Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest

    अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

बल्‍लारशा विक्री निकाल जानेवारी व फेब्रुवारी 20/02/2017
बल्‍लारशा विक्री निकाल जानेवारी व फेब्रुवारी More..

पशुवैदयकिय मुलाखतीचे शुध्‍दीपत्रक कोल्‍हापूर 20/02/2017
पशुवैदयकिय मुलाखतीचे शुध्‍दीपत्रक कोल्‍हापूर More..

कंत्राटी पध्‍दतीने नियुक्‍ती लेखापाल मुख्‍य लेखापाल भंडारा 17/02/2017
कंत्राटी पध्‍दतीने नियुक्‍ती लेखापाल मुख्‍य लेखापाल भंडारा More..

शुध्‍दीपत्रक निविदा क्रमांक 3 कोल्‍हापूर कराड 17/02/2017
शुध्‍दीपत्रक निविदा क्रमांक 3 कोल्‍हापूर कराड More..

पक्षी निरीक्षण व मोजणीमध्‍ये सहभागाबाबत 17/02/2017
पक्षी निरीक्षण व मोजणीमध्‍ये सहभागाबाबत More..

ई ि‍निविदा भंडारा वनविभाग भंडारा 16/02/2017
ई निविदा भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई निविदा अकोला वन्‍यजीव अकोला 16/02/2017
ई निविदा अकोला वन्‍यजीव अकोला More..

ई निविदा आकोट वन्‍यजीव 16/02/2017
ई निविदा आकोट वन्‍यजीव More..

पशुवैद्यकीय डॉक्टर करीता अर्ज सह्याद्री व्याघ्र कोल्हापूर 13/02/2017
पशुवैद्यकीय डॉक्टर करीता अर्ज सह्याद्री व्याघ्र कोल्हापूर More..

शुध्दीपत्रक रुफ टॉप सोलर पीव्‍ही सिस्‍टीम वनभवन नागपूर 10/02/2017
शुध्दीपत्रक रुफ टॉप सोलर पीव्‍ही सिस्‍टीम वनभवन नागपूर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी 22/02/2017 यवतमाळ
दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी More..

जमिन 17/02/2017 नाशिक
जमिन More..

गौन वनोपज वन औषधी विक्री करिता ई निविदा सुचना गोन्ड्वाना हर्ब्स गडचिरोलि 16/02/2017 गडचिरोली
गौन वनोपज / वन औषधी विक्री करिता ई निविदा सुचना, गोन्ड्वाना हर्ब्स गडचिरोलि More..

महसूल जमीन भारतीय शिक्षण मंडळ व्दारा संचालीत रिसर्च फार रिसर्जन्स फांउडेंशन साठी मिळण्याबाबत 16/02/2017 नागपुर
मौजा बिड बोरगांव, प.ह.नं. 63, सर्व्हे क्र. 59 आराजी 137.89 हे. पैकी 100.00 हे. ही शासकीय पहाड खडक जमीन भारतीय शिक्षण मंडळ व्दारा संचालीत रिसर्च फार रिसर्जन्स फांउडेंशन साठी मिळण्याबाबत More..

विक्रि ई लिलाव सुचना फेब्रुवारी २०१७ गडचिरोली वनव्रूत्त 15/02/2017 गडचिरोली
विक्रि ई लिलाव सुचना फेब्रुवारी २०१७ गडचिरोली वनव्रूत्त More..

विधी सल्‍लागार (कंत्राटी) अंतीम निकाल 14/02/2017 ठाणे
विधी सल्‍लागार (कंत्राटी) अंतीम निकाल More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना 13/02/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना 13/02/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना More..

वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया २०१६ 10/02/2017 अमरावती
वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया २०१६ - उमेदवारांची अंतिम निवड यादी More..

वेस्त नशिक आभिप्राय 08/02/2017 नाशिक
जमिन More..

अधिक बातम्या..