Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

  Karanj :
  कुटुंब   Fabaceae
  वैज्ञानिक नाव   Pongamia pinnata Linn
  संस्कृत नाव   Putika
  मराठी नाव   Karanj, Kanaji
  वनस्पती यांचे मूलस्थान   .
  PDF file