Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ई निविदा  सुचना क्रमांक १ कोल्‍हापूर स्थित कराड 29/09/2020
ई निविदा  सुचना क्रमांक १ कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

ई निविदा चांदोली राष्‍ट्रयी उद्यान 28/09/2020
ई निविदा चांदोली राष्‍ट्रयी उद्यान More..

ऑटा अगरबत्‍ती मशिनची निविदा रद्द करणेबाबत 28/09/2020
ऑटा अगरबत्‍ती मशिनची निविदा रद्द करणेबाबत More..

शुध्‍दीपत्रक अगरबत्‍ती मशिनचा पुरवठा करणेबाबत 16/09/2020
शुध्‍दीपत्रक अगरबत्‍ती मशिनचा पुरवठा करणेबाबत More..

अगरबत्ति मशिन पुरवठा करण्याकरिता निविदा 10/09/2020
अगरबत्ति मशिन पुरवठा करण्याकरिता निविदा यवतमाळ जिल्हा More..

ईमारती लाकुड ई लिलावाबाबत जाहिरात बल्‍लारशाह 04/08/2020
ईमारती लाकुड ई लिलावाबाबत जाहिरात बल्‍लारशाह More..

ई लिलाव सुचना बल्‍लारशाह 08/07/2020
ई लिलाव सुचना बल्‍लारशाह More..

निर्लेखित वाहनांची निविदेव्‍दारे विक्री 06/07/2020
निर्लेखित वाहनांची निविदेव्‍दारे विक्री More..

श्री.सुरेश गैरोला प्रधान मुख्‍यवनसंरक्षक वनबल प्रमुख सेवानिवृत्‍त 30/06/2020
श्री.सुरेश गैरोला प्रधान मुख्‍यवनसंरक्षक वनबल प्रमुख सेवानिवृत्‍त More..

फायर ब्लोअर डेमो- गडचिरोली 05/06/2020
फायर ब्लोअर डेमो गडचिरोली More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

टिपेश्वर अभयारण्यालगतच्या गावातील लाभार्थ्यांना सोलारफेन्स एनर्जायजरचा पुरवठा करून बसविणे करीता ई निविदा 25/09/2020 Circle वन्यजीव नागपुर
टिपेश्वर अभयारण्यालगतच्या गावातील लाभार्थ्यांना सोलारफेन्स एनर्जायजरचा पुरवठा करून बसविणे करीता ई निविदा More..

पांढरकवडा वन्यजीव विभागाकरीता कंत्राटी तत्त्वावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरतीची जाहीरात 23/09/2020 Circle वन्यजीव नागपुर
पांढरकवडा वन्यजीव विभागाकरीता कंत्राटी तत्त्वावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरतीची जाहीरात More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील निसर्ग पर्यटन सफारीबाबत साधारणत विचारण्यात येणा या प्रश्नांची सुची 23/09/2020 Circle वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील निसर्ग पर्यटन सफारीबाबत साधारणत विचारण्यात येणा या प्रश्नांची सुची More..

सुचना 15/09/2020 Circle ठाणे
मौजे पानशील तळेगांव व रिस ता खालपूर व मौजे बारवई भोकरपाडा ता पनवेल जि रायगड गट क्रमांक सर्व्हेंनंबरचे नाहरकत दाखला More..

ई निविदा संगणक दुरूस्ती व पुरवठा उपवनसंरक्षक सिपना वन्यजीव विभाग मेव्य परतवाडा 14/09/2020 Circle अमरावती
ई निविदा संगणक दुरूस्ती व पुरवठा उपवनसंरक्षक सिपना वन्यजीव विभाग मेव्य परतवाडा More..

नागपूर वनवृत्त गट ड संवर्गातुन लिपीक नि टंकलेखक गट क या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना 11/09/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्त गट ड संवर्गातुन लिपीक नि टंकलेखक गट क या पदावर पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना More..

नागपूर वनवृत्त गट ड संवर्गातुन वाहन चालक गट क या पदावर पदोन्नती 11/09/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्त गट ड संवर्गातुन वाहन चालक गट क या पदावर पदोन्नती More..

नागपूर वनवृत्त गट ड संवर्गातुन वाहन चालक गट क या पदावर पदोन्नती 11/09/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्त गट ड संवर्गातुन वाहन चालक गट क या पदावर पदोन्नती More..

जमिन 11/09/2020 Circle नाशिक
जमिन More..

जमिन 11/09/2020 Circle नाशिक
जमिन More..

अधिक बातम्या..