येथे कॉक्रीट वन बंधारा बांधणे वनक्षेत्र म्हसळा जि रायगड More..

ई निवीदा 02/03/2019
मौजे तोंडसुरे कं.नं 743 येथे कॉक्रीट वन बंधारा बांधणे वनक्षेत्र म्हसळा जि रायगड More..

ई निवीदा 02/03/2019
मौजे देवखोल कंनं 720 पार्ट येथे चेनलिग फेन्सिग मेन गेट विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा रोहा जि रायगड More..

ई निवीदा 18/02/2019
मंगाओन टेल रोहा येथे सर्वेक्षण क्रमांक 316 25 हेक्टर बोडशीटच्या सीमेवर मुख्य दरवाजा आणि विकेट गेटसह चेन लिंक फेंसिंग. More..

ई निवीदा 18/02/2019
सर्वेक्षणाची 356 गाव दखने, माणगाव रायगडाची मुख्य गेट विकेट गेट सीमा शृंखला दुरूस्तीची बांधणी More..

ई निवीदा 18/02/2019
सर्वेक्षणातील 308 गांव भाले, माणगाव रायगड, मुख्य गेट विकेट गेट सीमा शृंखला दुरूस्तीचे बांधकाम More..

इ‍ न‍िवीदा 18/02/2019
सर्वे नं. 13 9 आणि 142 ग्राम लोनेरे, मणगाव रायगडचे मुख्य गेट विकेट गेट सीमा शृंखला दुचाकी बांधण्याचे बांधकाम More..

ई निवीदा 18/02/2019
सर्वेक्षण क्रमांक 763 गावची गोळी, माशला रायगडची मुख्य गेट विकेट गेट सीमा शृंखला दुरूस्तीचे बांधकाम More..

ई निवीदा 14/02/2019
मौजे यंशवतखार कं नं 223 पार्ट येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

ई निवीदा 14/02/2019
सन 2018-19 ते 2017 पर्यंतच्यावण उत्पादनाची वाहतूक करण्यासाठी निविदा सूचना More..

ई निवीदा 13/02/2019
शासकीय निवासस्थान दुरूस्ती रोहा जि रायगड More..

ई निवीदा 13/02/2019
माहाळुंगे कं नं 257वन गॅबियन बाधने रोहा जि रायगड More..

ई निवीदा 13/02/2019
वाकी बुद्रुक क न 557 येथे सिमेट नालाबाध बांधणे ता महाड जि रायगड More..

ई निवीदा 13/02/2019
वनक्षेत्र श्रीवर्धन येथे नवीन कार्यालयीन इमारत बांधणे ता श्रीवर्धन जि रायगड More..

ई निवीदा 13/02/2019
मौजे जोसरंजन कं नं 671 पार्ट येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

ई निवीदा 13/02/2019
मौजे कांदळे कं नं 354 पार्ट येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

ई निवीदा 13/02/2019
मौजे कामत पार्ट कं नं 372येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

ई निवीदा 13/02/2019
मौजे खाबेरा पार्ट कं नं268 येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र मूरुड More..

ई निवीदा 13/02/2019
शासकीय निवासस्थान दुरूस्ती टाईप 3 ता रोहा जि रायगड More..

ई निवीदा 08/02/2019
मौजे दस्तूरी येथे सिमेंट बधारा बांधणे तसेच विश्रामगुहावरील पहिला मजला बांधणे खोपोली जवळ ता खालापूर जि रायगड More..

ई- निविदा 17/12/2018
ई निविदा रिपेंरिग सिव्हील बांधकाम More..

ई- निविदा 13/12/2018
टाईप 2फॉरेस्टर चाळीचे बांधकाम दिघी मु वेळास रेंज श्रीवर्धन ता श्रीवर्धन जि रायगड More..

ई- निविदा 13/12/2018
वनरक्षक चाळ टाईप 1 बांधकाम करणे वडवली पो वेळास रेंज श्रीवर्धन जि रायगड More..

ई- निविदा 03/12/2018
उपवनसंरक्षक रोहा कार्यालय रोहा वनविभाग मधील साळविडे कं नं 746 येथे सिमेट नालाबांध बांधणे More..

ई- निविदा 03/12/2018
उपवनसंरक्षक रोहा वनविभाग मधील करंजाडी कं नं 538 पार्टिआंबिवली बुद्रुक कं नं 538 पार्ट पाचाड कं नं 455 मोहोत कं नं 564 येथे वनतलाव खोदेणे More..

प्रसिध्दीपत्रक 01/12/2018
मौजे वरचीवाडी ता माणंगाव जि रायगड येथील जमीन बाबत हारकत असल्यास खालील कार्यालया सुचित करण्या बाबत More..

ई- निविदा 01/12/2018
ईमारत बाधकाम टाईप 3सिगंल युनिट सुधागड पाली ता सुधागड जि रायगड More..

ई- निविदा 01/12/2018
ईमारत बाधकाम दुरूस्ती टाईप 3 वनक्षेत्रपाल कर्जत पूर्व ता कर्जत जि रायगड More..

प्रसिध्दीपत्रक 01/12/2018
ठाणे बेलापूर रस्ता ते एनएच 4 दरम्यान पारसिक हिल बोगदयातून जाणा-या जोडरस्त्याचे बांधकामा करिता 18 1824 हेक्टर वनजमिण More..

ई- निविदा 20/11/2018
दुरूस्ती वनरक्षकासाठी असलेली चाळ मु साजगांव ता खालापूर जि रायगड दुरस्ती वनपाल दर्जा 2 साठी रा उंबरा ता खालापूर जि रायगड दुरूस्ती वनरक्षकासाठी असलेली चाळ रा.खोपोली ता खोपोली जि रायगड वॉचमन चाळ उपवनंसरक्षक बंगाला एरिया रा अलिबाग ता अलिबाग More..

ई- निविदा 13/11/2018
दहिवली नर्सरी येथे कंम्पांउड वॉल बांधकाम वरसोली येथील रस्ता दूरूस्ती निरक्षण कुटी बांधकाम तिनवीरा येथे तयार करणे More..

नैसि‍गिकगॅस पाईप लाईनचेकाम करणेस मजूरी दील्‍या बाबत 30/10/2018
सरणी ताल दाहणू येथे एनटीयूआरल गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी 0.0351 हेक्टर फॉरेस्ट जमीन वळविणे बाबत More..

ई निविदा सुचना 26/10/2018
गोराई येथे कांदळवन पार्क तयार करणे बाबत More..

ई निविदा सुचना 24/10/2018
इकाे हटचा पुरवठा करणे बाबत More..

बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग 17/10/2018
आरसीसी बांधकाम बाबतसुधागड वनपरीक्षेत्र पोटलज कं न ६३६ सुधागड वनक्षेत्र ज‍ि रायगड More..

ि पेपर रिम खरेेेेदी 12/10/2018
३०० पेपर ि‍रिम खरेदीची जाहीरात More..

ई निविदा सुचना 10/10/2018
ठाणे वनविभागातील विवीध कामाची निवीदा More..

ई निविदा सुचना 12/09/2018
गोराई येथे कांदळवन तयार करण्‍यासाठी दरपत्रके मिळणे बाबत More..

ई निविदा सुचना अलिबाग 31/08/2018
प्रीफेब्र्रीएटेड इकोची खरेदी More..

जाहिरात थेट मुलाखत 24/08/2018
निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करणे More..

आदेश 18/08/2018
एकरेषीय प्रकल्‍पांबाबत झाडे तोडण्‍यास व कामे सूरू करण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत मानकोली ते माोटागाांव रस्‍त्‍यावर उल्‍हास खाडीवर पोहोच रस्‍त्‍यासह ९८० मीटर लांबीचा सहापदरी पूल बांधणेकरीता ०.५८हेक्‍टर कांदळवन जमिन वळती करण्‍याबाबत More..

ई निविदा सुचना 13/08/2018
दस्‍तुरी ता.खालापूर वनक्षेत्र खालापूर येथील जुनेे विश्रामगृृह येथील दुुरूस्‍ती व कम्‍पाउड वॉल बाधणे बाबत More..

ई-निविदा जाहिरात प्रसिध्दीध करण्याणबाबत 04/08/2018
ऑनलाइन जीआयएस आधारित वर्क फ्लो मॅनेजमेंट सिस्टमचा विकास More..

ई निविदा सुचना 03/08/2018
संजयगांधी राष्ट्री य उद्यानच्याण इको सेंसिटीव्ही झोनचे सर्वेक्षण व विकास भोगोलिक नकाशा बनविनासाठी निविदा More..

विभागीयवन अधिकारी सामाजिक वनीकरण ठाणे याच्‍या कार्यालयात कंत्राटी पध्‍दतीने तात्‍पूरत्‍या स्‍वरुपात डाटा एन्‍ट्री आॅॅॅॅपरेट वाहनचालक ६ भरणे कामी मनुष्‍यबळ पुरवठा करणा-या संस्‍थाकडून निविदा अर्ज मागविण्‍याबाबत 16/07/2018
विभागीयवनअधिकारी सामाजिकवनीकरण ठाणे याच्‍या कार्यालयात कंत्राटीपध्‍दतीने तात्‍पूरत्‍या स्‍वरुपात डाटा एन्‍ट्री आॅॅॅॅॅॅॅपरेटर व वाहनचालक (६)भरणेकामी मनुष्‍यबळ पुरवठा करणा-या संस्‍थाकडून ि‍निविइदा अर्ज मागविण्‍याबाबत More..

बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग 09/07/2018
तीनवीरा ताालुका अलिबाग येथील मरिन स्‍टॅंडिग सेंटर चेे बांंधकाम करणे बाबत More..

ई निविदा सुचना 09/07/2018
उपवनसंरक्षक अलिबाग यांचे शासकिय बंगल्‍यातील आरसीसी गटर दुरूस्‍ती बाबत More..

सुचना 14/06/2018
भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ६१ ब अन्वये नोटीस More..

ई निविदा सुचना 25/05/2018
११ जुन २०१८ रोजी वृक्ष लागवड परिषद २०१८ यशवंतराव चव्हा ण केंद जन जगनाथराव भोसले मार्ग नरिमन पॉईंट More..

ई निविदा सुचना 24/05/2018
1 जुलै 2018 रोजी आयोजित राज्या स्तारीय वन महोत्सेवाचा शासकीय कार्यक्रम राधा सोअमी सत्संजग बीस मौजे वरप ता कल्या‍ण जि ठाणे येथे आयोजित करण्यारत आला आहे More..

ई निविदा सुचना 08/05/2018
तीन वीरा तालुका अलीबाग जिला रायगड येथील सागरी लहरी केंद्र शिबिराचे बांधकाम More..

ई निविदा सुचना 08/05/2018
पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी नाल्यांचे बांधकाम करणे More..

प्रिंटर रिपेरिंग व रिफिलींग वार्षिक दर करार करणेबाबत 07/05/2018
प्रिंटर रिपेरिंग व रिफिलींग वार्षिक दर करार सन २०१८ १९ करणेबाबत More..

झेरॉक्स मशीन वार्षिक करार करणेसंबंधीत दरपत्रक मागविणेबाबत 04/05/2018
झेरॉक्स मशीन पुरवुन छायांकित प्रतीबाबतचा वार्षिक सेवा करार करणेसंबंधीत दरपत्रक मागविणेबाबत More..

प्रसिध्दीपत्रक दि ३ ५ २०१८ 03/05/2018
मौजे केळघर व मौजे मुचणे, ता रोहा येथील क्षेत्रावर विशेष नगर वसाहत प्रकल्पारकरीता ना हरकत दाखला मिळणेबाबत More..

शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्‍त अधिकारी यांच्‍या सेवाकरार पध्‍दतीने विवक्षित कामाकरीता घेणेबाबत मुलााखत . 24/04/2018
शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्‍त अधिकारी यांच्‍या सेवाकरार पध्‍दतीने विवक्षित कामाकरीता घेणेबाबत मुलााखत . More..

निवृत्त विवअ सवस यांना विविक्षित कामाकरीता सेवा करार 07/04/2018
सेवानिवृत्त विभागीय वन अधिकारी सहाययक वनसंरक्षक यांना विवक्षित कामाकरीता सेवा करार पध्द‍तीने कामावर घेणेबाबत More..

ई निविदेद्वारे कामांची सुचना 07/04/2018
अनघड दगडी बांध एकुण ३० कामे More..

प्रिंटर रिपेरिंग व रिफिलींग वार्षिक दर करार करणेबाबत 28/03/2018
प्रिंटर रिपेरिंग व रिफिलींग वार्षिक दर करार करणेबाबत दर पत्रक मागविणेबाबत सन २०१८ १९ More..

पेपर रिम मागविणेबाबत 15/03/2018
अे ४ जे के ७० जीएसएम पेपर 250 रिमसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत More..

संगणक व नेटवर्क देखभाल वार्षिक करार करणेकरीता दरपत्रक मागविणेबाबत 15/03/2018
संगणक व नेटवर्क देखभाल वार्षिक करार करणेकरीता दरपत्रक मागविणेबाबत More..

अनुकंम्‍पा तत्‍वावर नियुक्‍तीची प्रतिक्षायादी 28/02/2018
गट क संवर्गातील अनुकंम्‍पा तत्‍वावर नियुक्‍ती देणेबाबत अंतिम प्रतिक्षा यादी दिनांक ०१/०१/२०१८अखेर. More..

अनुकंम्‍पा तत्‍वावर नियुक्‍तीची प्रतिक्षायाद 28/02/2018
गट ड संवर्गातील अनुकंम्पा तत्वा1वर नियुक्तीब देणेबाबत अंतिम प्रतिक्षा यादी दिनांक ०१/०१/२०१८ अखेर More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ मुख्य वनसंरक्षक प्रा ठाणे उमेदवारांकरीता सुचना 16/02/2018
प्रतिक्षा यादीतील निवड केलेल्या उमेदवारांची दि. २२.०२.२०१८ रोजी ठेवण्यात आलेल्या २५ कि.मी. चालण्याची शारीरिक क्षमता चाचणी. More..

ई निविदा सुचना क्र. ०२ सन २०१७ १८ 15/02/2018
मौजे साळविंडे क्र. नं. ७४५ येथे वनबंधारा बांधणे More..

ई निविदा सुचना क्र. ०८ सन २०१७ १८ 15/02/2018
देहेन मध्य्वर्ती रोपवाटीके सभोवार संरक्षक भिंत बांधणे More..

ई निविदा सुचना क्र. ०७ सन २०१७ १८ 15/02/2018
श्रीवर्धन वनक्षेत्र कार्यालय व शासकिय निवासस्थाषन परिसरास संरक्षक भिंत बांधणे More..

ई निविदा सुचना क्र. 06, 07, 08, 09, 10 व 11 12/02/2018
उपवनसंरक्षक शहापुर डोळखांब वनपरिक्षेत्रातील आजोबा देवस्थान येथे पॅगोडा 1 तयार करणे व दगडी पाय-या तयार करणे व पक्षी निरीक्षण मनोरा 1 तयार करणे More..

ई निविदा सुचना क्र १० सन २०१७ १८ 03/02/2018
साळविंडे कं. नं. ७४६ येथे सिमेंट नालाबांध बांधणे More..

ई निविदा सुचना क्र. ११ सन २०१७ १८ 03/02/2018
करजांडी कं. नं. ५३८ पार्ट, आंबिवली बुद्रुक कं. नं. ५३८ पार्ट, पाचाड कं. नं. ४५५ मोहोत कं.नं. ५६४ येथे वनतलाव खोदणे More..

ई निविदा सुचना 02/02/2018
ई निविदाप्रणालीद्वारे सन २०१८ पावसाळा रोपवन पुर्व कामासाठी खडडे खोदणे व गुरे प्रतीबंधक चर खोदण्या साठी बी १ नमुन्या्तील निविदा मागविण्याात येत आहे More..