Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

सन 2006 मध्ये नियुक्त वनरक्षक या संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत

माहिती अधिकार - सामाजिक वनीकरण कोल्हापूर
 

माहिती अधिकार - सामाजिक वनीकरण सातारा


 वनक्षेत्रपाल संवर्गातील रिक्त पदे  व संभाव्य रिक्त पदे यांची माहिती

कात उद्योगांना परमिट देणेबाबत..  

वर्ष

रत्नागिरी

सिंधुदूर्ग

2018

परमिट क्रमांक

01 ते 16

परमिट क्रमांक

17 ते 41

2019

परमिट क्रमांक

42 ते 53

परमिट क्रमांक

71 ते 86

परमिट क्रमांक

54 ते 60

 

परमिट क्रमांक

61 ते 65

 

परमिट क्रमांक

66 ते 70

 

परमिट क्रमांक

87 ते 89

 

 

अनुकंपा 2016 पत्र

अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची सन 2016 मधील सामुहिक प्रतीक्षा सूची (गट क)

अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची सन 2016 मधील सामुहिक प्रतीक्षा सूची (गट ड)

     

  


                         कोल्हापूर वनवृत्त हे महाराष्ट्र राज्याच्या दक्षिणेकडील वनवृत्त असून या वृत्ताचे अधिका-याखाली कोल्हापूर, सातारा, सावंतवाडी आहे. सांगली रत्नागिरी (चिपळूण) हे उप वन विभागात येतात.

 

 

                कोल्हापूर वनवृत्ताचा विभागवार वनक्षेत्राचा वैधानिक दर्जानूसार तपशिल त्याची भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी खालील प्रमाणे आहे.
 

(आकडे चौ.किमी)

विभाग/वि.व.अ.

राखीव

संरक्षित

अवर्गिकृत

संपादीत

एकूण