Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
तेंदू हंगाम २०२० (पेसा) 20/02/2020
प्रथम फेरीचा निकाल More..

तेंदू हंगाम २०२० (पेसा) 20/02/2020
दुसरी फेरीची निविदा सुचना More..

ई निविदा वन अभियंता वनभवन नागपूर 20/02/2020
ई निविदा वन अभियंता वनभवन नागपूर More..

ई निविदा सुचना गुगामल वन्‍यजीव विभाग चिखलदरा 15/02/2020
ई निविदा सुचना गुगामल वन्‍यजीव विभाग चिखलदरा More..

टिश्‍यू कल्‍चर राेेपेे लागवड योजना 15/02/2020
टिश्‍यू कल्‍चर राेेपेे लागवड योजना More..

ई निविदा उपसंंचालक पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर 13/02/2020
ई निविदा उपसंंचालक पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर More..

ई निवीदा बोर वन्‍यजीव नागपूर 13/02/2020
ई निवीदा बोर वन्‍यजीव नागपूर More..

आपटा हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 13/02/2020
प्रथम फेरीची निविदा सुचना More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 13/02/2020
चौथी फेरीची निविदा सुचना More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 12/02/2020
तिसरी फेरीचा निकाल More..

महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळामध्ये बायोडायर्व्हसिटी फेलोज जाहिरात 07/02/2020
महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळामध्ये बायोडायर्व्हसिटी फेलोज या पदाच्‍या नियुक्‍तीसाठी जाहिरात More..

ई निविदा वनविभाग गोंदिया 07/02/2020
ई निविदा वनविभाग गोंदिया More..

कंत्राटी पद्धतीने पद भरती करिता जाहिरात कोल्‍हापूर स्थित कराड 07/02/2020
कंत्राटी पद्धतीने पद भरती करिता जाहिरात कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

तेंदू हंगाम २०२० (पेसा) (पर्याय १) 04/02/2020
प्रथम फेरीकरीता शुध्दीघपत्रक More..

जैवविविधता मंडळ नागपूर च्या अध्यक्षपदासाठी जाहिरात 03/02/2020
जैवविविधता मंडळ नागपूर च्या अध्यक्षपदासाठी जाहिरात More..

विधी सल्‍लागाराकरीता जाहिरात पश्‍चिम नाशिक 30/01/2020
विधी सल्‍लागाराकरीता जाहिरात पश्‍चिम नाशिक More..

महाराष्‍ट्र राज्‍य जैवविविधता मंडळाकरीता अशासकिय सदस्‍यांच्‍या नेमणुकी 30/01/2020
महाराष्‍ट्र राज्‍य जैवविविधता मंडळाकरीता अशासकिय सदस्‍यांच्‍या नेमणुकीसाठी जाहिरात More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 30/01/2020
तिस-या फेरीची निविदा सुचना More..

नविन बांधकामाबाबत ई निविदा बोर अभयारण्‍य नागपूर 29/01/2020
नविन बांधकामाबाबत ई निविदा बोर अभयारण्‍य नागपूर More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 29/01/2020
दुस-या फेरीचा निकाल More..

ई निविदा वर्धा वनविभाग 29/01/2020
ई निविदा वर्धा वनविभाग More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभाग नागपूर 29/01/2020
ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभाग नागपूर More..

ई निविदा विविध बांधकाम व दुरुस्‍तीकरीता पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर 28/01/2020
ई निविदा विविध बांधकाम व दुरुस्‍तीकरीता पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर More..

ई निविदा रद्द करण्याबाबत कोल्‍हापूर स्थित कराड 27/01/2020
ई निविदा रद्द करण्याबाबत कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

तेंदू हंगाम २०२० (पेसा) 18/01/2020
पहिली फेरीची निविदा सुचना (पेसा) More..

महाराष्ट्र वनविभागाने प्रतिष्ठित सीएसआय एसआयजी ई गव्हर्नन्स अवॉर्ड्स 18/01/2020
महाराष्ट्र वनविभागाने प्रतिष्ठित सीएसआय एसआयजी ई गव्हर्नन्स अवॉर्ड्स 2019-20 जिंकला More..

पोकलॅन मशिन भाडयाने मिळण्‍याकरीता जाहिरात महाराष्‍ट्र बांबू विकास महाम 18/01/2020
पोकलॅन मशिन भाडयाने मिळण्‍याकरीता जाहिरात महाराष्‍ट्र बांबू विकास महामंडळ नागपूर More..

निसर्ग विकास मंडळ नागपूर यांची मनुष्‍यबळाकरीता जाहिरात 16/01/2020
निसर्ग विकास मंडळ नागपूर यांची मनुष्‍यबळाकरीता जाहिरात More..

ई निविदा पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर 15/01/2020
ई निविदा पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 09/01/2020
दुस-या फेरीची निविदा सुचना More..

सन २०२० तेंदू हंगाम (नॉन पेसा) 07/01/2020
प्रथम फेरीचा निकाल More..

ई निविदा बोर अभयारण्‍य नागपूर 06/01/2020
ई निविदा बोर अभयारण्‍य नागपूर More..

ई निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा 04/01/2020
ई निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई निविदा सुचना क्र.८ उपसंचालक कोल्‍हापूर स्थित कराड 26/12/2019
ई निविदा सुचना क्र.८ उपसंचालक कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

ई निविदा भंडारा विभाग भंडारा 23/12/2019
ई निविदा भंडारा विभाग भंडारा More..

ई निविदा विभागीय वनअधिकारी चांदोली राष्‍ट्रीय उद्यान कराड 23/12/2019
ई निविदा विभागीय वनअधिकारी चांदोली राष्‍ट्रीय उद्यान कराड More..

तेंदू हंगाम २०२० 20/12/2019
दिनांक ०३/१२/२०१९ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या निविदा सुचनेवर शुध्दी पत्र More..

बांबू विकास मंंडळ नागपूर यांची जाहिरात 18/12/2019
बांबू विकास मंंडळ नागपूर यांची जाहिरात More..

ई निविदा बोर अभयारण्य नागपूर 17/12/2019
ई निविदा बोर अभयारण्य नागपूर More..

ई निविदा अकोट विभाग 17/12/2019
ई निविदा अकोट विभाग More..

ई टेंडर सातारा कोल्‍हापूर कराड 17/12/2019
ई टेंडर सातारा कोल्‍हापूर कराड More..

तेंदू हंगाम २०२० 12/12/2019
दिनांक १२/१२/२०१९ रोजीचा सभेचा कार्यवृत्तांत More..

डीएनए जाहिरात संजय गांधी राष्‍ट्रीय उद्यान मुंबई 10/12/2019
डीएनए जाहिरात संजय गांधी राष्‍ट्रीय उद्यान मुंबई More..

ई निविदा वनअभियंता नागपूर 06/12/2019
ई निविदा वनअभियंता नागपूर More..

तेंदू हंगाम २०२० (नॉन पेसा) 03/12/2019
पहिली फेरीची निविदा सुचना More..

ई टेंडर सामाजिक वनीकरण वर्धा 03/12/2019
ई टेंडर सामाजिक वनीकरण वर्धा More..

जैवविविधता दिनाच्‍या स्‍थापनेनिमित्‍त निबंध व चित्रकला स्‍पर्धा 03/11/2018
जैवविविधता मंडळाच्‍या स्‍थापना दिनानिमित्‍त राज्‍यस्‍तरीय निबंध व चित्रकला स्‍पर्धा More..

 
जमीन 20/02/2020 नाशिक
जमीन More..

वनरक्षक पदभरती सन २०२० करिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सूचना 18/02/2020 गडचिरोली
वनरक्षक पदभरती सन २०२० करिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सूचना गडचिरोली वनवृत्त गडचिरोली More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची माहिती 18/02/2020 नागपुर
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची माहिती More..

परिपत्रक कर्मचारी समस्या निवारण दिनाचे आयोजन करणेबाबत 17/02/2020 नागपुर
परिपत्रक कर्मचारी समस्या निवारण दिनाचे आयोजन करणेबाबत More..

सर्वॅक्षक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी 17/02/2020 चंद्रपुर
चंद्रपुर वनवृत्ताअतंर्गत विशेष पदभरती मोहीमेअतंर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षीत असलेली पदे. सर्वॅक्षक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी. More..

अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरतीसंदर्भात सूचना 17/02/2020 चंद्रपुर
चंद्रपूर वनवृत्तान्तर्गत अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात सूचना More..

इ निविदा 17/02/2020 ठाणे
अलिबाग वनविभागातील राखीव वन सर्व्हे नंबर ८४ भाग रोड दुरूस्ती More..

इ निविदा 17/02/2020 ठाणे
अलिबाग वनविभागातील राखीव वन सर्व्हे नंबर ८४ भाग रोड दुरूस्ती More..

जमिन 17/02/2020 नाशिक
जमिन More..

वनरक्षक पदभरती २०२० उमेदवारांकरिता सूचना 15/02/2020 गडचिरोली
वनरक्षक पदभरती २०२० उमेदवारांकरिता सूचना, गडचिरोली वनविभाग गडचिरोली More..

इमारती व जळावू मालाचे वाहतुकीचे निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा 15/02/2020 अमरावती
इमारती व जळावू मालाचे वाहतुकीचे निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.१५/०२/२०२० More..

गट ड संवर्गातून लिपिक नि टंकलेखक गट क या पदावर पदोन्नती आणि पदोन्नतीने पदस्थापना नागपूर वनविभाग 15/02/2020 नागपुर
गट ड संवर्गातून लिपिक नि टंकलेखक गट क या पदावर पदोन्नती आणि पदोन्नतीने पदस्थापना नागपूर वनविभाग More..

अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरतीसंदर्भात सूचना 14/02/2020 चंद्रपुर
चंद्रपूर वनवृत्तान्तर्गत अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात सूचना More..

मुलाखत 13/02/2020 ठाणे
विधी सल्ला गार पदाची मुलाखत More..

दिनांक 01.01.2020 रोजीची गट क व ड अनुकंपा उमेदवारांची प्राथमिक जेष्ठता यादी 13/02/2020 औरंगाबाद
दिनांक 01.01.2020 रोजीची गट क व ड अनुकंपा उमेदवारांची प्राथमिक जेष्ठता यादी More..

तेंदू हंगाम २०२० च्या तिसऱ्या फेरीचा निकाल दि १३ फ़ेब्रुअरी २०२० 13/02/2020 नागपुर
तेंदू हंगाम २०२० च्या तिसऱ्या फेरीचा निकाल दि १३ फ़ेब्रुअरी २०२० More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची 13/02/2020 वन्यजीव नागपुर
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 17 फ़ेब्रुअरी 2020 ते 18 फ़ेब्रुअरी 2020 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ तळेगांव व रहाटी येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 12/02/2020 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 17 फ़ेब्रुअरी 2020 ते 18 फ़ेब्रुअरी 2020 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ तळेगांव व रहाटी येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत विभागीय कार्यालयांकडून सादर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयानकांबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील 11/02/2020 नागपुर
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत विभागीय कार्यालयांकडून सादर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयानकांबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील More..

विविध बांधकाम व दुरूस्तीबाबत ई निविदा 11/02/2020 वन्यजीव नागपुर
विविध बांधकाम व दुरूस्तीबाबत ई निविदा More..

बदलीसत्र २०२० आंतरविभागीय बदली बाबत 10/02/2020 नागपुर
बदलीसत्र २०२० आंतरविभागीय बदली बाबत More..

ईमारती लाकुड ई लिलाव सुचना माहे फेब २०२० वाहतुक व विपनण बल्लारशाह 07/02/2020 गडचिरोली
ईमारती लाकुड ई लिलाव सुचना माहे फेब २०२०, वाहतुक व विपनण बल्लारशाह More..

ईमारती लाकुड ई लिलाव सुचना माहे फेब २०२० 07/02/2020 गडचिरोली
ईमारती लाकुड ई लिलाव सुचना माहे फेब २०२० More..

ईमारती लाकुड खुले लिलाव सुचना माहे फेब २०२० 07/02/2020 गडचिरोली
ईमारती लाकुड खुले लिलाव सुचना माहे फेब २०२० More..

विविध प्रकार चे कामा करिता ई निविदा सूचना 07/02/2020 गडचिरोली
विविध प्रकार चे कामा करिता ई निविदा सूचना भामरागड वनविभाग More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा 07/02/2020 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.04/02/2020 आणि ०७/०२/२०२० More..

बदलीसत्र २०२० वनपाल संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी 07/02/2020 नागपुर
बदलीसत्र २०२० वनपाल संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी More..

अनुकंपा यादी गोंदिया 07/02/2020 नागपुर
अनुकंपा यादी गोंदिया More..

जमिन 07/02/2020 नाशिक
जमिन More..

यवतमाळ वनवृत्तान्तर्गत अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात 05/02/2020 यवतमाळ
यवतमाळ वनवृत्तान्तर्गत अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात More..

बदलीसत्र २०२० लेखापाल संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी 05/02/2020 नागपुर
बदलीसत्र २०२० लेखापाल संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी More..

इ निविदा 01/02/2020 ठाणे
शहापूर वनविभागातील विविध कामाचे इ निवीदा बाबत More..

बदलीसत्र २०२० सर्वेक्षक संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी 31/01/2020 नागपुर
बदलीसत्र २०२० सर्वेक्षक संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी More..

संरक्षण कुटी 2 कामे व वाच टावर 2 कामे गाेंदीया 31/01/2020 नागपुर
संरक्षण कुटी 2 कामे व वाच टावर 2 कामे गाेंदीया More..

कंत्राटी तत्वावर मानधनावर उपजीविका तज्ज्ञ 30/01/2020 नागपुर
कंत्राटी तत्वावर मानधनावर उपजीविका तज्ज्ञ More..

तेंदू हंगाम २०२० च्या दुसऱ्या फेरीचे निकाल 30/01/2020 नागपुर
तेंदू हंगाम २०२० च्या दुसऱ्या फेरीचे निकाल More..

जमिन 30/01/2020 नाशिक
जमिन More..

जळाऊ लाकुड आणि बाम्बू ई लिलाव सुचना माहे फेब्रुवारी २०२० 29/01/2020 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड आणि बाम्बू ई लिलाव सुचना माहे फेब्रुवारी २०२० More..

जळाऊ लाकुड आणि बाम्बू खुले लिलाव सुचना माहे फेब्रुवारी २०२० 29/01/2020 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड आणि बाम्बू खुले लिलाव सुचना माहे फेब्रुवारी २०२० More..

दिनांक १ जानेवारी २०२० राजी वनरक्षक या पदाची अंतिम जेष्ठता सूची 29/01/2020 नागपुर
दिनांक १ जानेवारी २०२० राजी वनरक्षक या पदाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

जमिन 28/01/2020 नाशिक
जमीन More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा 28/01/2020 वन्यजीव नागपुर
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची 28/01/2020 वन्यजीव नागपुर
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा More..

जमिन 28/01/2020 नाशिक
जमिन More..

चंद्रपूर वनवृत्तान्तर्गत अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात 25/01/2020 चंद्रपुर
चंद्रपूर वनवृत्तान्तर्गत अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात More..

गडचिरोली वनवृत्तांन्तर्गत अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात 25/01/2020 गडचिरोली
गडचिरोली वनवृत्तांन्तर्गत अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात More..

विविध प्रकारच्या बांधकामाचे ई निविदा सूचना 23/01/2020 गडचिरोली
विविध प्रकारच्या बांधकामाचे ई निविदा सूचना, वन्यजीव विभाग आल्लापल्ली More..

मौजे मांजरी बु ४ हेक्टर 22/01/2020 पुणे
निर्वनीकरण More..

जमिन 22/01/2020 नाशिक
जमिन More..

वृक्ष तोड व कामे करण्याकरिता परवानगी देण्याबाबत 21/01/2020 चंद्रपुर
वृक्ष तोड व कामे करण्याकरिता परवानगी देण्याबाबत More..

इ निविदा 17/01/2020 ठाणे
माळशेजघाट ता मुरबाड जि ठाणे लॉचिंग लॅडिंग पॅड व इतर सुविधांसह झिपलाईन सुविधा विकसीत करणे More..

निविदा सूचना. व्याज अभिव्यक्ती आमंत्रित 16/01/2020 ठाणे
लाँचिंग आणि लँडिंग पॅड्ससह झिपलाइन सुविधेचा विकास करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे. More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019 16/01/2020 ठाणे
वनरक्षक उमेदवार 2019 साठी सूचना More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची 15/01/2020 वन्यजीव नागपुर
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची More..

पंडाल सर्व्हिस करिता ई निविदा मागविणे बाबत 15/01/2020 नागपुर
पंडाल सर्व्हिस करिता ई निविदा मागविणे बाबत More..

इलेक्ट्रिक सर्व्हिस करिता ई निविदा मागविणे बाबत 15/01/2020 नागपुर
इलेक्ट्रिक सर्व्हिस करिता ई निविदा मागविणे बाबत More..

नागपूर वनविभागाकडील गट क व ड मधील अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीबाबत प्रतिक्षासूची दिनांक ०१ ०१ २०२० 13/01/2020 नागपुर
नागपूर वनविभागाकडील गट क व ड मधील अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीबाबत प्रतिक्षासूची दिनांक ०१ ०१ २०२० More..

जमिन 13/01/2020 नाशिक
जमिन More..

वनरक्षक भरती 2019 08/01/2020 ठाणे
प्रतीक्षा यादीतून निवडलेल्या उमेदवारांची यादी. निवडलेल्या अनुपस्थित उमेदवाराच्या जागी More..

तेंदू हंगाम २०२० प्रथम फेरीचा निकाल 07/01/2020 नागपुर
तेंदू हंगाम २०२० प्रथम फेरीचा निकाल More..

कॅटरिंग सर्व्हिस करिता निविदा मागविणे बाबत 07/01/2020 नागपुर
कॅटरिंग सर्व्हिस करिता निविदा मागविणे बाबत More..

ईमारती लाकुड खुले लिलाव सुचना माहे जानेवारी २०२० 07/01/2020 गडचिरोली
ईमारती लाकुड खुले लिलाव सुचना माहे जानेवारी २०२० More..

जमिन 07/01/2020 नाशिक
जमीन More..

ईमारती लकुड ई लिलाव सुचना माहे जानेवारी २०२० 07/01/2020 गडचिरोली
ईमारती लकुड ई लिलाव सुचना माहे जानेवारी २०२० More..

जमिन 07/01/2020 नाशिक
जमीन More..

सूचना 06/01/2020 ठाणे
शासकीय / निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकारी विविध कामांच्या कराराच्या आधारे भरती. More..

खाजगी वाह्नाने वन उत्पादन वाह्तुकीचे ई निविदा सुचना 06/01/2020 गडचिरोली
खाजगी वाह्नाने वन उत्पादन वाह्तुकीचे ई निविदा सुचना वनविभाग आल्लापल्ली. More..

जाहिरात 03/01/2020 ठाणे
सेवा करार पध्दतीने विधी सल्लागार पद भरणे बाबत More..

ई निविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 03/01/2020 वन्यजीव नागपुर
ई निविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

ई निविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 03/01/2020 वन्यजीव नागपुर
ई निविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

ई निविदा १३ २०१९ २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा 03/01/2020 नागपुर
ई निविदा १३ २०१९ २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा More..

पशुवैद्यकीय यांची सेवा कंत्राटी पध्दतीने 03/01/2020 कोल्हापुर
पशुवैद्यकीय यांची सेवा कंत्राटी पध्दतीने More..

वर्धा वनविभागाचा गट क व गट ड मधील दि 31 डिसेंबर 2019 अखेरची अनुकंपा जेष्ठता यादी 02/01/2020 नागपुर
वर्धा वनविभागाचा गट क व गट ड मधील दि ३१ डिसेंबर २०१९ अखेरची अनुकंपा जेष्ठता यादी More..

विधी सल्लागार यांचे नियुक्ती करिता जाहिरात. 02/01/2020 गडचिरोली
विधी सल्लागार यांचे नियुक्ती करिता जाहिरात, गडचिरोली वनवृत्त गडचिरोली. More..

दिनांक ०१ ०१ २०२० रोजी लेखापाल या पदाची प्राथमिक एकत्रित जेष्ठता सूची 01/01/2020 नागपुर
दिनांक ०१ ०१ २०२० रोजी लेखापाल या पदाची प्राथमिक एकत्रित जेष्ठता सूची More..

दिनांक ०१ ०१ २०१९ रोजी लेखापाल या पदाची अंतिम जेष्ठता सूची 01/01/2020 नागपुर
दिनांक ०१ ०१ २०१९ रोजी लेखापाल या पदाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

दिनांक १ जानेवारी २०२० रोजी या वनरक्षक पदाची प्राथमिक जेष्ठता सूची 01/01/2020 नागपुर
दिनांक १ जानेवारी २०२० रोजी या वनरक्षक पदाची प्राथमिक जेष्ठता सूची More..

अनुकंपा अंतिम जेष्ठता यादी ०१.०१.२०१९ 31/12/2019 औरंगाबाद
अनुकंपा अंतिम जेष्ठता यादी ०१.०१.२०१९ More..

जळाऊ लाकुड आणि बाम्बू खुले लिलाव सुचना माहे जानेवारी २०२० 31/12/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड आणि बाम्बू खुले लिलाव सुचना माहे जानेवारी २०२० More..

जळाऊ लाकुड आणि बाम्बू ई लिलाव सुचना माहे जानेवारी २०२० 31/12/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड आणि बाम्बू ई लिलाव सुचना माहे जानेवारी २०२० More..

वनरक्षक भरती प्रकिया २०१९ सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टया मागास प्रवर्गातील उमेदवारांची चालण्याची शारीरिक क्षमता चाचणी 30/12/2019 यवतमाळ
वनरक्षक भरती प्रकिया २०१९ सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टया मागास प्रवर्गातील उमेदवारांची चालण्याची शारीरिक क्षमता चाचणी More..

इ निविदा 30/12/2019 ठाणे
मुरबाड तालुक्यातील वनक्षेत्रात सिंमेट वनबंधारे बांधणे More..

डाटा एट्री ऑपरेटर व वाहन चालक पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 27/12/2019 कोल्हापुर
डाटा एट्री ऑपरेटर व वाहन चालक पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

चैनलिक फेंसींग गाेदीया वनवीभागात 4 वनक्षेत्र कार्यलयातील 17 कामे 20/12/2019 नागपुर
चैनलिक फेंसींग गाेदीया वनवीभागात 4 वनक्षेत्र कार्यलयातील 17 कामे More..

ई निविदा 12 2019 २०20 भंडारा वनविभाग भंडारा 20/12/2019 नागपुर
ई निविदा 12 2019 २०20 भंडारा वनविभाग भंडारा More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टया मागास प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी सुधारित 19/12/2019 यवतमाळ
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ मधील सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टया मागास प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी सुधारित यवतमाळ वनवृत्त More..

जमिन 19/12/2019 नाशिक
जमिन More..

जमीन 18/12/2019 नाशिक
जमीन More..

जमिन 18/12/2019 नाशिक
जमिन More..

जमिन 18/12/2019 नाशिक
जमिन More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१९ रोजी लिपिक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची 17/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१९ रोजी लिपिक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा जाहिर लिलाव 17/12/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा जाहिर लिलाव More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा 17/12/2019 वन्यजीव नागपुर
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा More..

निरुपयोगी भंगार मालाचा जाहीर लिलाव सूचना भंडारा वनविभाग 16/12/2019 नागपुर
निरुपयोगी भंगार मालाचा जाहीर लिलाव सूचना भंडारा वनविभाग More..

मजूरीचे दर 13/12/2019 ठाणे
ठाणे वनवृत्तातील वनखडातील उक्याेतील कामाचे मजूरीचे दर More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१९ रोजी लेखापाल संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१९ रोजी लेखापाल संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची More..

वाहन तळ करिता दर निविदा मागविणे बाबत 12/12/2019 नागपुर
वाहन तळ करिता दर निविदा मागविणे बाबत More..

हाऊस किपींग करिता इ निविदा बाबत 12/12/2019 नागपुर
हाऊस किपींग करिता इ निविदा बाबत More..

जमीन 12/12/2019 नाशिक
जमीन More..

जमिन 12/12/2019 नाशिक
जमीन More..

जमिन 12/12/2019 नाशिक
जमीन More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजी भंडारपाल संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजी भंडारपाल संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची महावत संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची महावत संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची बोदरक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची बोदरक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची मिनी ट्रेन गार्ड संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची मिनी ट्रेन गार्ड संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची कापणारा संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची कापणारा संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची वीजतंत्री संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची वीजतंत्री संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची लेथमन संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची लेथमन संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची मास्ट लाश्कर संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची मास्ट लाश्कर संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची मिनी ट्रेन स्वच्छक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची मिनी ट्रेन स्वच्छक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची संधाता संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची संधाता संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची पाणीवाला संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची पाणीवाला संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची लाँच तांडेल संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची लाँच तांडेल संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची दप्तरी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची दप्तरी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची माळी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची माळी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची यांत्रिकी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची यांत्रिकी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची वायरलेस मदतनीस संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची वायरलेस मदतनीस संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची नाईक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची नाईक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची चौकीदार संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची चौकीदार संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची खानसामा कम चौकीदार संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची खानसामा कम चौकीदार संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची खलाशी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची खलाशी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची मिनी ट्रेन चालक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची मिनी ट्रेन चालक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची जोडारी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची जोडारी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची वाहन चालक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची वाहन चालक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची खानसामा संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 12/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची खानसामा संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

शुद्धीपत्रक ई निविदा १० २०१९ २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा 12/12/2019 नागपुर
शुद्धीपत्रक ई निविदा १० २०१९ २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा More..

इ निविदा 11/12/2019 ठाणे
तीनवीरा नर्सरी येथील रोडची दुरूस्ती संरक्षण भिंत बांधणे More..

जमिन 11/12/2019 नाशिक
जमिन More..

जमिन 11/12/2019 नाशिक
जमिन More..

जमिन 11/12/2019 नाशिक
जमिन More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा 10/12/2019 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.१०-१२-२०१९ More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकाची माहिती 10/12/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकाची माहिती More..

लिफ्ट मेन्टॅननस करिता दर निविदा मागविणे बाबत * 10/12/2019 नागपुर
लिफ्ट मेन्टॅननस करिता दर निविदा मागविणे बाबत More..

एशी मेन्टॅननस करिता दर निविदा मागविणे बाबत 10/12/2019 नागपुर
एशी मेन्टॅननस करिता दर निविदा मागविणे बाबत More..

हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी जैव विविधता उद्यान येथील जे से बि द्वारे गवत कटाई करण्याबाबत निविदा 09/12/2019 नागपुर
हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी जैव विविधता उद्यान येथील जे से बि द्वारे गवत कटाई करण्याबाबत निविदा More..

हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी जैव विविधता उद्यान येथील गवत लिलाव करणाबाबत निविदा 09/12/2019 नागपुर
हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी जैव विविधता उद्यान येथील गवत लिलाव करणाबाबत निविदा More..

ई निविदा १० २०१९ २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा 09/12/2019 नागपुर
ई निविदा १० २०१९ २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ईमारती लाकुड ई लिलाव सुचना माहे डिसेम्बर २०१९ 07/12/2019 गडचिरोली
ईमारती लाकुड ई लिलाव सुचना माहे डिसेम्बर २०१९ More..

ईमारती लाकुड खुले लिलाव सुचना माहे डिसेम्बर २०१९ 07/12/2019 गडचिरोली
ईमारती लाकुड खुले लिलाव सुचना माहे डिसेम्बर २०१९ More..

कंत्राटी पद्धतीवर उपजिविका तज्ज्ञ पदभरती बाबत 06/12/2019 नागपुर
कंत्राटी पद्धतीवर उपजिविका तज्ज्ञ पदभरती बाबत More..

भरती प्र‍किया सुचना 06/12/2019 ठाणे
शासकीय निम्मेशासकीय सेवनिवृत्ती अधिकारी यांच्या सेवा करार पध्देतीने विवक्षित कामाकरीता घेण्याकसाठी जाहीरात More..

वर्धा वनविभागातील गट ड संवर्गातुन गट क लिपीक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नती देण्याकरीता अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रकाशित करणेबाबत 05/12/2019 नागपुर
वर्धा वनविभागातील गट ड संवर्गातुन गट क लिपीक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नती देण्याकरीता अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रकाशित करणेबाबत More..

टिपेश्वर व पेनगंगा अभयरण्यामध्ये संरक्षण कुटी बांधकाम तसेच वायरलेस स्टेशन बांधकाम करणे 04/12/2019 वन्यजीव नागपुर
टिपेश्वर व पेनगंगा अभयरण्यामध्ये संरक्षण कुटी बांधकाम तसेच वायरलेस स्टेशन बांधकाम करणे More..

ई निविदा 09 2019 20 भंडारा वनविभाग भंडारा 04/12/2019 नागपुर
ई निविदा 09 2019 20 भंडारा वनविभाग भंडारा More..

जमिन 03/12/2019 नाशिक
जमिन More..

जमिन 03/12/2019 नाशिक
जमिन More..

निर्लेखित वाहन व भन्गार मालाचे जाहीर लिलाव मार्फत विक्रि 02/12/2019 गडचिरोली
निर्लेखित वाहन व भन्गार मालाचे जाहीर लिलाव मार्फत विक्रि More..

वाईल्ड रेस्क्यूअर वन्यजीव बचावकर्ता यांची सेवा कंत्राटी पध्दतीने 02/12/2019 कोल्हापुर
वाईल्ड रेस्क्यूअर वन्यजीव बचावकर्ता यांची सेवा कंत्राटी पध्दतीने More..

अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्राथमिक जेष्ठता यादी ०१.०१.२०१९ 02/12/2019 औरंगाबाद
अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्राथमिक जेष्ठता यादी ०१.०१.२०१९ More..

ईमारती ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 30/11/2019 अमरावती
ईमारती ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग More..

नागपूर वनविभागातील गट ड संवर्गातून गट क लिपीक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नतीकरीता अंतिम जेष्टता यादी 30/11/2019 नागपुर
नागपूर वनविभागातील गट ड संवर्गातून गट क लिपीक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नतीकरीता अंतिम जेष्टता यादी More..

विधी सल्लागार पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत 29/11/2019 नागपुर
विधी सल्लागार पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत More..

अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर 28/11/2019 अमरावती
अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर २०१९-२० More..

जळाऊ लाकुड व बांबू ई लिलाव सुचना माहे डिसेंबर २०१९ 28/11/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड व बांबू ई लिलाव सुचना माहे डिसेंबर २०१९ More..

जळाऊ लाकुड व बांबू खुले लिलाव सुचना माहे डिसेंबर २०१९ 28/11/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड व बांबू खुले लिलाव सुचना माहे डिसेंबर २०१९ More..

वनरक्षक गट क या पदावरून वनपाल गट क या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना 27/11/2019 नागपुर
वनरक्षक गट क या पदावरून वनपाल गट क या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना More..

नागपूर वनवृत्तान्तर्गत कार्यरत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत पहिला दुसरा व तिसरा लाभ 27/11/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्तान्तर्गत कार्यरत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत पहिला दुसरा व तिसरा लाभ More..

जमिन 27/11/2019 नाशिक
जमीन More..

गट ड संवर्गातुन गट क लिपीक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नती देण्याकरिता प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी प्रकाशीत करणेबाबत 27/11/2019 नागपुर
गट ड संवर्गातुन गट क लिपीक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नती देण्याकरिता प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी प्रकाशीत करणेबाबत More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ तळेगांव व रहाटी येथे ई लिलाव काही तांत्रीक अडचणी मुळे रद्द करणे बाबत 25/11/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ तळेगांव व रहाटी येथे ई लिलाव काही तांत्रीक अडचणी मुळे रद्द करणे बाबत More..

नागपूर वनविभाग गट ड ते गट क लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नती बाबत जेष्ठता यादी 21/11/2019 नागपुर
नागपूर वनविभाग गट ड ते गट क लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नती बाबत जेष्ठता यादी More..

नागपूर वनविभाग गट ड ते गट क लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नती बाबत जेष्ठता यादी 21/11/2019 नागपुर
नागपूर वनविभाग गट ड ते गट क लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नती बाबत जेष्ठता यादी More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर शुद्धिपत्रक 19/11/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर शुद्धिपत्रक More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ तळेगांव व रहाटी येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 19/11/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ तळेगांव व रहाटी येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

इ निविदा 19/11/2019 ठाणे
वनविभाग शहापूर उप वनसंरक्षक शहापूर विभागाची ई निवीदा सुचना प्रसिध्द करणे बाबत More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर लेखापाल गट क या पदावरून मुख्य लेखापाल गट क या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना 18/11/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर लेखापाल गट क या पदावरून मुख्य लेखापाल गट क या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना 18/11/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना More..

विधी सल्लागार पद करार पध्दतीने भरणे बाबत 16/11/2019 चंद्रपुर
विधी सल्लागार पद करार पध्दतीने भरणे बाबत More..

जमीन 16/11/2019 नाशिक
जमीन More..

ईनिविदा सुचना मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती 13/11/2019 अमरावती
ईनिविदा सुचना मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती More..

ईमारती जळावू वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 13/11/2019 अमरावती
ईमारती जळावू वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा 13/11/2019 वन्यजीव नागपुर
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदा More..

निवड सुची पेंच व्‍याघ्र प्रतिष्‍ठान नागपूर 11/11/2019 वन्यजीव नागपुर
निवड सुची पेंच व्‍याघ्र प्रतिष्‍ठान नागपूर More..

इ निविदा बोर बाबत इ टेंडर क्रमांक पि ५ २०१९ २०२० 11/11/2019 वन्यजीव नागपुर
इ निविदा बोर बाबत इ टेंडर क्रमांक पि ५ २०१९ २०२० More..

इ निविदा 11/11/2019 ठाणे
वाकी बुद्रुक सर्व्हे नंबर ५५७ येथे सिमेंट नालाबांध बांधणे ता महाड जिरायगड More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया चंद्रपूर वनवृत्त ,चंद्रपूर २०१४ 08/11/2019 चंद्रपुर
वनरक्षक भरती प्रक्रिया चंद्रपूर वनवृत्त चंद्रपूर २०१४ मधील इ एस बी सी प्रवर्गातील शारीरिक अहर्ता तपासणी व धावण्याच्या चाळणी चाचणी मधून दस्ताऐवज पडताळणी भरती प्रक्रियेतील इतर आवश्यक टप्पा करीता पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची यादी . More..

विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची पेन्च 08/11/2019 वन्यजीव नागपुर
विविध बांधकाम व दुरुस्तीबाबत ई निविदाची पेन्च More..

चैनलिक फेंसींग 6 वनक्षेत्र कार्यलयातील 26 कामे 08/11/2019 नागपुर
चैनलिक फेंसींग ६ वनक्षेत्र कार्यलयातील २६ कामे More..

इ निविदा 07/11/2019 ठाणे
वाकी बुद्रुक कं नं येथे सिंमेट नालाबाध बाधणे ता महाड जि रायगड More..

ईमारती लकुड खुले लिलाव सुचना माहे नोवेम्बर २०१९ 07/11/2019 गडचिरोली
ईमारती लकुड खुले लिलाव सुचना माहे नोवेम्बर २०१९ More..

ईमारती लकुड ई लिलाव सुचना माहे नोवेम्बर २०१९ 07/11/2019 गडचिरोली
ईमारती लकुड ई लिलाव सुचना माहे नोवेम्बर २०१९ More..

इ निविदा 07/11/2019 ठाणे
सिमेंट बंधारा बांधणे कावाडे अलिबाग खांडसई सुधागड More..

जमिन 07/11/2019 नाशिक
जमिन More..

जळाऊ लाकुड व बांबू खुले लिलाव सुचना माहे नोव्हेंबर २०१९ (सुधारित) 06/11/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड व बांबू खुले लिलाव सुचना माहे नोव्हेंबर २०१९ (सुधारित) More..

मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक नागपूर वनवृत्त नागपूर यांचे कार्यालयाकडून दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ ते ०३ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत मंजूर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांचा तपशील 05/11/2019 नागपुर
मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक नागपूर वनवृत्त नागपूर यांचे कार्यालयाकडून दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ ते ०३ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत मंजूर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांचा तपशील More..

सुचना 05/11/2019 ठाणे
विधी सल्लागार पद करार पध्दतीने भरणे बाबत More..

मधुका इंडिका फ्लॉवर प्रोसेस सेंटर इमारत व गाेडाउन बांधकाम गडेगांव वनक्षेत्र दक्षीण देवरी 04/11/2019 नागपुर
मधुका इंडिका फ्लॉवर प्रोसेस सेंटर इमारत व गाेडाउन बांधकाम गडेगांव वनक्षेत्र दक्षीण देवरी More..

मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत 02/11/2019 वन्यजीव नागपुर
मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत More..

शुध्दीपत्रक सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ प्रदान करणेबाबत 31/10/2019 नागपुर
शुध्दीपत्रक सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ प्रदान करणेबाबत More..

जळाऊ लाकुड व बांबू ई-लिलाव सुचना माहे नोव्हेंबर २०१९ 30/10/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड व बांबू ई-लिलाव सुचना माहे नोव्हेंबर २०१९ More..

जळाऊ लाकुड व बांबू खुले लिलाव सुचना माहे नोव्हेंबर २०१९ 30/10/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड व बांबू खुले लिलाव सुचना माहे नोव्हेंबर २०१९ More..

मुख्य वनसंरक्षक नागपूर वनवृत्त नागपूर यांचे कार्यालयाकडून वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके 24/10/2019 नागपुर
मुख्य वनसंरक्षक नागपूर वनवृत्त नागपूर यांचे कार्यालयाकडून वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके More..

लेखापाल संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 23/10/2019 औरंगाबाद
लेखापाल संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी More..

नागपूर वनवृत्तान्तर्गत कार्यरत शासकीय सेवकांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला दुसरा व तिसरा लाभ प्रदान करणेबाबत 19/10/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्तान्तर्गत कार्यरत शासकीय सेवकांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला दुसरा व तिसरा लाभ प्रदान करणेबाबत More..

नागपूर वनवृत्तान्तर्गत कार्यरत शासकीय सेवकांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ प्रदान करणेबाबत दुसरा लाभ 19/10/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्तान्तर्गत कार्यरत शासकीय सेवकांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ प्रदान करणेबाबत दुसरा लाभ आर एस तलाह वि एच मेश्राम More..

जमिन 19/10/2019 नाशिक
जमिन More..

ईमारती लकुड ई-लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ 11/10/2019 गडचिरोली
ईमारती लकुड ई-लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ More..

ईमारती लकुड खुले लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ 11/10/2019 गडचिरोली
ईमारती लकुड खुले लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ More..

जमिन 05/10/2019 नाशिक
जमिन More..

जळाऊ लाकुड व बांबू ई-लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ 01/10/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड व बांबू ई-लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ More..

जळाऊ लाकुड व बांबू खुले लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ 01/10/2019 गडचिरोली
जळाऊ लाकुड व बांबू खुले लिलाव सुचना माहे ऑक्टोम्बर २०१९ More..

आगारावरुन पुरवठा क्ररावयाच्या मालाचे अनुसुचित 30/09/2019 अमरावती
विविध शासकीय विभाग तथा सन्सथाना पुरवठा क्ररावयाच्या इमारती माल जलतन व बाम्बूचे अनुसूचित दर ०११०२०१९ ते ३००९२०१९ More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3 ऑक्टोबर 2019 ते 4 ऑक्टोबर 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ तळेगांव व रहाटी येथे ई लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 26/09/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3 ऑक्टोबर 2019 ते 4 ऑक्टोबर 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ तळेगांव व रहाटी येथे ई लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

अमरावती वनवृत्त कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नुयीक्ती 20/09/2019 अमरावती
अमरावती वनवृत्त कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नुयीक्ती जाहिरात More..

ई निविदा 06 2019 2020 भंडारा वनविभाग भंडारा 19/09/2019 नागपुर
ई निविदा 06 2019 2020 भंडारा वनविभाग भंडारा More..

विविध प्रकार चे साहित्य खरेदी करिता ई निविदा सूचना 19/09/2019 गडचिरोली
विविध प्रकार चे साहित्य खरेदी करिता ई निविदा सूचना भामरागड वनविभाग, आल्लापल्ली More..

जमिन 19/09/2019 नाशिक
जमिन More..

जमिन 19/09/2019 नाशिक
जमिन More..

औरंगाबाद वनवृत्त, औरंगाबाद वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019, सोबतच्या यादीनुसार वाटप केलेल्या वन विभागाचे कार्यालयात दिनांक 18/09/2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता संपूर्ण अभिलेख्यासह हजर राहणे. 17/09/2019 औरंगाबाद
औरंगाबाद वनवृत्त, औरंगाबाद वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019, सोबतच्या यादीनुसार वाटप केलेल्या वन विभागाचे कार्यालयात दिनांक 18/09/2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता संपूर्ण अभिलेख्यासह हजर राहणे. More..

जमिन कोल्हापूर मौजे नंदवाळ तालुका करवीर जिल्हा कोल्हापूर येथील गठ क्रमांक 63 मधील 46.6 हेक्टर आर. क्षेत्र भारत राखीव बटालियन क्रमांक 3 कोल्हापूर यांना मंजूर करणेबाबत 17/09/2019 कोल्हापुर
जमिन कोल्हापूर मौजे नंदवाळ तालुका करवीर जिल्हा कोल्हापूर येथील गठ क्रमांक 63 मधील 46.6 हेक्टर आर. क्षेत्र भारत राखीव बटालियन क्रमांक 3 कोल्हापूर यांना मंजूर करणेबाबत More..

जमिन 17/09/2019 नाशिक
जमिन More..

निवड व प्रतिक्षा यादी ३ गडचिरोली वनव्रुत्त 17/09/2019 गडचिरोली
निवड व प्रतिक्षा यादी ३ गडचिरोली वनव्रुत्त More..

अंतिम निवड यादी 17/09/2019 पुणे
अंतिम निवड यादी More..

अमरावती सर्वेक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ निकाल घोषित करण्याबाबत 16/09/2019 अमरावती
अमरावती वनवृत्त सर्वेक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ निकाल घोषित करण्याबाबत More..

धुळे वनवृत्त वनरक्षक भरती निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती आदेश विभागवार वाटपाची यादी 14/09/2019 धुळे
धुळे वनवृत्त वनरक्षक भरती निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती आदेश विभागवार वाटपाची यादी More..

ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 14/09/2019 ठाणे
पुरुष 25 व महिला 16 कि.मी. 4 तासांमध्ये चालण्याची शारीरीक क्षमता चाचणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी More..

धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास निर्मीती बाबत आयोजित सभा सिपना वनजीव विभाग 13/09/2019 अमरावती
धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास निर्मीती बाबत आयोजित सभा सिपना वनजीव विभाग More..

ईनिविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 13/09/2019 अमरावती
ईनिविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा निविदा स्विकारणाची तारीख 09092019 सकाळी 10 वा पासुन दि. 23092019 सांय 5 वा पर्यंत More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 निवड यादीनूसार उमेदवारांच्या नेमणूकीकरिता कोल्हापूर वनविभागांना वाटप  13/09/2019 कोल्हापुर
वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 निवड यादीनूसार उमेदवारांच्या नेमणूकीकरिता कोल्हापूर वनविभागांना वाटप  More..

२५ कि. मी. चालन्याचे चाचणीची निवड व प्रतिक्षा यादी गडचिरोली वनव्रुत्त 13/09/2019 गडचिरोली
२५ कि. मी. चालन्याचे चाचणीची निवड व प्रतिक्षा यादी गडचिरोली वनव्रुत्त More..

निवड व प्रतिक्षा यादी २ गडचिरोली वनव्रुत्त 13/09/2019 गडचिरोली
निवड व प्रतिक्षा यादी २ गडचिरोली वनव्रुत्त More..

यवतमाळ वनवृत्त पुरुष 25 व महिला 16 कि.मी. 4 तासांमध्ये चालण्याची शारीरीक क्षमता चाचणी करीता पात्र व गैरहजर उमेदवारांची यादी 13/09/2019 यवतमाळ
यवतमाळ वनवृत्त पुरुष 25 व महिला 16 कि.मी. 4 तासांमध्ये चालण्याची शारीरीक क्षमता चाचणी करीता पात्र व गैरहजर उमेदवारांची यादी More..

निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती आदेशा करीता विभागवार वाटपाची यादी 13/09/2019 यवतमाळ
निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती आदेशा करीता विभागवार वाटपाची यादी More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ 12/09/2019 गडचिरोली
निवड झालेल्या उमेदवारान्ची विभाग निहाय वाटप केलेली यादी. More..

कोल्हापूर वनवृत्त सर्वेक्षक भरती 2019 नियुक्ती आदेश  12/09/2019 कोल्हापुर
कोल्हापूर वनवृत्त सर्वेक्षक भरती 2019 नियुक्ती आदेश  More..

अमरावती वनवृत्त चालचाचणीचा निकाल 12/09/2019 अमरावती
अमरावती वनवृत्त चालचाचणीचा निकाल More..

वर्धा वनविभाग वर्धा गट ड संवर्गातून गट क संवर्गात लिपिक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना 12/09/2019 नागपुर
वर्धा वनविभाग वर्धा गट ड संवर्गातून गट क संवर्गात लिपिक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना More..

कोल्हापूर वनवृत्त वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 निवड यादीनूसार उमेदवारांच्या नेमणूकीकरिता वनविभागांना वाटप 12/09/2019 कोल्हापुर
कोल्हापूर वनवृत्त वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 निवड यादीनूसार उमेदवारांच्या नेमणूकीकरिता वनविभागांना वाटप More..

भंडारा वनविभाग भंडारा गट ड संवर्गातून गट क संवर्गात लिपिक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना 12/09/2019 नागपुर
भंडारा वनविभाग भंडारा गट ड संवर्गातून गट क संवर्गात लिपिक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना More..

चालण्याची परिक्षा 11/09/2019 पुणे
चालण्याची परिक्षा More..

इ निविदा 11/09/2019 ठाणे
मुंबई गोरई येथे मुंबई व मुंबई येथील संरक्षण व विकास विभागातील मॅनग्रोव्ह पार्क More..

कोल्हापूर वनवृत्त - वनरक्षक भरती प्रक्रिया - 2019 25 कि.मी. पुरुष आणि 16 कि.मी. महिला उमेदवारांची चाल चाचणी परिक्षेचा निकाल 11/09/2019 कोल्हापुर
कोल्हापूर वनवृत्त - वनरक्षक भरती प्रक्रिया - 2019 25 कि.मी. पुरुष आणि 16 कि.मी. महिला उमेदवारांची चाल चाचणी परिक्षेचा निकाल More..

पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर उमेदवारांची सुधारित निवडसुची आणि प्रतिक्षासुची 11/09/2019 वन्यजीव नागपुर
पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर उमेदवारांची सुधारित निवडसुची आणि प्रतिक्षासुची More..

ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 11/09/2019 ठाणे
उमेदवारांची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी तसेच 25 कि.मी. व 16 कि.मी. चालण्याची क्षमता चाचणीची वेळ व ठिकाण प्रसिध्द करणेबाबत More..

ई निविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 11/09/2019 वन्यजीव नागपुर
ई निविदा सुचना विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

शारिरीक दृष्ट्या सुदृढ असल्या बाबतचे शासकीय वैद्यकीय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्राचा नमुना. 10/09/2019 औरंगाबाद
शारिरीक दृष्ट्या सुदृढ असल्या बाबतचे शासकीय वैद्यकीय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्राचा नमुना. More..

पात्र उमेदवारांची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 09/09/2019 पुणे
पात्र उमेदवारांची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी More..

२५ व १६ किमी चालण्याच्या चाचणीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना 09/09/2019 चंद्रपुर
२५ व १६ किमी चालण्याच्या चाचणीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना More..

पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दती 09/09/2019 वन्यजीव नागपुर
पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दती More..

पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर उमेदवारांची निवडसुची आणि प्रतिक्षासुची 09/09/2019 वन्यजीव नागपुर
पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर उमेदवारांची निवडसुची आणि प्रतिक्षासुची More..

यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 चालण्याची शारीरीक क्षमता चाचणी (पुरुष 25 व महिला 16 किमी) करीता यादी (सुधारीत) 09/09/2019 यवतमाळ
यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 चालण्याची शारीरीक क्षमता चाचणी (पुरुष 25 व महिला 16 किमी) करीता यादी (सुधारीत) More..

यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 प्रवर्ग निहाय निवड यादी व प्रतिक्षा यादी (दुसरी सुधारीत) 09/09/2019 यवतमाळ
यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 प्रवर्ग निहाय निवड यादी व प्रतिक्षा यादी (दुसरी सुधारीत) More..

यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 लेखी परिक्षा व धाव चाचणीचे एकत्रीत गुणांची यादी 08/09/2019 यवतमाळ
यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 लेखी परिक्षा व धाव चाचणीचे एकत्रीत गुणांची यादी More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर वनरक्षक सरळसेवा पदभरती २०१९ अंतर्गत उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय निवड यादी व प्रतिक्षासूची तसेच चाल चाचणीबाबत महत्वाची सूचना 08/09/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर वनरक्षक सरळसेवा पदभरती २०१९ अंतर्गत उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय निवड यादी व प्रतिक्षासूची तसेच चाल चाचणीबाबत महत्वाची सूचना More..

ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 07/09/2019 ठाणे
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 अंतर्गत भरती प्रक्रियेसाठी गैरहजर व विविध कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी More..

ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 07/09/2019 ठाणे
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2019 अंतर्गत भरती प्रक्रियेमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी (प्रवर्गनिहाय) More..

अंतिम गुणवत्ता यादी 07/09/2019 पुणे
अंतिम गुणवत्ता यादी वनरक्षक भरती प्रक्रिया- 2019 More..

अंनुकंपा तत्वावर नियुक्ति प्राथमिक जेष्ठता सुची 07/09/2019 पुणे
अंनुकंपा तत्वावर नियुक्ति प्राथमिक जेष्ठता सुची More..

वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१९ अमरावती वन वृत्त सर्व साधारण गुणवत्ता यादी आणि निवडसूची 07/09/2019 अमरावती
वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१९ अमरावती वन वृत्त सर्व साधारण गुणवत्ता यादी आणि निवडसूची More..

धावण्याचे चाचणी नन्तरची निवड व प्रतीक्षा यादी गडचिरोली वनव्रुत्त 07/09/2019 गडचिरोली
धावण्याचे चाचणी नन्तरची निवड व प्रतीक्षा यादी गडचिरोली वनव्रुत्त More..

२५ व १६ कि. मी. चालन्याचे चाचणीची यादी गडचिरोली वनव्रुत्त 07/09/2019 गडचिरोली
२५ व १६ कि. मी. चालन्याचे चाचणीची यादी गडचिरोली वनव्रुत्त More..

चंद्रपूर वनवृत्तातील वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ निवड व प्रतीक्षा यादी 07/09/2019 चंद्रपुर
चंद्रपूर वनवृत्तातील वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ निवड व प्रतीक्षा यादी More..

अमरावती वनवृत्त सन २०१९ वनरक्षक भर्ती २५ किमी व १६ किमी चाल चाचणी उमेदवार यादी 07/09/2019 अमरावती
अमरावती वनवृत्त सन २०१९ वनरक्षक भर्ती २५ किमी व १६ किमी चाल चाचणी उमेदवार यादी व सूचना More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर वनरक्षक सरळसेवा पदभरती २०१९ अंतर्गत उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय निवड यादी व प्रतिक्षासूची तसेच चाल चाचणीबाबत महत्वाची सूचना 07/09/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर वनरक्षक सरळसेवा पदभरती २०१९ अंतर्गत उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय निवड यादी व प्रतिक्षासूची तसेच चाल चाचणीबाबत महत्वाची सूचना More..

२५ व १६ कि. मी. चालन्याचे चाचणीची यादी चंद्रपूर वनव्रुत्त 07/09/2019 चंद्रपुर
२५ व १६ कि. मी. चालन्याचे चाचणीची यादी चंद्रपूर वनव्रुत्त More..

सुधारित निवड सूची व प्रतीक्षा सूची वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ अमरावती वनवृत्त 07/09/2019 अमरावती
सुधारित निवड सूची व प्रतीक्षा सूची वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ अमरावती वनवृत्त More..

सुधारित उमेदवार यादी अमरावती वनवृत्त सन २०१९ वनरक्षक भर्ती २५ किमी व १६ किमी चालचाचणी 07/09/2019 अमरावती
सुधारित उमेदवार यादी अमरावती वनवृत्त सन २०१९ वनरक्षक भर्ती २५ किमी व १६ किमी चालचाचणी More..

ई निविदा ०५ २०१९ २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा 07/09/2019 नागपुर
ई निविदा ०५ २०१९ २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई निविदा ०४ २०१९ २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा प्रादे 07/09/2019 नागपुर
ई निविदा ०४ २०१९ २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा प्रादे More..

धुळे वनवृत वनरक्षक भरती २०१९ निवड यादी आणि चालण्याचे चाचणीपरिक्षा वेळापत्रक 06/09/2019 धुळे
धुळे वनवृत वनरक्षक भरती २०१९ निवड यादी आणि चालण्याचे चाचणीपरिक्षा वेळापत्रक More..

जीआयएस तज्ञ यांची सेवा कंत्राटी पध्दतीने 06/09/2019 कोल्हापुर
जीआयएस तज्ञ यांची सेवा कंत्राटी पध्दतीने More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर वनरक्षक सरळसेवा पदभरती २०१९ अंतर्गत लेखी परिक्षा व धाव चाचणीच्या प्राप्त गुणानुसार गुण दर्शक तक्ता 06/09/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर वनरक्षक सरळसेवा पदभरती २०१९ अंतर्गत लेखी परिक्षा व धाव चाचणीच्या प्राप्त गुणानुसार गुण दर्शक तक्ता More..

वनरक्षक पद भरती २०१९, औरंगाबाद वनवृत्त, औरंगाबाद, शुध्दीपत्रक दिनांक ०३/०९/२०१९ व ०५/०९/२०१९ 06/09/2019 औरंगाबाद
वनरक्षक पद भरती २०१९, औरंगाबाद वनवृत्त, औरंगाबाद, शुध्दीपत्रक दिनांक ०३/०९/२०१९ व ०५/०९/२०१९ More..

उमेदवाराकरिता सुचना, गडचिरोली वनव्रुत्त 05/09/2019 गडचिरोली
उमेदवाराकरिता सुचना, गडचिरोली वनव्रुत्त More..

विविध बान्धकामाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वन्यजीव विभाग 05/09/2019 गडचिरोली
विविध बान्धकामाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वन्यजीव विभाग More..

जाहिरात उपवसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा 05/09/2019 अमरावती
उपवसंरक्षक मेळघाट (प्रादेशिक) वंविभाग परतवाडा अंतर्गत माहे सप्टेंबर २०१९ म्ध्ये आयोजित लिलावाची जाहिरात बाबत More..

कोल्हापूर वनवृत्त सर्वेक्षक भरती 2019 - निवडसूची 05/09/2019 कोल्हापुर
कोल्हापूर वनवृत्त सर्वेक्षक भरती 2019 - निवडसूची More..

ईमारती लकुड ई-लिलाव सुचना माहे सप्टेम्बर २०१९ 05/09/2019 गडचिरोली
ईमारती लकुड ई-लिलाव सुचना माहे सप्टेम्बर २०१९ More..

ईमारती लाकुड खुले लिलाव सुचना माहे सप्टेम्बर २०१९ 05/09/2019 गडचिरोली
ईमारती लाकुड खुले लिलाव सुचना माहे सप्टेम्बर २०१९ More..

चाल चाचणी ११.०९.२०१९ 05/09/2019 कोल्हापुर
चाल चाचणी ११.०९.२०१९ More..

वनरक्षक गट क या पदावरून वनपाल गट क या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना 05/09/2019 नागपुर
वनरक्षक गट क या पदावरून वनपाल गट क या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना More..

धुळे वनवृत्त धुळे वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ कागदपत्र तपासणी,धाव चाचणी या मध्ये पात्र/अपात्र तसेच धाव चाचणीचे गुण व गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 05/09/2019 धुळे
धुळे वनवृत्त धुळे वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ कागदपत्र तपासणी,धाव चाचणी या मध्ये पात्र/अपात्र तसेच धाव चाचणीचे गुण व गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत More..

सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व अपात्र उमेदवारान्ची यादी गडचिरोली वनव्रुत्त 04/09/2019 गडचिरोली
सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व अपात्र उमेदवारान्ची यादी गडचिरोली वनव्रुत्त More..

सर्वेक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ अमरावती वनवृत्त 04/09/2019 अमरावती
सर्वेक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ अमरावती वनवृत्त More..

कोल्हापूर वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019  धाव चाचणीमध्ये उमेदवाराने नोंदविलेल्या वेळेची व उमेदवाराच्या सहीची मूळ कागदपत्रे  04/09/2019 कोल्हापुर
कोल्हापूर वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019  धाव चाचणीमध्ये उमेदवाराने नोंदविलेल्या वेळेची व उमेदवाराच्या सहीची मूळ कागदपत्रे  More..

ईनिविदा सुचना"विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 04/09/2019 अमरावती
ई-निविदा सुचना"विभागीय वन अधिकारी, मेळघाट वन्यजीव विभाग, परतवाडा. (निविदा स्विकारणाची तारीख 6-9-2019 सकाळी 10.00 वा पासुन दि. 1-10-2019 सांय. 5 वा. पर्यंत) More..

सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व अपात्र उमेदवारान्ची यादी चंद्रपूर वनव्रुत्त 04/09/2019 चंद्रपुर
सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व अपात्र उमेदवारान्ची यादी चंद्रपूर वनव्रुत्त More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर धाव चाचणीमध्ये अपात्र ठरलेल्या गैरहजर असलेल्या उमेदवारांची यादी आणि पात्र उमेदवारांची वेळनिहाय यादी 04/09/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर धाव चाचणीमध्ये अपात्र ठरलेल्या गैरहजर असलेल्या उमेदवारांची यादी आणि पात्र उमेदवारांची वेळनिहाय यादी More..

दिनांक ०४.०९.२०१९ रोजी उमेदवारांची ५ कि.मी. व ३ कि.मी. धावण्याची चाचणीचा तपशील 04/09/2019 औरंगाबाद
दिनांक ०४.०९.२०१९ रोजी उमेदवारांची ५ कि.मी. व ३ कि.मी. धावण्याची चाचणीचा तपशील More..

महाराष्ट्र वनसेवा परिक्षा 2018 वनक्षेत्रपाल गट ब उमदेवारांचे दस्ताऐवज तपासणी शारिरीक मोजमाप वेळापत्रक 04/09/2019 नागपुर
महाराष्ट्र वनसेवा परिक्षा 2018 वनक्षेत्रपाल गट ब उमदेवारांचे दस्ताऐवज तपासणी शारिरीक मोजमाप वेळापत्रक More..

ईमारती जळावू ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 03/09/2019 अमरावती
ईमारती, जळावू, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग More..

मुलाखतीकरीता निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांची यादी 03/09/2019 वन्यजीव नागपुर
मुलाखतीकरीता निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांची यादी More..

कोल्हापूर वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 - निवड यादी 03/09/2019 कोल्हापुर
कोल्हापूर वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 - निवड यादी More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक 03/09/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक More..

यवतमाळ वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 धाव चाचणी मधील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02/09/2019 यवतमाळ
यवतमाळ वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 धाव चाचणी मधील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी More..

मुलाखतीकरीता निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांची यादी 31/08/2019 वन्यजीव नागपुर
मुलाखतीकरीता निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांची यादी More..

अमरावती वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 धाव चाचणी मधील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 31/08/2019 अमरावती
अमरावती वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 धाव चाचणी मधील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी More..

कोल्हापूर वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 - सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी 31/08/2019 कोल्हापुर
कोल्हापूर वनवृत्त वनरक्षक भरती 2019 सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक 31/08/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक More..

औरंगाबाद वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया-२०१९ (धाव चाचणी वेळापञक, धाव चाचणीसाठी पाञ/अपाञ उमेदवारांची) 31/08/2019 औरंगाबाद
औरंगाबाद वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया-२०१९ (धाव चाचणी वेळापञक, धाव चाचणीसाठी पाञ/अपाञ उमेदवारांची) More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक 30/08/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक 29/08/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर वनरक्षक पदभरती २०१९ अंतर्गत दस्तऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमाप चाचणी करीता अनुपस्थित राहिलेल्या उमेदवारांकरिता महत्वाची सूचना 29/08/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर वनरक्षक पदभरती २०१९ अंतर्गत दस्तऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमाप चाचणी करीता अनुपस्थित राहिलेल्या उमेदवारांकरिता महत्वाची सूचना More..

कोल्हापूर वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 करिता धाव चाचणी गुणपत्रक उमेदवारांची यादी दिनांक २९.०८.२०१९ 29/08/2019 कोल्हापुर
कोल्हापूर वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 करिता धाव चाचणी गुणपत्रक उमेदवारांची यादी दिनांक २९.०८.२०१९ More..

कोल्हापूर वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 करिता शुध्‍दीपत्रक 29/08/2019 कोल्हापुर
कोल्हापूर वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 करिता शुध्‍दीपत्रक More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक 28/08/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक More..

चंद्रपूर वनवृत्तातील दुसऱ्या दिवसाच्या धावण्याच्या चाळणी चाचणी करीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 28/08/2019 चंद्रपुर
चंद्रपूर वनवृत्तातील दुसऱ्या दिवसाच्या धावण्याच्या चाळणी चाचणी करीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी More..

यवतमाळ वनवृत्त दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक 28/08/2019 यवतमाळ
यवतमाळ वनवृत्त दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक More..

कोल्हापूर वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 करिता धाव चाचणी गुणपत्रक उमेदवारांची यादी 28/08/2019 कोल्हापुर
कोल्हापूर वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 करिता धाव चाचणी गुणपत्रक उमेदवारांची यादी दिनांक २८.०८.२०१९ More..

डाटा एट्री ऑपरेटर व वाहन चालक पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 28/08/2019 कोल्हापुर
डाटा एट्री ऑपरेटर व वाहन चालक पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

सर्वेक्षक भरती प्रकिया २०१९ निकाल 27/08/2019 ठाणे
सर्वेक्षक भरती प्रकिया २०१९ निकाल More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक 27/08/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया 27/08/2019 गडचिरोली
वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रकियेतील अपात्र उमेदवारांची यादी गडचिरोली वनवृत्त गडचिरोली More..

चंद्रपूर वनवृत्तातील धावण्याच्या चाळणी चाचणी करीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 27/08/2019 चंद्रपुर
चंद्रपूर वनवृत्तातील धावण्याच्या चाळणी चाचणी करीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी More..

जलावू लाकुड व बाम्बू ई-लिलाव सुचना माहे सप्टेम्बर २०१९ 26/08/2019 गडचिरोली
जलावू लाकुड व बाम्बू ई-लिलाव सुचना माहे सप्टेम्बर २०१९ More..

जलावू लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव सुचना माहे सप्टेम्बर २०१९ 26/08/2019 गडचिरोली
जलावू लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव सुचना माहे सप्टेम्बर २०१९ More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक 26/08/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुळ दस्ताऐवज तपासणी व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र अपात्र गैरहजर उमेदवारांची यादी तसेच दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाव चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक More..

कोल्हापूर वनवृत्तातील भरती प्रक्रिया 2019 कागदपत्र तपासणी व शारीरिक मोजमाप तपासणी मधील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 26/08/2019 कोल्हापुर
कोल्हापूर वनवृत्तातील भरती प्रक्रिया 2019 कागदपत्र तपासणी व शारीरिक मोजमाप तपासणी मधील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी More..

अमरावती वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ मधील पात्र उमेदवारांची धवचाचणी 23/08/2019 अमरावती
अमरावती वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ मधील पात्र उमेदवारांची धवचाचणी More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक परतवाडा 22/08/2019 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.19/08/2019 More..

सरळसेवा वनरक्षक भर्ती २०१९गैरहजर असलेल्या उमेदवारांसाठी सूचना 22/08/2019 अमरावती
अमरावती वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ मधील शारिरीक मोजमाप तपासणीत गैरहजर असलेल्या उमेदवारांसाठी सूचना More..

यवतमाळ वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ उमेदवारांसाठी सुचना व वेळापत्रक 22/08/2019 यवतमाळ
वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ वेळापत्रक More..

निर्लेखित वाहने विक्री सम्बन्धी मोहोरबन्द निविदा मागाविन्यात येत आहे. 21/08/2019 गडचिरोली
भामरागड वनविभाग स्थीत अल्लापल्ली येथे निर्लेखित वाहने विक्री सम्बन्धी मोहोरबन्द निविदा मागाविन्यात येत आहे. More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ सुधारित वेळापत्रक 21/08/2019 चंद्रपुर
चंद्रपूर वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ उमेदवारांसाठी सुधारीत सुचना व सुधारीत वेळापत्रक More..

दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१९ अखेरची वनरक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 21/08/2019 नागपुर
दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१९ अखेरची वनरक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची More..

स्तल दर्शक नकशा 21/08/2019 औरंगाबाद
स्तल दर्शक नकशा More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया-2019 चे वेळापत्रक 21/08/2019 पुणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया-2019 चे वेळापत्रक More..

धुळे वनवृत वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ सुधारित वेळापत्रक 21/08/2019 धुळे
धुळे वनवृत वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ सुधारित वेळापत्रक More..

सरळसेवा वनरक्षक भर्ती २०१९ शारीरिक मोजमाप व दस्ताऐवज तपासणी निकाल 21/08/2019 अमरावती
सरळसेवा वनरक्षक भर्ती २०१९ - शारीरिक मोजमाप व दस्ताऐवज तपासणी मधील पात्र अपात्र उमेदवारांसाठी सूचना अमरावती वन विभाग More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ सुधारित वेळापत्रक 20/08/2019 ठाणे
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ उमेदवारांसाठी सुधारीत सुचना व सुधारीत वेळापत्रक More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ सुधारीत वेळापत्रक गडचिरोली वनवृत्त गडचिरोली. 20/08/2019 गडचिरोली
गडचिरोली वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ उमेदवारांसाठी सुधारीत सुचना व सुधारीत वेळापत्रक. More..

पशु वैधकीय अधिकारी व पशु वैधकीय पर्येवेक्षक कंत्राटी तत्वावर भरावयाचे जागा 20/08/2019 नागपुर
पशु वैधकीय अधिकारी व पशु वैधकीय पर्येवेक्षक कंत्राटी तत्वावर भरावयाचे जागा More..

सुधारित वेळापत्रक) औरंगाबाद वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया-२०१९ 20/08/2019 औरंगाबाद
सुधारित वेळापत्रक) औरंगाबाद वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया-२०१९ More..

उपजिवीका तज्ञ यांची कंत्राटी पध्दतीने 20/08/2019 कोल्हापुर
उपजिवीका तज्ञ यांची कंत्राटी पध्दतीने More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर अंतर्गत वनरक्षक संवर्गाची दिनांक ०१ जानेवारी २०१९ च्या प्राथमिक जेष्ठता सूचीवर प्राप्त आक्षेपांचे निवारण 19/08/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर अंतर्गत वनरक्षक संवर्गाची दिनांक ०१ जानेवारी २०१९ च्या प्राथमिक जेष्ठता सूचीवर प्राप्त आक्षेपांचे निवारण More..

नागपूर वनवृत्त अंतर्गत वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ टप्पेनिहाय वेळापत्रक 19/08/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्त अंतर्गत वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ टप्पेनिहाय वेळापत्रक More..

सरळसेवा वनरक्षक भर्ती २०१९ उमेदवारांसाठी सूचना चंद्रपूर वनवृत्त ,चंद्रपूर 19/08/2019 चंद्रपुर
सरळसेवा वनरक्षक भर्ती २०१९ उमेदवारांसाठी सूचना चंद्रपूर वनवृत्त ,चंद्रपूर More..

कंत्राटी पध्दतीने निवड 16/08/2019 पुणे
कंत्राटी पध्दतीने निवड More..

सर्वेक्षक भरती प्रक्रिया मध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड यादी 14/08/2019 औरंगाबाद
सर्वेक्षक भरती प्रक्रिया मध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड यादी More..

वर्ग ड मधुन वर्ग क मध्ये लिपीक संवर्गात पदोन्नतीची जेष्ठता यादी 13/08/2019 नागपुर
वर्ग ड मधुन वर्ग क मध्ये लिपीक संवर्गात पदोन्नतीची जेष्ठता यादी More..

भरती प्र‍किया सुचना 13/08/2019 ठाणे
ठाणे वनवृत्त वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ More..

सरळसेवा वनरक्षक भर्ती २०१९ उमेदवारांसाठी सूचना अमरावती वन विभाग 13/08/2019 अमरावती
सरळसेवा वनरक्षक भर्ती -२०१९ उमेदवारांसाठी सूचना, अमरावती वन विभाग More..

ईमारती जळावू ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 13/08/2019 अमरावती
ईमारती, जळावू, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग. More..

वन्रक्शक सरल्सेवा भर्ति 12/08/2019 पुणे
वन्रक्शक सरल्सेवा भर्ति More..

वनरक्षक भरती 2019 पुढे ढकलण्याबाबत 11/08/2019 गडचिरोली
वनरक्षक भरती 2019 पुढे ढकलण्याबाबत गडचिरोली वनव्रुत्त गडचिरोली More..

व्यावसायिक चाचणी परिक्षेसाठी उपस्थित उमेदवारांची दस्ताऐवज तपासणी वेळापत्रक 10/08/2019 औरंगाबाद
व्यावसायिक चाचणी परिक्षेसाठी उपस्थित उमेदवारांची दस्ताऐवज तपासणी वेळापत्रक More..

सुधारीत सूचना शैक्षणिक अहर्ता शारिरीक मोजमाप तपासणी व धावचाचाणी 10/08/2019 धुळे
सुधारीत सूचना शैक्षणिक अहर्ता शारिरीक मोजमाप तपासणी व धावचाचाणीबाबत More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ प्रेस नोट 10/08/2019 नागपुर
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ प्रेस नोट More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019 राज्यातील पुर परिस्थितीमुळे औरंगाबाद वनवृत्तातील दिनांक १३ व 14 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या वेळापत्रकात बदल 10/08/2019 औरंगाबाद
वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019 राज्यातील पुर परिस्थितीमुळे औरंगाबाद वनवृत्तातील दिनांक १३ व 14 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या वेळापत्रकात बदल More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019 राज्यातील पुर परिस्थितीमुळे दिनांक 13.8.2019 च्या यवतमाळ वनवृत्तातील वेळापत्रकात बदल 10/08/2019 यवतमाळ
वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2019 राज्यातील पुर परिस्थितीमुळे दिनांक 13.8.2019 च्या यवतमाळ वनवृत्तातील वेळापत्रकात बदल. More..

लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवार यांची यादी व सूचना 09/08/2019 धुळे
धुळे वनवृत्त वनरक्षक लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवार यांची यादी व सूचना More..

लेखी परिक्षेत पात्र उमेदवारांची कागदपत्रे तपासणी व शारिरीक चाचणीचे वेळापत्रक 09/08/2019 औरंगाबाद
लेखी परिक्षेत पात्र उमेदवारांची कागदपत्रे तपासणी व शारिरीक चाचणीचे वेळापत्रक More..

भरती प्र‍किया 09/08/2019 ठाणे
ठाणे वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ लेखी परिक्षेत पात्र असलेल्या उमेदवारांची शारिरीक मोजमाप तपासणी शैक्षणिक आर्हता व इतर दस्तऐवजांची तपासणी व धावचाचणीचे वेळपत्रक व ठिकाण More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ दस्तऐवज तपासणी शारीरिक मोजमाप चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी 09/08/2019 नागपुर
वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ दस्तऐवज तपासणी शारीरिक मोजमाप चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी 09/08/2019 चंद्रपुर
वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी More..

वनरक्षक भरती सूचना चंद्रपूर वनवृत्त वर्ष २०१९ 09/08/2019 चंद्रपुर
वनरक्षक भरती सूचना चंद्रपूर वनवृत्त वर्ष २०१९ लेखी परीक्षेतील उत्तीर्ण झालेल्या पात्र उमेदवारांचे शारीरिक मोजमाप व दस्तऐवजांचे तपासणी वेळापत्रक More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात 09/08/2019 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१९ - उमेदवारांसाठी वेळापत्रक बदलाबाबत सुचना कोल्हापूर वनवृत्त कोल्हापूर 09/08/2019 कोल्हापुर
शारिरीक तपासणी, शैक्षणिक अर्हता तपासणी व आरक्षण प्रमाणपत्र तपासणी वेळापत्रक बदलाबाबत More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक 09/08/2019 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.09/08/2019 More..

वनरक्षक भरती सूचना यवतमाळ वन वृत्त वर्ष २०१९ 08/08/2019 यवतमाळ
लेखी परीक्षेतील उत्तीर्ण झालेल्या पात्र उमेदवारांचे शारीरिक मोजमाप व दस्तऐवजांचे तपासणी वेळापत्रक More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ लेखी परिक्षेत उत्तींर्ण उमेदवारांची यादी 08/08/2019 औरंगाबाद
वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ लेखी परिक्षेत उत्तींर्ण उमेदवारांची यादी More..

लिस्त ओफ शोर्त्लिस्तेद गुअर्द्स 07/08/2019 पुणे
वनरक्षक भरती २०१९ मध्ये लेखी परिक्षेत उत्तींर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी More..

ईमारती लकुड ई-लिलाव सुचना माहे ऑगस्‍ट २०१९ 06/08/2019 गडचिरोली
ईमारती लकुड ई-लिलाव सुचना माहे ऑगस्‍ट २०१९ More..

ईमारती लकुड खुले लिलाव सुचना माहे ऑगस्‍ट २०१९ 06/08/2019 गडचिरोली
ईमारती लकुड खुले लिलाव सुचना माहे ऑगस्‍ट २०१९ More..

भरती प्र‍किया निकाल 05/08/2019 ठाणे
ठाणे वनवृत्ता‍तील वनरक्षक भरती २०१९ मध्ये लेखी परिक्षेत उत्तींर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी More..

वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ लेखी परिक्षेत उत्तींर्ण उमेदवारांची यादी 05/08/2019 गडचिरोली
वनरक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०१९ लेखी परिक्षेत उत्तींर्ण उमेदवारांची यादी More..

अमरावती वन वृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उम्मेदवारांची यादी 03/08/2019 अमरावती
सन २०१९ अमरावती वन वृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उम्मेदवारांची यादी More..

यवतमाळ वन वृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उम्मेदवारांची यादी 03/08/2019 यवतमाळ
सन २०१९ यवतमाळ वन वृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण उम्मेदवारांची यादी More..

पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर महाराष्ट्र पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर पदांची पात्रता व इतर तपशीलाबाबतचे शुध्दीपत्रक 02/08/2019 वन्यजीव नागपुर
पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर महाराष्ट्र पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर पदांची पात्रता व इतर तपशीलाबाबतचे शुध्दीपत्रक More..

वनरक्षक भरती सूचना अमरावती वन वृत्त वर्ष २०१९ 02/08/2019 अमरावती
लेखी परीक्षेतील उत्तीर्ण झालेल्या पात्र उमेदवारांचे शारीरिक मोजमाप व दस्तऐवजांचे तपासणी वेळापत्रक More..

कोल्हापूर वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 करिता उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी 02/08/2019 कोल्हापुर
कोल्हापूर वनवृत्तातील वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन 2019 करिता उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी More..

सर्वेक्षक संवर्गाची पात्रता यादी व व्यावसायिक चाचणी परिक्षेचे वेळापत्रक 02/08/2019 औरंगाबाद
सर्वेक्षक संवर्गाची पात्रता यादी व व्यावसायिक चाचणी परिक्षेचे वेळापत्रक More..

मजूरीचे दर 01/08/2019 ठाणे
उक्ते कामाचे मजूरीचे दर More..

गट ड संवर्गातून गट क संवर्ग लिपीक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नती देण्याबाबत अंतिम जेष्ठता यादी 01/08/2019 नागपुर
गट ड संवर्गातून गट क संवर्ग लिपीक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नती देण्याबाबत अंतिम जेष्ठता यादी More..

ईनिविदा विभागीय वन अधिकारी, मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 01/08/2019 अमरावती
1) जामली (वन्यजीव) परिक्षेत्र अंतर्गत बोरळा चेकनाका बांधकाम करणे बाबत 2) अकोट (वन्यजीव) परिक्षेत्र अंतर्गत खोंगडा बिट मध्ये चेकनामा बांधकाम करणेबाबत More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 5 आगुस्त 2019 रोजी शासकीय वसंस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ येथे जाहिर लिलावव 6 ऑगस्ट 2019 ते 7 ऑगस्ट 2019 रोजी विक्री आगार शिवणफळ बांगडापूर राहाटी येथे ई लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 31/07/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 5 आगुस्त 2019 रोजी शासकीय वसंस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर शिवणफळ येथे जाहिर लिलावव 6 ऑगस्ट 2019 ते 7 ऑगस्ट 2019 रोजी विक्री आगार शिवणफळ बांगडापूर राहाटी येथे ई लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर महाराष्ट्र पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर पदांची पात्रता व इतर तपशील 30/07/2019 वन्यजीव नागपुर
पेंच व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नागपूर महाराष्ट्र पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर पदांची पात्रता व इतर तपशील More..

इ निविदा 26/07/2019 ठाणे
मौजे देवखोल कंनं ७२० येथे चेनलिंक फेन्सिंग उभारणे तालूका रोहा जिल्हाण रायगड More..

वनाधिकाऱ्यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल 26/07/2019 नागपुर
वनाधिकाऱ्यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल More..

इ निविदा 25/07/2019 ठाणे
ई निविदा कायप्रणाली अंतर्गत कामांची सूचाना More..

ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 24/07/2019 अमरावती
अकोट (वन्यजीव) परिक्षेत्र अंतर्गत पोपटखेडा बिट मध्ये चेकनाका बांधकाम करणे बाबत More..

इ निविदा 20/07/2019 ठाणे
मौजे कांदळे कं.नं ३५४ येथे चेनलिंक फेन्सिंग उभारणे तालूका रोहा जिल्हा् रायगड More..

इ निविदा 20/07/2019 ठाणे
रोहा मौजे यशंवतखार कं.नं 223 चेनलिंग व फेन्सिंग मेन गेट व विकेट गेट बांधणे More..

इ निविदा 20/07/2019 ठाणे
शहापूर वनविभागतील बांधकाम निवीदा बाबत More..

इ निविदा 20/07/2019 ठाणे
मौजे कामत कंनं 372 चेनलिंग व फेन्सिंग मेन गेट व विकेट गेट बांधणे More..

इ निविदा 20/07/2019 ठाणे
रोहा मौजे जोसरंजन कं नं 671 चेनलिंग व फेन्सिंग मेन गेट व विकेट गेट बांधणे More..

ई निविदा क्र 03 2019 २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा 20/07/2019 नागपुर
ई निविदा क्र 03 2019 २०२० भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई लिलाव सुचना भंडारा वनविभाग भंडारा 20/07/2019 नागपुर
ई लिलाव सुचना भंडारा वनविभाग भंडारा More..

दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी १८-०७-२०१९ 18/07/2019 यवतमाळ
दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी १८-०७-२०१९ More..

ई निवीदा सुचना मेळघाट टायगर प्रोजेक्ट अमरावती 18/07/2019 अमरावती
रोपवना भोवती तारेचे कुंपण घालणे More..

गट ड संवगातून गट क वाहन चालक संवगात पदाेनती बाबत अंतीम जेषठता यादी 17/07/2019 नागपुर
गट ड संवगातून गट क वाहन चालक संवगात पदाेनती बाबत अंतीम जेषठता यादी More..

सर्वेक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया-२०१९ निकाल कोल्हापूर वनवृत्त 15/07/2019 कोल्हापुर
सर्वेक्षक सरळसेवा भरती प्रक्रिया-२०१९ निकाल कोल्हापूर वनवृत्त More..

वर्धा वनविभागातील गट ड मधुन गट क वाहन चालक पदाकरिता जेष्ठता यादी 10/07/2019 नागपुर
वर्धा वनविभागातील गट ड मधुन गट क वाहन चालक पदाकरिता जेष्ठता यादी More..

आगर बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव व 10 जुलै 2019 रोजी विक्रीआगार बांगडापूर राहाटी येथे ई लिलाव 06/07/2019 नागपुर
आगर बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव व 10 जुलै 2019 रोजी विक्रीआगार बांगडापूर राहाटी येथे ई लिलाव More..

गट ड संवर्गातून गट क वाहनचालक या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत तात्पुरती जेष्ठता यादी 04/07/2019 नागपुर
गट ड संवर्गातून गट क वाहनचालक या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत तात्पुरती जेष्ठता यादी More..

गट ड संवर्गातून गट क वाहनचालक या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत तात्पुरती जेष्ठता यादी 04/07/2019 नागपुर
गट ड संवर्गातून गट क वाहनचालक या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत तात्पुरती जेष्ठता यादी More..

ईमारती ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 04/07/2019 अमरावती
ईमारती, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग More..

शासकीय वाहन क्रमांक एम एच 35 दि 186 या निर्लेखित वाहनाचे लिलाव करणेबाबतची जाहिरात संकेतस्थळावर प्रकाशित करणेबाबत 02/07/2019 वन्यजीव नागपुर
शासकीय वाहन क्रमांक एम एच 35 दि 186 या निर्लेखित वाहनाचे लिलाव करणेबाबतची जाहिरात संकेतस्थळावर प्रकाशित करणेबाबत More..

वनपाल व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची बदली व पदस्थापना 26/06/2019 नागपुर
वनपाल व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची बदली व पदस्थापना More..

ई निविदा सूचना क्र 02 2019 २०20 भंडारा वनविभाग भंडारा 25/06/2019 नागपुर
ई निविदा सूचना क्र 02 2019 २०20 भंडारा वनविभाग भंडारा More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी पद पद्धतीने भरणे 24/06/2019 कोल्हापुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी पद पद्धतीने भरणे More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया प्रेस नोट 23/06/2019 नागपुर
वनरक्षक भरती प्रक्रिया प्रेस नोट More..

प्राप्त तक्रारींचा निपटारा करणेबाबतची कार्यपद्धती 21/06/2019 नागपुर
प्राप्त तक्रारींचा निपटारा करणेबाबतची कार्यपद्धती More..

लिपिक संवर्गातून लघुटंखलेखक संवर्गात पदोन्नती 19/06/2019 नागपुर
लिपिक संवर्गातून लघुटंखलेखक संवर्गात पदोन्नती More..

लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 19/06/2019 नागपुर
लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

प्राथमिक वनरक्षकाची जेष्ठता सूची 19/06/2019 नागपुर
प्राथमिक वनरक्षकाची जेष्ठता सूची More..

कन्त्राटी विधि सल्ल्लागार अन्तिम निवड व प्रतिक्शा यादि 19/06/2019 औरंगाबाद
कन्त्राटी विधि सल्ल्लागार अन्तिम निवड व प्रतिक्शा यादि More..

लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 19/06/2019 नागपुर
लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 19/06/2019 नागपुर
लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात तदर्थ पदोन्नती More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात १९/०६/२०१९ 19/06/2019 यवतमाळ
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात १९/०६/२०१९ More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक 18/06/2019 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.13-06-2019 More..

इ निविदा 17/06/2019 ठाणे
वाकी बुद्रुक सिमेंट बंधारा बांधणे महाड रायगड More..

विधी सल्लागार मुलाखति बाबत 17/06/2019 औरंगाबाद
विधी सल्लागार मुलाखति बाबत More..

ई निवीदा 12/06/2019 ठाणे
साहसी खेळ आणि शिबिरासाठी विपणन भागीदार आणि व्यवस्थापक म्हणून व्याज अभिव्यक्ती आमंत्रित करणे More..

ई निविदा 01 2019 २०20 भंडारा वनविभाग भंडारा नविन ईमारत बांधकाम 11/06/2019 नागपुर
ई निविदा 01 2019 २०20 भंडारा वनविभाग भंडारा नविन ईमारत बांधकाम More..

सन २०१८ २०१९ या आर्थीक वर्षासाठी महाराष्ट्र ‍निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ नागपूर कार्यालयाच्या अहवालांचेलेखापरिक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म यांच्या नियंत्रणाखाली नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक सीएजी कडून आमंत्रित केले आहे 10/06/2019 नागपुर
सन २०१८ २०१९ या आर्थीक वर्षासाठी महाराष्ट्र ‍निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ नागपूर कार्यालयाच्या अहवालांचेलेखापरिक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म यांच्या नियंत्रणाखाली नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक सीएजी कडून आमंत्रित केले आहे More..

जमिन 06/06/2019 नाशिक
जमिन More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक 04/06/2019 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा More..

गोंदिया विभागातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश 31/05/2019 नागपुर
गोंदिया विभागातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश More..

नागपूर विभागातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश 30/05/2019 नागपुर
नागपूर विभागातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश More..

बदली सत्र 2019 नागपूर वनविभागातील बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी 28/05/2019 नागपुर
बदली सत्र 2019 नागपूर वनविभागातील बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 1 जून 2019 3 जून 2019 व 4 जून 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर राहाटी येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 28/05/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 1 जून 2019 3 जून 2019 व 4 जून 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर राहाटी येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

अनुकंपा यादी 25/05/2019 धुळे
अनुकंपा यादी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ अखेर More..

नियतकालिक बदल्या २०१९ यवतमाळ वनवृत्त 25/05/2019 यवतमाळ
नियतकालिक बदल्या २०१९ यवतमाळ वनवृत्त (25/05/2019) More..

नागपूर वनवृत्तातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश 24/05/2019 नागपुर
नागपूर वनवृत्तातील कर्मचाऱयांच्ये बदली आदेश More..

वर्धा वनविभागातील गट क व गट ड संवर्गातील उमेदवारांची अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती बाबत दिनांक ३० एप्रिल २०१९ अखेरची प्रतीक्षासूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत 24/05/2019 नागपुर
वर्धा वनविभागातील गट क व गट ड संवर्गातील उमेदवारांची अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती बाबत दिनांक ३० एप्रिल २०१९ अखेरची प्रतीक्षासूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत More..

विधिसल्लागार मुलाखती बाबत शुद्धीपत्रक 22/05/2019 औरंगाबाद
विधिसल्लागार मुलाखती बाबत शुद्धीपत्रक More..

नियतकालिक बदल्या २०१९ अमरावती वनवृत्त 21/05/2019 अमरावती
नियतकालिक बदल्या - २०१९ अमरावती वनवृत्त More..

पात्र विधी अधिकरी मुलाखती बाबत 17/05/2019 औरंगाबाद
पात्र विधी अधिकरी मुलाखती बाबत More..

निसर्ग अनुभव कार्यक्रम 2019 टिपेश्वर अभयारण्य निवड केलेल्या सहभागी पर्यटकाची यादी 17/05/2019 वन्यजीव नागपुर
निसर्ग अनुभव कार्यक्रम 2019 टिपेश्वर अभयारण्य निवड केलेल्या सहभागी पर्यटकाची यादी More..

लिलाव जाहिरात मेलघाट प्रादेशीक वन विभाग परतवाडा 17/05/2019 अमरावती
लिलाव जाहिरात मेलघाट प्रादेशीक वन विभाग परतवाडा More..

भर्ती नोटीस 14/05/2019 ठाणे
शासकीय सेवेत अनूकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत दिनांक 112019 अखेरची ‍अतिम प्रतिक्षा यांदी More..

भर्ती नोटीस 14/05/2019 ठाणे
शासकीय सेवेत अनूकंपा तत्वावरनियुक्ती देण्याबाबत दिनांक 1.1.2019 अखेरची ‍ अतिम प्रतिक्षा यांदी More..

निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 टिपेश्वर अभयारण्य 10/05/2019 वन्यजीव नागपुर
निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 टिपेश्वर अभयारण्य More..

ई निवीदा 09/05/2019 ठाणे
वनगुन्हात जप्त भंगार वाहनाचा मालाचा लिलाव करणे बाबत More..

बदलीपात्र मुख्य लेखापाल सर्वेक्षक भंडारपाल यांत्रिकी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 09/05/2019 नागपुर
बदलीपात्र मुख्य लेखापाल सर्वेक्षक भंडारपाल यांत्रिकी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत More..

निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 उमरेड पवनी कऱ्हांडला अभयारण्य 08/05/2019 वन्यजीव नागपुर
निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 उमरेड पवनी कऱ्हांडला अभयारण्य More..

निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 पेंच व्याघ्र प्रकल्प 08/05/2019 वन्यजीव नागपुर
निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम 2019 पेंच व्याघ्र प्रकल्प More..

लिलाव 07/05/2019 ठाणे
वनगुन्हयांत जप्त (भंगार) वाहनांचे जाहिर लिलाव More..

नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंदिया निसर्गानुभव मचान निरीक्षण 2019 06/05/2019 वन्यजीव नागपुर
नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंदिया निसर्गानुभव मचान निरीक्षण 2019 More..

नागपूर वनविभागातील बदली पात्र वनपालांची अंतिम यादी 02/05/2019 नागपुर
नागपूर वनविभागातील बदली पात्र वनपालांची अंतिम यादी More..

बदलीपात्र अधिकारी कर्मचारी यांची अंतिम यादी 30/04/2019 नागपुर
बदलीपात्र अधिकारी व कर्मचारी यांची अंतिम यादी More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 2 मे 2019 ते 4 मे 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 29/04/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 2 मे 2019 ते 4 मे 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

तेंदू हंगाम २०१९ सातव्या फेरीचे निकालपत्र दि २६ एप्रिल २०१९ 26/04/2019 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१९ सातव्या फेरीचे निकालपत्र दि २६ एप्रिल २०१९ More..

बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी यांत्रिकी संवर्ग 25/04/2019 नागपुर
बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी यांत्रिकी संवर्ग More..

बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी भांडारपाल संवर्ग 24/04/2019 नागपुर
बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी भांडारपाल संवर्ग More..

ई निवीदा 24/04/2019 ठाणे
जप्त मालाचा लिलाव करणे बाबत More..

बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी भांडारपाल संवर्ग 24/04/2019 नागपुर
बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी भांडारपाल संवर्ग More..

अमरावती वनव्रत्ताची अनुकम्प्पा सुची नवम्बर २०१८ 23/04/2019 अमरावती
अमरावती वनव्रत्ताची अनुकम्प्पा सुची नवम्बर २०१८ More..

बदली सत्र २०१९ वन कर्मचारी यांना आवाहन 23/04/2019 नागपुर
बदली सत्र २०१९ वन कर्मचारी यांना आवाहन More..

लेखापाल संवर्ग बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक सुधारित यादी 23/04/2019 नागपुर
लेखापाल संवर्ग बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक सुधारित यादी More..

मुख्य लेखापाल संवर्ग बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी 23/04/2019 नागपुर
मुख्य लेखापाल संवर्ग बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी More..

बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी सर्वेक्षक संवर्ग 22/04/2019 नागपुर
बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी सर्वेक्षक संवर्ग More..

बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यांची प्राथमिक यादी नागपूर वनविभाग 22/04/2019 नागपुर
बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यांची प्राथमिक यादी नागपूर वनविभाग More..

बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी लेखापाल संवर्ग 20/04/2019 नागपुर
बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक यादी लेखापाल संवर्ग More..

बदली सत्र 2019 नागपूर वनविभागातील बदली पात्र कर्मचार्याची यादी 18/04/2019 नागपुर
बदली सत्र 2019 नागपूर वनविभागातील बदली पात्र कर्मचार्याची यादी More..

बदलीपात्र वन परिक्षेत्र अधिकारी यांची प्राथमिक यादी 18/04/2019 नागपुर
बदलीपात्र वन परिक्षेत्र अधिकारी यांची प्राथमिक यादी More..

वन परिक्षेत्र अधिकारी संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्या व पदस्थापना करणेकरिता 16/04/2019 औरंगाबाद
वन परिक्षेत्र अधिकारी संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्या व पदस्थापना करणेकरिता More..

जमिन 16/04/2019 नाशिक
जमिन More..

वर्धा वन विभागातील करीता बदली पात्र असणाऱ्यांची जेष्टता यादी संवर्ग वनरक्षक 15/04/2019 नागपुर
वर्धा वन विभागातील करीता बदली पात्र असणाऱ्यांची जेष्टता यादी संवर्ग वनरक्षक More..

ईमारती ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 09/04/2019 अमरावती
ईमारती, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग. More..

तेंदू हंगाम २०१९ सहाव्या फेरीचे निकालपत्रक दि ०५ एप्रिल २०१९ 05/04/2019 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१९ सहाव्या फेरीचे निकालपत्रक दि ०५ एप्रिल २०१९ More..

वनरक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी 18/03/2019 अमरावती
वनरक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी ०१.०१.२०१८ अमरावती वनवृत्त More..

अमरावती वनविभाग अंतर्गत मार्च मधील लिलाव रद्द करणे 13/03/2019 अमरावती
अमरावती वन विभाग अंतर्गत माहे मार्च-२०१९ मधील लिलाव रद्द करणे बाबत More..

२०१९ तेंदू हंगाम सहाव्या फेरीचा निकाल दि १२ मार्च 2019 13/03/2019 नागपुर
२०१९ तेंदू हंगाम सहाव्या फेरीचा निकाल दि १२ मार्च 2019 More..

ई निवीदा 07/03/2019 ठाणे
रक्त चंदनाचे गलेाबल इ टेडर कम इ अॅाक्शन बाबत More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात 06/03/2019 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात More..

भर्ती नोटीस 05/03/2019 ठाणे
निवृत्त अधिकार्यांकरिता कॉन्ट्रॅक्ट आधारावर भर्ती नोटिस More..

विधी अधिकरी पात्र व अपात्र यदि 05/03/2019 औरंगाबाद
विधी अधिकरी पात्र व अपात्र यदि More..

तेंदू हंगाम २०१८ पाचव्या फेरीचा निकाल दि ०२ मार्च २०१९ 02/03/2019 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१८ पाचव्या फेरीचा निकाल दि ०२ मार्च २०१९ More..

नोटीस 02/03/2019 ठाणे
मेैाजे धेाकवडे अल‍िबाग येथील खालील नमूद गट क्रमांक इंटीग्रेटेड टाउनश‍िप प्रकल्प राब‍ि राबव‍िणे बाबत More..

ई निवीदा 02/03/2019 ठाणे
मौजे बांगणी कं.नं 762 येथे कॉक्रीट वन बंधारा बांधणे वनक्षेत्र म्हसळा जि रायगड More..

ई निवीदा 02/03/2019 ठाणे
मौजे भापट कं.नं 747 येथे कॉक्रीट वन बंधारा बांधणे वनक्षेत्र म्हसळा जि रायगड More..

ई निवीदा 02/03/2019 ठाणे
मौजे तोंडसुरे कं.नं 743 येथे कॉक्रीट वन बंधारा बांधणे वनक्षेत्र म्हसळा जि रायगड More..

ई निवीदा 02/03/2019 ठाणे
मौजे देवखोल कंनं 720 पार्ट येथे चेनलिग फेन्सिग मेन गेट विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा रोहा जि रायगड More..

त्रिपक्क्षीय करारनाम्याद्वारे अशासककीय सन्स्थेची निवड यादी 28/02/2019 औरंगाबाद
त्रिपक्क्षीय करारनाम्याद्वारे अशासककीय सन्स्थेची निवड यादी More..

जमिन 27/02/2019 नाशिक
जमिन More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग 26/02/2019 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा More..

त्रिपक्षीय करारनाम्याव्दारे वृक्षारोपणासाठी 26/02/2019 अमरावती
त्रिपक्षीय करारनाम्याव्दारे वृक्षारोपणासाठी रोपनिर्मिती व रोपवनकामाचा पूर्वानुभव असलेल्या अशासकिय संस्थांचे पॅनल अमरवाती वन्व्रत्त More..

ए निविदा मेळघाट टायगर प्रोजेक्ट अमरावती 25/02/2019 अमरावती
उपवनसंवरक्षक गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा यांचे कार्यक्षेत्रात विविध ठिकाणी रपटे बांधणे तसेच हरिसाल व मालूर येथे लेबर शेड दुरुस्ती करणे व अकोला वन्यजीव विभागातील वाकी व बोथा बिट मधील रस्त्यावर रपटे बांधणे More..

ए निविदा मेळघाट टायगर प्रोजेक्ट अमरावती 25/02/2019 अमरावती
संचालनालय अंतर्गत अमरावती येथे कार्यालयीन परिसरात तसेच विद्या कॉलनी येथे वनरक्षक करिता प्रकार - १ चे शासकीय नवीन निवासस्थान बांधकाम करणे More..

जाहिरात कंत्राटी पद्धतीने 22/02/2019 नाशिक
जाहिरात कंत्राटी पद्धतीने More..

ई निविदा जाहिरात १६ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा 22/02/2019 नागपुर
ई निविदा जाहिरात १६ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

शासन अधिसूचना दि 02 ऑगस्ट 2018 च्या तरतूदीनूसार नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील गट क वाहनचालक संवर्गातून गट क संवर्गात लिपीक नि टंकलेखक पदावर कायमस्वरुपी संवर्ग बदली देण्याकरीता तयार करण्यात आलेली तात्पुरती ज्येष्ठता सूची दिनांक 01 जानेवारी 2019 21/02/2019 नागपुर
शासन अधिसूचना दि 02 ऑगस्ट 2018 च्या तरतूदीनूसार नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील गट क वाहनचालक संवर्गातून गट क संवर्गात लिपीक नि टंकलेखक पदावर कायमस्वरुपी संवर्ग बदली देण्याकरीता तयार करण्यात आलेली तात्पुरती ज्येष्ठता सूची दिनांक 01 जानेवारी 2019 More..

निर्लेखित भंगार साहीत्याचा जाहीर लिलाव व निर्लेखित शास व सरकार जमा वाहनांची निविदेव्दारा विक्री ची जाहीरात प्रसिध्द करणेबाबत 20/02/2019 नागपुर
निर्लेखित भंगार साहीत्याचा जाहीर लिलाव व निर्लेखित शास व सरकार जमा वाहनांची निविदेव्दारा विक्री ची जाहीरात प्रसिध्द करणेबाबत More..

जमिन 20/02/2019 नाशिक
जमिन More..

रस्ता खडीकरण भ्ंडार गृह बांधकाम मजूर कुटी बांधकाम जाहीरात भ्ंडारा सामाजिक वनीकरण विभाग भंडारा 18/02/2019 नागपुर
रस्ता खडीकरण भ्ंडार गृह बांधकाम मजूर कुटी बांधकाम जाहीरात भ्ंडारा सामाजिक वनीकरण विभाग भंडारा More..

तेंदू हंगाम २०१९ चौथ्या फेरीचे निकालपत्र 18/02/2019 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१९ चौथ्या फेरीचे निकालपत्र More..

परत निविदा 13 2018 २०19 भंडारा वनविभाग भंडारा 18/02/2019 नागपुर
परत निविदा 13 2018 २०19 भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई निवीदा 18/02/2019 ठाणे
मंगाओन टेल रोहा येथे सर्वेक्षण क्रमांक 316 25 हेक्टर बोडशीटच्या सीमेवर मुख्य दरवाजा आणि विकेट गेटसह चेन लिंक फेंसिंग. More..

ई निवीदा 18/02/2019 ठाणे
सर्वेक्षणाची 356 गाव दखने, माणगाव रायगडाची मुख्य गेट विकेट गेट सीमा शृंखला दुरूस्तीची बांधणी More..

ई निवीदा 18/02/2019 ठाणे
सर्वेक्षणातील 308 गांव भाले, माणगाव रायगड, मुख्य गेट विकेट गेट सीमा शृंखला दुरूस्तीचे बांधकाम More..

इ‍ न‍िवीदा 18/02/2019 ठाणे
सर्वे नं. 13 9 आणि 142 ग्राम लोनेरे, मणगाव रायगडचे मुख्य गेट विकेट गेट सीमा शृंखला दुचाकी बांधण्याचे बांधकाम More..

ई निवीदा 18/02/2019 ठाणे
सर्वेक्षण क्रमांक 763 गावची गोळी, माशला रायगडची मुख्य गेट विकेट गेट सीमा शृंखला दुरूस्तीचे बांधकाम More..

विधी अअधिकरी जाहिरात 16/02/2019 औरंगाबाद
विधी अअधिकरी जाहिरात More..

विभागीय वन अधीकारी अकोला व जि विभागात विविध क्षेत्रात रपाटे बांधणे 15/02/2019 वन्यजीव नागपुर
विभागीय वन अधीकारी अकोला व जि विभागात विविध क्षेत्रात रपाटे बांधणे More..

विभागीय वन अधीकारी व जि विभाग परतवाडाचे विविध क्षेत्रात वायरलेस टॉवर बांधणे 15/02/2019 वन्यजीव नागपुर
विभागीय वन अधीकारी व जि विभाग परतवाडाचे विविध क्षेत्रात वायरलेस टॉवर बांधणे More..

उप वनसरंक्षक गुगामल व जि विभाग परतवाडाचे कासमर व भांडूम बिट येथे फ़ॉरेस्ट टॅंक बांधणे 15/02/2019 वन्यजीव नागपुर
उप वनसरंक्षक गुगामल व जि विभाग परतवाडाचे कासमर व भांडूम बिट येथे फ़ॉरेस्ट टॅंक बांधणे More..

ई निवीदा 14/02/2019 ठाणे
मौजे यंशवतखार कं नं 223 पार्ट येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

ई निवीदा 14/02/2019 ठाणे
सन 2018-19 ते 2017 पर्यंतच्यावण उत्पादनाची वाहतूक करण्यासाठी निविदा सूचना More..

ई निवीदा 13/02/2019 ठाणे
शासकीय निवासस्थान दुरूस्ती रोहा जि रायगड More..

ई निवीदा 13/02/2019 ठाणे
माहाळुंगे कं नं 257वन गॅबियन बाधने रोहा जि रायगड More..

ई निवीदा 13/02/2019 ठाणे
वाकी बुद्रुक क न 557 येथे सिमेट नालाबाध बांधणे ता महाड जि रायगड More..

ई निवीदा 13/02/2019 ठाणे
वनक्षेत्र श्रीवर्धन येथे नवीन कार्यालयीन इमारत बांधणे ता श्रीवर्धन जि रायगड More..

ई निवीदा 13/02/2019 ठाणे
मौजे जोसरंजन कं नं 671 पार्ट येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

ई निवीदा 13/02/2019 ठाणे
मौजे कांदळे कं नं 354 पार्ट येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

ई निवीदा 13/02/2019 ठाणे
मौजे कामत पार्ट कं नं 372येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र रोहा More..

ई निवीदा 13/02/2019 ठाणे
मौजे खाबेरा पार्ट कं नं268 येथे चेनलिकं फेनसिगं मेन गेट व विकेट गेट उभारणे वनक्षेत्र मूरुड More..

ई निवीदा 13/02/2019 ठाणे
शासकीय निवासस्थान दुरूस्ती टाईप 3 ता रोहा जि रायगड More..

टिपेश्वर वन्यजीव परीक्षेत्रात वन्यजीव पाणीसाठवन तलाव तयार करणे 12/02/2019 वन्यजीव नागपुर
टिपेश्वर वन्यजीव परीक्षेत्रात वन्यजीव पाणीसाठवन तलाव तयार करणे More..

खरबी वन्यजीव परीक्षेत्रात वन्यजीव पाणीसाठवन तलाव तयार करणे 12/02/2019 वन्यजीव नागपुर
खरबी वन्यजीव परीक्षेत्रात वन्यजीव पाणीसाठवन तलाव तयार करणे More..

उमरखेड व बिटरगाव वन्यजीव परीक्षेत्रात वन्यजीव पाणीसाठवन तलाव तयार करणे 12/02/2019 वन्यजीव नागपुर
उमरखेड व बिटरगाव वन्यजीव परीक्षेत्रात वन्यजीव पाणीसाठवन तलाव तयार करणे More..

जलावू बांबू इमारत वनउपजाचा जाहिर लिलाव दिनांक 16 फेब्रुवारी 2019 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा 12/02/2019 नागपुर
जलावू बांबू इमारत वनउपजाचा जाहिर लिलाव दिनांक 16 फेब्रुवारी 2019 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा More..

उपजिवीका तज्ञ यांची कंत्राटी पध्दतीने 11/02/2019 कोल्हापुर
उपजिवीका तज्ञ यांची कंत्राटी पध्दतीने More..

ई निवीदा 08/02/2019 ठाणे
मौजे दस्तूरी येथे सिमेंट बधारा बांधणे तसेच विश्रामगुहावरील पहिला मजला बांधणे खोपोली जवळ ता खालापूर जि रायगड More..

कंत्राटी पद्धतीने डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता ई निविदा शुध्‍दीपत्रक पहिली मुदतवाढ 08/02/2019 यवतमाळ
कंत्राटी पद्धतीने डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता ई निविदा शुध्‍दीपत्रक पहिली मुदतवाढ More..

तेंदू हंगाम २०१९ तिसऱ्या फेरीचा निकालपत्र 07/02/2019 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१९ तिसऱ्या फेरीचा निकालपत्र More..

ई निविदा जाहिरात १३ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा 05/02/2019 नागपुर
ई निविदा जाहिरात १३ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 01/02/2019 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.02-02-2019 More..

ईमारती ई वनोपजआणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 31/01/2019 अमरावती
ईमारती, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग More..

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसुचित करण्याबाबतचे प्रगती परिपत्रक 31/01/2019 नागपुर
भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसुचित करण्याबाबतचे प्रगती परिपत्रक More..

वनरक्षक संवर्गातील बदली व पदस्थापना 30/01/2019 नागपुर
वनरक्षक संवर्गातील बदली व पदस्थापना More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 4 फेब 2019 व 5 फेब 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 30/01/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 4 फेब 2019 व 5 फेब 2019 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

त्रिपक्षीय करारनामा उपवनसंरक्षक अमरावती वनविभाग अमरावती 29/01/2019 अमरावती
त्रिपक्षीय करारनामा उपवनसंरक्षक अमरावती वनविभाग अमरावती More..

लेखापाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना 29/01/2019 नागपुर
लेखापाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना More..

वनमजूर संवर्गातील बदली व पदस्थापना 29/01/2019 नागपुर
वनमजूर संवर्गातील बदली व पदस्थापना More..

वनपाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना 29/01/2019 नागपुर
वनपाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना More..

डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पद जाहिरात कंत्राटी पद्धतीने 29/01/2019 यवतमाळ
डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पद जाहिरात कंत्राटी पद्धतीने More..

त्रिपक्षीय करारनामा उपवनसंरक्षक बुलडाणा वनविभाग बुलडाणा 28/01/2019 अमरावती
त्रिपक्षीय करारनामा उपवनसंरक्षक बुलडाणा वनविभाग बुलडाणा More..

लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 25/01/2019 नागपुर
लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

सन २०१८ २०१९ वर्षाकरीता जंगल कामगार सहकारी संस्था याचे कार्यक्षेत्राचे आतील कुप वाटप सभेबाबत 24/01/2019 नागपुर
सन २०१८ २०१९ वर्षाकरीता जंगल कामगार सहकारी संस्था याचे कार्यक्षेत्राचे आतील कुप वाटप सभेबाबत More..

ई निविदा 12 2018 19 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा 23/01/2019 नागपुर
ई निविदा 12 2018 19 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा More..

डाटा एट्री ऑपरेटर पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 19/01/2019 नागपुर
डाटा एट्री ऑपरेटर पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

तेंदू हंगाम २०१९ द्वितीय फेरीचे निकाल पत्रक 19/01/2019 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१९ द्वितीय फेरीचे निकाल पत्रक More..

ई निविदा जाहिरात ११ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा 18/01/2019 नागपुर
ई निविदा जाहिरात ११ २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

उपवनसंरक्षक नागपूर यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश 17/01/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक नागपूर यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश More..

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसुचित करण्याबाबतचे प्रगती परिपत्रक 14/01/2019 नागपुर
भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसुचित करण्याबाबतचे प्रगती परिपत्रक More..

ईमारती जळाऊ ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग 11/01/2019 अमरावती
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग. More..

ई निविदा जाहिरात १० २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा 11/01/2019 नागपुर
ई निविदा जाहिरात १० २०१८ २०१९ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई निविदा ०९ २०१८ २०१९ सिमेंट नाला बांध तयार करणे भंडारा वनविभाग भंडारा 10/01/2019 नागपुर
ई निविदा ०९ २०१८ २०१९ सिमेंट नाला बांध तयार करणे भंडारा वनविभाग भंडारा More..

जलावू बांबू इमारत वनउपजाचा जाहिर लिलाव दिनांक 14 व 16 जाने 2019 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा 08/01/2019 नागपुर
जलावू बांबू इमारत वनउपजाचा जाहिर लिलाव दिनांक 14 व 16 जाने 2019 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा More..

दिनांक २५ व २६ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या लिपिक व लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल घोषित करणेबाबत 08/01/2019 नागपुर
दिनांक २५ व २६ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या लिपिक व लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल घोषित करणेबाबत More..

उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश 07/01/2019 नागपुर
उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश More..

ई निविदा 08 2018 २०19 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा 31/12/2018 नागपुर
ई निविदा 08 2018 २०19 जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा More..

वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्र 353 डी पॅकेज उमरेड नागभिड सेक्श्न या रस्त्यांचे रुंदीकरणास 28 हे वनजमिन वळतीकरण करण्याच्या वनजमिनीचे प्रस्ताव 24/12/2018 नागपुर
वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्र 353 डी पॅकेज उमरेड नागभिड सेक्श्न या रस्त्यांचे रुंदीकरणास 28 हे वनजमिन वळतीकरण करण्याच्या वनजमिनीचे प्रस्ताव More..

ई निविदा १९/१२/१८ पुर्व भाग नाशिक 19/12/2018 नाशिक
ई निविदा १९/१२/१८ पुर्व भाग नाशिक More..

भंडारा वनविभागातील साठवन तलाव व डीप सी सी टी कामाची मोहरबंध निविदा भंडारा वनविभाग भंडारा 19/12/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील साठवन तलाव व डीप सी सी टी कामाची मोहरबंध निविदा भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 14/12/2018 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.13-12-2018 More..

वर्धा वनविभागाकडील गट क व गट ड सवर्गामधील दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ अखेरची अनुकंपा प्रतीक्षा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत 12/12/2018 नागपुर
वर्धा वनविभागाकडील गट क व गट ड सवर्गामधील दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ अखेरची अनुकंपा प्रतीक्षा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत More..

लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 11/12/2018 नागपुर
लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

वनक्षेत्रपाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना 11/12/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना More..

ईमारती जळाऊ ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वनविभाग 07/12/2018 अमरावती
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वनविभाग More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता जि पी एस खरेदी करणेबाबत 07/12/2018 नागपुर
ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता जि पी एस खरेदी करणेबाबत More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता कॅमेरा ट्रॅप खरेदी करणेबाबत 07/12/2018 नागपुर
ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता कॅमेरा ट्रॅप खरेदी करणेबाबत More..

जमिन 06/12/2018 नाशिक
जमिन More..

वनगुण्यात जप्त करण्यात आलेले लाकूड माल व मोटर गाडयांची विल्लेवाट लावणे बाबत 05/12/2018 नागपुर
वनगुण्यात जप्त करण्यात आलेले लाकूड माल व मोटर गाडयांची विल्लेवाट लावणे बाबत More..

भंडारा वनविभागातील साठवन तलाव डीप सी सी टी तलाव खोलीकरण व सिमेंट बंधारा दुरुस्‍ती कामे 04/12/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील साठवन तलाव डीप सी सी टी तलाव खोलीकरण व सिमेंट बंधारा दुरुस्‍ती कामे More..

भंडारा वनविभागातील खात्यामार्फत व जंकासमार्फत जलावू बांबू इमारती व वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 13 14 व 15 डिसेंबर 2018 04/12/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील खात्यामार्फत व जंकासमार्फत जलावू बांबू इमारती व वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 13 14 व 15 डिसेंबर 2018 More..

इ निविदा उपवनसंरक्षक गुगामल व आकोट वन्यजीव 03/12/2018 अमरावती
उपवनसंरक्षक गुगामल व आकोट वन्यजीव विभागातील कार्यक्षेत्रात विविध ठिकाणी स्वयंपाक गृह व प्रसाधन गृह असलेले संरक्षण कुटी बांधणेबाबतचे इ निविदा More..

ई निविदा विभागीय वनाधिकारी अकोला विभागाचे कार्यक्षेत्र 03/12/2018 अमरावती
विभागीय वनाधिकारी अकोला विभागाचे कार्यक्षेत्रात सेलू बाजार (वाघा ) येथे प्रकार ३/ घटक १ चे शा.निवासस्थान ( १) व तसेच नक्षत्रवन बोथा येथे बांधणे बाबतच्या ई निविदा More..

मा उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांचे आदेशानुसार श्री राजाभाऊ सुरजप्रसाद श्रीवास्तव सेवानिवृत्त वनपाल यांचा सक्तीने सेवानिवृत्त केलेला कालावधी निलंबन कालावधी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती पर्यन्त निश्चित करणेबाबतचे आदेश 01/12/2018 नागपुर
मा. उच्च. न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांचे आदेशानुसार श्री. राजाभाऊ सुरजप्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त वनपाल यांचा सक्तीने सेवानिवृत्त केलेला कालावधी /निलंबन कालावधी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती पर्यन्त निश्चित करणेबाबतचे आदेश. More..

ई निवीदा सुचना 01/12/2018 नागपुर
ई निवीदा सुचना More..

वनक्षेत्रपालांच्या बदली व पदस्थापना 27/11/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपालांच्या बदली व पदस्थापना More..

केंद्र शासना अंतर्गत कार्यालय प्रादेशिक प्रमुखाची माननीय विभागीय आयुक्त यांचा अध्यक्षतेखाली दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २०१९ पावसाड्यात ३३ कोटी रोपवना अंतर्गत आयोजित सभेचे कार्यवृत्तांत 27/11/2018 नागपुर
केंद्र शासना अंतर्गत कार्यालय प्रादेशिक प्रमुखाची माननीय विभागीय आयुक्त यांचा अध्यक्षतेखाली दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २०१९ पावसाड्यात ३३ कोटी रोपवना अंतर्गत आयोजित सभेचे कार्यवृत्तांत More..

भंडारा वनविभातील साठवन तलाव व डीप सी सी टी कामाची ई निविदा 26/11/2018 नागपुर
भंडारा वनविभातील साठवन तलाव व डीप सी सी टी कामाची ई निविदा More..

टिपेश्वर अ्भयारण्यातील पर्यटक सुविधा केंद्र ची दुरुस्ती व महीला प्रसाधणगृह बांधकाम 22/11/2018 वन्यजीव नागपुर
टिपेश्वर अ्भयारण्यातील पर्यटक सुविधा केंद्र ची दुरुस्ती व महीला प्रसाधणगृह बांधकाम More..

टिपेश्वर अभयारण्यात सोलार तारेंचे कुपंन तयार करणे 19/11/2018 वन्यजीव नागपुर
टिपेश्वर अभयारण्यात सोलार तारेंचे कुपंन तयार करणे More..

अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर 17/11/2018 अमरावती
अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर २०१८-१९ More..

नागपूर वनविभागाकडील गट क व गट ड मधील अनुकंपा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्धी करणेबाबत 17/11/2018 नागपुर
नागपूर वनविभागाकडील गट क व गट ड मधील अनुकंपा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्धी करणेबाबत More..

सन २०१८ १९ साठी वेतन मंडळ दर 15/11/2018 नागपुर
सन २०१८ १९ साठी वेतन मंडळ दर More..

करार पध्दतीने सेवानिवृत्त मुख्य वनसंरक्षक यांची सेवा घेणेबाबत 12/11/2018 कोल्हापुर
करार पध्दतीने सेवानिवृत्त मुख्य वनसंरक्षक यांची सेवा घेणेबाबत.. More..

दि १ जनेवारी २०१८ रोजी वनरक्षक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची 05/11/2018 यवतमाळ
दि १ जनेवारी २०१८ रोजी वनरक्षक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची More..

अनुकंपा यादी गट क 05/11/2018 औरंगाबाद
अनुकंपा यादी गट क More..

अनुकंपा यादी गट ड 05/11/2018 औरंगाबाद
अनुकंपा यादी गट ड More..

भंडारा वनविभाग भंडारा वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 16 व 17 नोव्हेंबर 2018 05/11/2018 नागपुर
भंडारा वनविभाग भंडारा वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 16 व 17 नोव्हेंबर 2018 More..

उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश 03/11/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश More..

ईमारती जळाऊ ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव 01/11/2018 अमरावती
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती. More..

संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर 25/10/2018 अमरावती
संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर ०१/१०/२०१८ ते ३०/०९/२०१९ करावयचा More..

शुध्दीपत्रक व ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 25/10/2018 अमरावती
वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा, ई निवीदा क्रमांक ३९६/१९-१०-२०१८ चे शुध्दीपत्रक ४१६/२५-१०-२०१८, नवीन ई निवीदा क्रमांक ४१७/२५-१०-२०१८ More..

साठवन तलाव बांधकाम सावरबंध व शिवनीबांध वनपरिक्षेत्र साकोली 25/10/2018 नागपुर
साठवन तलाव बांधकाम सावरबंध व शिवनीबांध वनपरिक्षेत्र साकोली More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक १ नोव्हेंबर 2018 ते 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार शिवनफळ तळेगांव व बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 24/10/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक १ नोव्हेंबर 2018 ते 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार शिवनफळ तळेगांव व बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 22/10/2018 अमरावती
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

ईमारती जळाऊ वनोपज वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती 20/10/2018 अमरावती
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक वन्यजीव अकोला 13/10/2018 अमरावती
ई निविदा उपवनसंरक्षक वन्यजीव अकोला More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प लोगो स्पर्धा 12/10/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प लोगो स्पर्धा More..

उपवनसंरक्षक गोंदिया वनविभाग गोंदिया अंतर्गत जलयुकत् शिवार अभियान सन 2018 2019 मध्ये मान्यता प्राप्त कामांचे ई निवदा 11/10/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक गोंदिया वनविभाग गोंदिया अंतर्गत जलयुकत् शिवार अभियान सन 2018 2019 मध्ये मान्यता प्राप्त कामांचे ई निवदा More..

नविन इमारत बांधकाम नाकाडोंगरी वनपरिक्षेत्र व सिमेंट नालाबांध तुमसर वनपरिक्षेत्र 11/10/2018 नागपुर
नविन इमारत बांधकाम नाकाडोंगरी वनपरिक्षेत्र व सिमेंट नालाबांध तुमसर वनपरिक्षेत्र More..

भंडारा वनविभागातील वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 19 व 20 ऑक्टोबर 2018 10/10/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 19 व 20 ऑक्टोबर 2018 More..

इमारती लाकुड ई लिलाव विक्री उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग 09/10/2018 अमरावती
पश्चिम मेळघाट वनविभाग अंतर्गत धारणी व अकोट आगारात होणाऱ्या इमारती मालाचा जाहीर लिलाव दि.१२/१०/२०१८ व दि. २०/१०/२०१८ More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 05/10/2018 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.05-10-2018 More..

उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश 04/10/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात 01/10/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 27/09/2018 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.25-09-2018 More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3ऑक्टोबर2018 ते 4ऑक्टोबर2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 27/09/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3ऑक्टोबर2018 ते 4ऑक्टोबर2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

वनक्षेत्रपालांच्या बदली 15/09/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपालांच्या बदली More..

जमीन 15/09/2018 नाशिक
जमीन More..

वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत नियंत्रित प्रवेशासह बाधा विरहीत नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे वनजमिन वळतीकरण प्रस्ताव 15/09/2018 नागपुर
वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत नियंत्रित प्रवेशासह बाधा विरहीत नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रकल्पास 50.553 हे. नागपूर- 15.786 हे व वर्धा 34.770 हे. वनजमिन वळतीकरण प्रस्ताव More..

जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती 07/09/2018 अमरावती
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती More..

जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग भंडारा दि 14 व 15 सप्टेंबर 2018 07/09/2018 नागपुर
जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग भंडारा दि 14 व 15 सप्टेंबर 2018 More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 06/09/2018 अमरावती
इ -निविदा उप वनसंरक्षक, सिपना,गुगामल व अकोट वन्यजिवं विभाग More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 05/09/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

भंडारा वनविभागातील ईमारत दुरुस्‍ती कामाची ई निविदा 31/08/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील ईमारत दुरुस्‍ती कामाची ई निविदा More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र प्रारुप अधिसुचना 28/08/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र प्रारुप अधिसुचना More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3 सप्टेंबर 2018 ते 4 सप्टेंबर 2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 28/08/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3 सप्टेंबर 2018 ते 4 सप्टेंबर 2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

भंडारा वनविभागाची गट क संवर्गातील दि 31 जुलै 2018 अखेरची अंतिम सुधारीत अनुकंपा जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत आक्षेपानंतर 28/08/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागाची गट क संवर्गातील दि 31 जुलै 2018 अखेरची अंतिम सुधारीत अनुकंपा जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत आक्षेपानंतर More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 27/08/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

इमारती लाकुड ई लिलाव विक्री उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग 19/08/2018 अमरावती
उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा अंतर्गत धारणी लाकूड आगार येथे आयोजित ई - लिलाव दिनांक 23-24 ऑगस्ट 2018 More..

नागपूर वनविभागाकडील गट क व गट ड मधील अनुकंपा नियुक्तीबाबत प्रतिक्षासूची संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत 18/08/2018 नागपुर
नागपूर वनविभागाकडील गट क व गट ड मधील अनुकंपा नियुक्तीबाबत प्रतिक्षासूची संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत More..

बांबू इमारती व जलावू वनउपजाचा जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग दि 20 व 21 ऑगस्ट 2018 13/08/2018 नागपुर
बांबू इमारती व जलावू वनउपजाचा जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग दि 20 व 21 ऑगस्ट 2018 More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 07/08/2018 अमरावती
अकोट वन्यजीव विभाग अकोट अंतर्गत येत असलेल्या धारगड व सोमठाणा परिक्षेत्रात वायरलेस टावरचे बांधकाम करण्याबाबत More..

इमारती इ वनोपज वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती 04/08/2018 अमरावती
इमारती, इ वनोपज, वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग, अमरावती. More..

दिनांक ०१/०१/२०१८ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी २७-०७-२०१८ 27/07/2018 यवतमाळ
दिनांक ०१/०१/२०१८ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी २७-०७-२०१८ More..

भंडारा वनविभागातील खात्यामार्फत व जंकासमार्फत जाहिर लिलाव दि 30 व 31 जुलै 2018 23/07/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील खात्यामार्फत व जंकासमार्फत जाहिर लिलाव दि 30 व 31 जुलै 2018 More..

डाटा एट्री ऑपरेटर व वाहन चालक पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 19/07/2018 कोल्हापुर
डाटा एट्री ऑपरेटर व वाहन चालक पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्य हानी व पशुधन मृत अपंग जखमी झाल्यास द्यावयाचे अर्थसहाय्य मध्ये वाढ करणे बाबत दिनांक ११ जुलै २०१८ 11/07/2018 नागपुर
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्य हानी व पशुधन मृत / अपंग / जखमी झाल्यास द्यावयाचे अर्थसहाय्य मध्ये वाढ करणे बाबत दिनांक ११ जुलै २०१८ More..

वनरक्श्क ते वनपाल पदोनती बाबत 06/07/2018 औरंगाबाद
वनरक्श्क ते वनपाल पदोनती बाबत More..

जमीन 05/07/2018 नाशिक
जमीन More..

गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड कर्मचारी दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत 05/07/2018 नागपुर
गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड कर्मचारी दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

अनुकंपा जेष्ठता यादी भंडारा वनविभाग भंडारा दि 30 जून 2018 05/07/2018 नागपुर
अनुकंपा जेष्ठता यादी भंडारा वनविभाग भंडारा दि 30 जून 2018 More..

13 कोटी वृक्ष लागवड अंतर्गत वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम 01/07/2018 नागपुर
13 कोटी वृक्ष लागवड अंतर्गत वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम More..

जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग अमरावती 28/06/2018 अमरावती
इमारती लाकूड, जळाऊ वनोपज, वाहन ईत्यादी बाबत लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 28/06/2018 अमरावती
ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.28-06-2018 More..

जमीन 27/06/2018 नाशिक
जमीन More..

जमीन 27/06/2018 नाशिक
जमीन More..

गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 22/06/2018 नागपुर
गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची More..

वनक्षेत्रपालांच्या बदली श्री दा वि राऊत 22/06/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपालांच्या बदली श्री दा वि राऊत More..

वनक्षेत्रपालांच्या बदली श्री स ब पाटील 22/06/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपालांच्या बदली श्री स ब पाटील More..

विधी सल्लागार जाहिरात 21/06/2018 कोल्हापुर
विधी सल्लागार यांची कंत्राटी स्वरूपात नियुक्ती More..

अनुकंपा यादी 20/06/2018 धुळे
अनुकंपा यादी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ अखेर More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि 13जुन2018 07/06/2018 नागपुर
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि 13जुन2018 More..

कंत्राटी पदे भरणे निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग 02/06/2018 नागपुर
कंत्राटी पदे भरणे निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 01/06/2018 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.01-06-2018 More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची गट क व ड संवर्गाची प्रतीक्षा यादी मे २०१८ अखेर पर्यंत 01/06/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची गट क व ड संवर्गाची प्रतीक्षा यादी मे २०१८ अखेर पर्यंत More..

प्रादेशिक विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश 31/05/2018 नागपुर
प्रादेशिक विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश More..

वन्यजीव विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश 31/05/2018 नागपुर
वन्यजीव विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश More..

लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश 31/05/2018 नागपुर
लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश More..

वाहन चालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश 31/05/2018 नागपुर
वाहन चालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश More..

अधिसंख्य वनमजूरांचे बदली आदेश 31/05/2018 नागपुर
अधिसंख्य वनमजूरांचे बदली आदेश More..

शुद्धीपत्रक वनरक्षक बदलीबाबत 31/05/2018 नागपुर
शुद्धीपत्रक वनरक्षक बदलीबाबत More..

शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत 31/05/2018 धुळे
शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत More..

वनरक्षक विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या २०१८ 23/05/2018 नागपुर
वनरक्षक विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या २०१८ More..

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 23/05/2018 नागपुर
लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 More..

लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 23/05/2018 नागपुर
लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 More..

सर्व्हेयर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 23/05/2018 नागपुर
सर्व्हेयर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 More..

वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय नियतकालिक बदली 23/05/2018 नागपुर
वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय नियतकालिक बदली More..

नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी 22/05/2018 नागपुर
नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 19/05/2018 अमरावती
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती अंतर्गत लोखंडी तारेचे कुंपण खरेदी करणे बाबतची ई - निविदा प्रसिद्ध करणे. कार्यालयाचे नाव - मुख्यवनसंरक्षाक आणि क्षेत्रसंचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती More..

शासन सेवेत पुन स्थापित करणेबाबत श्री एस एस चौधरी तत्त्का वनपरिक्षेत्र अधिकारी निलंबित 18/05/2018 नागपुर
शासन सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत श्री.एस.एस.चौधरी, तत्त्का वनपरिक्षेत्र अधिकारी (निलंबित) More..

सन २०१८ तेंदू हंगामातील विशेष फेरीतील निकालपत्र दि १७ मे २०१८ 17/05/2018 नागपुर
सन २०१८ तेंदू हंगामातील विशेष फेरीतील निकालपत्र दि १७ मे २०१८ More..

तेंदू हंगाम २०१८ सातव्या फेरीतील निकालपत्र दि ९ मे २०१८ 10/05/2018 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१८ सातव्या फेरीतील निकालपत्र दि ९ मे २०१८ More..

तेंदू नॉन पेसा क्षेत्रातील सातव्या फेरीचे निकाल 08/05/2018 नागपुर
तेंदू नॉन पेसा क्षेत्रातील सातव्या फेरीचे निकाल More..

बदलीपात्र कर्मचारी यांची यादी वनरक्षक 08/05/2018 धुळे
बदलीपात्र कर्मचारी यांची यादी वनरक्षक More..

तेंदू पहिल्या फेरीचा जोखीम व जबाबदारीचे निकालपत्र 07/05/2018 नागपुर
तेंदू पहिल्या फेरीचा जोखीम व जबाबदारीचे निकालपत्र More..

बदलीसत्र २०१८ करिता नागपूर वनविभागातील गट क मधील बदलीपात्र कर्मचारायांची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 05/05/2018 नागपुर
बदलीसत्र २०१८ करिता नागपूर वनविभागातील गट क मधील बदलीपात्र कर्मचाऱयांची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत 04/05/2018 नागपुर
शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत More..

तेंदू घटकाची अनामत रक्कम परत करणेबाबत मोहम्मद हादी 27/04/2018 नागपुर
तेंदू घटकाची अनामत रक्कम परत करणेबाबत मोहम्मद हादी More..

अपील अर्ज क्रमांक ३ २०१८ मे मोरारजी त्रिभुवनदास अँड कंपनी 27/04/2018 नागपुर
अपील अर्ज क्रमांक ३/२०१८ मे मोरारजी त्रिभुवनदास अँड कंपनी More..

अपील अर्ज क्रमांक 1 २०१८ २ २०१८ मे मोरारजी त्रिभुवनदास अँड कंपनी 27/04/2018 नागपुर
अपील अर्ज क्रमांक 1/२०१८,२/२०१८ मे.मोरारजी त्रिभुवनदास अँड कंपनी More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि ७ मे २०१८ 26/04/2018 नागपुर
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि ७ मे २०१८ More..

तेंदू अपील ऑर्डर 25/04/2018 नागपुर
तेंदू अपील ऑर्डर More..

ई निविदा सुचना अकोट वन्यजिव विभागातील नरनाळा 19/04/2018 अमरावती
अकोट वन्यजिव विभागातील नरनाळा परिक्षेत्र तील शहानूर संकुल येथे सभा मंडप हॉल व निसर्ग निर्वचन केंद्रा चे बांध काम करणे बाबत More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 19/04/2018 अमरावती
ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि १९/०४/२०१८ More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 19/04/2018 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 13/04/2018 अमरावती
सिपना वन्यजीव विभाग गुगामल वन्यजीव विभाग More..

वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत रोपांचे संरक्षण संगोपन आणि देखभाल पाणी देण्याच्या तरतूदीसह बाबत नमुना अंदाजपत्रकाबाबत कार्यकारी सूचना 13/04/2018 नागपुर
वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत रोपांचे संरक्षण संगोपन आणि देखभाल पाणी देण्याच्या तरतूदीसह बाबत नमुना अंदाजपत्रकाबाबत कार्यकारी सूचना More..

नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम मध्ये सहभाग घेण्याकरिता अर्ज फार्म सन 2018 10/04/2018 वन्यजीव नागपुर
नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम मध्ये सहभाग घेण्याकरिता अर्ज फार्म सन 2018 More..

जाहीर लिलाव सूचना अमरावती विभाग अमरावती 07/04/2018 अमरावती
जाहीर लिलाव सूचना अमरावती विभाग अमरावती More..

जिल्हाधिकारी नागपूर यांचेकडील दिनांक ०१जनवरी २०१८ रोजीच्या सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा सूचींस अनुसरून नागपूर वनविभागाची गट क व ड ची अनुकंपा प्रतीक्षा सूचीं 06/04/2018 नागपुर
जिल्हाधिकारी नागपूर यांचेकडील दिनांक ०१जनवरी २०१८ रोजीच्या सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा सूचींस अनुसरून नागपूर वनविभागाची गट क व ड ची अनुकंपा प्रतीक्षा सूचीं More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 03/04/2018 अमरावती
ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा ०३/०४/२०१८ More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी वन्यजीव आणि पशुवैद्यकीय पर्यवेक्षक या पदाकरिता झालेल्या मुलाखतीचा निकाल 03/04/2018 नागपुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी वन्यजीव आणि पशुवैद्यकीय पर्यवेक्षक या पदाकरिता झालेल्या मुलाखतीचा निकाल More..

भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ४ अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचित प्रगती अहवाल 03/04/2018 नागपुर
भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ४ अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचित प्रगती अहवाल More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव 28/03/2018 नागपुर
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि. 06/04/2018 More..

जमिन 28/03/2018 नाशिक
जमिन More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदाच्या मुलाखती करीता पात्र उमेदवाराची लघूयादी 26/03/2018 नागपुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदाच्या मुलाखती करीता पात्र उमेदवाराची लघूयादी More..

50 कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम विवक्षित सेवाकरार पद भरती जाहिरात-चिपळूण वन विभाग 23/03/2018 कोल्हापुर
50 कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम विवक्षित सेवाकरार पद भरती जाहिरात-चिपळूण वन विभाग More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची सुधारीत यादी 22/03/2018 नागपुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची सुधारीत यादी More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत 22/03/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 21/03/2018 अमरावती
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

मे महाराणी पेंट्स प्रा लि यांना पोहच रस्त्यासाठी वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत मौ बरबडी व मौ वरुड ता जि वर्धा येथिल झुडपी जंगल जमीन वळतीकरणेबाबत 21/03/2018 नागपुर
मे. महाराणी पेंट्स प्रा. लि. यांना पोहच रस्त्यासाठी वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत मौ. बरबडी व मौ. वरुड, ता. जि. वर्धा येथिल 0.33 हेक्टर झुडपी जंगल जमीन वळतीकरणेबाबत. More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची यादी 16/03/2018 नागपुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची यादी More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 16/03/2018 अमरावती
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा सुचना १७ २०१७ २०१८ भंडारा वनविभाग भंडारा 16/03/2018 नागपुर
ई निविदा सुचना-१७ २०१७-२०१८ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

नागपूर वनवृत्तातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनसर्व्हेक्षक वनपाल तसेच लेखापाल संवर्गातील बदलीस पात्र अधिकारी कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018 नागपुर
नागपूर वनवृत्तातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनसर्व्हेक्षक वनपाल तसेच लेखापाल संवर्गातील बदलीस पात्र अधिकारी कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

नागपूर वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018 नागपुर
नागपूर वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

भंडारा वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018 नागपुर
भंडारा वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

वर्धा वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018 नागपुर
वर्धा वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

गोंदिया वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018 नागपुर
गोंदिया वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 13/03/2018 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 13/03/2018 अमरावती
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचे पद कंत्राट पध्दतीने भरण्याबाबत जाहीरात 07/03/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचे पद कंत्राट पध्दतीने भरण्याबाबत जाहीरात More..

सन २०१७ २०१८ वर्षाकरीता जंगल कामगार सहकारी संस्था यांचे कार्यक्षेत्राचे आतील कूप वाटप सभेबाबत 06/03/2018 नागपुर
सन २०१७ २०१८ वर्षाकरीता जंगल कामगार सहकारी संस्था यांचे कार्यक्षेत्राचे आतील कूप वाटप सभेबाबत More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि १२ व १३मार्च२०१८ 05/03/2018 नागपुर
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि १२ व १३मार्च२०१८ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 03/03/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

श्रीमती आशालता शिंगणे मूळ अर्ज क्रमांक २५० २००८ मधील मा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर यांचे दिलेल्या आदेशानुसार बडतर्फ कर्मचाऱ्यास शासन सेवेत पुनर्स्थापहित करण्याबाबत 01/03/2018 नागपुर
श्रीमती आशालता शिंगणे मूळ अर्ज क्रमांक २५०/२००८ मधील मा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर यांचे दिलेल्या आदेशानुसार बडतर्फ कर्मचाऱ्यास शासन सेवेत पुनर्स्थापहित करण्याबाबत More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती बाबत जाहिरात 01/03/2018 नागपुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती बाबत जाहिरात More..

जमिन 01/03/2018 नाशिक
जमिन More..

तेंदू हंगाम २०१८ पाचव्या फेरीचे निकालपत्र 28/02/2018 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१८ पाचव्या फेरीचे निकालपत्र More..

आरसखेड ना हरकत 26/02/2018 नाशिक
आसखेड ना हरकत दाखला More..

नोटीस- मांडवड ना हरकत दाखला 26/02/2018 नाशिक
जाहिर सुचना More..

जाहिर सुचना जळगाव बु// 26/02/2018 नाशिक
मौजे जळगाव बु// तालुका नांदगाव जि. नाशिक More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 20/02/2018 अमरावती
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

२०१८ तेंदू हंगाम चौथि फेरी निकालपत्र 17/02/2018 नागपुर
२०१८ तेंदू हंगाम चौथि फेरी निकालपत्र More..

ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला 15/02/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला More..

परिपत्रक भारतीय वनअधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचीत करण्याबाबत प्रगती 12/02/2018 नागपुर
परिपत्रक भारतीय वनअधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचीत करण्याबाबत प्रगती More..

जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती 12/02/2018 अमरावती
जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती More..

भ्ंडारा वनविभागातील निष्कासीत इमारती व जलावू वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 22 व 23 फेब्रुवारी 2018 स्थळ चिचोली व गडेगांव आगार 12/02/2018 नागपुर
भ्ंडारा वनविभागातील निष्कासीत इमारती व जलावू वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 22 व 23 फेब्रुवारी 2018 स्थळ चिचोली व गडेगांव आगार More..

भूसंपादनाकरितावनेतर जमिनीवरिल उभ्या झाडांचे मूल्यांकन 12/02/2018 नागपुर
भूसंपादनाकरितावनेतर जमिनीवरिल उभ्या झाडांचे मूल्यांकन More..

जमिन 12/02/2018 नाशिक
जमिन More..

वनक्षेत्रा बाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकनबाबत शुध्दीपत्रक 12/02/2018 नागपुर
वनक्षेत्रा बाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकनबाबत शुध्दीपत्रक More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 09/02/2018 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती ०७/०२/२०१८ More..

तेंदू हंगाम २०१८ तिसरी फेरी निकालपत्र 06/02/2018 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१८ तिसरी फेरी निकालपत्र More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत 05/02/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 05/02/2018 अमरावती
ई - टेंडर मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती More..

वन विहंग कॉलनी व फॉरेस्ट ऑफिसर्स कॉलनी चे इमारत बांधकाम व इमारत दुरुस्ती बाबत सेमिनरी हिल्स नागपूर मध्ये निविदा बोलविण्याबाबत 03/02/2018 नागपुर
वन विहंग कॉलनी व फॉरेस्ट ऑफिसर्स कॉलनी चे इमारत बांधकाम व इमारत दुरुस्ती बाबत सेमिनरी हिल्स नागपूर मध्ये निविदा बोलविण्याबाबत More..

इंदोर फॉरेस्ट कॉलनी चे इमारत दुरुस्ती बाबत सेमिनरी हिल्स नागपूर मध्ये निविदा बोलविण्याबाबत 03/02/2018 नागपुर
इंदोर फॉरेस्ट कॉलनी चे इमारत दुरुस्ती बाबत सेमिनरी हिल्स नागपूर मध्ये निविदा बोलविण्याबाबत More..

परीक्षाविधीन वनक्षेत्रपाल नेमणुकाबाबत २०१८ परीक्षाविधीन कालावधीचे क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 31/01/2018 नागपुर
परीक्षाविधीन वनक्षेत्रपाल नेमणुकाबाबत २०१८ परीक्षाविधीन कालावधीचे क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम More..

ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला 29/01/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला ३१/०१/२०१८ More..

ईलिलाव उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वन विभाग परतवाडा 29/01/2018 अमरावती
ई-लिलावाची जाहीर सुचना लिलावाची दिनांक : ०५/०२/२०१८ उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वन विभाग परतवाडा More..

वनक्षेत्रपाल श्री डी टी दुडे यांची बदली व पदस्थापना 25/01/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपाल श्री डी टी दुडे यांची बदली व पदस्थापना More..

जमिन 24/01/2018 नाशिक
जमिन More..

अभिप्राय 23/01/2018 नाशिक
गोरखनगर ग. १३६-१ More..

अभिप्राय 23/01/2018 नाशिक
गोरखनगर ग. न. १३६-१.. More..

अभिप्राय 23/01/2018 नाशिक
नादुर ग. न. १५६-३ More..

अभिप्राय 23/01/2018 नाशिक
गिरनानगर ग. न. ६५-४ More..

तेंदू हंगाम २०१८ च्या द्वितीय फेरीचे निकालपत्र 20/01/2018 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१८ च्या द्वितीय फेरीचे निकालपत्र More..

सेवानिरवृत्त शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत 19/01/2018 नागपुर
सेवानिरवृत्त शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत More..

हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी व हिंगणा वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील करावयाचे कामाच्या निविदा प्रसिद्धी करणेबाबत 17/01/2018 नागपुर
हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी व हिंगणा वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील करावयाचे कामाच्या निविदा प्रसिद्धी करणेबाबत More..

लेखापाल बदल्या व पदस्थापना 17/01/2018 नागपुर
लेखापाल बदल्या व पदस्थापना More..

वनपालांच्या बदली व पदस्थापना 17/01/2018 नागपुर
वनपालांच्या बदली व पदस्थापना More..

वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती 17/01/2018 नागपुर
वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती More..

जमिन 17/01/2018 नाशिक
जमिन More..

वन क्षेत्राबाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकन 16/01/2018 नागपुर
वन क्षेत्राबाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकन More..

जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग अमरावती 10/01/2018 अमरावती
इमारती, जळाऊ वनोपज जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग, अमरावती. More..

उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 10/01/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

करार पध्दती सहायक वनसरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 08/01/2018 औरंगाबाद
करार पध्दती सहायक वनसरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत पहिला लाभ 06/01/2018 नागपुर
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत पहिला लाभ More..

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ 06/01/2018 नागपुर
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ More..

दिनांक १ ऑक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० या कालावधीत सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी सुधारित सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ 06/01/2018 नागपुर
दिनांक १ ऑक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० या कालावधीत सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी सुधारित सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ More..

लिपिक सवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती देण्या बाबत 06/01/2018 नागपुर
लिपिक सवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती देण्या बाबत More..

करार पध्दती सहायक वनसरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 06/01/2018 औरंगाबाद
करार पध्दती सहायक वनसरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

4 थी अखिल भारतीय व्याघ्र निर्धारण 2018 05/01/2018 वन्यजीव नागपुर
4 थी अखिल भारतीय व्याघ्र निर्धारण 2018 More..

वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती 05/01/2018 नागपुर
वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या बदली व पदस्थापना 05/01/2018 नागपुर
वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या बदली व पदस्थापना More..

भंडारा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 05/01/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

वर्धा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 05/01/2018 नागपुर
वर्धा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

नागपूर वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 04/01/2018 नागपुर
नागपूर वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती 04/01/2018 नागपुर
वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती More..

लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 04/01/2018 नागपुर
लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 04/01/2018 नागपुर
लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

गोंदिया वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 04/01/2018 नागपुर
गोंदिया वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

तेंदू हंगाम २०१८ प्रथम फेरी निकाल पत्रक 03/01/2018 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१८ प्रथम फेरी निकाल पत्रक More..

३ डी मॉडेल जपानी गार्डन करीत दरपत्रक मागविणेबाबत 03/01/2018 नागपुर
३ डी मॉडेल जपानी गार्डन करीत दरपत्रक मागविणेबाबत More..

वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत वनजमिन वळतीकरणाचे प्रस्तावास समन्वय सभा दिनांक 06 डिसेंबर 2017 चे कार्यवृत्तांत 02/01/2018 नागपुर
वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत वनजमिन वळतीकरणाचे प्रस्तावास समन्वय सभा दिनांक 06 डिसेंबर 2017 चे कार्यवृत्तांत More..

अमरावती वनवृत्त सेवानिवृत्त अधिकारी यांना सेवा करारावर घेण्यासाठी जाहिरात 02/01/2018 अमरावती
मु. व. सं. (प्रा) कार्यालय अमरावती वनवृत्त सेवानिवृत्त अधिकारी यांना सेवा करारावर घेण्यासाठी जाहिरात More..

उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 02/01/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 01/01/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प ०३/०१/२०१८ More..

सेवानिवृत्त अधिकारी यांची नामिकासूची 30/12/2017 नागपुर
सेवानिवृत्त अधिकारी यांची नामिकासूची More..

इमारती मालाच्या लिलावाची जाहीर सुचना पश्चिम मेळघाट 29/12/2017 अमरावती
इमारती मालाच्या लिलावाची जाहीर सुचना पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा ०४/०१/२०१८ More..

उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षायादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 22/12/2017 नागपुर
उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षायादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

भंडारा वनविभागामार्फत निष्‍कासित जलावु वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि २९ डिसेंबर २०१७ 20/12/2017 नागपुर
भंडारा वनविभागामार्फत निष्‍कासित जलावु वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि २९ डिसेंबर २०१७ More..

जमिन 14/12/2017 नाशिक
जमिन More..

जमिन 14/12/2017 नाशिक
जमिन More..

जमिन 13/12/2017 नाशिक
जमिन More..

अधिसूचना दिनांक १.८.२०१७ 13/12/2017 नागपुर
अधिसूचना दिनांक १.८.२०१७ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 12/12/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प १४/१२/२०१७ More..

वनरक्षक वनपाल यांचे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन 08/12/2017 नागपुर
वनरक्षक वनपाल यांचे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन More..

जाहीर लिलाव दिनांक 02 डिसेंबर 2017 स्थळ बांगडापूर विक्री आगार वर्धा वनविभाग वर्धा 30/11/2017 नागपुर
जाहीर लिलाव दिनांक 02/12/2017 स्थळ बांगडापूर, विक्री आगार, वर्धा वनविभाग वर्धा More..

भंडारा वनविभागातील जंकास व खात्‍यामार्फत निष्‍कासीत इमारती व जलावू बांबू लिलाव दि ११ १२ १३ डिसेंबर २०१७ 30/11/2017 नागपुर
भंडारा वनविभागातील जंकास व खात्‍यामार्फत निष्‍कासीत इमारती व जलावू बांबू लिलाव दि ११ १२ १३ डिसेंबर २०१७ More..

कंत्राटी पध्‍दतीने सेवानिवृत्‍त नियुक्‍तीबाबत जाहिरात नागपुर वनवृत्‍त 28/11/2017 नागपुर
कंत्राटी पध्‍दतीने सेवानिवृत्‍त नियुक्‍तीबाबत जाहिरात नागपुर वनवृत्‍त More..

ई लिलाव सक्षिप्त विक्रि सुचना पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 22/11/2017 अमरावती
ई लिलाव सक्षिप्त विक्रि सुचना पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा माहे नोव्हेंबर २०१७ More..

वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना 18/11/2017 नागपुर
वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना More..

अमरावती वनवृत्त वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ 18/11/2017 अमरावती
अमरावती वनवृत्त वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ वर्षाकरिता कुपातील उक्त्या कामाचे दर ठरविणेबाबत More..

करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 17/11/2017 यवतमाळ
करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

कंत्राटी पध्दतीने निवृत्त अधिकारी यांची नियुक्ती कोल्हापुर वनवृत्त 17/11/2017 कोल्हापुर
कंत्राटी पध्दतीने निवृत्त अधिकारी यांची नियुक्ती कोल्हापुर वनवृत्त More..

करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 10/11/2017 यवतमाळ
करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ वर्षाकरिता कुपातील उक्त्या कामाचे दर ठरविणेबाबत 09/11/2017 नागपुर
वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ वर्षाकरिता कुपातील उक्त्या कामाचे दर ठरविणेबाबत More..

विक्रिईलिलावसुचना 2 नोव्हेबंर 2017 वर्धा वनविभाग 30/10/2017 नागपुर
विक्रिईलिलावसुचना 2 नोव्हेबंर 2017 वर्धा वनविभाग More..

वनोपज जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती 25/10/2017 अमरावती
वनोपज जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती दि ०८ ते १०, १३ नोव्हेंबर २०१७. More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 24/10/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प २७/१०/२०१७ More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक अमरावती वनविभाग अमरावती 24/10/2017 अमरावती
ई निविदा उपवनसंरक्षक अमरावती वनविभाग अमरावती २७/१०/२०१७ More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 12/10/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.17-10-2017 More..

वनरक्षक बदली व पदस्थापना 11/10/2017 नागपुर
वनरक्षक बदली व पदस्थापना More..

जमिन 06/10/2017 नाशिक
जमिन More..

व्याघ्र संवर्धन योजना ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प 26/09/2017 वन्यजीव नागपुर
व्याघ्र संवर्धन योजना ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प More..

ई टेंडर नोटीस भंडारा 19/09/2017 नागपुर
ई टेंडर नोटीस भंडारा More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 01/09/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प ०५/०९/२०१७ More..

२०१८ मधील पावसाळ्यात लावावयाच्या वृक्ष प्रजातीबाबत 22/08/2017 नागपुर
२०१८ मधील पावसाळ्यात लावावयाच्या वृक्ष प्रजातीबाबत More..

इ टेंडर सामाजिक वनीकरण भंडारा 16/08/2017 नागपुर
इ टेंडर सामाजिक वनीकरण भंडारा More..

वनजमिनीची मोजणी करण्याकरिता व ईतर नोंदीचे अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती 12/08/2017 नागपुर
वनजमिनीची मोजणी करण्याकरिता व ईतर नोंदीचे अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 10/08/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत 765 के.व्ही. गाडरवाडा वरोरा ट्रान्समिशन लाईन क्षेत्र 50.371 हे. वनजमिनीचे प्रस्तावातील बाधीत वृक्षतोड व कामे सुरू करण्याची परवानगी 10/08/2017 नागपुर
वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत 765 के.व्ही. गाडरवाडा वरोरा ट्रान्समिशन लाईन क्षेत्र 50.371 हे. वनजमिनीचे प्रस्तावातील बाधीत वृक्षतोड व कामे सुरू करण्याची परवानगी More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व लेखापाल या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना 05/08/2017 नागपुर
वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व लेखापाल या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 05/08/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प ०९/०८/२०१७ More..

संगणक ई निविदा संचालक वनप्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 04/08/2017 अमरावती
संगणक ई निविदा संचालक वनप्रशिक्षण संस्था चिखलदरा ,अमरावती ०८/०८/२०१७ More..

अधिसंख्य् तसेच बारमाही वनमजूरांची विभागीय स्तरावरील दिनांक 01 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द् करण्याबाबत 01/08/2017 नागपुर
अधिसंख्य् तसेच बारमाही वनमजूरांची विभागीय स्तरावरील दिनांक 01 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द् करण्याबाबत More..

उपवनसंरक्षक कार्यालय वर्धा अंतर्गत गट क व गट ड करीता ठेवण्यात येणारी अनुकंपा प्रतिक्षासूची प्रसिध्द् करण्याबाबत 01/08/2017 नागपुर
उपवनसंरक्षक कार्यालय वर्धा अंतर्गत गट क व गट ड करीता ठेवण्यात येणारी अनुकंपा प्रतिक्षासूची प्रसिध्द् करण्याबाबत More..

वनपाल स्थानांतरण आदेश अमरावती वनवृत्त 01/08/2017 अमरावती
वनपाल स्थानांतरण आदेश अमरावती वनवृत्त ऑगस्ट २०१७ More..

ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 21/07/2017 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

वनमजुरांच्या समस्या सोडविण्याबाबत 13/07/2017 नागपुर
वनमजुरांच्या समस्या सोडविण्याबाबत More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रक 10/07/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

दिनांक १७ व १८ डिसेंबर, २०१६ रोजी झालेल्या लिपिक ,लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल 20/06/2017 नागपुर
दिनांक १७ व १८ डिसेंबर, २०१६ रोजी झालेल्या लिपिक ,लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 20/06/2017 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

लिलाव 17/06/2017 नागपुर
लिलाव More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 15/06/2017 अमरावती
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती १६/०६/२०१७ More..

प्रलंबित वनगुन्हे 15/06/2017 नागपुर
प्रलंबित वनगुन्हे More..

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व, नागपूर यांचे कार्यालयातील सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाच्या विवक्षित कामाकरीता 1 पद सेवानिवृत्त झालेले वनअधिकारी मधून कंत्राटी पध्दतीने नेमणुक करणे बाबत 03/06/2017 वन्यजीव नागपुर
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व, नागपूर यांचे कार्यालयातील सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाच्या विवक्षित कामाकरीता 1 पद सेवानिवृत्त झालेले वनअधिकारी मधून कंत्राटी पध्दतीने नेमणुक करणे बाबत More..

भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवक संपावर असण्याबाबत 02/06/2017 नागपुर
भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवक संपावर असण्याबाबत More..

शुध्दीपत्रक वनपाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना 31/05/2017 नागपुर
शुध्दीपत्रक वनपाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना More..

भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवकांनी दिनांक 01जुन 2017 पासुन लेखणीबंद बाबत दिलेले निवेदन 31/05/2017 नागपुर
भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवकांनी दिनांक 01जुन 2017 पासुन लेखणीबंद बाबत दिलेले निवेदन More..

नागपूर वन विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 31/05/2017 नागपुर
नागपूर वन विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 More..

वर्धा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 31/05/2017 नागपुर
वर्धा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 More..

भंडारा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल लिपीक वनमजुर व वाहन स्वच्छक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 31/05/2017 नागपुर
भंडारा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल लिपीक वनमजुर व वाहन स्वच्छक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व सर्वेअर या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना 30/05/2017 नागपुर
वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व सर्वेअर या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 24/05/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती २६/०५/२०१७ More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 24/05/2017 अमरावती
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती २५-०५-२०१७ More..

वन विभागातील वनपाल आणि वनरक्षकांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदा-या 23/05/2017 नागपुर
वन विभागातील वनपाल आणि वनरक्षकांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदा-या More..

लिलाव जाहिरात‍ पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाड 20/05/2017 अमरावती
लिलाव जाहिरात‍ पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाड २०/०५/२०१७ More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 18/05/2017 अमरावती
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 03/05/2017 अमरावती
शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-05-2017 More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 27/04/2017 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

नियत क्षेत्र तपासणी करतांना अवलंबावयाच्या कार्य पध्दतीबाबत. 27/04/2017 नागपुर
नियत क्षेत्र तपासणी करतांना अवलंबावयाच्या कार्य पध्दतीबाबत. More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 21/04/2017 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.२१/०४/२०१७ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 21/04/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती २५/०४/२०१७ More..

वन्य प्राणी जनगणना सहभाग फॉर्म 2017 नवेगाव नागझिरा व्याघ्रप्रकल्प गोंदिया साठी 17/04/2017 वन्यजीव नागपुर
वन्य प्राणी जनगणना सहभाग फॉर्म 2017 नवेगाव नागझिरा व्याघ्रप्रकल्प गोंदिया साठी More..

लिलाव जाहिरात भंडारा विभाग १९/०४/२०१७ व २०/०४/२०१७ 10/04/2017 नागपुर
लिलाव जाहिरात भंडारा विभाग १९/०४/२०१७ व २०/०४/२०१७ More..

ईनिविदा सूचना शुध्दीपत्रक दुसरी वेळअमरावती वनविभाग 03/04/2017 अमरावती
ई-निविदा सूचना (शुध्दीपत्रक) (दुसरी वेळ) अमरावती वन विभाग अमरावती ०३/०४/२०१७ More..

प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर करीता दरपत्रक सादर करणेबाबत 01/04/2017 वन्यजीव नागपुर
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर करीता दरपत्रक सादर करणेबाबत. More..

बाम्बू समिति अहवाल श्री. व्हि. गिरिराज अप्पर मुख्य सचिव वित्त महाराष्ट्र राज्य 31/03/2017 नागपुर
बाम्बू समिति अहवाल श्री. व्हि. गिरिराज अप्पर मुख्य सचिव वित्त महाराष्ट्र राज्य More..

लेड रिपोट बोधे गट न १७ 30/03/2017 नाशिक
लेड रिपोट बोधे गट न १७-२ More..

लेड रिपोट बोधे गट न १२ 30/03/2017 नाशिक
लेड रिपोट बोधे गट न १२ More..

लेड रिपोट बोधे गट न १३ 30/03/2017 नाशिक
लेड रिपोट बोधे गट न १३ More..

लेड रिपोट सिताने गट न १२ 30/03/2017 नाशिक
लेड रिपोट सिताने गट न १२ More..

ई निविदा वनविभागा करिता बाबू रोपे खरेदी बाबत 27/03/2017 नागपुर
ई निविदा वनविभागा करिता बाबू रोपे खरेदी बाबत More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 23/03/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती २३/०३/२०१७ More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 22/03/2017 अमरावती
ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.22-03-2017 More..

ई निविदा सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती 21/03/2017 अमरावती
ई निविदा सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती २१-०३-२०१७ More..

गट - ड मधील कर्मचाऱ्यांची जेष्ठतासूची 18/03/2017 अमरावती
गट - क मधील लिपिक -नि - टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करना-या अमरावती वन वृत्तातील गट - ड मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१६ अणि ०१/०१/२०१७ रोजीची जेष्ठतासूची More..

अमरावती वनवृत्तातील बदली पदस्थापनेचे आदेश 16/03/2017 अमरावती
अमरावती वनवृत्तातील लिपिक , लेखापाल, मुख्य लेखापाल यांचे पदोन्नतीने , प्रशासकीय कारणास्तव बदली व पदस्थापनेचे आदेश १६/०३/२०१७ More..

शुध्दीपत्रक नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंदिया अंतर्गत माहितीपट 3 ते 5 मिनिटांचा तयार करणे 15/03/2017 वन्यजीव नागपुर
शुध्दीपत्रक नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र, गोंदिया अंतर्गत माहितीपट 3 ते 5 मिनिटांचा तयार करणे More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 15/03/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.15-03-2017 More..

ई निविदा उप वनसंरक्षक अमरावती कार्यालय 08/03/2017 अमरावती
ई निविदा उप वनसंरक्षक अमरावती कार्यालय More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट परतवाडा 03/03/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-03-2017 More..

दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी 22/02/2017 यवतमाळ
दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी More..

महसूल जमीन भारतीय शिक्षण मंडळ व्दारा संचालीत रिसर्च फार रिसर्जन्स फांउडेंशन साठी मिळण्याबाबत 16/02/2017 नागपुर
मौजा बिड बोरगांव, प.ह.नं. 63, सर्व्हे क्र. 59 आराजी 137.89 हे. पैकी 100.00 हे. ही शासकीय पहाड खडक जमीन भारतीय शिक्षण मंडळ व्दारा संचालीत रिसर्च फार रिसर्जन्स फांउडेंशन साठी मिळण्याबाबत More..

वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया २०१६ 10/02/2017 अमरावती
वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया २०१६ - उमेदवारांची अंतिम निवड यादी More..

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ मधील नियम २९ 03/02/2017 अमरावती
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २९ अंतर्गत शासकीय कर्मचा-यांच्या(औधोगिकेत्तर) संघटनाना शासन मान्यता नसल्यास त्यांची निवेदन, विज्ञापने विचारात न घेण्याबाबत More..

अ भि प्रा य 03/02/2017 नाशिक
जमिन अ भि प्रा य More..

वनरक्षकांचे स्थानांतर व पदस्थापना 27/01/2017 अमरावती
वनरक्षकांचे स्थानांतर व पदस्थापना २०१६-१७ More..

सुधारित लिपिक ज्येष्ठता यादी 25/01/2017 अमरावती
सुधारित लिपिक ज्येष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ More..

संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर 21/01/2017 अमरावती
संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर ०१/१०/२०१६ ते ३०/०९/२०१७ करावयचा More..

लेखापाल ते मुख्य लेखापाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६ 19/01/2017 अमरावती
लेखापाल ते मुख्य लेखापाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६-१७ More..

वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६ 18/01/2017 अमरावती
वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६-१७ More..

शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 06/01/2017 अमरावती
शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.06-01-2017 More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट 03/01/2017 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-01-2017 More..

लेंड रिपोट गिगाव गट न ५२-३ 03/01/2017 नाशिक
लेंड रिपोट गिगाव गट न ५२-३ More..

लेंड रिपोट जयपुर गट न१८७-२ 03/01/2017 नाशिक
लेंड रिपोट जयपुर गट न१८७-२ More..

लेंड रिपोट थेगोडा गट न ३८५-५ 03/01/2017 नाशिक
लेंड रिपोट थेगोडा गट न ३८५-५ More..

लेंड रिपोट टि पे गट न ६-३-१ 03/01/2017 नाशिक
लेंड रिपोट टि पे गट न ६-३-१ More..

ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 31/12/2016 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.31-12-2016 More..

लिपिक पदभरती सुधारित निवड यादी 23/12/2016 अमरावती
लिपिक पदभरती २०१५-१६ सुधारित निवड यादी More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 21/12/2016 अमरावती
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.22-12-2016 More..

क्लर्क के पद के संशोधित चयन सूची 20/12/2016 अमरावती
क्लर्क के पद के संशोधित चयन सूची More..

विधी सल्लागार पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 20/12/2016 कोल्हापुर
विधी सल्लागार पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पुसद वनविभाग पुसद 05/12/2016 यवतमाळ
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पुसद वनविभाग पुसद More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 05/12/2016 अमरावती
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा ०६/१२/२०१६ More..

वन विभाग मध्ये राज्यघटना दिवस उत्सव दिनांक 26 नोव्हेंबर 2016 26/11/2016 नागपुर
वन विभाग मध्ये राज्यघटना दिवस उत्सव दिनांक 26 नोव्हेंबर 2016 More..

कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नियुक्ती 19/11/2016 अमरावती
कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नियुक्ती २०१६ More..

लेड रिपोट सायने खुद गट न १०५ 05/11/2016 नाशिक
लेड रिपोट सायने खुद गट न १०५ More..

ज्येष्ठता यादी लिपिक संवर्ग 13/10/2016 अमरावती
ज्येष्ठता यादी लिपिक संवर्ग दिनांक ०१/०१/२०१६ More..

सुधारित जेष्ठता यादी 04/10/2016 अमरावती
सुधारित जेष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ More..

जेष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ 04/10/2016 अमरावती
अमरावती व्रत्तस्तरीय जेष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ More..

चतुर्थ श्रेणी ज्येष्ठता यादी 03/10/2016 अमरावती
चतुर्थ श्रेणी ज्येष्ठता यादी दिनांक ०१/०१/२०१६ प्राथमिक More..

राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी जयंती 02/10/2016 नागपुर
राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी जयंती More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2016-17 26/09/2016 कोल्हापुर
वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2016-17 More..

विधि अधिकरी नियुक्ति जाहिरात 21/09/2016 नागपुर
विधि अधिकरी नियुक्ति जाहिरात More..

वनरक्षक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2016 14/09/2016 अमरावती
वनरक्षक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2016 अमरावती वनवृत्त More..

लेद रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया ०.२९ हे 09/09/2016 नाशिक
लेद रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया ०.२९ हे More..

लेड रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया ०.३१ हे 09/09/2016 नाशिक
लेड रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया ०.३१ हे More..

लेड रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया ०.९७ हे 09/09/2016 नाशिक
लेड रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया ०.९७ हे More..

लेड रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया १.४८ हे 09/09/2016 नाशिक
लेड रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया १.४८ हे More..

वन उपज वाहतुकीसाठी पास देण्या साठी वनाधिक याना प्रधरिकृत कारण्याबाबत 03/09/2016 अमरावती
वन उपज वाहतुकीसाठी पास देण्या साठी वनाधिक याना प्रधरिकृत कारण्याबाबत More..

ईमारती, जळावू इत्यादींचे लिलाव 03/09/2016 अमरावती
ईमारती, जळावू इत्यादींचे लिलाव उपवनसंरक्षक अमरावती More..

अनुकम्पा प्रतिक्शा यादि 30/08/2016 धुळे
अनुकम्पा प्रतिक्शा यादि More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता मुलखतीची वेळ व दिनांक 08/08/2016 यवतमाळ
कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्तीसाठी मुलाखतीची वेळ व तारीख More..

ई-निवीदा पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 30/07/2016 अमरावती
नविन बांधकामाच्या ई-निवीदा दि.01-08-2016 ते दि.10-08-2016 प्रक्रीयेबाबत More..

आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस 29 जुलै 2016 30/07/2016 नागपुर
आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस 29 जुलै 2016 More..

लेद रिपोट जलगाव नि 21/07/2016 नाशिक
लेद रिपोट जलगाव नि ग ट न २७८ २७९ More..

टिम्बर निलाव सूचना 19/07/2016 अमरावती
इमारती लाकूड, जळाऊ लाकडांचा ईत्यादी लिलाव More..

लेद रिपोट द्साने 14/07/2016 नाशिक
लेद रिपोट द्साने ग ट न ६१ More..

दिनांक २१ व २२ जून रोजी ठेवाणयात आलेल्या इमारती व जळाऊ मालाचे लिलावाची जाहिरात 20/06/2016 यवतमाळ
दिनांक २१ व २२ जून रोजी ठेवाणयात आलेल्या इमारती व जळाऊ मालाचे लिलावाची जाहिरात, पांढरकवडा वनविभाग More..

दिनांक ०१/०१/२०१६ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी 16/06/2016 यवतमाळ
दिनांक ०१/०१/२०१६ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी More..

१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्थळनिहाय माहिती 15/06/2016 यवतमाळ
१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्थळनिहाय माहिती More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता पात्र अपात्र 14/06/2016 यवतमाळ
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता पात्र अपात्र More..

सागवान लिलाव धारणी 09/06/2016 अमरावती
सागवान लिलाव धारणी दि.27-06-2016 प.मे. वनविभाग परतवाडा More..

टिम्बर निलाव सूचना 30/05/2016 अमरावती
टिम्बर निलाव सूचना जून 2016 More..

स्थानांतर आदेश 27/05/2016 अमरावती
स्थानांतर आदेश अमरावती वनवृत्त 2016 More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात 13/05/2016 यवतमाळ
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात More..