Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ई निविदा सुचना मेळघाट 15/01/2021
ई निविदा सुचना मेळघाट More..

तेंदू हंगाम २०२१ (पेसा) 14/01/2021
शुध्‍दीपत्रक More..

ई निविदा सुचना कोल्‍हापूर स्थित कराड 13/01/2021
ई निविदा सुचना कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

तेंदू हंगाम २०२१ (पेसा) 08/01/2021
प्रथम फेरीची निविदा सुचना More..

तेंदू हंगाम २०२१ (नॉन पेसा) 07/01/2021
दुस-या फेरीची निविदा सुचना More..

आपटा हंगाम २०२१ (नॉन पेसा) 07/01/2021
प्रथम फेरीची निविदा सुचना More..

तेंदू हंगाम २०२१ (नॉन पेसा) 06/01/2021
प्रथम फेरीचा निकाल More..

विक्री निविदा ई लिलाव बल्‍लारशाह 05/01/2021
विक्री निविदा ई लिलाव बल्‍लारशाह More..

ई टेंडर मध्‍य चांदा वनविभाग 28/12/2020
ई टेंडर मध्‍य चांदा वनविभाग More..

विभागीय परीक्षा अभ्‍यासक्रम 28/12/2020
विभागीय परीक्षा अभ्‍यासक्रम More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

निवीदा सुचना मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा 15/01/2021 Circle अमरावती
निवीदा सुचना मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग परतवाडा दि.१४०१२०२१ More..

ई निविदा सूचना ए पी सी सी एफ डब्ल्यू एल आणि फील्ड डायरेक्टर एम टी आर 15/01/2021 Circle अमरावती
पांढरकवडा विभागातील टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य मध्ये सुन्ना गावात वसलेल्या ओट्ट्यावरील तंबूची रचना येथे बान्ध काम व दुरुस्ति करने बाबत तसेच अकोट वन्यजीव विभागातील सोनाला रेंजमधील वासाली इको टूरिझम सेंटर चे काम More..

मध्य चंदा वनविभाग येथे सौरपंप पुरवठा व स्थापनेसाठी ई निविदा 14/01/2021 Circle चंद्रपुर
मध्य चंदा वनविभाग येथे सौरपंप पुरवठा व स्थापनेसाठी ई निविदा More..

अनुअम्पा यादि 12/01/2021 Circle पुणे
अनुअम्पा यादि More..

पूर्व पेंच वनपरिक्षेत्र पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपूर येथे नाला नं ६ वर प्रकल्प अंतर्गत अनघड दगडी बंधारे निर्मिती बाबत निविदा 12/01/2021 Circle वन्यजीव नागपुर
पूर्व पेंच वनपरिक्षेत्र पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपूर येथे नाला नं ६ वर प्रकल्प अंतर्गत अनघड दगडी बंधारे निर्मिती बाबत निविदा More..

पूर्व पेंच वनपरिक्षेत्र पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपूर नाला नं ७ वर प्रकल्प अंतर्गत अनघड दगडी बंधारे निर्मिती बाबत निविदा 12/01/2021 Circle वन्यजीव नागपुर
पूर्व पेंच वनपरिक्षेत्र पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपूर नाला नं ७ वर प्रकल्प अंतर्गत अनघड दगडी बंधारे निर्मिती बाबत निविदा More..

पूर्व पेंच वनपरिक्षेत्रातील पर्यटन रस्त्यांची दुरुस्ती 12/01/2021 Circle वन्यजीव नागपुर
पूर्व पेंच वनपरिक्षेत्रातील पर्यटन रस्त्यांची दुरुस्ती More..

पूर्व पेंच वनपरिक्षेत्रातील बखारी पर्यटन रस्त्याची दुरुस्ती 12/01/2021 Circle वन्यजीव नागपुर
पूर्व पेंच वनपरिक्षेत्रातील बखारी पर्यटन रस्त्याची दुरुस्ती More..

पूर्व पेंच वनपरिक्षेत्रातील भिवसेन पर्यटन रस्त्याची दुरुस्ती 12/01/2021 Circle वन्यजीव नागपुर
पूर्व पेंच वनपरिक्षेत्रातील भिवसेन पर्यटन रस्त्याची दुरुस्ती More..

टिम्बर आणि जळाऊ लाकूड विक्रीची खुले लिलाव विक्री सूचना 08/01/2021 Circle गडचिरोली
टिम्बर आणि जळाऊ लाकूड विक्रीची खुले लिलाव विक्री सूचना More..

अधिक बातम्या..