Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 13 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश   Tripartite Agreement
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     
 
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018  

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट आलापल्‍ली डेपोट 12/12/2018
ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट आलापल्‍ली डेपोट More..

३ वार विक्री निकाल १५ व १६ नोव्‍हेंबर २०१८ आलापल्‍ली 12/12/2018
३ वार विक्री निकाल १५ व १६ नोव्‍हेंबर २०१८ आलापल्‍ली More..

ई टेंडर कोल्‍हापूर 10/12/2018
ई टेंडर कोल्‍हापूर More..

ई टेंडर पेंच नागपूर 10/12/2018
ई टेंडर पेंच नागपूर More..

ई निविदा बांबु विकास मंडळ नागपूर 01/12/2018
ई निविदा बांबु विकास मंडळ नागपूर More..

तेन्दु हन्गाम २०१९ नॉन पेसा 30/11/2018
पहिलि फेरि निविदा सुचना More..

ई टेंडर गोंदिया वनविभाग गोंदिया 28/11/2018
ई टेंडर गोंदिया वनविभाग गोंदिया More..

ई टेंडर बुलढाणा 27/11/2018
ई टेंडर बुलढाणा More..

३ वार सेल रिझल्ट सेंट्रल टिम्‍बर डेपोट 23/11/2018
३ वार सेल रिझल्ट सेंट्रल टिम्‍बर डेपोट More..

मनुष्‍यबळ पुरवठा करणेसाठी संस्‍थेमार्फत निविदा मागविणेबाबत वनभव, नागपू 20/11/2018
मनुष्‍यबळ पुरवठा करणेसाठी संस्‍थेमार्फत निविदा मागविणेबाबत वनभव, नागपूर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

ई- निविदा 13/12/2018 ठाणे
टाईप 2फॉरेस्टर चाळीचे बांधकाम दिघी मु वेळास रेंज श्रीवर्धन ता श्रीवर्धन जि रायगड More..

ई- निविदा 13/12/2018 ठाणे
वनरक्षक चाळ टाईप 1 बांधकाम करणे वडवली पो वेळास रेंज श्रीवर्धन जि रायगड More..

लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 11/12/2018 नागपुर
लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

वनक्षेत्रपाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना 11/12/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना More..

ईमारती जळाऊ ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वनविभाग 07/12/2018 अमरावती
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वनविभाग More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता जि पी एस खरेदी करणेबाबत 07/12/2018 नागपुर
ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता जि पी एस खरेदी करणेबाबत More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता कॅमेरा ट्रॅप खरेदी करणेबाबत 07/12/2018 नागपुर
ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता कॅमेरा ट्रॅप खरेदी करणेबाबत More..

जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८ १९ अन्तर्गत खोद्तळे तयार करने चे ई निविदा 06/12/2018 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८-१९ अन्तर्गत खोद्तळे तयार करने या कामाचे ई निविदा सूचना More..

इमारती लाकुड फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१८ 06/12/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१८ More..

इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१८ 06/12/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१८ More..

अधिक बातम्या..