Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१९ अखेरची वनरक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 21/08/2019
दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१९ अखेरची वनरक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

पशु वैधकीय अधिकारी व पशु वैधकीय पर्येवेक्षक कंत्राटी तत्वावर भरावयाचे जागा 20/08/2019
पशु वैधकीय अधिकारी व पशु वैधकीय पर्येवेक्षक कंत्राटी तत्वावर भरावयाचे जागा More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर अंतर्गत वनरक्षक संवर्गाची दिनांक ०१ जानेवारी २०१९ च्या प्राथमिक जेष्ठता सूचीवर प्राप्त आक्षेपांचे निवारण 19/08/2019
नागपूर वनवृत्त नागपूर अंतर्गत वनरक्षक संवर्गाची दिनांक ०१ जानेवारी २०१९ च्या प्राथमिक जेष्ठता सूचीवर प्राप्त आक्षेपांचे निवारण More..

नागपूर वनवृत्त अंतर्गत वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ टप्पेनिहाय वेळापत्रक 19/08/2019
नागपूर वनवृत्त अंतर्गत वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ टप्पेनिहाय वेळापत्रक More..

वर्ग ड मधुन वर्ग क मध्ये लिपीक संवर्गात पदोन्नतीची जेष्ठता यादी 13/08/2019
वर्ग ड मधुन वर्ग क मध्ये लिपीक संवर्गात पदोन्नतीची जेष्ठता यादी More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ प्रेस नोट 10/08/2019
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ प्रेस नोट More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ दस्तऐवज तपासणी शारीरिक मोजमाप चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी 09/08/2019
वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ दस्तऐवज तपासणी शारीरिक मोजमाप चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी More..

गट ड संवर्गातून गट क संवर्ग लिपीक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नती देण्याबाबत अंतिम जेष्ठता यादी 01/08/2019
गट ड संवर्गातून गट क संवर्ग लिपीक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नती देण्याबाबत अंतिम जेष्ठता यादी More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 5 आगुस्त 2019 रोजी शासकीय वसंस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ येथे जाहिर लिलावव 6 ऑगस्ट 2019 ते 7 ऑगस्ट 2019 रोजी विक्री आगार शिवणफळ बांगडापूर राहाटी येथे ई लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 31/07/2019
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 5 आगुस्त 2019 रोजी शासकीय वसंस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ येथे जाहिर लिलावव 6 ऑगस्ट 2019 ते 7 ऑगस्ट 2019 रोजी विक्री आगार शिवणफळ बांगडापूर राहाटी येथे ई लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

वनाधिकाऱ्यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल 26/07/2019
वनाधिकाऱ्यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल More..

ई निविदा क्र 03 2019 २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा 20/07/2019
ई निविदा क्र 03 2019 २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई लिलाव सुचना भंडारा वनविभाग भंडारा 20/07/2019
ई लिलाव सुचना भंडारा वनविभाग भंडारा More..

गट ड संवगातून गट क वाहन चालक संवगात पदाेनती बाबत अंतीम जेषठता यादी 17/07/2019
गट ड संवगातून गट क वाहन चालक संवगात पदाेनती बाबत अंतीम जेषठता यादी More..

वर्धा वनविभागातील गट ड मधुन गट क वाहन चालक पदाकरिता जेष्ठता यादी 10/07/2019
वर्धा वनविभागातील गट ड मधुन गट क वाहन चालक पदाकरिता जेष्ठता यादी More..

आगर बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव व 10 जुलै 2019 रोजी विक्रीआगार बांगडापूर राहाटी येथे ई लिलाव 06/07/2019
आगर बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव व 10 जुलै 2019 रोजी विक्रीआगार बांगडापूर राहाटी येथे ई लिलाव More..

गट ड संवर्गातून गट क वाहनचालक या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत तात्पुरती जेष्ठता यादी 04/07/2019
गट ड संवर्गातून गट क वाहनचालक या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत तात्पुरती जेष्ठता यादी More..

गट ड संवर्गातून गट क वाहनचालक या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत तात्पुरती जेष्ठता यादी 04/07/2019
गट ड संवर्गातून गट क वाहनचालक या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत तात्पुरती जेष्ठता यादी More..

वनपाल व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची बदली व पदस्थापना 26/06/2019
वनपाल व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची बदली व पदस्थापना More..

ई निविदा सूचना क्र 02 2019 २०20 भंडारा वनविभाग भंडारा 25/06/2019
ई निविदा सूचना क्र 02 2019 २०20 भंडारा वनविभाग भंडारा More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया प्रेस नोट 23/06/2019
वनरक्षक भरती प्रक्रिया प्रेस नोट More..

प्राप्त तक्रारींचा निपटारा करणेबाबतची कार्यपद्धती 21/06/2019
प्राप्त तक्रारींचा निपटारा करणेबाबतची कार्यपद्धती More..

लिपिक संवर्गातून लघुटंखलेखक संवर्गात पदोन्नती 19/06/2019
लिपिक संवर्गातून लघुटंखलेखक संवर्गात पदोन्नती More..

लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 19/06/2019
लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

प्राथमिक वनरक्षकाची जेष्ठता सूची 19/06/2019
प्राथमिक वनरक्षकाची जेष्ठता सूची More..

लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 19/06/2019
लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 19/06/2019
लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात तदर्थ पदोन्नती More..

ई निविदा 01 2019 २०20 भंडारा वनविभाग भंडारा नविन ईमारत बांधकाम 11/06/2019
ई निविदा 01 2019 २०20 भंडारा वनविभाग भंडारा नविन ईमारत बांधकाम More..

सन २०१८ २०१९ या आर्थीक वर्षासाठी महाराष्ट्र ‍निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ नागपूर कार्यालयाच्या अहवालांचेलेखापरिक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म यांच्या नियंत्रणाखाली नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक सीएजी कडून आमंत्रित केले आहे 10/06/2019
सन २०१८ २०१९ या आर्थीक वर्षासाठी महाराष्ट्र ‍निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ नागपूर कार्यालयाच्या अहवालांचेलेखापरिक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म यांच्या नियंत्रणाखाली नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक सीएजी कडून आमंत्रित केले आहे More..

गोंदिया विभागातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश 31/05/2019
गोंदिया विभागातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश More..

नागपूर विभागातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश 30/05/2019
नागपूर विभागातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश More..

बदली सत्र 2019 नागपूर वनविभागातील बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 28/05/2019
बदली सत्र 2019 नागपूर वनविभागातील बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 1 जून 2019 3 जून 2019 व 4 जून 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर राहाटी येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 28/05/2019
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 1 जून 2019 3 जून 2019 व 4 जून 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर राहाटी येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

नागपूर वनवृत्तातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश 24/05/2019
नागपूर वनवृत्तातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश More..

वर्धा वनविभागातील गट क व गट ड संवर्गातील उमेदवारांची अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती बाबत दिनांक ३० एप्रिल २०१९ अखेरची प्रतीक्षासूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत 24/05/2019
वर्धा वनविभागातील गट क व गट ड संवर्गातील उमेदवारांची अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती बाबत दिनांक ३० एप्रिल २०१९ अखेरची प्रतीक्षासूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत More..

बदलीपात्र मुख्य लेखापाल सर्वेक्षक भंडारपाल यांत्रिकी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 09/05/2019
बदलीपात्र मुख्य लेखापाल सर्वेक्षक भंडारपाल यांत्रिकी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत More..

नागपूर वनविभागातील बदली पात्र वनपालांची अंतिम यादी 02/05/2019
नागपूर वनविभागातील बदली पात्र वनपालांची अंतिम यादी More..

बदलीपात्र अधिकारी कर्मचारी यांची अंतिम यादी 30/04/2019
बदलीपात्र अधिकारी व कर्मचारी यांची अंतिम यादी More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 2 मे 2019 ते 4 मे 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 29/04/2019
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 2 मे 2019 ते 4 मे 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

तेंदू हंगाम २०१९ सातव्या फेरीचे निकालपत्र दि २६ एप्रिल २०१९ 26/04/2019
तेंदू हंगाम २०१९ सातव्या फेरीचे निकालपत्र दि २६ एप्रिल २०१९ More..

बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी यांत्रिकी संवर्ग 25/04/2019
बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी यांत्रिकी संवर्ग More..

बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी भांडारपाल संवर्ग 24/04/2019
बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी भांडारपाल संवर्ग More..

बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी भांडारपाल संवर्ग 24/04/2019
बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी भांडारपाल संवर्ग More..

बदली सत्र २०१९ वन कर्मचारी यांना आवाहन 23/04/2019
बदली सत्र २०१९ वन कर्मचारी यांना आवाहन More..

लेखापाल संवर्ग बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक सुधारित यादी 23/04/2019
लेखापाल संवर्ग बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक सुधारित यादी More..

मुख्य लेखापाल संवर्ग बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी 23/04/2019
मुख्य लेखापाल संवर्ग बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी More..

बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी सर्वेक्षक संवर्ग 22/04/2019
बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी सर्वेक्षक संवर्ग More..

बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यांची प्राथमिक यादी नागपूर वनविभाग 22/04/2019
बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यांची प्राथमिक यादी नागपूर वनविभाग More..

बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी लेखापाल संवर्ग 20/04/2019
बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी लेखापाल संवर्ग More..

बदली सत्र 2019 नागपूर वनविभागातील बदली पात्र कर्मचार्याची यादी 18/04/2019
बदली सत्र 2019 नागपूर वनविभागातील बदली पात्र कर्मचार्याची यादी More..

बदलीपात्र वन परिक्षेत्र अधिकारी यांची प्राथमिक यादी 18/04/2019
बदलीपात्र वन परिक्षेत्र अधिकारी यांची प्राथमिक यादी More..

वर्धा वन विभागातील करीता बदली पात्र असणाऱ्यांची जेष्टता यादी संवर्ग वनरक्षक 15/04/2019
वर्धा वन विभागातील करीता बदली पात्र असणाऱ्यांची जेष्टता यादी संवर्ग वनरक्षक More..

तेंदू हंगाम २०१९ सहाव्या फेरीचे निकालपत्रक दि ०५ एप्रिल २०१९ 05/04/2019
तेंदू हंगाम २०१९ सहाव्या फेरीचे निकालपत्रक दि ०५ एप्रिल २०१९ More..

२०१९ तेंदू हंगाम सहाव्या फेरीचा निकाल दि १२ मार्च 2019 13/03/2019
२०१९ तेंदू हंगाम सहाव्या फेरीचा निकाल दि १२ मार्च 2019 More..

तेंदू हंगाम २०१८ पाचव्या फेरीचा निकाल दि ०२ मार्च २०१९ 02/03/2019
तेंदू हंगाम २०१८ पाचव्या फेरीचा निकाल दि ०२ मार्च २०१९ More..

ई निविदा जाहिरात १६ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा 22/02/2019
ई निविदा जाहिरात १६ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

शासन अधिसूचना दि 02 ऑगस्ट 2018 च्या तरतूदीनूसार नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील गट क वाहनचालक संवर्गातून गट क संवर्गात लिपीक नि टंकलेखक पदावर कायमस्वरुपी संवर्ग बदली देण्याकरीता तयार करण्यात आलेली तात्पुरती ज्येष्ठता सूची दिनांक 01 जानेवारी 2019 21/02/2019
शासन अधिसूचना दि 02 ऑगस्ट 2018 च्या तरतूदीनूसार नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील गट क वाहनचालक संवर्गातून गट क संवर्गात लिपीक नि टंकलेखक पदावर कायमस्वरुपी संवर्ग बदली देण्याकरीता तयार करण्यात आलेली तात्पुरती ज्येष्ठता सूची दिनांक 01 जानेवारी 2019 More..

निर्लेखित भंगार साहीत्याचा जाहीर लिलाव व निर्लेखित शास व सरकार जमा वाहनांची निविदेव्दारा विक्री ची जाहीरात प्रसिध्द करणेबाबत 20/02/2019
निर्लेखित भंगार साहीत्याचा जाहीर लिलाव व निर्लेखित शास व सरकार जमा वाहनांची निविदेव्दारा विक्री ची जाहीरात प्रसिध्द करणेबाबत More..

रस्ता खडीकरण भ्ंडार गृह बांधकाम मजूर कुटी बांधकाम जाहीरात भ्ंडारा सामाजिक वनीकरण विभाग भंडारा 18/02/2019
रस्ता खडीकरण भ्ंडार गृह बांधकाम मजूर कुटी बांधकाम जाहीरात भ्ंडारा सामाजिक वनीकरण विभाग भंडारा More..

तेंदू हंगाम २०१९ चौथ्या फेरीचे निकालपत्र 18/02/2019
तेंदू हंगाम २०१९ चौथ्या फेरीचे निकालपत्र More..

परत निविदा 13 2018 २०19 भंडारा वनविभाग भंडारा 18/02/2019
परत निविदा 13 2018 २०19 भंडारा वनविभाग भंडारा More..

जलावू बांबू इमारत वनउपजाचा जाहिर लिलाव दिनांक 16 फेब्रुवारी 2019 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा 12/02/2019
जलावू बांबू इमारत वनउपजाचा जाहिर लिलाव दिनांक 16 फेब्रुवारी 2019 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा More..

तेंदू हंगाम २०१९ तिसऱ्या फेरीचा निकालपत्र 07/02/2019
तेंदू हंगाम २०१९ तिसऱ्या फेरीचा निकालपत्र More..

ई निविदा जाहिरात १३ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा 05/02/2019
ई निविदा जाहिरात १३ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसुचित करण्याबाबतचे प्रगती परिपत्रक 31/01/2019
भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसुचित करण्याबाबतचे प्रगती परिपत्रक More..

वनरक्षक संवर्गातील बदली व पदस्थापना 30/01/2019
वनरक्षक संवर्गातील बदली व पदस्थापना More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 4 फेब 2019 व 5 फेब 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 30/01/2019
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 4 फेब 2019 व 5 फेब 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

लेखापाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना 29/01/2019
लेखापाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना More..

वनमजूर संवर्गातील बदली व पदस्थापना 29/01/2019
वनमजूर संवर्गातील बदली व पदस्थापना More..

वनपाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना 29/01/2019
वनपाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना More..

लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 25/01/2019
लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

सन २०१८ २०१९ वर्षाकरीता जंगल कामगार सहकारी संस्था याचे कार्यक्षेत्राचे आतील कुप वाटप सभेबाबत 24/01/2019
सन २०१८ २०१९ वर्षाकरीता जंगल कामगार सहकारी संस्था याचे कार्यक्षेत्राचे आतील कुप वाटप सभेबाबत More..

ई निविदा 12 2018 19 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा 23/01/2019
ई निविदा 12 2018 19 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा More..

डाटा एट्री ऑपरेटर पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 19/01/2019
डाटा एट्री ऑपरेटर पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

तेंदू हंगाम २०१९ द्वितीय फेरीचे निकाल पत्रक 19/01/2019
तेंदू हंगाम २०१९ द्वितीय फेरीचे निकाल पत्रक More..

ई निविदा जाहिरात ११ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा 18/01/2019
ई निविदा जाहिरात ११ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

उपवनसंरक्षक नागपूर यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश 17/01/2019
उपवनसंरक्षक नागपूर यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश More..

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसुचित करण्याबाबतचे प्रगती परिपत्रक 14/01/2019
भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसुचित करण्याबाबतचे प्रगती परिपत्रक More..

ई निविदा जाहिरात १० २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा 11/01/2019
ई निविदा जाहिरात १० २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई निविदा ०९ २०१८ २०१९ सिमेंट नाला बांध तयार करणे भंडारा वनविभाग भंडारा 10/01/2019
ई निविदा ०९ २०१८ २०१९ सिमेंट नाला बांध तयार करणे भंडारा वनविभाग भंडारा More..

जलावू बांबू इमारत वनउपजाचा जाहिर लिलाव दिनांक 14 व 16 जाने 2019 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा 08/01/2019
जलावू बांबू इमारत वनउपजाचा जाहिर लिलाव दिनांक 14 व 16 जाने 2019 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा More..

दिनांक २५ व २६ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या लिपिक व लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल घोषित करणेबाबत 08/01/2019
दिनांक २५ व २६ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या लिपिक व लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल घोषित करणेबाबत More..

उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश 07/01/2019
उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश More..

ई निविदा 08 2018 २०19 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा 31/12/2018
ई निविदा 08 2018 २०19 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा More..

वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्र 353 डी पॅकेज उमरेड नागभिड सेक्श्न या रस्त्यांचे रुंदीकरणास 28 हे वनजमिन वळतीकरण करण्याच्या वनजमिनीचे प्रस्ताव 24/12/2018
वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्र 353 डी पॅकेज उमरेड नागभिड सेक्श्न या रस्त्यांचे रुंदीकरणास 28 हे वनजमिन वळतीकरण करण्याच्या वनजमिनीचे प्रस्ताव More..

भंडारा वनविभागातील साठवन तलाव व डीप सी सी टी कामाची मोहरबंध निविदा भंडारा वनविभाग भंडारा 19/12/2018
भंडारा वनविभागातील साठवन तलाव व डीप सी सी टी कामाची मोहरबंध निविदा भंडारा वनविभाग भंडारा More..

वर्धा वनविभागाकडील गट क व गट ड सवर्गामधील दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ अखेरची अनुकंपा प्रतीक्षा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत 12/12/2018
वर्धा वनविभागाकडील गट क व गट ड सवर्गामधील दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ अखेरची अनुकंपा प्रतीक्षा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत More..

लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 11/12/2018
लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

वनक्षेत्रपाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना 11/12/2018
वनक्षेत्रपाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता जि पी एस खरेदी करणेबाबत 07/12/2018
ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता जि पी एस खरेदी करणेबाबत More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता कॅमेरा ट्रॅप खरेदी करणेबाबत 07/12/2018
ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता कॅमेरा ट्रॅप खरेदी करणेबाबत More..

वनगुण्यात जप्त करण्यात आलेले लाकूड माल व मोटर गाडयांची विल्लेवाट लावणे बाबत 05/12/2018
वनगुण्यात जप्त करण्यात आलेले लाकूड माल व मोटर गाडयांची विल्लेवाट लावणे बाबत More..

भंडारा वनविभागातील साठवन तलाव डीप सी सी टी तलाव खोलीकरण व सिमेंट बंधारा दुरुस्‍ती कामे 04/12/2018
भंडारा वनविभागातील साठवन तलाव डीप सी सी टी तलाव खोलीकरण व सिमेंट बंधारा दुरुस्‍ती कामे More..

भंडारा वनविभागातील खात्यामार्फत व जंकासमार्फत जलावू बांबू इमारती व वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 13 14 व 15 डिसेंबर 2018 04/12/2018
भंडारा वनविभागातील खात्यामार्फत व जंकासमार्फत जलावू बांबू इमारती व वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 13 14 व 15 डिसेंबर 2018 More..

मा उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांचे आदेशानुसार श्री राजाभाऊ सुरजप्रसाद श्रीवास्तव सेवानिवृत्त वनपाल यांचा सक्तीने सेवानिवृत्त केलेला कालावधी निलंबन कालावधी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती पर्यन्त निश्चित करणेबाबतचे आदेश 01/12/2018
मा. उच्च. न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांचे आदेशानुसार श्री. राजाभाऊ सुरजप्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त वनपाल यांचा सक्तीने सेवानिवृत्त केलेला कालावधी /निलंबन कालावधी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती पर्यन्त निश्चित करणेबाबतचे आदेश. More..

ई निवीदा सुचना 01/12/2018
ई निवीदा सुचना More..

वनक्षेत्रपालांच्या बदली व पदस्थापना 27/11/2018
वनक्षेत्रपालांच्या बदली व पदस्थापना More..

केंद्र शासना अंतर्गत कार्यालय प्रादेशिक प्रमुखाची माननीय विभागीय आयुक्त यांचा अध्यक्षतेखाली दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २०१९ पावसाड्यात ३३ कोटी रोपवना अंतर्गत आयोजित सभेचे कार्यवृत्तांत 27/11/2018
केंद्र शासना अंतर्गत कार्यालय प्रादेशिक प्रमुखाची माननीय विभागीय आयुक्त यांचा अध्यक्षतेखाली दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २०१९ पावसाड्यात ३३ कोटी रोपवना अंतर्गत आयोजित सभेचे कार्यवृत्तांत More..

भंडारा वनविभातील साठवन तलाव व डीप सी सी टी कामाची ई निविदा 26/11/2018
भंडारा वनविभातील साठवन तलाव व डीप सी सी टी कामाची ई निविदा More..

नागपूर वनविभागाकडील गट क व गट ड मधील अनुकंपा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्धी करणेबाबत 17/11/2018
नागपूर वनविभागाकडील गट क व गट ड मधील अनुकंपा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्धी करणेबाबत More..

सन २०१८ १९ साठी वेतन मंडळ दर 15/11/2018
सन २०१८ १९ साठी वेतन मंडळ दर More..

भंडारा वनविभाग भंडारा वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 16 व 17 नोव्हेंबर 2018 05/11/2018
भंडारा वनविभाग भंडारा वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 16 व 17 नोव्हेंबर 2018 More..

उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश 03/11/2018
उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश More..

साठवन तलाव बांधकाम सावरबंध व शिवनीबांध वनपरिक्षेत्र साकोली 25/10/2018
साठवन तलाव बांधकाम सावरबंध व शिवनीबांध वनपरिक्षेत्र साकोली More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक १ नोव्हेंबर 2018 ते 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार शिवनफळ तळेगांव व बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 24/10/2018
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक १ नोव्हेंबर 2018 ते 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार शिवनफळ तळेगांव व बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

उपवनसंरक्षक गोंदिया वनविभाग गोंदिया अंतर्गत जलयुकत् शिवार अभियान सन 2018 2019 मध्ये मान्यता प्राप्त कामांचे ई निवदा 11/10/2018
उपवनसंरक्षक गोंदिया वनविभाग गोंदिया अंतर्गत जलयुकत् शिवार अभियान सन 2018 2019 मध्ये मान्यता प्राप्त कामांचे ई निवदा More..

नविन इमारत बांधकाम नाकाडोंगरी वनपरिक्षेत्र व सिमेंट नालाबांध तुमसर वनपरिक्षेत्र 11/10/2018
नविन इमारत बांधकाम नाकाडोंगरी वनपरिक्षेत्र व सिमेंट नालाबांध तुमसर वनपरिक्षेत्र More..

भंडारा वनविभागातील वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 19 व 20 ऑक्टोबर 2018 10/10/2018
भंडारा वनविभागातील वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 19 व 20 ऑक्टोबर 2018 More..

उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश 04/10/2018
उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3ऑक्टोबर2018 ते 4ऑक्टोबर2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 27/09/2018
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3ऑक्टोबर2018 ते 4ऑक्टोबर2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

वनक्षेत्रपालांच्या बदली 15/09/2018
वनक्षेत्रपालांच्या बदली More..

वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत नियंत्रित प्रवेशासह बाधा विरहीत नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे वनजमिन वळतीकरण प्रस्ताव 15/09/2018
वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत नियंत्रित प्रवेशासह बाधा विरहीत नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रकल्पास 50.553 हे. नागपूर- 15.786 हे व वर्धा 34.770 हे. वनजमिन वळतीकरण प्रस्ताव More..

जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग भंडारा दि 14 व 15 सप्टेंबर 2018 07/09/2018
जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग भंडारा दि 14 व 15 सप्टेंबर 2018 More..

भंडारा वनविभागातील ईमारत दुरुस्‍ती कामाची ई निविदा 31/08/2018
भंडारा वनविभागातील ईमारत दुरुस्‍ती कामाची ई निविदा More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3 सप्टेंबर 2018 ते 4 सप्टेंबर 2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 28/08/2018
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3 सप्टेंबर 2018 ते 4 सप्टेंबर 2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

भंडारा वनविभागाची गट क संवर्गातील दि 31 जुलै 2018 अखेरची अंतिम सुधारीत अनुकंपा जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत आक्षेपानंतर 28/08/2018
भंडारा वनविभागाची गट क संवर्गातील दि 31 जुलै 2018 अखेरची अंतिम सुधारीत अनुकंपा जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत आक्षेपानंतर More..

नागपूर वनविभागाकडील गट क व गट ड मधील अनुकंपा नियुक्तीबाबत प्रतिक्षासूची संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत 18/08/2018
नागपूर वनविभागाकडील गट क व गट ड मधील अनुकंपा नियुक्तीबाबत प्रतिक्षासूची संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत More..

बांबू इमारती व जलावू वनउपजाचा जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग दि 20 व 21 ऑगस्ट 2018 13/08/2018
बांबू इमारती व जलावू वनउपजाचा जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग दि 20 व 21 ऑगस्ट 2018 More..

भंडारा वनविभागातील खात्यामार्फत व जंकासमार्फत जाहिर लिलाव दि 30 व 31 जुलै 2018 23/07/2018
भंडारा वनविभागातील खात्यामार्फत व जंकासमार्फत जाहिर लिलाव दि 30 व 31 जुलै 2018 More..

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्य हानी व पशुधन मृत अपंग जखमी झाल्यास द्यावयाचे अर्थसहाय्य मध्ये वाढ करणे बाबत दिनांक ११ जुलै २०१८ 11/07/2018
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्य हानी व पशुधन मृत / अपंग / जखमी झाल्यास द्यावयाचे अर्थसहाय्य मध्ये वाढ करणे बाबत दिनांक ११ जुलै २०१८ More..

गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड कर्मचारी दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत 05/07/2018
गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड कर्मचारी दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

अनुकंपा जेष्ठता यादी भंडारा वनविभाग भंडारा दि 30 जून 2018 05/07/2018
अनुकंपा जेष्ठता यादी भंडारा वनविभाग भंडारा दि 30 जून 2018 More..

13 कोटी वृक्ष लागवड अंतर्गत वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम 01/07/2018
13 कोटी वृक्ष लागवड अंतर्गत वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम More..

गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 22/06/2018
गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची More..

वनक्षेत्रपालांच्या बदली श्री दा वि राऊत 22/06/2018
वनक्षेत्रपालांच्या बदली श्री दा वि राऊत More..

वनक्षेत्रपालांच्या बदली श्री स ब पाटील 22/06/2018
वनक्षेत्रपालांच्या बदली श्री स ब पाटील More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि 13जुन2018 07/06/2018
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि 13जुन2018 More..

कंत्राटी पदे भरणे निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग 02/06/2018
कंत्राटी पदे भरणे निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची गट क व ड संवर्गाची प्रतीक्षा यादी मे २०१८ अखेर पर्यंत 01/06/2018
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची गट क व ड संवर्गाची प्रतीक्षा यादी मे २०१८ अखेर पर्यंत More..

प्रादेशिक विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश 31/05/2018
प्रादेशिक विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश More..

वन्यजीव विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश 31/05/2018
वन्यजीव विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश More..

लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश 31/05/2018
लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश More..

वाहन चालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश 31/05/2018
वाहन चालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश More..

अधिसंख्य वनमजूरांचे बदली आदेश 31/05/2018
अधिसंख्य वनमजूरांचे बदली आदेश More..

शुद्धीपत्रक वनरक्षक बदलीबाबत 31/05/2018
शुद्धीपत्रक वनरक्षक बदलीबाबत More..

वनरक्षक विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या २०१८ 23/05/2018
वनरक्षक विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या २०१८ More..

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 23/05/2018
लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 More..

लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 23/05/2018
लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 More..

सर्व्हेयर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 23/05/2018
सर्व्हेयर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 More..

वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय नियतकालिक बदली 23/05/2018
वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय नियतकालिक बदली More..

नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी 22/05/2018
नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी More..

शासन सेवेत पुन स्थापित करणेबाबत श्री एस एस चौधरी तत्त्का वनपरिक्षेत्र अधिकारी निलंबित 18/05/2018
शासन सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत श्री.एस.एस.चौधरी, तत्त्का वनपरिक्षेत्र अधिकारी (निलंबित) More..

सन २०१८ तेंदू हंगामातील विशेष फेरीतील निकालपत्र दि १७ मे २०१८ 17/05/2018
सन २०१८ तेंदू हंगामातील विशेष फेरीतील निकालपत्र दि १७ मे २०१८ More..

तेंदू हंगाम २०१८ सातव्या फेरीतील निकालपत्र दि ९ मे २०१८ 10/05/2018
तेंदू हंगाम २०१८ सातव्या फेरीतील निकालपत्र दि ९ मे २०१८ More..

तेंदू नॉन पेसा क्षेत्रातील सातव्या फेरीचे निकाल 08/05/2018
तेंदू नॉन पेसा क्षेत्रातील सातव्या फेरीचे निकाल More..

तेंदू पहिल्या फेरीचा जोखीम व जबाबदारीचे निकालपत्र 07/05/2018
तेंदू पहिल्या फेरीचा जोखीम व जबाबदारीचे निकालपत्र More..

बदलीसत्र २०१८ करिता नागपूर वनविभागातील गट क मधील बदलीपात्र कर्मचारायांची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 05/05/2018
बदलीसत्र २०१८ करिता नागपूर वनविभागातील गट क मधील बदलीपात्र कर्मचाऱयांची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत 04/05/2018
शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत More..

तेंदू घटकाची अनामत रक्कम परत करणेबाबत मोहम्मद हादी 27/04/2018
तेंदू घटकाची अनामत रक्कम परत करणेबाबत मोहम्मद हादी More..

अपील अर्ज क्रमांक ३ २०१८ मे मोरारजी त्रिभुवनदास अँड कंपनी 27/04/2018
अपील अर्ज क्रमांक ३/२०१८ मे मोरारजी त्रिभुवनदास अँड कंपनी More..

अपील अर्ज क्रमांक 1 २०१८ २ २०१८ मे मोरारजी त्रिभुवनदास अँड कंपनी 27/04/2018
अपील अर्ज क्रमांक 1/२०१८,२/२०१८ मे.मोरारजी त्रिभुवनदास अँड कंपनी More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि ७ मे २०१८ 26/04/2018
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि ७ मे २०१८ More..

तेंदू अपील ऑर्डर 25/04/2018
तेंदू अपील ऑर्डर More..

वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत रोपांचे संरक्षण संगोपन आणि देखभाल पाणी देण्याच्या तरतूदीसह बाबत नमुना अंदाजपत्रकाबाबत कार्यकारी सूचना 13/04/2018
वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत रोपांचे संरक्षण संगोपन आणि देखभाल पाणी देण्याच्या तरतूदीसह बाबत नमुना अंदाजपत्रकाबाबत कार्यकारी सूचना More..

जिल्हाधिकारी नागपूर यांचेकडील दिनांक ०१जनवरी २०१८ रोजीच्या सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा सूचींस अनुसरून नागपूर वनविभागाची गट क व ड ची अनुकंपा प्रतीक्षा सूचीं 06/04/2018
जिल्हाधिकारी नागपूर यांचेकडील दिनांक ०१जनवरी २०१८ रोजीच्या सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा सूचींस अनुसरून नागपूर वनविभागाची गट क व ड ची अनुकंपा प्रतीक्षा सूचीं More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी वन्यजीव आणि पशुवैद्यकीय पर्यवेक्षक या पदाकरिता झालेल्या मुलाखतीचा निकाल 03/04/2018
पशुवैद्यकीय अधिकारी वन्यजीव आणि पशुवैद्यकीय पर्यवेक्षक या पदाकरिता झालेल्या मुलाखतीचा निकाल More..

भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ४ अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचित प्रगती अहवाल 03/04/2018
भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ४ अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचित प्रगती अहवाल More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव 28/03/2018
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि. 06/04/2018 More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदाच्या मुलाखती करीता पात्र उमेदवाराची लघूयादी 26/03/2018
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदाच्या मुलाखती करीता पात्र उमेदवाराची लघूयादी More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची सुधारीत यादी 22/03/2018
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची सुधारीत यादी More..

मे महाराणी पेंट्स प्रा लि यांना पोहच रस्त्यासाठी वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत मौ बरबडी व मौ वरुड ता जि वर्धा येथिल झुडपी जंगल जमीन वळतीकरणेबाबत 21/03/2018
मे. महाराणी पेंट्स प्रा. लि. यांना पोहच रस्त्यासाठी वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत मौ. बरबडी व मौ. वरुड, ता. जि. वर्धा येथिल 0.33 हेक्टर झुडपी जंगल जमीन वळतीकरणेबाबत. More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची यादी 16/03/2018
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची यादी More..

ई निविदा सुचना १७ २०१७ २०१८ भंडारा वनविभाग भंडारा 16/03/2018
ई निविदा सुचना-१७ २०१७-२०१८ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

नागपूर वनवृत्तातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनसर्व्हेक्षक वनपाल तसेच लेखापाल संवर्गातील बदलीस पात्र अधिकारी कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018
नागपूर वनवृत्तातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनसर्व्हेक्षक वनपाल तसेच लेखापाल संवर्गातील बदलीस पात्र अधिकारी कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

नागपूर वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018
नागपूर वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

भंडारा वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018
भंडारा वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

वर्धा वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018
वर्धा वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

गोंदिया वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018
गोंदिया वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

सन २०१७ २०१८ वर्षाकरीता जंगल कामगार सहकारी संस्था यांचे कार्यक्षेत्राचे आतील कूप वाटप सभेबाबत 06/03/2018
सन २०१७ २०१८ वर्षाकरीता जंगल कामगार सहकारी संस्था यांचे कार्यक्षेत्राचे आतील कूप वाटप सभेबाबत More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि १२ व १३मार्च२०१८ 05/03/2018
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि १२ व १३मार्च२०१८ More..

श्रीमती आशालता शिंगणे मूळ अर्ज क्रमांक २५० २००८ मधील मा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर यांचे दिलेल्या आदेशानुसार बडतर्फ कर्मचाऱ्यास शासन सेवेत पुनर्स्थापहित करण्याबाबत 01/03/2018
श्रीमती आशालता शिंगणे मूळ अर्ज क्रमांक २५०/२००८ मधील मा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर यांचे दिलेल्या आदेशानुसार बडतर्फ कर्मचाऱ्यास शासन सेवेत पुनर्स्थापहित करण्याबाबत More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती बाबत जाहिरात 01/03/2018
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती बाबत जाहिरात More..

तेंदू हंगाम २०१८ पाचव्या फेरीचे निकालपत्र 28/02/2018
तेंदू हंगाम २०१८ पाचव्या फेरीचे निकालपत्र More..

२०१८ तेंदू हंगाम चौथि फेरी निकालपत्र 17/02/2018
२०१८ तेंदू हंगाम चौथि फेरी निकालपत्र More..

परिपत्रक भारतीय वनअधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचीत करण्याबाबत प्रगती 12/02/2018
परिपत्रक भारतीय वनअधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचीत करण्याबाबत प्रगती More..

भ्ंडारा वनविभागातील निष्कासीत इमारती व जलावू वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 22 व 23 फेब्रुवारी 2018 स्थळ चिचोली व गडेगांव आगार 12/02/2018
भ्ंडारा वनविभागातील निष्कासीत इमारती व जलावू वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 22 व 23 फेब्रुवारी 2018 स्थळ चिचोली व गडेगांव आगार More..

भूसंपादनाकरितावनेतर जमिनीवरिल उभ्या झाडांचे मूल्यांकन 12/02/2018
भूसंपादनाकरितावनेतर जमिनीवरिल उभ्या झाडांचे मूल्यांकन More..

वनक्षेत्रा बाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकनबाबत शुध्दीपत्रक 12/02/2018
वनक्षेत्रा बाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकनबाबत शुध्दीपत्रक More..

तेंदू हंगाम २०१८ तिसरी फेरी निकालपत्र 06/02/2018
तेंदू हंगाम २०१८ तिसरी फेरी निकालपत्र More..

वन विहंग कॉलनी व फॉरेस्ट ऑफिसर्स कॉलनी चे इमारत बांधकाम व इमारत दुरुस्ती बाबत सेमिनरी हिल्स नागपूर मध्ये निविदा बोलविण्याबाबत 03/02/2018
वन विहंग कॉलनी व फॉरेस्ट ऑफिसर्स कॉलनी चे इमारत बांधकाम व इमारत दुरुस्ती बाबत सेमिनरी हिल्स नागपूर मध्ये निविदा बोलविण्याबाबत More..

इंदोर फॉरेस्ट कॉलनी चे इमारत दुरुस्ती बाबत सेमिनरी हिल्स नागपूर मध्ये निविदा बोलविण्याबाबत 03/02/2018
इंदोर फॉरेस्ट कॉलनी चे इमारत दुरुस्ती बाबत सेमिनरी हिल्स नागपूर मध्ये निविदा बोलविण्याबाबत More..

परीक्षाविधीन वनक्षेत्रपाल नेमणुकाबाबत २०१८ परीक्षाविधीन कालावधीचे क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 31/01/2018
परीक्षाविधीन वनक्षेत्रपाल नेमणुकाबाबत २०१८ परीक्षाविधीन कालावधीचे क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम More..

वनक्षेत्रपाल श्री डी टी दुडे यांची बदली व पदस्थापना 25/01/2018
वनक्षेत्रपाल श्री डी टी दुडे यांची बदली व पदस्थापना More..

तेंदू हंगाम २०१८ च्या द्वितीय फेरीचे निकालपत्र 20/01/2018
तेंदू हंगाम २०१८ च्या द्वितीय फेरीचे निकालपत्र More..

सेवानिरवृत्त शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत 19/01/2018
सेवानिरवृत्त शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत More..

हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी व हिंगणा वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील करावयाचे कामाच्या निविदा प्रसिद्धी करणेबाबत 17/01/2018
हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी व हिंगणा वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील करावयाचे कामाच्या निविदा प्रसिद्धी करणेबाबत More..

लेखापाल बदल्या व पदस्थापना 17/01/2018
लेखापाल बदल्या व पदस्थापना More..

वनपालांच्या बदली व पदस्थापना 17/01/2018
वनपालांच्या बदली व पदस्थापना More..

वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती 17/01/2018
वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती More..

वन क्षेत्राबाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकन 16/01/2018
वन क्षेत्राबाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकन More..

उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 10/01/2018
उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत पहिला लाभ 06/01/2018
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत पहिला लाभ More..

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ 06/01/2018
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ More..

दिनांक १ ऑक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० या कालावधीत सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी सुधारित सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ 06/01/2018
दिनांक १ ऑक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० या कालावधीत सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी सुधारित सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ More..

लिपिक सवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती देण्या बाबत 06/01/2018
लिपिक सवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती देण्या बाबत More..

वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती 05/01/2018
वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या बदली व पदस्थापना 05/01/2018
वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या बदली व पदस्थापना More..

भंडारा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 05/01/2018
भंडारा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

वर्धा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 05/01/2018
वर्धा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

नागपूर वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 04/01/2018
नागपूर वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती 04/01/2018
वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती More..

लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 04/01/2018
लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 04/01/2018
लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

गोंदिया वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 04/01/2018
गोंदिया वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

तेंदू हंगाम २०१८ प्रथम फेरी निकाल पत्रक 03/01/2018
तेंदू हंगाम २०१८ प्रथम फेरी निकाल पत्रक More..

३ डी मॉडेल जपानी गार्डन करीत दरपत्रक मागविणेबाबत 03/01/2018
३ डी मॉडेल जपानी गार्डन करीत दरपत्रक मागविणेबाबत More..

वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत वनजमिन वळतीकरणाचे प्रस्तावास समन्वय सभा दिनांक 06 डिसेंबर 2017 चे कार्यवृत्तांत 02/01/2018
वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत वनजमिन वळतीकरणाचे प्रस्तावास समन्वय सभा दिनांक 06 डिसेंबर 2017 चे कार्यवृत्तांत More..

उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 02/01/2018
उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

सेवानिवृत्त अधिकारी यांची नामिकासूची 30/12/2017
सेवानिवृत्त अधिकारी यांची नामिकासूची More..

उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षायादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 22/12/2017
उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षायादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

भंडारा वनविभागामार्फत निष्‍कासित जलावु वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि २९ डिसेंबर २०१७ 20/12/2017
भंडारा वनविभागामार्फत निष्‍कासित जलावु वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि २९ डिसेंबर २०१७ More..

अधिसूचना दिनांक १.८.२०१७ 13/12/2017
अधिसूचना दिनांक १.८.२०१७ More..

वनरक्षक वनपाल यांचे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन 08/12/2017
वनरक्षक वनपाल यांचे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन More..

जाहीर लिलाव दिनांक 02 डिसेंबर 2017 स्थळ बांगडापूर विक्री आगार वर्धा वनविभाग वर्धा 30/11/2017
जाहीर लिलाव दिनांक 02/12/2017 स्थळ बांगडापूर, विक्री आगार, वर्धा वनविभाग वर्धा More..

भंडारा वनविभागातील जंकास व खात्‍यामार्फत निष्‍कासीत इमारती व जलावू बांबू लिलाव दि ११ १२ १३ डिसेंबर २०१७ 30/11/2017
भंडारा वनविभागातील जंकास व खात्‍यामार्फत निष्‍कासीत इमारती व जलावू बांबू लिलाव दि ११ १२ १३ डिसेंबर २०१७ More..

कंत्राटी पध्‍दतीने सेवानिवृत्‍त नियुक्‍तीबाबत जाहिरात नागपुर वनवृत्‍त 28/11/2017
कंत्राटी पध्‍दतीने सेवानिवृत्‍त नियुक्‍तीबाबत जाहिरात नागपुर वनवृत्‍त More..

वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना 18/11/2017
वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना More..

वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ वर्षाकरिता कुपातील उक्त्या कामाचे दर ठरविणेबाबत 09/11/2017
वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ वर्षाकरिता कुपातील उक्त्या कामाचे दर ठरविणेबाबत More..

विक्रिईलिलावसुचना 2 नोव्हेबंर 2017 वर्धा वनविभाग 30/10/2017
विक्रिईलिलावसुचना 2 नोव्हेबंर 2017 वर्धा वनविभाग More..

वनरक्षक बदली व पदस्थापना 11/10/2017
वनरक्षक बदली व पदस्थापना More..

ई टेंडर नोटीस भंडारा 19/09/2017
ई टेंडर नोटीस भंडारा More..

२०१८ मधील पावसाळ्यात लावावयाच्या वृक्ष प्रजातीबाबत 22/08/2017
२०१८ मधील पावसाळ्यात लावावयाच्या वृक्ष प्रजातीबाबत More..

इ टेंडर सामाजिक वनीकरण भंडारा 16/08/2017
इ टेंडर सामाजिक वनीकरण भंडारा More..

वनजमिनीची मोजणी करण्याकरिता व ईतर नोंदीचे अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती 12/08/2017
वनजमिनीची मोजणी करण्याकरिता व ईतर नोंदीचे अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती More..

वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत 765 के.व्ही. गाडरवाडा वरोरा ट्रान्समिशन लाईन क्षेत्र 50.371 हे. वनजमिनीचे प्रस्तावातील बाधीत वृक्षतोड व कामे सुरू करण्याची परवानगी 10/08/2017
वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत 765 के.व्ही. गाडरवाडा वरोरा ट्रान्समिशन लाईन क्षेत्र 50.371 हे. वनजमिनीचे प्रस्तावातील बाधीत वृक्षतोड व कामे सुरू करण्याची परवानगी More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व लेखापाल या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना 05/08/2017
वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व लेखापाल या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना More..

अधिसंख्य् तसेच बारमाही वनमजूरांची विभागीय स्तरावरील दिनांक 01 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द् करण्याबाबत 01/08/2017
अधिसंख्य् तसेच बारमाही वनमजूरांची विभागीय स्तरावरील दिनांक 01 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द् करण्याबाबत More..

उपवनसंरक्षक कार्यालय वर्धा अंतर्गत गट क व गट ड करीता ठेवण्यात येणारी अनुकंपा प्रतिक्षासूची प्रसिध्द् करण्याबाबत 01/08/2017
उपवनसंरक्षक कार्यालय वर्धा अंतर्गत गट क व गट ड करीता ठेवण्यात येणारी अनुकंपा प्रतिक्षासूची प्रसिध्द् करण्याबाबत More..

वनमजुरांच्या समस्या सोडविण्याबाबत 13/07/2017
वनमजुरांच्या समस्या सोडविण्याबाबत More..

दिनांक १७ व १८ डिसेंबर, २०१६ रोजी झालेल्या लिपिक ,लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल 20/06/2017
दिनांक १७ व १८ डिसेंबर, २०१६ रोजी झालेल्या लिपिक ,लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल More..

लिलाव 17/06/2017
लिलाव More..

प्रलंबित वनगुन्हे 15/06/2017
प्रलंबित वनगुन्हे More..

भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवक संपावर असण्याबाबत 02/06/2017
भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवक संपावर असण्याबाबत More..

शुध्दीपत्रक वनपाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना 31/05/2017
शुध्दीपत्रक वनपाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना More..

भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवकांनी दिनांक 01जुन 2017 पासुन लेखणीबंद बाबत दिलेले निवेदन 31/05/2017
भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवकांनी दिनांक 01जुन 2017 पासुन लेखणीबंद बाबत दिलेले निवेदन More..

नागपूर वन विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 31/05/2017
नागपूर वन विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 More..

वर्धा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 31/05/2017
वर्धा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 More..

भंडारा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल लिपीक वनमजुर व वाहन स्वच्छक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 31/05/2017
भंडारा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल लिपीक वनमजुर व वाहन स्वच्छक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व सर्वेअर या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना 30/05/2017
वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व सर्वेअर या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना More..

वन विभागातील वनपाल आणि वनरक्षकांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदा-या 23/05/2017
वन विभागातील वनपाल आणि वनरक्षकांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदा-या More..

नियत क्षेत्र तपासणी करतांना अवलंबावयाच्या कार्य पध्दतीबाबत. 27/04/2017
नियत क्षेत्र तपासणी करतांना अवलंबावयाच्या कार्य पध्दतीबाबत. More..

लिलाव जाहिरात भंडारा विभाग १९/०४/२०१७ व २०/०४/२०१७ 10/04/2017
लिलाव जाहिरात भंडारा विभाग १९/०४/२०१७ व २०/०४/२०१७ More..

बाम्बू समिति अहवाल श्री. व्हि. गिरिराज अप्पर मुख्य सचिव वित्त महाराष्ट्र राज्य 31/03/2017
बाम्बू समिति अहवाल श्री. व्हि. गिरिराज अप्पर मुख्य सचिव वित्त महाराष्ट्र राज्य More..

ई निविदा वनविभागा करिता बाबू रोपे खरेदी बाबत 27/03/2017
ई निविदा वनविभागा करिता बाबू रोपे खरेदी बाबत More..

महसूल जमीन भारतीय शिक्षण मंडळ व्दारा संचालीत रिसर्च फार रिसर्जन्स फांउडेंशन साठी मिळण्याबाबत 16/02/2017
मौजा बिड बोरगांव, प.ह.नं. 63, सर्व्हे क्र. 59 आराजी 137.89 हे. पैकी 100.00 हे. ही शासकीय पहाड खडक जमीन भारतीय शिक्षण मंडळ व्दारा संचालीत रिसर्च फार रिसर्जन्स फांउडेंशन साठी मिळण्याबाबत More..

वन विभाग मध्ये राज्यघटना दिवस उत्सव दिनांक 26 नोव्हेंबर 2016 26/11/2016
वन विभाग मध्ये राज्यघटना दिवस उत्सव दिनांक 26 नोव्हेंबर 2016 More..

राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी जयंती 02/10/2016
राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी जयंती More..

विधि अधिकरी नियुक्ति जाहिरात 21/09/2016
विधि अधिकरी नियुक्ति जाहिरात More..

आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस 29 जुलै 2016 30/07/2016
आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस 29 जुलै 2016 More..