फील्ड कार्यालये

 
निविदा
{{ totalItems}} रेकॉर्डपैकी {{ filtered.length }} फिल्टर केले

# निविदा नाव उघडण्याची तारीख बंद होण्याची तारीख सूचना फाईल दस्तऐवज फाइल टीका
{{entryLimit *(currentPage-1)+$index+1}} {{data.TENDERNAME}} {{data.OPENINGDATE}} {{data.CLOSINGDATE}} NA NA {{data.REMARK}}
No Record(s) found...