Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ई निविदा बोर नागपूर 29/10/2020
ई निविदा बोर नागपूर More..

महाराष्‍ट्र वनसंहिता छपाई करीता ई निविदा 20/10/2020
महाराष्‍ट्र वनसंहिता छपाई करीता ई निविदा More..

ई निविदा आकोट वन्‍यजीव विभाग आकोट 19/10/2020
ई निविदा आकोट वन्‍यजीव विभाग आकोट More..

करार पध्‍दतीने निवृत्‍त अधिकारी नेमणुकिकरीता जाहिरात नागपूर 17/10/2020
करार पध्‍दतीने निवृत्‍त अधिकारी नेमणुकिकरीता जाहिरात नागपूर More..

निवड यादी वनसेवा परीक्षा -२०१८ गट ब 08/10/2020
निवड यादी वनसेवा परीक्षा -२०१८ गट ब More..

ई निविदा पुसद वनविभाग पुसद 07/10/2020
ई निविदा पुसद वनविभाग पुसद More..

ई निविदा उपसंचालक कोल्‍हापूर कराड सातारा 06/10/2020
ई निविदा उपसंचालक कोल्‍हापूर कराड सातारा More..

विक्री ई लिलाव बल्‍लारशाह 02/10/2020
विक्री ई लिलाव बल्‍लारशाह More..

ई निविदा  सुचना क्रमांक १ कोल्‍हापूर स्थित कराड 29/09/2020
ई निविदा  सुचना क्रमांक १ कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

ई निविदा चांदोली राष्‍ट्रयी उद्यान 28/09/2020
ई निविदा चांदोली राष्‍ट्रयी उद्यान More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

वेतनमंडळाचे आणि विभागीयरित्या कामाचे दर अमरावती वनवृत्त वर्ष 28/10/2020 Circle अमरावती
वेतनमंडळाचे दर अमरावती वनवृत्त वर्ष २०२०२१ विभागीयरित्या कामाचे दर अमरावती वनवृत्त वर्ष २०२०-२१ More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत जीवशास्त्रज्ञ व जी आई एस तज्ञ पद कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात 21/10/2020 Circle वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत जीवशास्त्रज्ञ व जी आई एस तज्ञ पद कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात More..

नागपूर वनविभाग नागपूर गट ड संवर्गातुन गट क लिपीक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नती देण्याकरीता तयार करावयाची जेष्टता यादी 15/10/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनविभाग नागपूर गट ड संवर्गातुन गट क लिपीक नि टंकलेखक या पदावर पदोन्नती देण्याकरीता तयार करावयाची जेष्टता यादी More..

पूर्व पेंच वनपरिक्षेत्र येथील निर्लेखित वाहने लिलाव करणे 12/10/2020 Circle वन्यजीव नागपुर
पूर्व पेंच वनपरिक्षेत्र येथील निर्लेखित वाहने लिलाव करणे More..

नागपूर वनवृत्त नागपूर वनरक्षक गट क या पदावरून वनपाल गट क या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना 07/10/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्त नागपूर वनरक्षक गट क या पदावरून वनपाल गट क या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना More..

निर्लेखीत शासकिय वाहनाचे निविदाद्वारे विक्री 06/10/2020 Circle यवतमाळ
निर्लेखीत शासकिय वाहनाचे निविदाद्वारे विक्री More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० व १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी संस्थेच्या मालाचा विक्री आगार बांगडापूर तळेगांव राहाटी व शिवनफळ येथे जाहिर ई लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 06/10/2020 Circle नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० व १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी संस्थेच्या मालाचा विक्री आगार बांगडापूर तळेगांव राहाटी व शिवनफळ येथे जाहिर ई लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

आगारावरुन पुरवठा क्ररावयाच्या मालाचे अनुसुचित 01/10/2020 Circle अमरावती
विविध शासकीय विभाग तथा सन्सथाना पुरवठा क्ररावयाच्या इमारती माल जलतन व बाम्बूचे अनुसूचित दर ०११०२०२० ते ३००९२०२१ More..

टिपेश्वर अभयारण्यालगतच्या गावातील लाभार्थ्यांना सोलारफेन्स एनर्जायजरचा पुरवठा करून बसविणे करीता ई निविदा 25/09/2020 Circle वन्यजीव नागपुर
टिपेश्वर अभयारण्यालगतच्या गावातील लाभार्थ्यांना सोलारफेन्स एनर्जायजरचा पुरवठा करून बसविणे करीता ई निविदा More..

पांढरकवडा वन्यजीव विभागाकरीता कंत्राटी तत्त्वावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरतीची जाहीरात 23/09/2020 Circle वन्यजीव नागपुर
पांढरकवडा वन्यजीव विभागाकरीता कंत्राटी तत्त्वावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरतीची जाहीरात More..

अधिक बातम्या..