Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 13/05/2020
ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 22/03/2020
ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

टिपेश्वर अभयारण्यातील अस्तीत्वात असलेल्या मुरूम रस्त्यांची दुरूस्ती व देखभाल करणे 17/03/2020
टिपेश्वर अभयारण्यातील अस्तीत्वात असलेल्या मुरूम रस्त्यांची दुरूस्ती व देखभाल करणे More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा 03/03/2020
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा More..

ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 26/02/2020
ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा 25/02/2020
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची 13/02/2020
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची More..

विविध बांधकाम व दुरूस्तीबाबत ई निविदा 11/02/2020
विविध बांधकाम व दुरूस्तीबाबत ई निविदा More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा 28/01/2020
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची 28/01/2020
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची 15/01/2020
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची More..

ई निविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 03/01/2020
ई निविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

ई निविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 03/01/2020
ई निविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा 17/12/2019
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा More..

टिपेश्वर व पेनगंगा अभयरण्यामध्ये संरक्षण कुटी बांधकाम तसेच वायरलेस स्टेशन बांधकाम करणे 04/12/2019
टिपेश्वर व पेनगंगा अभयरण्यामध्ये संरक्षण कुटी बांधकाम तसेच वायरलेस स्टेशन बांधकाम करणे More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा 13/11/2019
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा More..

निवड सुची पेंच व्‍याघ्र प्रतिष्‍ठान नागपूर 11/11/2019
निवड सुची पेंच व्‍याघ्र प्रतिष्‍ठान नागपूर More..

इ निविदा बोर बाबत इ टेंडर क्रमांक पि ५ २०१९ २०२० 11/11/2019
इ निविदा बोर बाबत इ टेंडर क्रमांक पि ५ २०१९ २०२० More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची पेन्च 08/11/2019
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची पेन्च More..

मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत 02/11/2019
मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत More..

पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर उमेदवारांची सुधारित निवडसुची आणि प्रतिक्षासुची 11/09/2019
पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर उमेदवारांची सुधारित निवडसुची आणि प्रतिक्षासुची More..

ई निविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 11/09/2019
ई निविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दती 09/09/2019
पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दती More..

पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर उमेदवारांची निवडसुची आणि प्रतिक्षासुची 09/09/2019
पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर उमेदवारांची निवडसुची आणि प्रतिक्षासुची More..

मुलाखतीकरीता निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांची यादी 03/09/2019
मुलाखतीकरीता निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांची यादी More..

मुलाखतीकरीता निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांची यादी 31/08/2019
मुलाखतीकरीता निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांची यादी More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात 09/08/2019
ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात More..

पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर महाराष्ट्र पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर पदांची पात्रता व इतर तपशीलाबाबतचे शुध्दीपत्रक 02/08/2019
पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर महाराष्ट्र पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर पदांची पात्रता व इतर तपशीलाबाबतचे शुध्दीपत्रक More..

पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर महाराष्ट्र पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर पदांची पात्रता व इतर तपशील 30/07/2019
पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर महाराष्ट्र पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर पदांची पात्रता व इतर तपशील More..

शासकीय वाहन क्रमांक एम एच 35 दि 186 या निर्लेखित वाहनाचे लिलाव करणेबाबतची जाहिरात संकेतस्थळावर प्रकाशित करणेबाबत 02/07/2019
शासकीय वाहन क्रमांक एम एच 35 दि 186 या निर्लेखित वाहनाचे लिलाव करणेबाबतची जाहिरात संकेतस्थळावर प्रकाशित करणेबाबत More..

निसर्ग अनुभव कार्यक्रम 2019 टिपेश्वर अभयारण्य निवड केलेल्या सहभागी पर्यटकाची यादी 17/05/2019
निसर्ग अनुभव कार्यक्रम 2019 टिपेश्वर अभयारण्य निवड केलेल्या सहभागी पर्यटकाची यादी More..

निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 टिपेश्वर अभयारण्य 10/05/2019
निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 टिपेश्वर अभयारण्य More..

निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 उमरेड पवनी कऱ्हांडला अभयारण्य 08/05/2019
निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 उमरेड पवनी कऱ्हांडला अभयारण्य More..

निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 पेंच व्याघ्र प्रकल्प 08/05/2019
निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 पेंच व्याघ्र प्रकल्प More..

नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंदिया निसर्गानुभव मचान निरीक्षण 2019 06/05/2019
नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंदिया निसर्गानुभव मचान निरीक्षण 2019 More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात 06/03/2019
ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात More..

विभागीय वन अधीकारी अकोला व जि विभागात विविध क्षेत्रात रपाटे बांधणे 15/02/2019
विभागीय वन अधीकारी अकोला व जि विभागात विविध क्षेत्रात रपाटे बांधणे More..

विभागीय वन अधीकारी व जि विभाग परतवाडाचे विविध क्षेत्रात वायरलेस टॉवर बांधणे 15/02/2019
विभागीय वन अधीकारी व जि विभाग परतवाडाचे विविध क्षेत्रात वायरलेस टॉवर बांधणे More..

उप वनसरंक्षक गुगामल व जि विभाग परतवाडाचे कासमर व भांडूम बिट येथे फ़ॉरेस्ट टॅंक बांधणे 15/02/2019
उप वनसरंक्षक गुगामल व जि विभाग परतवाडाचे कासमर व भांडूम बिट येथे फ़ॉरेस्ट टॅंक बांधणे More..

टिपेश्वर वन्यजीव परीक्षेत्रात वन्यजीव पाणीसाठवन तलाव तयार करणे 12/02/2019
टिपेश्वर वन्यजीव परीक्षेत्रात वन्यजीव पाणीसाठवन तलाव तयार करणे More..

खरबी वन्यजीव परीक्षेत्रात वन्यजीव पाणीसाठवन तलाव तयार करणे 12/02/2019
खरबी वन्यजीव परीक्षेत्रात वन्यजीव पाणीसाठवन तलाव तयार करणे More..

उमरखेड व बिटरगाव वन्यजीव परीक्षेत्रात वन्यजीव पाणीसाठवन तलाव तयार करणे 12/02/2019
उमरखेड व बिटरगाव वन्यजीव परीक्षेत्रात वन्यजीव पाणीसाठवन तलाव तयार करणे More..

टिपेश्वर अ्भयारण्यातील पर्यटक सुविधा केंद्र ची दुरुस्ती व महीला प्रसाधणगृह बांधकाम 22/11/2018
टिपेश्वर अ्भयारण्यातील पर्यटक सुविधा केंद्र ची दुरुस्ती व महीला प्रसाधणगृह बांधकाम More..

टिपेश्वर अभयारण्यात सोलार तारेंचे कुपंन तयार करणे 19/11/2018
टिपेश्वर अभयारण्यात सोलार तारेंचे कुपंन तयार करणे More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प लोगो स्पर्धा 12/10/2018
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प लोगो स्पर्धा More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात 01/10/2018
ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र प्रारुप अधिसुचना 28/08/2018
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र प्रारुप अधिसुचना More..

नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम मध्ये सहभाग घेण्याकरिता अर्ज फार्म सन 2018 10/04/2018
नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम मध्ये सहभाग घेण्याकरिता अर्ज फार्म सन 2018 More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत 22/03/2018
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचे पद कंत्राट पध्दतीने भरण्याबाबत जाहीरात 07/03/2018
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचे पद कंत्राट पध्दतीने भरण्याबाबत जाहीरात More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत 05/02/2018
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत More..

4 थी अखिल भारतीय व्याघ्र निर्धारण 2018 05/01/2018
4 थी अखिल भारतीय व्याघ्र निर्धारण 2018 More..

व्याघ्र संवर्धन योजना ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प 26/09/2017
व्याघ्र संवर्धन योजना ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प More..

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व, नागपूर यांचे कार्यालयातील सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाच्या विवक्षित कामाकरीता 1 पद सेवानिवृत्त झालेले वनअधिकारी मधून कंत्राटी पध्दतीने नेमणुक करणे बाबत 03/06/2017
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व, नागपूर यांचे कार्यालयातील सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाच्या विवक्षित कामाकरीता 1 पद सेवानिवृत्त झालेले वनअधिकारी मधून कंत्राटी पध्दतीने नेमणुक करणे बाबत More..

वन्य प्राणी जनगणना सहभाग फॉर्म 2017 नवेगाव नागझिरा व्याघ्रप्रकल्प गोंदिया साठी 17/04/2017
वन्य प्राणी जनगणना सहभाग फॉर्म 2017 नवेगाव नागझिरा व्याघ्रप्रकल्प गोंदिया साठी More..

प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर करीता दरपत्रक सादर करणेबाबत 01/04/2017
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर करीता दरपत्रक सादर करणेबाबत. More..

शुध्दीपत्रक नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंदिया अंतर्गत माहितीपट 3 ते 5 मिनिटांचा तयार करणे 15/03/2017
शुध्दीपत्रक नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र, गोंदिया अंतर्गत माहितीपट 3 ते 5 मिनिटांचा तयार करणे More..