कॉपीराइट धोरण

कॉपीराइट धोरण
या साइटवर वैशिष्ट्यीकृत सामग्री विशिष्ट परवानगीची आवश्यकता न घेता कोणत्याही स्वरूपात किंवा माध्यमात विनामूल्य पुनरुत्पादित केली जाऊ शकते. हे सामग्रीचे अचूकपणे पुनरुत्पादित केले जात आहे आणि अपमानास्पद मार्गाने किंवा दिशाभूल करण्याच्या संदर्भात वापरले जात नाही. जिथे सामग्री प्रकाशित केली जात आहे किंवा इतरांना दिली जात आहे तेथे स्त्रोताने स्पष्टपणे कबूल केले पाहिजे. तथापि, ही सामग्री पुनरुत्पादित करण्याची परवानगी या साइटवरील कोणत्याही सामग्रीवर विस्तारित नाही जी तृतीय पक्षाच्या कॉपीराइट म्हणून ओळखली जाते. अशा सामग्रीचे पुनरुत्पादन करण्याचे अधिकार संबंधित कॉपीराइट धारकांकडून घेतले जावेत.
 
कॉपीराइट धोरण
या साइटवर वैशिष्ट्यीकृत सामग्री विशिष्ट परवानगीची आवश्यकता न घेता कोणत्याही स्वरूपात किंवा माध्यमात विनामूल्य पुनरुत्पादित केली जाऊ शकते. हे सामग्रीचे अचूकपणे पुनरुत्पादित केले जात आहे आणि अपमानास्पद मार्गाने किंवा दिशाभूल करण्याच्या संदर्भात वापरले जात नाही. जिथे सामग्री प्रकाशित केली जात आहे किंवा इतरांना दिली जात आहे तेथे स्त्रोताने स्पष्टपणे कबूल केले पाहिजे. तथापि, ही सामग्री पुनरुत्पादित करण्याची परवानगी या साइटवरील कोणत्याही सामग्रीवर विस्तारित नाही जी तृतीय पक्षाच्या कॉपीराइट म्हणून ओळखली जाते. अशा सामग्रीचे पुनरुत्पादन करण्याचे अधिकार संबंधित कॉपीराइट धारकांकडून घेतले जावेत.