Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
सूचना 02/06/2020
फायर ब्लोअरचे सादरीकरण More..

इ निविदा 16/03/2020
वन अधिकारी रोहा म्हसळा व माणगावचे निवासी क्वार्टरचे नूतनीकरण More..

परिणाम 02/03/2020
विधी सल्लागार यांची मुलाखतीचा निकाल More..

इ निविदा 28/02/2020
सिमेंट बंधारा बांधणे मौजे कावाडे जि अलिबाग सिमेंट बंधारा बांधणे मौजे खांडसई सुधागड पाली जि अलिबाग More..

इ निविदा 17/02/2020
अलिबाग वनविभागातील राखीव वन सर्व्हे नंबर ८४ भाग रोड दुरूस्ती More..

इ निविदा 17/02/2020
अलिबाग वनविभागातील राखीव वन सर्व्हे नंबर ८४ भाग रोड दुरूस्ती More..

मुलाखत 13/02/2020
विधी सल्ला गार पदाची मुलाखत More..

इ निविदा 01/02/2020
शहापूर वनविभागातील विविध कामाचे इ निवीदा बाबत More..

इ निविदा 17/01/2020
माळशेजघाट ता मुरबाड जि ठाणे लॉचिंग लॅडिंग पॅड व इतर सुविधांसह झिपलाईन सुविधा विकसीत करणे More..

निविदा सूचना. व्याज अभिव्यक्ती आमंत्रित 16/01/2020
लाँचिंग आणि लँडिंग पॅड्ससह झिपलाइन सुविधेचा विकास करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे. More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019 16/01/2020
वनरक्षक उमेदवार 2019 साठी सूचना More..

वनरक्षक भरती 2019 08/01/2020
प्रतीक्षा यादीतून निवडलेल्या उमेदवारांची यादी. निवडलेल्या अनुपस्थित उमेदवाराच्या जागी More..

सूचना 06/01/2020
शासकीय / निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकारी विविध कामांच्या कराराच्या आधारे भरती. More..

जाहिरात 03/01/2020
सेवा करार पध्दतीने विधी सल्लागार पद भरणे बाबत More..

इ निविदा 30/12/2019
मुरबाड तालुक्यातील वनक्षेत्रात सिंमेट वनबंधारे बांधणे More..

मजूरीचे दर 13/12/2019
ठाणे वनवृत्तातील वनखडातील उक्याेतील कामाचे मजूरीचे दर More..

इ निविदा 11/12/2019
तीनवीरा नर्सरी येथील रोडची दुरूस्ती संरक्षण भिंत बांधणे More..

भरती प्र‍किया सुचना 06/12/2019
शासकीय निम्मेशासकीय सेवनिवृत्ती अधिकारी यांच्या सेवा करार पध्देतीने विवक्षित कामाकरीता घेण्याकसाठी जाहीरात More..

इ निविदा 19/11/2019
वनविभाग शहापूर उप वनसंरक्षक शहापूर विभागाची ई निवीदा सुचना प्रसिध्द करणे बाबत More..

इ निविदा 11/11/2019
वाकी बुद्रुक सर्व्हे नंबर ५५७ येथे सिमेंट नालाबांध बांधणे ता महाड जिरायगड More..

इ निविदा 07/11/2019
वाकी बुद्रुक कं नं येथे सिंमेट नालाबाध बाधणे ता महाड जि रायगड More..

इ निविदा 07/11/2019
सिमेंट बंधारा बांधणे कावाडे अलिबाग खांडसई सुधागड More..

सुचना 05/11/2019
विधी सल्लागार पद करार पध्दतीने भरणे बाबत More..

ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 14/09/2019
पुरुष 25 व महिला 16 कि.मी. 4 तासांमध्ये चालण्याची शारीरीक क्षमता चाचणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी More..

इ निविदा 11/09/2019
मुंबई गोरई येथे मुंबई व मुंबई येथील संरक्षण व विकास विभागातील मॅनग्रोव्ह पार्क More..

ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 11/09/2019
उमेदवारांची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी तसेच 25 कि.मी. व 16 कि.मी. चालण्याची क्षमता चाचणीची वेळ व ठिकाण प्रसिध्द करणेबाबत More..

ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 07/09/2019
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 अंतर्गत भरती प्रक्रियेसाठी गैरहजर व विविध कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी More..

ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 07/09/2019
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 अंतर्गत भरती प्रक्रियेमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (प्रवर्गनिहाय) More..

सर्वेक्षक भरती प्रकिया २०१९ निकाल 27/08/2019
सर्वेक्षक भरती प्रकिया २०१९ निकाल More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ सुधारित वेळापत्रक 20/08/2019
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ उमेदवारांसाठी सुधारीत सुचना व सुधारीत वेळापत्रक More..

भरती प्र‍किया सुचना 13/08/2019
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ More..

भरती प्र‍किया 09/08/2019
ठाणे वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ लेखी परिक्षेत पात्र असलेल्या उमेदवारांची शारिरीक मोजमाप तपासणी शैक्षणिक आर्हता व इतर दस्तऐवजांची तपासणी व धावचाचणीचे वेळपत्रक व ठिकाण More..

भरती प्र‍किया निकाल 05/08/2019
ठाणे वनवृत्ता‍तील वनरक्षक भरती २०१९ मध्ये लेखी परिक्षेत उत्तींर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी More..

मजूरीचे दर 01/08/2019
उक्ते कामाचे मजूरीचे दर More..

इ निविदा 26/07/2019
मौजे देवखोल कंनं ७२० येथे चेनलिंक फेन्सिंग उभारणे तालूका रोहा जिल्हाण रायगड More..

इ निविदा 25/07/2019
ई निविदा कायप्रणाली अंतर्गत कामांची सूचाना More..

इ निविदा 20/07/2019
मौजे कांदळे कं.नं ३५४ येथे चेनलिंक फेन्सिंग उभारणे तालूका रोहा जिल्हा् रायगड More..

इ निविदा 20/07/2019
रोहा मौजे यशंवतखार कं.नं 223 चेनलिंग व फेन्सिंग मेन गेट व विकेट गेट बांधणे More..

इ निविदा 20/07/2019
शहापूर वनविभागतील बांधकाम निवीदा बाबत More..

इ निविदा 20/07/2019
मौजे कामत कंनं 372 चेनलिंग व फेन्सिंग मेन गेट व विकेट गेट बांधणे More..

इ निविदा 20/07/2019
रोहा मौजे जोसरंजन कं नं 671 चेनलिंग व फेन्सिंग मेन गेट व विकेट गेट बांधणे More..

इ निविदा 17/06/2019
वाकी बुद्रुक सिमेंट बंधारा बांधणे महाड रायगड More..

ई निवीदा 12/06/2019
साहसी खेळ आणि शिबिरासाठी विपणन भागीदार आणि व्यवस्थापक म्हणून व्याज अभिव्यक्ती आमंत्रित करणे More..

भर्ती नोटीस 14/05/2019
शासकीय सेवेत अनूकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत दिनांक 112019 अखेरची ‍अतिम प्रतिक्षा यांदी More..

भर्ती नोटीस 14/05/2019
शासकीय सेवेत अनूकंपा तत्वावरनियुक्ती देण्याबाबत दिनांक 1.1.2019 अखेरची ‍ अतिम प्रतिक्षा यांदी More..

ई निवीदा 09/05/2019
वनगुन्हात जप्त भंगार वाहनाचा मालाचा लिलाव करणे बाबत More..

लिलाव 07/05/2019
वनगुन्हयांत जप्त (भंगार) वाहनांचे जाहिर लिलाव More..

ई निवीदा 24/04/2019
जप्त मालाचा लिलाव करणे बाबत More..

ई निवीदा 07/03/2019
रक्त चंदनाचे गलेाबल इ टेडर कम इ अॅाक्शन बाबत More..

भर्ती नोटीस 05/03/2019
निवृत्त अधिकार्यांकरिता कॉन्ट्रॅक्ट आधारावर भर्ती नोटिस More..

नोटीस 02/03/2019
मेैाजे धेाकवडे अल‍िबाग येथील खालील नमूद गट क्रमांक इंटीग्रेटेड टाउनश‍िप प्रकल्प राब‍ि राबव‍िणे बाबत More..

ई निवीदा 02/03/2019
मौजे बांगणी कं.नं 762 येथे कॉक्रीट वन बंधारा बांधणे वनक्षेत्र म्हसळा जि रायगड More..

ई निवीदा 02/03/2019
मौजे भापट कं.नं 747 येथे कॉक्रीट वन बंधारा बांधणे वनक्षेत्र म्हसळा जि रायगड More..

ई निवीदा 02/03/2019
मौजे तोंडसुरे कं.नं 743 येथे कॉक्रीट वन बंधारा बांधणे वनक्षेत्र म्हसळा जि रायगड More..

ई निवीदा 02/03/2019
मौजे देवखोल कंनं 720 पार्ट येथे चेनलिग फेन्सिग मेन गेट विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा रोहा जि रायगड More..

ई निवीदा 18/02/2019
मंगाओन टेल रोहा येथे सर्वेक्षण क्रमांक 316 25 हेक्टर बोडशीटच्या सीमेवर मुख्य दरवाजा आणि विकेट गेटसह चेन लिंक फेंसिंग. More..

ई निवीदा 18/02/2019
सर्वेक्षणाची 356 गाव दखने, माणगाव रायगडाची मुख्य गेट विकेट गेट सीमा शृंखला दुरूस्तीची बांधणी More..

ई निवीदा 18/02/2019
सर्वेक्षणातील 308 गांव भाले, माणगाव रायगड, मुख्य गेट विकेट गेट सीमा शृंखला दुरूस्तीचे बांधकाम More..

इ‍ न‍िवीदा 18/02/2019
सर्वे नं. 13 9 आणि 142 ग्राम लोनेरे, मणगाव रायगडचे मुख्य गेट विकेट गेट सीमा शृंखला दुचाकी बांधण्याचे बांधकाम More..

ई निवीदा 18/02/2019
सर्वेक्षण क्रमांक 763 गावची गोळी, माशला रायगडची मुख्य गेट विकेट गेट सीमा शृंखला दुरूस्तीचे बांधकाम More..

ई निवीदा 14/02/2019
मौजे यंशवतखार कं नं 223 पार्ट येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

ई निवीदा 14/02/2019
सन 2018-19 ते 2017 पर्यंतच्यावण उत्पादनाची वाहतूक करण्यासाठी निविदा सूचना More..

ई निवीदा 13/02/2019
शासकीय निवासस्थान दुरूस्ती रोहा जि रायगड More..

ई निवीदा 13/02/2019
माहाळुंगे कं नं 257वन गॅबियन बाधने रोहा जि रायगड More..

ई निवीदा 13/02/2019
वाकी बुद्रुक क न 557 येथे सिमेट नालाबाध बांधणे ता महाड जि रायगड More..

ई निवीदा 13/02/2019
वनक्षेत्र श्रीवर्धन येथे नवीन कार्यालयीन इमारत बांधणे ता श्रीवर्धन जि रायगड More..

ई निवीदा 13/02/2019
मौजे जोसरंजन कं नं 671 पार्ट येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

ई निवीदा 13/02/2019
मौजे कांदळे कं नं 354 पार्ट येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

ई निवीदा 13/02/2019
मौजे कामत पार्ट कं नं 372येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

ई निवीदा 13/02/2019
मौजे खाबेरा पार्ट कं नं268 येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र मूरुड More..

ई निवीदा 13/02/2019
शासकीय निवासस्थान दुरूस्ती टाईप 3 ता रोहा जि रायगड More..

ई निवीदा 08/02/2019
मौजे दस्तूरी येथे सिमेंट बधारा बांधणे तसेच विश्रामगुहावरील पहिला मजला बांधणे खोपोली जवळ ता खालापूर जि रायगड More..