Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
तेंदू हंगाम २०१८ च्या द्वितीय फेरीचे निकालपत्र 20/01/2018
तेंदू हंगाम २०१८ च्या द्वितीय फेरीचे निकालपत्र More..

सेवानिरवृत्त शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत 19/01/2018
सेवानिरवृत्त शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत More..

हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी व हिंगणा वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील करावयाचे कामाच्या निविदा प्रसिद्धी करणेबाबत 17/01/2018
हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी व हिंगणा वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील करावयाचे कामाच्या निविदा प्रसिद्धी करणेबाबत More..

लेखापाल बदल्या व पदस्थापना 17/01/2018
लेखापाल बदल्या व पदस्थापना More..

वनपालांच्या बदली व पदस्थापना 17/01/2018
वनपालांच्या बदली व पदस्थापना More..

वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती 17/01/2018
वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती More..

वन क्षेत्राबाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकन 16/01/2018
वन क्षेत्राबाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकन More..

उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 10/01/2018
उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत पहिला लाभ 06/01/2018
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत पहिला लाभ More..

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ 06/01/2018
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ More..

दिनांक १ ऑक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० या कालावधीत सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी सुधारित सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ 06/01/2018
दिनांक १ ऑक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० या कालावधीत सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी सुधारित सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ More..

लिपिक सवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती देण्या बाबत 06/01/2018
लिपिक सवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती देण्या बाबत More..

वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती 05/01/2018
वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या बदली व पदस्थापना 05/01/2018
वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या बदली व पदस्थापना More..

भंडारा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 05/01/2018
भंडारा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

वर्धा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 05/01/2018
वर्धा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

नागपूर वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 04/01/2018
नागपूर वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती 04/01/2018
वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती More..

लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 04/01/2018
लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 04/01/2018
लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

गोंदिया वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 04/01/2018
गोंदिया वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

तेंदू हंगाम २०१८ प्रथम फेरी निकाल पत्रक 03/01/2018
तेंदू हंगाम २०१८ प्रथम फेरी निकाल पत्रक More..

३ डी मॉडेल जपानी गार्डन करीत दरपत्रक मागविणेबाबत 03/01/2018
३ डी मॉडेल जपानी गार्डन करीत दरपत्रक मागविणेबाबत More..

वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत वनजमिन वळतीकरणाचे प्रस्तावास समन्वय सभा दिनांक 06 डिसेंबर 2017 चे कार्यवृत्तांत 02/01/2018
वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत वनजमिन वळतीकरणाचे प्रस्तावास समन्वय सभा दिनांक 06 डिसेंबर 2017 चे कार्यवृत्तांत More..

उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 02/01/2018
उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

सेवानिवृत्त अधिकारी यांची नामिकासूची 30/12/2017
सेवानिवृत्त अधिकारी यांची नामिकासूची More..

उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षायादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 22/12/2017
उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षायादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

भंडारा वनविभागामार्फत निष्‍कासित जलावु वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि २९ डिसेंबर २०१७ 20/12/2017
भंडारा वनविभागामार्फत निष्‍कासित जलावु वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि २९ डिसेंबर २०१७ More..

अधिसूचना दिनांक १.८.२०१७ 13/12/2017
अधिसूचना दिनांक १.८.२०१७ More..

वनरक्षक वनपाल यांचे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन 08/12/2017
वनरक्षक वनपाल यांचे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन More..

जाहीर लिलाव दिनांक 02 डिसेंबर 2017 स्थळ बांगडापूर विक्री आगार वर्धा वनविभाग वर्धा 30/11/2017
जाहीर लिलाव दिनांक 02/12/2017 स्थळ बांगडापूर, विक्री आगार, वर्धा वनविभाग वर्धा More..

भंडारा वनविभागातील जंकास व खात्‍यामार्फत निष्‍कासीत इमारती व जलावू बांबू लिलाव दि ११ १२ १३ डिसेंबर २०१७ 30/11/2017
भंडारा वनविभागातील जंकास व खात्‍यामार्फत निष्‍कासीत इमारती व जलावू बांबू लिलाव दि ११ १२ १३ डिसेंबर २०१७ More..

कंत्राटी पध्‍दतीने सेवानिवृत्‍त नियुक्‍तीबाबत जाहिरात नागपुर वनवृत्‍त 28/11/2017
कंत्राटी पध्‍दतीने सेवानिवृत्‍त नियुक्‍तीबाबत जाहिरात नागपुर वनवृत्‍त More..

वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना 18/11/2017
वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना More..

वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ वर्षाकरिता कुपातील उक्त्या कामाचे दर ठरविणेबाबत 09/11/2017
वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ वर्षाकरिता कुपातील उक्त्या कामाचे दर ठरविणेबाबत More..

विक्रिईलिलावसुचना 2 नोव्हेबंर 2017 वर्धा वनविभाग 30/10/2017
विक्रिईलिलावसुचना 2 नोव्हेबंर 2017 वर्धा वनविभाग More..

वनरक्षक बदली व पदस्थापना 11/10/2017
वनरक्षक बदली व पदस्थापना More..

ई टेंडर नोटीस भंडारा 19/09/2017
ई टेंडर नोटीस भंडारा More..

इ टेंडर सामाजिक वनीकरण भंडारा 16/08/2017
इ टेंडर सामाजिक वनीकरण भंडारा More..

वनजमिनीची मोजणी करण्याकरिता व ईतर नोंदीचे अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती 12/08/2017
वनजमिनीची मोजणी करण्याकरिता व ईतर नोंदीचे अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती More..

वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत 765 के.व्ही. गाडरवाडा वरोरा ट्रान्समिशन लाईन क्षेत्र 50.371 हे. वनजमिनीचे प्रस्तावातील बाधीत वृक्षतोड व कामे सुरू करण्याची परवानगी 10/08/2017
वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत 765 के.व्ही. गाडरवाडा वरोरा ट्रान्समिशन लाईन क्षेत्र 50.371 हे. वनजमिनीचे प्रस्तावातील बाधीत वृक्षतोड व कामे सुरू करण्याची परवानगी More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व लेखापाल या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना 05/08/2017
वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व लेखापाल या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना More..

अधिसंख्य् तसेच बारमाही वनमजूरांची विभागीय स्तरावरील दिनांक 01 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द् करण्याबाबत 01/08/2017
अधिसंख्य् तसेच बारमाही वनमजूरांची विभागीय स्तरावरील दिनांक 01 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द् करण्याबाबत More..

उपवनसंरक्षक कार्यालय वर्धा अंतर्गत गट क व गट ड करीता ठेवण्यात येणारी अनुकंपा प्रतिक्षासूची प्रसिध्द् करण्याबाबत 01/08/2017
उपवनसंरक्षक कार्यालय वर्धा अंतर्गत गट क व गट ड करीता ठेवण्यात येणारी अनुकंपा प्रतिक्षासूची प्रसिध्द् करण्याबाबत More..

वनमजुरांच्या समस्या सोडविण्याबाबत 13/07/2017
वनमजुरांच्या समस्या सोडविण्याबाबत More..

दिनांक १७ व १८ डिसेंबर, २०१६ रोजी झालेल्या लिपिक ,लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल 20/06/2017
दिनांक १७ व १८ डिसेंबर, २०१६ रोजी झालेल्या लिपिक ,लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल More..

लिलाव 17/06/2017
लिलाव More..

प्रलंबित वनगुन्हे 15/06/2017
प्रलंबित वनगुन्हे More..

भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवक संपावर असण्याबाबत 02/06/2017
भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवक संपावर असण्याबाबत More..

शुध्दीपत्रक वनपाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना 31/05/2017
शुध्दीपत्रक वनपाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना More..

भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवकांनी दिनांक 01जुन 2017 पासुन लेखणीबंद बाबत दिलेले निवेदन 31/05/2017
भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवकांनी दिनांक 01जुन 2017 पासुन लेखणीबंद बाबत दिलेले निवेदन More..

नागपूर वन विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 31/05/2017
नागपूर वन विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 More..

वर्धा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 31/05/2017
वर्धा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 More..

भंडारा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल लिपीक वनमजुर व वाहन स्वच्छक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 31/05/2017
भंडारा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल लिपीक वनमजुर व वाहन स्वच्छक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व सर्वेअर या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना 30/05/2017
वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व सर्वेअर या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना More..

वन विभागातील वनपाल आणि वनरक्षकांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदा-या 23/05/2017
वन विभागातील वनपाल आणि वनरक्षकांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदा-या More..

नियत क्षेत्र तपासणी करतांना अवलंबावयाच्या कार्य पध्दतीबाबत. 27/04/2017
नियत क्षेत्र तपासणी करतांना अवलंबावयाच्या कार्य पध्दतीबाबत. More..

लिलाव जाहिरात भंडारा विभाग १९/०४/२०१७ व २०/०४/२०१७ 10/04/2017
लिलाव जाहिरात भंडारा विभाग १९/०४/२०१७ व २०/०४/२०१७ More..

बाम्बू समिति अहवाल श्री. व्हि. गिरिराज अप्पर मुख्य सचिव वित्त महाराष्ट्र राज्य 31/03/2017
बाम्बू समिति अहवाल श्री. व्हि. गिरिराज अप्पर मुख्य सचिव वित्त महाराष्ट्र राज्य More..

ई निविदा वनविभागा करिता बाबू रोपे खरेदी बाबत 27/03/2017
ई निविदा वनविभागा करिता बाबू रोपे खरेदी बाबत More..

महसूल जमीन भारतीय शिक्षण मंडळ व्दारा संचालीत रिसर्च फार रिसर्जन्स फांउडेंशन साठी मिळण्याबाबत 16/02/2017
मौजा बिड बोरगांव, प.ह.नं. 63, सर्व्हे क्र. 59 आराजी 137.89 हे. पैकी 100.00 हे. ही शासकीय पहाड खडक जमीन भारतीय शिक्षण मंडळ व्दारा संचालीत रिसर्च फार रिसर्जन्स फांउडेंशन साठी मिळण्याबाबत More..

वन विभाग मध्ये राज्यघटना दिवस उत्सव दिनांक 26 नोव्हेंबर 2016 26/11/2016
वन विभाग मध्ये राज्यघटना दिवस उत्सव दिनांक 26 नोव्हेंबर 2016 More..

राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी जयंती 02/10/2016
राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी जयंती More..

विधि अधिकरी नियुक्ति जाहिरात 21/09/2016
विधि अधिकरी नियुक्ति जाहिरात More..

आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस 29 जुलै 2016 30/07/2016
आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस 29 जुलै 2016 More..