Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon                       Please upload all your data and trails on "Revelo ASTRA" before 13th Feb 2019 11:00 PM.
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    मा.मंत्री (वने) यांचा बांबूू उत्‍पादनाबाबत संदेश   Tripartite Agreement
बांबू पुस्‍तक:  Part I    Part II     
 
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018  

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 18/02/2019
चौथ्या फेरीचा निकाल More..

तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 18/02/2019
५ व्‍या फेरीची ई-निविदा सुचना More..

डेटा एन्‍ट्री ऑपरेटरकरीता ई टेंडर धुळे 15/02/2019
डेटा एन्‍ट्री ऑपरेटरकरीता ई टेंडर धुळे More..

आपटा हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 14/02/2019
दुस-या फेरीचा निकाल More..

आपटा हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 14/02/2019
तिस-या फेरीची निविदा सूचना More..

ई टेंडर भंडारा वनविभाग भंडारा 12/02/2019
ई टेंडर भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई टेंडर सातारा वनविभाग सातारा 12/02/2019
ई टेंडर सातारा वनविभाग सातारा More..

जाहिरात कोल्‍हापुर स्थित कराड विभाग 12/02/2019
जाहिरात कोल्‍हापुर स्थित कराड विभाग More..

तेंदू हंगाम २०१९ (पेसा) 11/02/2019
दुस-या फेरीची निविदा सुचना More..

ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट दिनांक १५ १६ १७ आणि १८ फेब्रुवारी २०१९ आलापल्‍ली ड 07/02/2019
ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट दिनांक १५ १६ १७ आणि १८ फेब्रुवारी २०१९ आलापल्‍ली डेपोट बल्‍लारशाह More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

रस्ता खडीकरण भ्ंडार गृह बांधकाम मजूर कुटी बांधकाम जाहीरात भ्ंडारा सामाजिक वनीकरण विभाग भंडारा 18/02/2019 नागपुर
रस्ता खडीकरण भ्ंडार गृह बांधकाम मजूर कुटी बांधकाम जाहीरात भ्ंडारा सामाजिक वनीकरण विभाग भंडारा More..

तेंदू हंगाम २०१९ चौथ्या फेरीचे निकालपत्र 18/02/2019 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१९ चौथ्या फेरीचे निकालपत्र More..

परत निविदा 13 2018 २०19 भंडारा वनविभाग भंडारा 18/02/2019 नागपुर
परत निविदा 13 2018 २०19 भंडारा वनविभाग भंडारा More..

विधी अअधिकरी जाहिरात 16/02/2019 औरंगाबाद
विधी अअधिकरी जाहिरात More..

विभागीय वन अधीकारी अकोला व जि विभागात विविध क्षेत्रात रपाटे बांधणे 15/02/2019 वन्यजीव नागपुर
विभागीय वन अधीकारी अकोला व जि विभागात विविध क्षेत्रात रपाटे बांधणे More..

विभागीय वन अधीकारी व जि विभाग परतवाडाचे विविध क्षेत्रात वायरलेस टॉवर बांधणे 15/02/2019 वन्यजीव नागपुर
विभागीय वन अधीकारी व जि विभाग परतवाडाचे विविध क्षेत्रात वायरलेस टॉवर बांधणे More..

उप वनसरंक्षक गुगामल व जि विभाग परतवाडाचे कासमर व भांडूम बिट येथे फ़ॉरेस्ट टॅंक बांधणे 15/02/2019 वन्यजीव नागपुर
उप वनसरंक्षक गुगामल व जि विभाग परतवाडाचे कासमर व भांडूम बिट येथे फ़ॉरेस्ट टॅंक बांधणे More..

माती शेनखत व रेती पुरवठा करने बाबत ई निविदा सुचना वडसा वनविभाग 14/02/2019 गडचिरोली
माती, शेनखत व रेती पुरवठा करने बाबत ई निविदा सुचना वडसा वनविभाग More..

ई निवीदा 14/02/2019 ठाणे
मौजे यंशवतखार कं नं 223 पार्ट येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

बान्धकाम साहित्य पुरवठा करने बाबत ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वन्यजीव विभाग 14/02/2019 गडचिरोली
बान्धकाम साहित्य पुरवठा करने बाबत ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वन्यजीव विभाग More..

अधिक बातम्या..