Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

  Kaju :
  कुटुंब   Anacardiaceae
  वैज्ञानिक नाव   Anacrdium occidentale Linn
  संस्कृत नाव   Kajutak
  मराठी नाव   Kaju
  वनस्पती यांचे मूलस्थान   .
  PDF file